Bouwkostendeskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bouwkostendeskundige is een vakman of vakvrouw die zich gespecialiseerd heeft in het beramen, begroten en indexeren van bouwkosten. De werkzaamheden van een bouwkostendeskundige zijn voor bedrijven, overheden en particulieren belangrijk, omdat een bouwkostendeskundige het mogelijk maakt om in een vroeg stadium de bouwkosten te kunnen berekenen. Het kunnen berekenen van bouwkosten kan zeer complex zijn als het gaat om grote ingewikkelde bouwprojecten. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige het beste omschrijven als het bepalen van de totale kosten van een bouwproject. Daarnaast kan een bouwkostendeskundige verantwoordelijk zijn voor het bepalen van totale kosten van een of meerdere deelprojecten. Het beroep bouwkostendeskundige komt in de praktijk op verschillende manieren voor en heeft in de meeste gevallen betrekking op de grotere en complexere bouwopdrachten waarbij het vooraf kunnen inschatten van alle kosten en risico's erg belangrijk is. Een erkende bouwkostendeskundige kan over het algemeen ook ingeschakeld worden als er meningsverschillen ontstaan zijn over bouwkosten en de uiteindelijke begroting. Arbitragezaken kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige. In het algemeen zal een bouwkostendeskundige verantwoordelijk zijn voor het opstellen van ramingen en kostprijsbegrotingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een bouwkostendeskundige zullen deels afhankelijk zijn van de soort werkgever.

Een bouwkostendeskundige zal over het algemeen in een vroeg stadium ingeschakeld worden en kan tijdens het hele bouwproces betrokken blijven wanneer dit nodig mocht zijn. De bouwkostendeskundige zal veel overleggen met andere betrokkenen zoals de opdrachtgever, gemeentes, architect, constructeur en de aannemer. Een bouwkostendeskundige kan niet zomaar vergeleken worden met een calculator, omdat deze pas in een later stadium betrokken zal zijn. Bovendien werkt een calculator over het algemeen voor aannemers die hun eigen berekeningen uitvoeren. De bouwkostendeskundige is juist meer actief om vooraf de gehele bouwkosten te berekenen voor zijn opdrachtgever. Ook voor het uitvoeren van een second opinion van een begroting is de bouwkostendeskundige de aangewezen persoon.

Waarom bouwkostenberekeningen uitvoeren

Het is voor opdrachtgevers belangrijk om een realistische inschatting te verkrijgen in de uiteindelijke bouwkosten van een bepaald project. Denk bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar die aan de hand van de berekening kan bepalen of een bepaalde ontwikkeling plaats kan vinden of juist niet. Ook voor de uiteindelijke verkoopprijs is het belangrijk om te weten wat het bouwproces totaal gaat kosten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de totale bouwkosten van een nieuwe snelweg, zodat de overheid de uiteindelijke tol kan berekenen.

Bouwkostenadvies:

Opleidingen tot bouwkostendeskundige

Er bestaan geen specifieke voltijds opleidingsmogelijkheden voor het beroep bouwkostendeskundige. De meeste bouwkostendeskundigen hebben minimaal de Hbo-opleiding Bouwkunde of de Hbo-opleiding Civiele Techniek afgerond en daarna een extra cursus c.q. opleiding bouwkosten afgerond. Deze extra opleiding kan bij diverse externe partijen gevolgd worden. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en de Register Kostenmanager Nederland (RKN) waar meer informatie te vinden is over bouwkosten. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bouwkostendeskundige werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een bouwkostendeskundige werkzaam zijn voor een bouwadviesbureau of werkzaam zijn voor een architectenbureau. Daarnaast is een functie binnen de overheid zeker denkbaar. Ook zijn er redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden die bouwcalculatie als dienst aanbieden gecombineerd met andere advieswerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat een bouwkostendeskundige werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties bouwkostendeskundige

Als bouwkostendeskundige is het in de eerste plaats belangrijk dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt en dat je over voldoende financiële kennis beschikt met betrekking tot bouwcalculatie. Financiële kennis en bouwkennis zijn twee belangrijke woorden die niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat zonder bouwkennis de bouwkosten niet berekend kunnen worden. Andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn inzicht, details, netwerken, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkostendeskundige

Het arbeidsmarktperspectief als bouwkostendeskundige zal sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat je over veel kennis en ervaring beschikt van de bouwwereld en dat je op financieel gebied sterk onderlegd bent. Kostencalculatie is een belangrijk en niet te onderschatten taak binnen de bouwwereld. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een groot netwerk waarbinnen je steeds belangrijkere opdrachten weet te verkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkostendeskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als bouwkostendeskundige, omdat je voor diverse bedrijven werkzaam kan zijn binnen de bouwwereld of daarbuiten. Daarnaast werken er binnen deze branche redelijk veel mensen als zelfstandig ondernemer. Een bouwkostendeskundige met een afgeronde Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Bij grote verantwoordelijkheden of complexe opdrachten is een hoger salaris binnen dit beroep zeker denkbaar.

Mijnzzp.nl