Beleidsmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep beleidsmedewerker
Werken als beleidsmedewerker
Wat doen beleidsmedewerkers
Taken als beleidsmedewerker:
Film: beroep beleidsmedewerker:
Film: pedagogisch beleidsmedewerker
Opleidingen tot beleidsmedewerker
Bedrijven waar een beleidsmedewerker werkzaam kan zijn
Competenties beleidsmedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleidsmedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris beleidsmedewerker
Eigen bedrijf starten als Beleidsmedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Beleidsmedewerker

Beroep beleidsmedewerker

Een beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van nieuw beleid binnen een specifiek vakgebied. De verantwoordelijkheid kan geheel of deels gedragen worden. Een beleidsmedewerker houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling en uitzetten van nieuw beleid, maar houdt daar ook toezicht op. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid om het bedachte en uitgezette beleid te evalueren. Het beleid kan zich op allerlei vakgebieden voordoen, maar is vooral het terrein waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert. Denk daarbij aan een beleid op het gebied van financiën of aan sport net als aan onderwijs, gezondheid of economie. Het beleid dat een beleidsmedewerker ontwikkelt, heeft betrekking op het formuleren van doelen, inzet van middelen en planning. Er is op het gebied van beleid een onderscheid te maken tussen verschillende doelstellingen. Het kan bijvoorbeeld een doel zijn om het aantal rokers terug te dringen met een bepaald percentage in een bepaalde periode. Dat is een einddoel, maar een tussendoel is dan bijvoorbeeld een deel van dat percentage halverwege de periode te behalen. Een ander doel is daarbij weer om de zorgkosten terug te dringen die gepaard gaan met het roken. Een beleidsmedewerker kan zich echter ook op kleinere schaal bezighouden met het ontwikkelen van beleid. Doorgaans ligt de focus echter wel op het voorzien in oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Een beleidsmedewerker verricht dan ook onderzoek, raadpleegt informatie en schrijft beleid uit. Een beleidsmedewerker neemt doorgaans niet zelf besluiten, maar bedenkt en voert beleid in opdracht uit. Het is ook mogelijk dat een beleidsmedewerker voor de organisatie, het bedrijf of de eigen afdeling als woordvoerder optreedt of advies geeft.

Werken als beleidsmedewerker

Een beleidsmedewerker kan dus meestal ook aangemerkt worden als beleidsadviseur, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Het is vaak zo dat er in grote bedrijven en organisaties meerdere beleidsmedewerkers aan een project werken. Deze hebben dan niet allemaal dezelfde taak en verantwoordelijkheden. Bovendien kan een beleidsadviseur ook werkzaam zijn voor externe organisaties. De functie van beleidsmedewerker is aan allerlei branches en onderwerpen te linken. Bijvoorbeeld als het gaat om milieubeleid in relatie tot het beroep van milieukundige of aan een rioolbeheerder. Op het gebied van verkeersveiligheid en beleid speelt een verkeerskundige een rol. Zo is er ook een relatie te leggen met andere beroepen, zoals van planoloog of jongerenwerker. Denk bij jongerenwerker, maar aan een beleidsmedewerker die voor jongeren in de gemeenten beleid dient te bedenken. Bijvoorbeeld om deze aan het werk te krijgen of van het verkeerde pad af te houden. Op politiek niveau zijn er beleidsmedewerkers voor ministers en andere politici actief, net als voor wethouders in de gemeenten. Het beroep van beleidsmedewerker speelt zich dan ook in allerlei branches af, zoals binnen de overheid, maar ook op scholen en in het jongerenwerk.

Wat doen beleidsmedewerkers

Het bedenken en uitwerken van nieuw beleid is een van de taken, maar er zijn meer werkzaamheden. Denk maar aan het geven van ondersteuning aan politici, zoals op de verschillende ministeries. Ook universiteiten, culturele instellingen en gezondheidsinstellingen krijgen doorgaans ondersteuning van beleidsmedewerkers. De kerntaak is dan het schrijven van plannen en het bieden van ondersteuning aan beleidsbepalers binnen organisaties. Er zijn grofweg vier hoofdtaken te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om alle ontwikkelingen op het eigen beleidsterrein bij te houden. Het signaleren en analyseren van problemen is eveneens een taak om van daaruit verbeteringen aan te dragen door beleid te ontwikkelen. Na goedkeuring van het management of de directie is het dan de taak om het beleid ten uitvoer te brengen. Daarna is het ook nog de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker om het ingevoerde beleid te evalueren.

Taken als beleidsmedewerker:

  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen.
  • Problemen signaleren.
  • Analyseren van vraagstukken.
  • Verbeteringen aandragen.
  • Beleid bedenken.
  • Beleid schrijven en voorleggen.
  • Beleid ten uitvoer brengen.
  • Beleid evalueren.
  • Rapporteren.
  • Adviseren.

Film: beroep beleidsmedewerker:

Film: pedagogisch beleidsmedewerker

Opleidingen tot beleidsmedewerker

Er is geen gerichte opleiding tot beleidsmedewerker, maar doorgaans is een hbo-opleiding wel vereist. Een algemene opleiding is bijvoorbeeld hbo bestuurskunde of bestuurskunde op universitair niveau. Het is ook mogelijk om met een hbo-opleiding bedrijfskunde als beleidsmedewerker te gaan werken net als met hbo-communicatie. Het hangt daarbij van het bedrijf of organisatie af of er een specifieke hbo-opleiding nodig is. Er zijn bijvoorbeeld beleidsmedewerkers die binnen een bepaald vakgebied een specifieke opleiding hebben gevolgd. Denk daarbij maar aan een opleiding gericht op zorg en welzijn of aan een studie op het gebied van milieu. Overigens krijgen nieuwe beleidsmedewerkers ook wel de mogelijkheid om in de vorm van een traineeship als trainee aan de slag te gaan. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een beleidsmedewerker werkzaam kan zijn

Een beleidsmedewerker kan als ambtenaar voor de overheid werkzaam zijn, zoals voor een gemeente, provincie of voor de landelijke overheid. Het is ook mogelijk om werkzaam te zijn voor non-profit instellingen, net als voor verzekeraars, banken en toezichthouders. In combinatie met adviserende taken is het ook mogelijk om als consultant te werken binnen bedrijven of organisaties. In principe kan een beleidsmedewerker overal werken waar er sprake is van het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Competenties beleidsmedewerker

Het is belangrijk om als beleidsmedewerker over specifieke kennis te beschikken. Deze specifieke kennis vormt een basis om beleid te ontwikkelen. Bovendien geldt dat er analytische vaardigheden nodig zijn om problemen te signaleren. Daar komt opmerkzaamheid bij van pas om problemen te signaleren. Het is eveneens van belang om prestatiegericht te zijn en te kunnen overtuigen. In het kader van beleidsmedewerker binnen de politiek is het ook belangrijk om over politieke kennis te beschikken. Daarnaast is het handig om te kunnen netwerken, onderhandelen en communicatief sterk in de schoenen te staan.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleidsmedewerker

Het arbeidsmarktperspectief is zeer goed te noemen, maar de vraag naar beleidsmedewerkers is daarbij wel van het vakgebied afhankelijk. In politieke zin en op het gebied van maatschappelijke vraagstukken bieden thema’s als duurzaamheid, volkshuisvesting en onderwijs een uitstekend perspectief. Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld thema’s als sociale zaken en juridische zaken. Vanuit de functie beleidsmedewerker zijn er opties om door te groeien. Bijvoorbeeld door teamleider te worden van een team van beleidsmedewerkers of een afdeling te beheren als afdelingsmanager. Het is echter ook mogelijk om een tussenstap te nemen en eerst als coördinerend beleidsmedewerker aan de slag te gaan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beleidsmedewerker

Het salaris van een beleidsmedewerker ligt bruto tussen de 3.500 euro en 4.500 per maand. Indien er sprake is van meer of zwaardere verantwoordelijkheden is het denkbaar dat er sprake is van een hoger salaris. Vaak geldt ook dat hoe groter de organisatie is des te hoger het salaris is. Je verdient bijvoorbeeld meer als beleidsmedewerker op het ministerie van Financiën dan in dezelfde functie bij een kleine gemeente.

Eigen bedrijf starten als Beleidsmedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Beleidsmedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Beleidsmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beleidsmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Beleidsmedewerker.

Mijnzzp.nl