Stedenbouwkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stedenbouwkundige is een gespecialiseerde architect die onderzoek uitvoert naar mogelijke ontwikkelingen binnen stedelijk gebied met betrekking tot nieuwbouwlocaties en/of herontwikkelingslocaties. Een stedenbouwkundige is over het algemeen werkzaam voor een stedenbouwkundig ontwerpbureau of voor de overheid. Het beroep stedenbouwkundige heeft nauwe raakvlakken met de architectuur, maar de beroepen kennen wel inhoudelijke verschillen. Een stedenbouwkundige onderzoekt waar en hoe mogelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het betreft dan meestal grote projecten, zoals mogelijke nieuwe woonwijken of het opnieuw inrichten van een bestaand deel van een stadswijk. Als stedenbouwkundige kijk je niet alleen naar bebouwing maar naar alle belangrijke punten, zoals mogelijke parken en andere infrastructuur. Als stedenbouwkundige heb je te maken met architectuur, verkeerskunde, landschapsarchitectuur en planologie. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermd beroep en stedenbouwkundigen moeten dan ook ingeschreven staan in het architectenregister, afhankelijk van de soort stedenbouwkundige. Het beroep stedenbouwkundige komt namelijk ook voor op Hbo-niveau. In dat geval spreekt men ook wel van een stedenbouwkundig ontwerper. Een stedenbouwkundig ontwerper kan niet zomaar gezien worden als een stedenbouwkundige; het zijn verschillende beroepen. Een stedenbouwkundige en stedenbouwkundig ontwerper zijn wel beide verantwoordelijk voor het inrichten van nieuw en/of bestaand stedelijk gebied. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stedenbouwkundige het beste omschrijven als het ontwerpen en uitwerken van nieuwe inrichtingen van stedelijke gebieden.

Vooral bij bestaande woonwijken of winkelgebieden zijn dit vaak ingewikkelde plannen die doorgaans een lange doorlooptijd hebben voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Buiten het maken van een plan komen er veel meer zaken bij kijken die allemaal afgewogen dienen te worden. Zo wonen er al mensen in woningen en hebben de winkeliers allemaal lopende zaken. De belangen van al deze mensen dienen op een goede manier afgewogen te worden. Soms kan met een grondige renovatie een bepaalde woonwijk beter maken worden, maar het komt ook voor dat de huidige situatie zo slecht is dat alles gesloopt dient te worden.

Wat doet een stedenbouwkundige

De stedenbouwkundige maakt voor dit alles gebruik van diverse disciplines zoals planologie, architectuur, verkeerskunde en landschapsarchitectuur. Ook worden er maquettes gemaakt waar men op kan zien hoe het geheel gaat worden. Deze maquettes worden tegenwoordig steeds meer op de computer gemaakt. In een zogenaamde haalbaarheidsstudie wordt gekeken of alles ook te realiseren is. In dit rapport staat bijvoorbeeld wat de sloopkosten, herbouwkosten zijn maar ook wat de risico’s zijn van een project.  In Nederland is er ook een bond voor stedenbouwkundigen genaamd de BNSP. Als stedenbouwkundige zul je veel tekenwerk maken achter de computer, en overleg plegen met partijen die betrokken zijn bij een project, zoals wegenbouwers, gemeentes, provincies, investeerders en landschapsarchitecten. Vaak zijn er veel vergaderingen nodig voordat een plan zijn goedkeuring kan vinden. Om als een stedenbouwkundige aan het werk te kunnen zal men een opleiding bouwkunde aan de universiteit moeten voltooien, die gericht is op stedenbouw.

Werken als een stedenbouwkundige

Het werken als stedenbouwkundige is niet makkelijk, en men zal over veel kennis moeten beschikken die verder gaat dan alleen maar bouwen. Bij grote projecten komen veel verschillende zaken kijken, zoals milieuwetgeving en andere wet- en regelgeving. Ook kan het zijn dat er met eigenaren van bestaand vastgoed gesproken moet worden, die wellicht gecompenseerd moeten worden, of huurders die moeten vertrekken. Het is erg belangrijk dat er gebouwd gaat worden naar behoefte, en er niet zomaar iets neergezet wordt waar achteraf niet geen vraag naar is. Het inpassen van vastgoed in bestaande situaties is nooit makkelijk, en zeker niet als het om een hele woonwijk gaat. Er zijn vaak huurders of eigenaren van woningen die niet weg willen, ondanks dat er een voorstel is gedaan. Vaak is een gang naar de rechter noodzakelijk.

Nieuwbouw woningstichting

Woningstichtingen zijn vaak lang bezig voordat een woonwijk leeg is en gesloopt kan worden. In veel gevallen worden de woningen tijdelijk verhuurd met een antikraak clausule, waarin is afgesproken dat de huurders vertrekken binnen een bepaalde periode als de woningstichting dit aangeeft. Door de lange procedures kost het vaak erg veel tijd voordat er echt gebouwd kan worden. Woningstichtingen hebben nog steeds veel woningen die net na de oorlog gebouwd zijn. Deze woningen zijn in het verleden snel gebouwd, omdat er veel woningen kapot geschoten waren in de oorlog, en er snel nieuwe woningen bij moesten komen. De naoorlogse woningen waren niet heel bijzonder van kwaliteit en zijn inmiddels in veel gevallen toe aan sloop, zodat er nieuwe en betere woningen gebouwd kunnen worden.

Stedenbouwkundige:

Opleidingen tot stedenbouwkundige

Wie een carrière ambieert als stedenbouwkundige kan het beste kiezen voor de universitaire studie Sociale Geografie en Planologie of de master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst. Op Hbo-niveau kan de opleiding Urban Design aangemerkt worden als geschikte opleiding. Een belangrijke aanvulling hierop is dat men op Hbo-niveau eerder spreekt van stedenbouwkundig ontwerper dan van een stedenbouwkundige. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermde titel waarvoor je ingeschreven moet staan in het architectenregister. Beide beroepen hebben te maken met stedenbouw, echter is dit wel op verschillende niveaus. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een stedenbouwkundige werkzaam kan zijn

Als stedenbouwkundige zul je over het algemeen werkzaam zijn voor een architectenbureau, stedenbouwkundig bureau, gemeente of provincie. Het is als stedenbouwkundige mogelijk dat je werkzaam bent voor verschillende opdrachtgevers als ondernemer of als consultant. Als stedenbouwkundige kan je ook werkzaam zijn voor grote projectontwikkelaars.

Competenties stedenbouwkundige

De belangrijkste competentie van een stedenbouwkundige is creativiteit. Daarnaast moet een stedenbouwkundige conceptueel kunnen denken, omdat het in de meeste gevallen om grotere projecten gaat. Conceptueel denken heeft betrekking op het vooruit kunnen denken als stedenbouwkundige. Conceptueel denken heeft ook betrekking in het kunnen denken in oplossingen. Omdat een stedenbouwkundige veel moet overleggen met diverse partijen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als stedenbouwkundige zijn overtuigingskracht, visie, inlevingsvermogen, onderhandelen, netwerken, vakkundigheid, plannen, organiseren en motiveren. Vanzelfsprekend heeft stedenbouwkundige ook met vaste beroepscompetenties te maken, die aangeleerd worden tijdens de studie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stedenbouwkundige

Het arbeidsmarktperspectief als stedenbouwkundige is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen een stedenbouwkundige en een stedenbouwkundig ontwerper, beroepen die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Als stedenbouwkundige kan je voor verschillende overheden en bedrijven werkzaam zijn, die zich richten op stedelijke invulling en/of vernieuwing, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moet lukken. De doorgroeimogelijkheden als stedenbouwkundige kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdrachten zal toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stedenbouwkundige

Een stedenbouwkundige in loondienst kan afhankelijk van zijn verantwoordelijkheden, opleiding, ervaring en leeftijd tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand verdienen. In dit beroep kan je ook als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald worden, wat vaak afhankelijk is van het netwerk binnen de branche.

Mijnzzp.nl