Stagebegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stagebegeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden en monitoren van leerlingen die een stageperiode doorlopen. Als een stagiair vragen heeft kan deze zijn of haar vragen stellen aan de betreffende stagebegeleider, die in veel gevallen een docent van school zal zijn. Daarnaast komt het voor dat stagebegeleiders werkzaam zijn voor het bedrijf waarbinnen stagiairs stage lopen. In sommige gevallen noemt men een stagebegeleider die verbonden is aan een school ook wel stagedocent. In alle gevallen is een stagebegeleider een belangrijke schakel tussen de stagiair, de leermeester en het betreffende stagebedrijf. Een stagebegeleider zal over het algemeen stagiairs regelmatig bezoeken om de voortgang te bespreken van stagiairs. Een stagebegeleider kan zowel een leraar zijn die de leerlingen begeleidt, of een werknemer van een bedrijf die de leerling begeleidt op de werkvloer. Een stagebegeleider die zelf ook werkzaam is op de werkvloer noemt men over het algemeen een leermeester, omdat hij of zij het vak moet overbrengen aan de betreffende leerling. De klassieke stagebegeleider zal in veel gevallen een mentor zijn van leerlingen of een andere docent. Stagebegeleiders zijn belangrijk, omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring zal betreffen van leerlingen. Om problemen tijdens de stageperiode te voorkomen is het belangrijk dat leerlingen een goede begeleiding vanuit school krijgen.

Ook het controleren van het stageplan is specifiek een taak die toebehoort tot stagebegeleiders. Het beroep stagebegeleider moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat verschillende soorten vaklieden werkzaam kunnen zijn als stagebegeleider, afhankelijk van de soort school, de opleiding en het soort bedrijf. Alle stagebegeleiders zijn wel verantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van stagiairs. Voor jongeren, welk vak ze ook kiezen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden binnen een bedrijf, zodat de leerling er niet helemaal alleen voor staat. Over het algemeen zijn het de leermeesters die leerlingen ondersteunen op de werkvloer en zijn het ook de leermeesters die de voortgang van leerlingen bespreken met de stagebegeleider. Leermeester kunnen ook weer verantwoordelijk zijn voor het afnemen van verschillende praktijkexamens, afhankelijk van de soort stagiairs. Het afnemen van praktijkexamens is over het algemeen alleen van toepassing als we over leerlingen spreken die een beroepsopleiding volgen. In dat geval kan een stagiair in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als gezel.

Er zijn veel bedrijven in verschillende branches die als leerbedrijf aangemeld zijn en regelmatig leerlingen opleiden tot nieuwe vakmensen. De meeste bedrijven zien het belang in om leerlingen op te leiden zodat er voldoende nieuwe vakmensen bijkomen op de arbeidsmarkt. Voor leermeesters zijn er vaak ook cursussen beschikbaar, waarin ze leren omgaan met jongeren die opgeleid moeten worden. Niet alle jongeren zijn natuurlijk gemotiveerd of doen meteen wat ze moeten doen. Ook voor de leermeester kan dit soms vervelend zijn en die moet daar ook mee weten om te gaan.

Stagebegeleider zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen zodat ze op een goede manier een vak kunnen aanleren. Het is niet zo dat alle stagebegeleiders zelf leerlingen een vak aanleren, omdat hiervoor meestal andere vaklieden ingeschakeld worden zoals een leermeester. Een stagebegeleider kan eerder gezien worden als een soort toezichthouder die er op toeziet dat leerlingen op de juiste manier een vak aanleren. Ook zijn het de stagebegeleiders die eventuele examens op de werkvloer zullen begeleiden en beoordelen in samenspraak met de leermeester. Wanneer een stagebegeleider verbonden is aan een scholengemeenschap is het in veel gevallen ook de stagebegeleider die alle contacten zal onderhouden tussen de school en de verschillende leerbedrijven. Zoals eerder omschreven hoeft het niet zo te zijn dat een stagebegeleider werkzaam is als leraar of docent voor een school.

Stagebegeleider school:

Opleidingen tot stagebegeleider

Het beroep stagebegeleider is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Een stagebegeleider kan een mentor zijn van leerlingen echter kan een stagebegeleider ook een medewerker van een bedrijf zijn waarbinnen stagiairs stage lopen. Het beroep stagebegeleider komt binnen de praktijk op verschillende manieren voor. Ook kan er sprake zijn van verschillende soorten stageperiodes. Een stageperiode kan in sommige gevallen ook gezien worden als een belangrijke oriëntatieperiode voor leerlingen om een uiteindelijke passende opleiding te kunnen kiezen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een stagebegeleider werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een stagebegeleider werkzaam zijn voor een scholengemeenschap, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een stagebegeleider kan ook werkzaam zijn binnen een leerbedrijf. Ook binnen de volwasseneneducatie komt het beroep stagebegeleider voor. Als een stagebegeleider werkzaam is voor scholen zal dit in veel gevallen betrekking hebben op vmbo-scholen of mbo-scholen.

Competenties stagebegeleider

De belangrijkste competentie van een stagebegeleider is wellicht nog wel dat een stagebegeleider gezien moet kunnen worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Ook communicatie in het algemeen is aan te merken als belangrijke competentie, omdat een stagebegeleider met veel verschillende mensen te maken zal krijgen. Een andere belangrijke competentie kan weer zijn het coachen van leerlingen omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring zal zijn van leerlingen. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, controleren, samenwerken, inzicht, oordeelvorming, plannen, organiseren en overleggen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stagebegeleider

Het arbeidsmarktperspectief als stagebegeleider is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep stagebegeleider niet gezien kan worden als regulier beroep. Voor de meeste stagebegeleiders is de functie stagebegeleider een aanvulling op een regulier beroep zoals het beroep leraar. Als stagebegeleider zijn er ook geen echte doorgroeimogelijkheden. De doorgroeimogelijkheden zijn afhankelijk va het feitelijke beroep, het opleidingsniveau en de competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stagebegeleider

Als stagebegeleider zijn er geen speciale arbeidsvoorwaarden beschikbaar of extra salaris. Wel kan je een onkostenvergoeding krijgen wanneer je veel moet reizen. Het bezoeken van de leerlingen wordt gewoon onder de reguliere werktijden gedaan, en geeft dus geen recht op extra salaris.

Mijnzzp.nl