Opleiding tot Assistent uitvoerder

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau vier
VooropleidingAllround Timmerman (Mbo 3)
VervolgopleidingBouwkunde (Hbo)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Mbo-opleiding assistent uitvoerder

De opleiding assistent uitvoerder is in de meeste gevallen een opleiding die zeer praktijkgericht is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Hbo-opleiding bouwkunde. De assistent uitvoerder zal over het algemeen vier dagen in de week werken en één dag per week theorieles volgen op school. Tijdens de opleiding zal de assistent uitvoerder in verschillende vakgebieden examens moeten afleggen, zowel theoretisch als in de praktijk. Op de werklocatie zal de hoofduitvoerder de leermeester en stagebegeleider zijn van de assistent uitvoerder. Het is ook de uitvoerder die samen met de school de praktijkexamens zal afnemen en beoordelen. Wanneer de assistent uitvoerder alle theorie-examens en praktijkexamens behaald heeft vormen deze samen het diploma. Een opleiding tot assistent uitvoerder zal over het algemeen minimaal twee jaar in beslag nemen. Enkele belangrijke onderwerpen tijdens de opleiding assistent uitvoerder zijn het inrichten van een bouwlocatie, bouwkunde, organiseren, technisch tekenen, wiskunde en het geven van leiding. Een assistent uitvoerder moet over goede managementkwaliteiten beschikken, omdat op een bouwplaats meestal veel verschillende mensen aan het werk zijn die allemaal aangestuurd moeten worden. Daarnaast moet een assistent uitvoerder organisatorisch goed onderlegd zijn, omdat alle materialen en bouwvakkers op het juiste ogenblik klaar moeten staan zodat het werk geen onnodige vertragingen zal oplopen.

Opleidingsduur en niveau assistent uitvoerder

De opleiding assistent uitvoerder duurt over het algemeen drie jaar en is een Mbo-opleiding op niveau vier. Het beroep uitvoerder en dus ook de opleiding assistent uitvoerder is geen makkelijke opleiding. Het vraagt om veel zelfstudie en doorzettingsvermogen. Het technisch tekenen en rekenen zijn belangrijke onderdelen binnen het vakgebied van een uitvoerder, die niet onderschat moeten worden.

Vervolgopleidingen assistent uitvoerder

De meeste studenten die voor het beroep assistent uitvoerder leren willen uiteindelijk doorgroeien tot de opleiding uitvoerder B&U. Om als uitvoerder te kunnen werken is het doorgaans wel aan te raden om een Hbo-opleiding bouwkunde te volgen. Die is bereikbaar met de afgeronde opleiding assistent uitvoerder op niveau vier. Na de opleiding uitvoerder is het nog mogelijk om verder te leren, zoals voor de opleiding aannemer. Ook bestaat er tegenwoordig een lichtere Mbo-opleiding op niveau vier voor het beroep uitvoerder, die men ook wel middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud noemt. Deze opleiding is meer gericht op onderhoudsbedrijven en afwerkingsbedrijven en niet op de nieuwbouw of verbouw.

Vooropleiding assistent uitvoerder

De meeste vakgerichte opleidingsinstituten zullen minimaal de afgeronde voorgezette timmermansopleiding verwachten, voordat je deel kan nemen aan de opleiding assistent uitvoerder. Maar ook een andere Mbo-opleiding gericht op de bouwsector op niveau drie of vier maakt het over het algemeen mogelijk om deel te nemen aan de opleiding assistent uitvoerder. Wel kan het zijn dat er dan eerst een intakegesprek gehouden wordt.

Mijnzzp.nl