Docent informatica

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent informatica geeft les aan leerlingen of studenten op het gebied van informatica. ICT oftewel "Informatie en Communicatie Technologie" is een vakgebied dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Tegenwoordig vallen ook telefonie en kabeltelevisie onder de ICT, omdat deze diensten ook via het internet aangeboden kunnen worden. De ICT branche en dus informatica branche is voor veel mensen redelijk onbekend gebied maar is daardoor niet minder belangrijk voor studenten. Binnen de informatica worden over het algemeen veel Engelse termen gebruikt, die niet in alle gevallen even begrijpelijk zullen zijn voor studenten. De jongere generatie groeit vandaag de dag op met alles wat met de ICT te maken heeft en kan hierdoor vaak ook beter meekomen met de verschillende soorten lesstof. Het is de docent informatica die zal proberen leerlingen of studenten alles bij te brengen van informatica. In veel gevallen zal een docent informatica zelf een programmeur of softwareontwikkelaar zijn die studenten alle kneepjes van het vakgebied aanleert. Als docent informatica bestaan er verschillende onderwijsbevoegdheden, waardoor een docent informatica op verschillende scholen werkzaam kan zijn.

Informatica is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica, en de implementatie en toepassing in computersystemen. Een andere benaming voor informatica kan ook zijn computerwetenschappen. Binnen de praktijk spreekt men over het algemeen niet van informatica of computerwetenschappen maar meer van specifieke beroepen, zoals de beroepen programmeur, data scientist of netwerkbeheerder. Daarnaast worden meer algemene benamingen gebruikt, zoals de benaming websitebouwer. Deze verschillende beroepen behoren allemaal toe tot de informatica en dus ook de computerwetenschappen.

Computertaal begrijpen

Het begrijpen van computertaal is voor veel mensen niet eenvoudig, omdat ze het simpelweg niet begrijpen en nooit geleerd hebben. De jongeren van tegenwoordig groeien op met computers en begrijpen vaak al vroeg de taal van computers. Ook op scholen ziet men steeds meer het belang in om jongeren op een vroege leeftijd kennis te laten maken met computerles. Toch zijn er ook onder jongeren grote verschillen, omdat niet alle jongeren de computertaal zullen begrijpen. Wie zelfstandig een website wil kunnen bouwen of een computerprogramma wil schrijven zal zich echt moeten verdiepen in het programmeren.

Voor een goede computerprogrammeur is er zeker voldoende kans op werk en is er een goed inkomen te verdienen. Ondanks dat er binnen de IT-wereld al veel mensen werkzaam zijn is er steeds meer behoefte aan de juiste specialisten. Binnen de IT-wereld bestaan er veel verschillende beroepen op alle denkbare niveaus. In alle gevallen is het wel erg belangrijk dat studenten beschikken over een uitgebreide IT-kennis, omdat het kunnen programmeren in de meeste gevallen belangrijk zal zijn.

Beroepsbeeld Lerarenopleiding:

Opleidingen tot docent informatica

Wie als leraar informatica wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding informatica mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent informatica is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent informatica tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent informatica werkzaam kan zijn

Als docent informatica ben je doorgaans werkzaam voor het vmbo, mbo of hbo. Om als docent aan een Hbo-school les te mogen geven is wel de eerstegraads bevoegdheid nodig als leraar. Daarnaast kan je ook komen te werken voor een beroepsopleidingsinstituut voor toekomstige ICT werknemers.

Competenties docent informatica

Als docent informatica is het belangrijk dat je voldoende inhoudelijke kennis bezit van de ICT-wereld om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent informatica, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof, en begeleid je ze dan intensief.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent informatica

Als docent informatica is er genoeg werk te vinden. Er zijn diverse scholingsinstituten door het hele land te vinden die een docent informatica aangesteld hebben. Het vinden van werk als docent informatica zal dan ook zeker lukken, omdat de vraag groot is naar goed opgeleide informatica docenten. Het doorgroeien als docent informatica is doorgaans geen enkel probleem, afhankelijk van de soort werkgever. Wel zijn er grote verschillen per opleidingsinstituut qua eisen die er gesteld kunnen worden aan de docent informatica.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent informatica

Als docent informatica zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent informatica wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school, en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent informatica zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Erkende particuliere opleidingsinstellingen in de ICT-branche vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent informatica in het reguliere onderwijs.

Mijnzzp.nl