Stagebegeleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Stagebegeleider?

Een stagebegeleider is een docent of mentor die verantwoordelijk is voor het begeleiden en monitoren van leerlingen op het stageadres. In sommige gevallen noemt men een stagebegeleider die verbonden is aan een school ook wel stagedocent. Daarnaast komt het voor dat stagebegeleiders intern werkzaam zijn voor bedrijven, die veel te maken hebben met stagiairs. In alle gevallen is een stagebegeleider een schakel tussen stagiairs, leermeesters en het betreffende stagebedrijf. Een stagebegeleider zal stagiairs regelmatig bezoeken om de voortgang te bespreken. Ook het controleren van het stageplan is specifiek een taak die toebehoort tot de werkzaamheden van een stagebegeleider. Als een stagiair vragen heeft kan deze zijn of haar vragen stellen aan de betreffende stagebegeleider. Stagebegeleiders zijn belangrijk, omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring is van leerlingen. Om problemen tijdens de stageperiode te voorkomen is het belangrijk dat leerlingen goede begeleiding krijgen vanuit de school. Het beroep stagebegeleider moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat verschillende docenten werkzaam kunnen zijn als stagebegeleider, afhankelijk van de soort school en de specifieke opleiding. Alle stagebegeleiders zijn wel verantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van stagiairs. Voor jongeren, welk vak ze ook kiezen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden binnen een stagebedrijf, zodat ze er niet helemaal alleen voor staan. Over het algemeen zijn het de leermeesters die leerlingen ondersteunen op de werkvloer, en zijn het de leermeesters die de voortgang van leerlingen bespreken samen met de stagebegeleider. Een leermeester kan ook verantwoordelijk zijn voor het afnemen van verschillende praktijkexamens, afhankelijk van de soort stagiair. Het afnemen van praktijkexamens is over het algemeen alleen van toepassing als we over leerlingen spreken, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Stagebegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stagebegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl