Rioolbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rioolbeheerder
Wat doet een rioolbeheerder
Riolering inspecteren
Werkzaamheden rioolbeheerder
Film: riolering en water gemeente
Film: rioleringsplan gemeente
Opleidingen tot rioolbeheerder
Bedrijven waar een rioolbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties rioolbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rioolbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris rioolbeheerder
Eigen bedrijf starten als Rioolbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Rioolbeheerder

Beroep rioolbeheerder

Een rioolbeheerder is een medewerker die verantwoordelijk is voor rioolbeheer. Andere benamingen voor rioolbeheerder kunnen ook zijn beleidsmedewerker water en riolering of adviseur water en riolering. Rioleringen vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeentes en worden in de meeste gevallen beheerd door een ambtenaar of extern bedrijf namens een gemeente. Het is voor gemeentes belangrijk om gebruik te maken van rioolbeheerders, omdat rioleringen een belangrijk onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Verouderde of kapotte rioleringen kunnen veel overlast veroorzaken, zoals door verstoppingen en verzakkingen. De werkzaamheden van een rioolbeheerder zijn breed en hebben niet alleen te maken met bestaande rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen van richtlijnen, aan verduurzamingsprojecten, stedelijk waterbeheer, nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en aan werkzaamheden met betrekking tot grondwater. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een rioolbeheerder het beste omschrijven als het beheren en aanleggen van rioleringen. Afhankelijk van de specifieke functieomschrijving kan een rioolbeheerder ook verantwoordelijk zijn voor watermanagement, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is niet zo dat alleen beleidsmedewerkers aangemerkt kunnen worden als rioolbeheerder, omdat er ook civiele bedrijven zijn, die zich richten op rioolbeheer. Een beleidsmedewerker water en riolering is over het algemeen verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, zoals het opstellen van begrotingen, het maken van onderhoudsramingen en het controleren van uitvoerende bedrijven. Vanzelfsprekend heeft een rioolbeheerder in de meeste gevallen ook te maken met andere civiele werkzaamheden, die samenvallen bij het vernieuwen van de riolering. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van straten en aan het bouwen van zuiveringskringen. Het beroep rioolbeheerder moet niet onderschat worden, omdat de meeste gemeentes iedere dag druk zijn met rioleringsbeheer.

Wat doet een rioolbeheerder

Het beroep rioolbeheerder kan dus betrekking hebben op civiele medewerkers of civiel ingenieurs, of heeft betrekking op beleidsmedewerkers die voor een gemeente werkzaam zijn. In de meeste gevallen zal een rioolbeheerder werkzaam zijn voor een gemeente. Als rioolbeheerder heb je te maken met verschillende afdelingen binnen de gemeente en externe bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan grond-, water- en wegenbouwbedrijven, die in opdracht van de gemeente de rioleringen inspecteren of vernieuwen. Ook is het denkbaar dat een rioolbeheerder te maken heeft met waterschappen, die net zoals gemeentes specifieke bevoegden en verantwoordelijkheden hebben. Een rioolbeheerder is meestal niet alleen verantwoordelijk voor het beheren van rioleringen. Ook het maken van plannen voor nieuwe rioleringen behoort tot de werkzaamheden van een rioolbeheerder. Duurzaamheid en milieu spelen tegenwoordig een belangrijke rol als rioolbeheerder. Denk bijvoorbeeld aan het apart afvoeren van hemelwater naast het afvalwater. De meeste gemeentes laten tegenwoordig twee gescheiden leidingstelsels aanleggen in het kader van duurzaamheid en milieu. Daarnaast wordt door het toepassen van twee leidingstelsels het riool en het waterzuiveringsbedrijf aanzienlijk ontlast. Hemelwater zal in de meeste gevallen verzameld worden binnen een speciale buffer waarna het de bodem in kan zaken. Bij nieuwe rioleringen kan het voorkomen dat een gemeente de hulp zal inroepen van een hydroloog. Een hydroloog is onder andere gespecialiseerd in neerslagmetingen, bodemvochtigheid metingen en grondwaterstromingen. Bij nieuwbouwprojecten zal een rioolbeheerder ook te maken hebben met planologen.

Riolering inspecteren

Vanzelfsprekend heeft een rioolbeheerder ook te maken met bestaande rioleringen, die regelmatig geïnspecteerd moeten worden. Dit soort inspectiewerkzaamheden behoort tot de werkzaamheden van een rioolinspecteur, die namens de gemeente de rioleringen zal inspecteren. Een rioolinspecteur kan door middel van speciale riool robots de binnenkant van de riolering bekijken en noteren waar er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de wortels van bomen die in de riolering groeien, grote verstoppingen en aan verzakkingen in de riolering, die problemen veroorzaken. Bij een verzakking of schade is het meestal noodzakelijk om grondwerkers in te zetten, die de riolering herstellen.

Werkzaamheden rioolbeheerder

De werkzaamheden van een rioolbeheerder zijn divers en hebben te maken met advieswerkzaamheden. Denk aan rioleringen die onderhoud nodig hebben, of aan rioleringen die vervangen moeten worden. Het is de rioolbeheerder die alle betrokken partijen zal informeren en het is de rioolbeheerder, die zorgt voor de juiste opdrachtverstrekking aan bedrijven. Ook het toezien op de uitvoering van werkzaamheden en de geleverde kwaliteit behoort tot het takenpakket van een rioolbeheerder. Het op een goede manier beheren van rioleringen is belangrijk, omdat overlast voorkomen moet worden, zoals door verstoppingen. Daarnaast zorgt goed beheer er voor dat rioleringen langer blijven functioneren en minder snel vervangen hoeven te worden. Het vervangen van rioleringen is kostbaar en moet voorkomen worden door goed beheer. Zoals eerder omschreven kan een rioolbeheerder ook te maken hebben met wegenbouwers als rioleringen in het geheel vervangen moeten worden.

Film: riolering en water gemeente

Film: rioleringsplan gemeente

Opleidingen tot rioolbeheerder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot rioolbeheerder. Een rioolbeheer die werkzaam is voor gemeentes is over het algemeen een beleidsmedewerker. Het beroep rioolbeheerder moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Enkele passende opleidingen kunnen zijn de hbo-opleiding Civiele Techniek en de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde. Maar een andere hbo-opleiding is ook denkbaar als rioolbeheerder. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een rioolbeheerder werkzaam kan zijn

Een rioolbeheerder zal in de meeste gevallen werkzaam zijn als ambtenaar voor een gemeente, omdat gemeentes de beheerders zijn van rioleringsstelsels. Dit neemt niet weg dat er ook gemeentes zijn die gebruikmaken van gespecialiseerde adviesbureaus.

Competenties rioolbeheerder

Een rioolbeheerder moet over diverse competenties beschikken, zoals goede communicatieve vaardigheden, inzicht, technische kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook algemene managementvaardigheden kunnen als rioolbeheerder belangrijk zijn. Als een rioolbeheerder werkzaam is voor een gemeente kan het ook belangrijk zijn dat je beschikt over juridische kennis. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes die te maken hebben met een cafetaria, die regelmatig frituurvet loost via de riolering. In dat geval kan er voor gekozen worden om handhavend op te treden. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, delegeren, controleren en analytisch.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rioolbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een rioolbeheerder is over het algemeen redelijk te noemen. Over het algemeen zal het arbeidsmarktperspectief sterk afhankelijk zijn van de genoten opleidingen, die voor een groot deel het arbeidsmarktperspectief zullen bepalen. Een rioolbeheerder moet over technische kennis beschikken om als rioolbeheerder te kunnen werken. De doorgroeimogelijkheden als rioolbeheerder zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rioolbeheerder

Een rioolbeheerder zal doorgaans onder de cao Gemeenten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een rioolbeheerder die beschikt over een hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2700 en 4200 euro bruto per maand afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Rioolbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rioolbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rioolbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rioolbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rioolbeheerder.

Mijnzzp.nl