Wegenbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een wegenbouwer is een civiele vakman die verantwoordelijk is voor het aanleggen, aanpassen en onderhouden van wegen. Een wegenbouwer kan verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, omdat het beroep wegenbouwer betrekking kan hebben op verschillende beroepen binnen de wegenbouw. De benaming wegenbouwer is dan ook een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de wegenbouw. Wegenbouwers werken zelden alleen, omdat dit eigenlijk niet te doen is. De meeste wegenbouwers werken met een groot team van andere vakmensen om bijvoorbeeld asfalt te kunnen verwerken tot een weg. Voordat het asfalt verwerkt kan worden zijn er nogal wat voorbereidingen nodig, zoals alle machines controleren op hun werking en het nemen van veiligheidsmaatregelen. In Nederland zijn er veel bedrijven actief op het gebied van de wegenbouw en zijn er dus ook veel verschillende soorten wegenbouwers actief, die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bij asfalteerwerkzaamheden gaat het vaak om grote oppervlaktes die geasfalteerd moeten worden, zoals een snelweg of andere wegen. De voorbereidingen voordat een weg daadwerkelijk geasfalteerd kan worden zijn vaak fors, zoals het informeren van alle bewoners langs de betreffende weg en het verzorgen van omleidingsroutes. Als een omleidingsroute niet te realiseren is zullen er in de meeste gevallen diverse veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te kunnen werken. In de meeste gevallen zijn er ook andere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de vangrail of aan het aanpassen van alle verkeerssystemen. Vanzelfsprekend zijn de verschillende vaklieden allemaal verantwoordelijk voor hun eigen specifieke werkzaamheden.

Wegenbouwer is een ruim begrip omdat er veel verschillende disciplines bestaan wanneer we spreken van een wegenbouwer. Denk bijvoorbeeld aan grondwerkers, aan buizenleggers, aan asfaltwerkers en bijvoorbeeld aan stratenmakers wanneer het geen asfalt betreft. Daarnaast hebben wegenbouwers ook te maken met toezichthouders die toezien op de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor het toezien op de rioleringswerkzaamheden als rioolbeheerder. Of een wegenbouwer te maken zal hebben met een rioolbeheerder is weer afhankelijk van de soort werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een wegenbouwer met verschillende belanghebbenden te maken hebben, omdat wegenbouwwerkzaamheden belangrijk zijn voor meerdere partijen. Als wegenbouwer ben je over het algemeen wel een allround medewerker die voor meerdere werkzaamheden ingezet kan worden. Welke werkzaamheden een wegenbouwer precies zal uitvoeren kan verder verschillen per wegenbouwer. Werkzaamheden aan verkeerssystemen worden over het algemeen uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur verkeerstechniek. Als wegenbouwer heb je over het algemeen met verschillende beleidsmedewerkers en verkeerskundige te maken die toezien op de werkzaamheden.

Asfalt vervangen

Asfalt moet vaak vervangen worden omdat het slijt door het wegverkeer en weersinvloeden zoals vorst. Kleine schades zijn vaak wel te repareren, maar wanneer een wegdek echt te slecht is, haalt men het liefst alles weg om dan in een keer de weg te kunnen vernieuwen. Er zijn ook steeds onderzoeken om asfalt duurzamer te maken, zodat het langer mee kan, zoals het toepassen van gewapend asfalt. De Nederlandse wegen staan bekend omdat ze vaak zo mooi afgewerkt zijn. Het zijn de asfalteerders die hiervoor zorgen. Een nieuwe asfaltweg is vaak zo vlak als een spiegel, wat natuurlijk extra veilig is voor de automobilisten.

Beschadigd asfalt

Vooral zware voertuigen zoals vrachtwagens kunnen het wegdek nogal eens beschadigen. Ook voor stoplichten kunnen bij een asfaltwegdek nogal eens kuilen in de weg ontstaan, doordat zware voertuigen daar steeds stoppen en weer optrekken. Asfalt is ideaal als wegdek, omdat het relatief goedkoop is en fijn rijdt. Zo kent iedereen het zogenaamde ZOAB wel, wat staat voor Zeer Open Asfalt Beton. De ZOAB zorgt ervoor dat regen snel door het asfalt weg kan lopen wat het rijden in de regen een stuk fijner maakt omdat er beter zicht is en minder kans is op aquaplaning. Een groot nadeel aan ZOAB is dan weer dat het in de winter makkelijk kapot kan vriezen, wat grote gaten in de weg veroorzaakt.

Wat doet een wegenbouwer:

Wegenbouwer:

Opleidingen tot wegenbouwer

Er zijn via gewone scholen diverse opleidingsmogelijkheden voor het beroep wegenbouwer te vinden. De algemene opleiding voor dit beroep is Mbo-opleiding grond, water en wegenbouw (GWW) op niveau twee of drie. Het beroep kent diverse disciplines, zoals het beroep grondwerker of machinist wegenbouw, die toegankelijk worden door het volgen van de opleiding. Wel kan het zijn dat er nog een vervolgopleiding gedaan moet worden voor specifieke functies binnen het beroep. De Mbo-opleiding grond, water- en wegenbouw (GWW) duurt over het algemeen twee jaar, en is een prima startopleiding binnen de civiele techniek als wegenbouwer. Over het algemeen zal je tijdens de opleiding vier dagen in de week werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf, onder toezicht van een leermeester, en één dag in de week theorieles krijgen op school. Gedurende de opleiding zal je ook regelmatig bezocht worden door je stagebegeleider om samen de voortgang te bespreken. In de praktijk zal je onder meer leren hoe je een riolering moet aanleggen en hoe je wegen moet aanleggen. Tijdens de theorieles op school is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: Wiskunde, Natuurkunde en Mechanica. Na het bepalen van je diploma kan je doorstromen tot de vervolgopleiding allround vakman grond-, water- en wegenbouw op niveau drie. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een wegenbouwer werkzaam kan zijn

Als wegenbouwer werk je in de infrastructuur of civiele techniek, voor civiele aannemers. De opdrachtgevers zijn in de meeste gevallen gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat en waterschappen. Maar denk ook aan grote bedrijven zoals Schiphol met veel wegen en landingsbanen.

Competenties wegenbouwer

De belangrijkste competentie als wegenbouwer is dat je voldoende vakinhoudelijke kennis bezit en weet hoe goede wegen of rioleringen aangelegd moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende inzicht hebt in de werkomstandigheden en dus veilig weet te werken. Omdat je binnen het beroep wegenbouwer zelden tot nooit alleen zal werken, moet je ook een teamspeler zijn, en dus communicatief goed onderlegd zijn. Maar ook het kunnen aanpakken en doorzettingsvermogen zijn belangrijke competenties als wegenbouwer.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wegenbouwer

Over het algemeen zal het geen probleem zijn om werk te verkrijgen als wegenbouwer, mits je de juiste opleidingen hebt genoten, omdat er veel bedrijven actief zijn op dit gebied. Binnen Nederland zijn er veel wegen en rioleringen, die regelmatig onderhoud behoeven en dus ook veel wegenbouwers. Wel is het zo dat er veel concurrentie kan zijn op een vacature, omdat er veel mensen werkzaam zijn binnen de branche. De doorgroeimogelijkheden als wegenbouwer zijn over het algemeen beperkt. Wie wil doorgroeien zal extra opleidingen moeten volgen om breder inzetbaar te zijn voor een werkgever. Wel kan je natuurlijk met voldoende ervaring wellicht doorgroeien tot opzichter of assistent-uitvoerder van de kleinere projecten, mits deze kans geboden wordt door de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wegenbouwer

Als wegenbouwer werkzaam in de infrastructuur val je onder de cao van de bouw, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Er is voor de wegenbranche ook een vakgroep actief van Bouwend Nederland die de belangen behartigt voor de wegenbouw, namelijk de vakgroep specialistische wegenbouw. Als wegenbouwer kan het voorkomen, afhankelijk van de werkgever, dat je veel in de avond of nacht dient te werken, waar je je als toekomstig wegenbouwer wel van bewust moet zijn voor dat je jezelf aanmeldt voor een opleiding in de wegenbouw. Een wegenbouwer zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer komt dit beroep verder niet voor, tenzij je stratenmakerswerk uitvoert bij particulieren.

Read this information on Road builder in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Strassenbauer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Constructor de carreteras en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Wegenbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wegenbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl