Rioolbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Het beroep rioolbeheerder heeft over het algemeen betrekking op beleidsmedewerkers die werkzaam zijn voor een bepaalde gemeente. Een andere benaming voor een rioolbeheerder kan ook zijn beleidsmedewerker water en riolering of adviseur water en riolering. Rioleringen vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeentes. Het is voor gemeentes erg belangrijk om rioolbeheerders in dienst te hebben, omdat rioleringen een belangrijk onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Verouderde of kapotte rioleringen kunnen veel overlast veroorzaken omdat ze alleen goed werken als ze functioneren zoals het hoort. De werkzaamheden als rioolbeheerder of beleidsmedewerker zijn breed en hebben niet alleen te maken met bestaande rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen van richtlijnen, aan verduurzamingsprojecten, aan stedelijk waterbeheer, aan nieuwbouwprojecten, aan renovatieprojecten en aan werkzaamheden met betrekking tot grondwater. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een rioolbeheerder het beste omschrijven als het beheren en aanleggen van rioleringen. Afhankelijk van de specifieke functieomschrijving kan een rioolbeheerder ook verantwoordelijk zijn voor watermanagement, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Een rioolbeheerder is dus een ambtenaar die ook gezien kan worden als een beleidsadviseur. Als rioolbeheerder heb je over het algemeen met diverse afdelingen binnen de gemeente te maken en met externe bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan grond-, water- en wegenbouwbedrijven die in opdracht van de gemeente bepaalde rioleringen inspecteren of rioleringen vernieuwen als dat nodig mocht zijn. Ook is het zeker denkbaar dat een rioolbeheerder te maken heeft met waterschappen, die net zoals gemeentes specifieke bevoegden en verantwoordelijkheden hebben. Omdat een rioolbeheerder een ambtenaar is kan hij of zij ook gezien worden als een vergunningverlener.

Nieuwbouw en riolering

Het maken van plannen met betrekking tot nieuwe riolenringstelsels is ook een specifieke taak die toebehoort tot een rioolbeheerder. Duurzaamheid en milieu spelen binnen deze werkzaamheden een belangrijk rol, omdat bijvoorbeeld hemelwater apart van het afvalwater afgevoerd moet worden. De meeste gemeentes laten dan ook twee gescheiden leidingsstelsels aanleggen in het kader van duurzaamheid en milieu. Daarnaast wordt door het toepassen van twee leidingsstelsels het riool en dus ook het waterzuiveringsbedrijf aanzienlijk ontlast. Hemelwater zal in de meeste gevallen verzameld worden binnen een speciale buffer waarna het de bodem in kan zaken.

Riolering inspecteren

De werkzaamheden van een rioolbeheerder hebben ook te maken met het onderhouden en beheren van bestaande rioleringen. Een rioolbeheerder heeft dan ook te maken met rioolinspecteurs, die namens de gemeente de rioleringen binnen de gemeente controleren. Een rioolinspecteur zal in opdracht van de gemeente met speciale robots de rioleringen controleren en een inspectierapport overhandigen aan de rioolbeheerder.

Werkzaamheden rioolbeheerder

De werkzaamheden van een rioolbeheerder zijn heel divers en hebben ook te maken met advieswerkzaamheden. Denk aan rioleringen die onderhoud nodig hebben of aan rioleringen die vervangen moeten worden. Het is de rioolbeheerder die alle betrokken partijen zal informeren en die zorgt voor de juiste opdrachtverstrekking aan bedrijven. Ook het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden en de geleverde kwaliteit behoort tot de verantwoordelijkheden van de rioolbeheerder.

Het op een goede manier beheren van rioleringen is belangrijk, omdat overlast voorkomen moet worden zoals door mogelijke verstoppingen. Daarnaast zorgt goed beheer er voor dat rioleringen langer blijven functioneren en ook minder snel vervangen hoeven te worden. Het vervangen van rioleringen is over het algemeen kostbaar en moet voorkomen worden door goed beheer.

Riolering en water binnen een gemeente:

Rioleringsplan gemeente:

Opleidingen tot rioolbeheerder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot rioolbeheerder. Een rioolbeheer die werkzaam is voor gemeentes is over het algemeen een beleidsmedewerker. Het beroep rioolbeheerder moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Enkele passende opleidingen kunnen zijn de Hbo-opleiding Civiele Techniek en de Hbo-opleiding Werktuigbouwkunde. Maar een andere Hbo-opleiding is ook denkbaar als rioolbeheerder.

Bedrijven waar een rioolbeheerder werkzaam kan zijn

Een rioolbeheerder is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, omdat gemeentes de beheerders zijn van rioleringen. Een rioolbeheerder zal dan ook in de meeste gevallen als ambtenaar werkzaam zijn voor een gemeente.

Competenties rioolbeheerder

Een rioolbeheerder moet over diverse competenties beschikken, zoals goede communicatieve vaardigheden, inzicht, technische kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook algemene managementvaardigheden kunnen als rioolbeheerder belangrijk zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, delegeren, controleren en analytisch.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rioolbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief als rioolbeheerder is over het algemeen redelijk te noemen. Over het algemeen zal het arbeidsmarktperspectief sterk afhankelijk zijn van de genoten opleidingen, die voor een groot deel het arbeidsmarktperspectief zullen bepalen. Een rioolbeheerder moet over technische kennis beschikken om als rioolbeheerder te kunnen werken. De doorgroeimogelijkheden als rioolbeheerder zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rioolbeheerder

Een rioolbeheerder zal doorgaans onder de Cao Gemeenten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een rioolbeheerder die beschikt over een Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2700 en 4200 euro bruto per maand afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl