Stagebegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stagebegeleider is verantwoordelijk voor het monitoren van leerlingen die een stage doorlopen. Als een stagiair vragen heeft kan deze zijn of haar vragen stellen aan de betreffende stagebegeleider, die in veel gevallen een docent van school zal zijn. Een stagebegeleider is ook een belangrijke schakel tussen de leermeester of stagedocent bij het stagebedrijf. Een stagebegeleider zal over het algemeen de stagiair regelmatig bezoeken om de voortgang te bespreken van de stagiair. Een stagebegeleider kan zowel een leraar zijn die de leerlingen begeleidt, of een werknemer van een bedrijf die de leerling begeleidt op de werkvloer en onder zijn hoede neemt. Een stagebegeleider die zelf ook werkzaam is op de werkvloer noemt men over het algemeen een leermeester, omdat deze het vak moet overbrengen aan de leerling. De klassieke stagebegeleider zal in veel gevallen de mentor zijn van leerlingen of een andere docent. Stagebegeleiders zijn belangrijk omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring zal betreffen van een leerling. Om problemen tijdens de stageperiode te voorkomen is het belangrijk dat leerlingen een goede begeleiding vanuit school krijgen. Ook het controleren van het stageplan is een taak die toebehoort tot de stagebegeleider.

Voor jongeren, welk vak ze ook kiezen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden binnen een bedrijf, zodat de leerling niet helemaal alleen staat. De leermeester ondersteunt de leerling tijdens de werkzaamheden en bespreekt de voortgang regelmatig met de stagebegeleider. De leerling zal vaak verschillende praktijkonderdelen moeten halen, die de leerling zelfstandig uitvoert.

Er zijn veel bedrijven in verschillende branches die als leerbedrijf aangemeld zijn en regelmatig leerlingen opleiden tot nieuwe vakmensen. De meeste bedrijven zien het belang in om vergrijzing tegen te gaan, en helpen daarom actief mee met het opleiden van nieuwe vakmensen en als iemand echt goed bevalt wellicht ook aan een baan.

Voor leermeesters zijn er vaak ook cursussen beschikbaar, waarin ze leren omgaan met jongeren die opgeleid moeten worden. Niet alle jongeren zijn natuurlijk gemotiveerd of doen meteen wat ze moeten doen. Ook voor de leermeester kan dit natuurlijk soms vervelend zijn en die moet daar ook mee weten om te gaan. Lang niet iedereen is geschikt om als leermeester aan de slag te gaan. Er zijn mensen die dit gewoon niet willen of niet kunnen. Meestal staat er voor een leermeester financieel niet veel tegenover. Wel is het belangrijk dat de leermeester weet waar hij aan toe is wanneer er een leerling gaat meelopen, omdat de te verwachten productie wellicht terug zal lopen omdat de leermeester dingen moet uitleggen aan de leerling.

Stagebegeleider school:

Opleidingen tot stagebegeleider

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep stagebegeleider. De meeste stagebegeleiders zijn docent, en begeleiden hun leerlingen tijdens hun stageperiode. In veel gevallen zal dit om een vmbo-school gaan, maar er zijn ook stagebegeleiders die studenten begeleiden tijdens hun beroepsopleiding. Als stagebegeleider kan je een mentor zijn voor de leerlingen en ze ook begeleiden in hun beroepskeuze voorafgaand aan hun stageperiode.

Bedrijven waar een stagebegeleider werkzaam kan zijn

Als stagebegeleider werk je doorgaans voor een vmbo of mbo-school of ben je een stagebegeleider aan een beroepsopleidingsinstelling. Maar in de eerste plaats ben je natuurlijk gewoon een docent en/of mentor aan een opleidingsinstituut.

Competenties stagebegeleider

Als stagebegeleider begeleid je leerlingen, zoals het woord al aangeeft, tijdens hun stageperiode. Voor veel leerlingen zal de stage hun eerste echte werkervaring zijn, en om problemen te voorkomen is een goede begeleiding belangrijk. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om mogelijke problemen en ben je er natuurlijk ook om de voortgang te bespreken van de leerling, samen met de leermeester.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stagebegeleider

Voor dit beroep zijn geen arbeidsmarktperspectief of doorgroeimogelijkheden van toepassing. Als stagebegeleider ben je doorgaans een leraar en is de stagebegeleiding een onderdeel van je beroep als docent. Voor de specifieke werkzaamheden als stagebegeleider is er dan ook geen werk te vinden en zijn er ook geen groeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stagebegeleider

Als stagebegeleider zijn er geen speciale arbeidsvoorwaarden beschikbaar of extra salaris. Wel kan je een onkostenvergoeding krijgen wanneer je veel moet reizen. Het bezoeken van de leerlingen wordt gewoon onder de reguliere werktijden gedaan, en geeft dus geen recht op extra salaris.

Mijnzzp.nl