Bouwkostendeskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwkostendeskundige is een adviseur en calculator die zich gespecialiseerd heeft in het beramen, begroten en indexeren van bouwkosten. De werkzaamheden van een bouwkostendeskundige zijn voor bedrijven, overheden en particulieren belangrijk, omdat een bouwkostendeskundige het mogelijk maakt om in een vroeg stadium de bouwkosten te kunnen berekenen. Het kunnen berekenen van bouwkosten kan zeer complex zijn als het gaat om grote ingewikkelde bouwprojecten. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige het beste omschrijven als het bepalen van de totale kosten van een bouwproject. Daarnaast kan een bouwkostendeskundige verantwoordelijk zijn voor het bepalen van totale kosten van een of meerdere deelprojecten. Het beroep bouwkostendeskundige komt in de praktijk op verschillende manieren voor en heeft in de meeste gevallen betrekking op de grotere en complexere bouwopdrachten waarbij het vooraf kunnen inschatten van alle kosten en risico's belangrijk is. Een erkende bouwkostendeskundige kan vaak ook ingeschakeld worden als er meningsverschillen ontstaan zijn over bouwkosten en de uiteindelijke begroting. Arbitragezaken kunnen dan ook een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden. In het algemeen zal een bouwkostendeskundige verantwoordelijk zijn voor het opstellen van ramingen en kostprijsbegrotingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een bouwkostendeskundige zullen afhankelijk zijn van de werkgever en de specifieke branchekennis. Het is niet zo dat een bouwkostendeskundige verantwoordelijk is voor het controleren van offertes. De werkzaamheden van een bouwkostendeskundige moeten eerder gezien worden als het doorberekenen van totale bouwkosten. Dit heeft in de meeste gevallen betrekking op de grotere bouwprojecten binnen de utiliteitsbouw of de civiele sector.

Een bouwkostendeskundige is dus verantwoordelijk voor het doorberekenen van totale bouwkosten, dat ook betrekking kan hebben op verschillende fases van het bouwproject. Een bouwkostendeskundige zal meestal in een vroeg stadium ingeschakeld worden en kan tijdens het hele bouwproces betrokken blijven. De bouwkostendeskundige zal regelmatig overleggen met andere betrokkenen zoals de opdrachtgever, gemeente, architect, constructeur, projectleider en de aannemer. Een bouwkostendeskundige kan niet zomaar vergeleken worden met een calculator, omdat deze pas in een later stadium betrokken zal zijn. Bovendien werkt een calculator meestal voor een aannemer die hun eigen berekeningen uitvoeren. De bouwkostendeskundige is juist meer actief om vooraf de gehele bouwkosten te berekenen voor zijn opdrachtgever. Ook voor het uitvoeren van een second opinion is de bouwkostendeskundige de aangewezen persoon. Ook gemeentes maken regelmatig gebruik van bouwkostendeskundige om projecten door te berekenen. Denk bijvoorbeeld aan een rioolbeheerder van de gemeente die te maken heeft met een groot renovatieproject of aan een stedenbouwkundige die werkzaam is voor een gemeente. Zoals eerder omschreven kan een erkende bouwkostendeskundige ook betrokken zijn bij arbitragezaken. Een bouwkostendeskundige zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ingenieur.

Waarom bouwkostenberekeningen uitvoeren

Het is voor opdrachtgevers belangrijk om een realistische inschatting te verkrijgen in de uiteindelijke bouwkosten van een bepaald project. Denk bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar die aan de hand van de berekening kan bepalen of een bepaalde ontwikkeling plaats kan vinden of juist niet. Ook voor de uiteindelijke verkoopprijs is het belangrijk om te weten wat het bouwproces totaal gaat kosten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de totale bouwkosten van een nieuwe snelweg, zodat de overheid de uiteindelijke tol kan berekenen.

Wat doet een bouwkostendeskundige:

Het adviseren van opdrachtgevers
Het sparren met de opdrachtgever over de kosten
Het doorberekenen van de totale bouwkosten
Het inschatten en vastleggen van mogelijke risico's
Het opstellen van begrotingen en ramingen
Het geven van procesadviezen
Het optreden in arbitragezaken

Bouwkostenadvies:

Opleidingen tot bouwkostendeskundige

Er bestaan geen voltijds opleidingsmogelijkheden voor het beroep bouwkostendeskundige. De meeste bouwkostendeskundigen hebben minimaal de Hbo-opleiding Bouwkunde of de Hbo-opleiding Civiele Techniek afgerond en daarna een extra cursus of opleiding bouwkosten afgerond. Deze extra opleiding kan bij diverse externe partijen gevolgd worden. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en de Register Kostenmanager Nederland (RKN) waar meer informatie te vinden is over bouwkosten. Ook de boekhouding op de correcte manier opzetten en bijhouden is belangrijk als bouwkostendeskundige. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten te vinden voor de bouwsector.

Bedrijven waar een bouwkostendeskundige werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een bouwkostendeskundige werkzaam zijn voor een bouwadviesbureau of werkzaam zijn voor een architectenbureau. Daarnaast is een functie binnen de overheid denkbaar. Ook zijn er redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden die bouwcalculatie als dienst aanbieden gecombineerd met andere advieswerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat een bouwkostendeskundige werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties bouwkostendeskundige

Als bouwkostendeskundige is het in de eerste plaats belangrijk dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt en dat je over voldoende financiële kennis beschikt met betrekking tot bouwcalculatie. Financiële kennis en bouwkennis zijn twee belangrijke woorden die niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat zonder bouwkennis de bouwkosten niet berekend kunnen worden. Andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn inzicht, details, netwerken, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkostendeskundige

Het arbeidsmarktperspectief als bouwkostendeskundige zal sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat je over veel kennis en ervaring beschikt van de bouwwereld en dat je op financieel gebied sterk onderlegd bent. Kostencalculatie is een belangrijk en niet te onderschatten taak binnen de bouwwereld. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een groot netwerk waarbinnen je steeds belangrijkere opdrachten weet te verkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkostendeskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als bouwkostendeskundige, omdat je voor diverse bedrijven werkzaam kan zijn binnen de bouwwereld of daarbuiten. Daarnaast werken er binnen deze branche redelijk veel mensen als zelfstandig ondernemer. Een bouwkostendeskundige met een afgeronde Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Bij grote verantwoordelijkheden of complexe opdrachten is een hoger salaris binnen dit beroep zeker denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwkostendeskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwkostendeskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl