Opleiding tot Civiel ingenieur

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Civiele Techniek
VooropleidingAssistent Uitvoerder (Mbo 4)
VooropleidingMiddenkaderfunctionaris Bouw (Mbo 4)
VooropleidingHavo of Vwo
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Civiele Techniek

Wie een passende opleiding zoekt binnen de civiele techniek op Hbo-niveau zal al snel uitkomen bij de Hbo-opleiding Civiele Techniek. De Hbo-opleiding Civiele Techniek noemt men ook wel Weg- en Waterbouwkunde. De Hbo-opleiding Civiele Techniek heeft alles met bouwen, ontwerpen en infrastructuur te maken, zoals tunnels, bruggen, wegen, dijken en bijvoorbeeld jachthavens. Naast het realiseren van nieuwe infrastructurele werken behoort ook het beheer van infrastructuur tot het vakgebied. De Hbo-opleiding Civiele Techniek is een brede opleiding te noemen, die goede carrièremogelijkheden zal bieden bij verschillende werkgevers en overheden zoals aannemers, adviesbureaus, gemeentes, provincies en waterschappen. Enkele beroepen die passen binnen deze Hbo-opleiding zijn onder andere uitvoerder, opzichter, constructeur, ontwerper en werkvoorbereider. Het eerste studiejaar van de Hbo-opleiding Civiele Techniek is nog vrij algemeen en leert je het vakgebied op een brede manier kennen, waarbij de aandacht onder meer zal liggen op bouwen, bouworganisaties, constructies, funderingstechnieken, geotechniek, tekenen, waterbouw en wegenbouw.

Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding kent qua leerstof en verdiept zal ingaan op de leerstof vanuit het eerste studiejaar. Over het algemeen zal je binnen het tweede studiejaar van deze opleiding meteen starten met een stageperiode van ongeveer tien weken, zodat je het vakgebied leert kennen in de praktijk. Vanaf het derde studiejaar zal je binnen deze opleiding een afstudeerrichting moeten kiezen. Mogelijke afstudeerrichtingen binnen deze opleiding zijn onder andere constructies, infrastructuur, organisatie en waterbouw. Na het kiezen van de afstudeerrichting zal de opleiding zich verder gaan specialiseren in de gekozen richting. In het vierde studiejaar zal je binnen deze opleiding ook een minor moeten uitkiezen. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding. De afstudeerfase binnen de Hbo-opleiding Civiele Techniek bestaat uit een afstudeerproject, waarbinnen je bijvoorbeeld een probleem probeert op te lossen voor een bedrijf. De Hbo-opleiding Civiele Techniek heeft overigens veel raakvlakken met de Hbo-opleiding bouwkunde.

Opleidingsduur en niveau Civiele Techniek

De Hbo-opleiding Civiele Techniek zal over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen maar is, met de juiste vooropleidingen, ook binnen drie of drieënhalf af te ronden afhankelijk van je vooropleidingen. De Hbo-opleiding Civiele Techniek is onder de Hbo-opleidingen geen makkelijke opleiding te noemen en zal zeker bij je moeten passen om deze succesvol af te kunnen ronden. Zelfstandigheid en doorzettingsvermogen zijn zeer belangrijk binnen deze opleiding.

Vervolgopleidingen Civiele Techniek

Na de Hbo-opleiding Civiele Techniek is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Civiele Techniek

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier of een havo- of vwo-diploma moeten beschikken, voordat je toegelaten wordt tot de Hbo-opleiding Civiele Techniek. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau vier kan de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw of de Mbo-opleiding assistent uitvoerder zijn. De Hbo-opleiding Civiele Techniek kent over het algemeen strikte toelatingsvoorwaarden, die per school kunnen verschillen. De meeste hogescholen werken voor deze opleiding met een zogenaamde studiekeuzecheck en een intakegesprek, om te bekijken of deze opleiding wel bij je past. De vakken wiskunde en mechanica zijn binnen deze opleiding erg belangrijk.

Mijnzzp.nl