Bouwkostendeskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bouwkostendeskundige is gespecialiseerd in het beramen, begroten en indexeren van bouwkosten. Tevens kunnen erkende bouwkostendeskundige ingeschakeld worden wanneer er meningsverschillen ontstaan zijn over bouwkosten en de uiteindelijke begroting. Arbitragezaken kunnen dan ook een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige. De werkzaamheden van een bouwkostendeskundige zijn voor bedrijven, overheden en particulieren belangrijk te noemen, omdat een bouwkostendeskundige het mogelijk maakt om in een vroeg stadium van een bouwproces de bouwkosten te berekenen. Het kunnen berekenen van bouwkosten kan zeer complex zijn wanneer het gaat om grote ingewikkelde projecten waar meestal meerdere belanghebbende bij betrokken zijn.

Een bouwkostendeskundige zal over het algemeen in een vroeg stadium ingeschakeld worden en kan tijdens het hele bouwproces betrokken blijven wanneer dit nodig mocht zijn. De bouwkostendeskundige zal veel overleggen met andere betrokkenen zoals de opdrachtgever, gemeentes, architect, constructeur en de aannemer. Een bouwkostendeskundige kan niet zomaar vergeleken worden met een calculator, omdat deze pas in een later stadium betrokken zal zijn. Tevens werkt een calculator over het algemeen voor aannemers die hun eigen berekeningen uitvoeren. De bouwkostendeskundige is juist meer actief om vooraf de gehele bouwkosten te berekenen voor zijn opdrachtgever. Ook voor het uitvoeren van een second opinion van een begroting is de bouwkostendeskundige de aangewezen persoon.

Waarom bouwkostenberekeningen uitvoeren

Het is voor opdrachtgevers belangrijk om een realistische inschatting te verkrijgen in de uiteindelijke bouwkosten van een bepaald project. Denk bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar die aan de hand van de berekening kan bepalen of een bepaalde ontwikkeling plaats kan vinden of juist niet. Ook voor de uiteindelijke verkoopprijs is het belangrijk om te weten wat het bouwproces totaal gaat kosten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de totale bouwkosten van een nieuwe snelweg, zodat de overheid de uiteindelijke tol kan berekenen.

Bouwkostenadvies:

Opleidingen tot bouwkostendeskundige

Er bestaan geen specifieke voltijds opleidingsmogelijkheden voor het beroep bouwkostendeskundige. De meeste bouwkostendeskundigen hebben minimaal de Hbo-opleiding Bouwkunde of de Hbo-opleiding Civiele Techniek afgerond en daarna een extra cursus c.q. opleiding bouwkosten afgerond. Deze extra opleiding kan bij diverse externe partijen gevolgd worden. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en de Register Kostenmanager Nederland (RKN) waar meer informatie te vinden is over bouwkosten.

Bedrijven waar een bouwkostendeskundige werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een bouwkostendeskundige werkzaam zijn voor een bouwadviesbureau of werkzaam zijn voor een architectenbureau. Daarnaast is een functie binnen de overheid zeker denkbaar. Tevens zijn er redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden die bouwcalculatie als dienst aanbieden gecombineerd met andere advieswerkzaamheden.

Competenties bouwkostendeskundige

Als bouwkostendeskundige is het in de eerste plaats belangrijk dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt en dat je over voldoende financiële kennis beschikt met betrekking tot bouwcalculatie. Financiële kennis en bouwkennis zijn twee belangrijke woorden die niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat zonder bouwkennis de bouwkosten niet berekend kunnen worden. Andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn inzicht, details, netwerken, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkostendeskundige

Het arbeidsmarktperspectief als bouwkostendeskundige zal sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat je over veel kennis en ervaring beschikt van de bouwwereld en dat je op financieel gebied sterk onderlegd bent. Kostencalculatie is een belangrijk en niet te onderschatten taak binnen de bouwwereld. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een groot netwerk waarbinnen je steeds belangrijkere opdrachten weet te verkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkostendeskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als bouwkostendeskundige, omdat je voor diverse bedrijven werkzaam kan zijn binnen de bouwwereld of daarbuiten. Daarnaast werken er binnen deze branche redelijk veel mensen als zelfstandig ondernemer. Een bouwkostendeskundige met een afgeronde Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Bij grote verantwoordelijkheden of complexe opdrachten is een hoger salaris binnen dit beroep zeker denkbaar.

Mijnzzp.nl