Docent informatica

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent informatica
Wat doet een docent informatica
Waarom is informatica belangrijk
Film: docent informatica:
Film: lerarenopleiding:
Opleidingen tot docent informatica
Bedrijven waar een docent informatica werkzaam kan zijn
Competenties docent informatica
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent informatica
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent informatica
Eigen bedrijf starten als Docent informatica
Boekhoudprogramma vergelijken Docent informatica

Beroep docent informatica

Een docent informatica geeft informaticalessen aan leerlingen of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus afhankelijk van de school. Een andere benaming voor informatica is ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT). Informatie- en communicatietechnologie is een vakgebied dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Tegenwoordig vallen ook telefonie en kabeltelevisie onder de ICT, omdat deze diensten via het internet aangeboden worden. Het is de docent informatica, die leerlingen of studenten alles zal bijbrengen van informatica. In veel gevallen is een docent informatica een programmeur of softwareontwikkelaar, die zijn studenten alle kneepjes van het vakgebied aanleert. Als docent informatica bestaan er verschillende onderwijsbevoegdheden, waardoor een docent informatica op verschillende scholen werkzaam kan zijn. Als docent informatica is het belangrijk dat je op een brede manier gespecialiseerd bent binnen de ICT. Dit heeft vooral betrekking op de kennis van verschillende programmeertalen, algoritmes en het kunnen uitwerken van theoretische consenten. In de meeste gevallen zal een docent informatica samen met leerlingen of studenten verschillende complexe ICT-oplossingen uitwerken. Vanzelfsprekend moet een docent informatica beschikken over didactische vaardigheden. Als docent informatica is het ook belangrijk dat je over grote affiniteit beschikt van de ICT-sector. Daarnaast is het overdragen van de juiste kennis alleen mogelijk als er sprake is van passie. Het is niet zo dat een docent informatica alleen verantwoordelijk is voor het leren programmeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het bijbrengen van hardwarekennis, webmaster technieken, het installeren van softwareprogramma's en aan het kunnen installeren van netwerken. Welke werkzaamheden een docent informatica precies uitvoert, is afhankelijk van de school. Binnen het hoger onderwijs zal de nadruk meestal liggen op het leren programmeren.

Wat doet een docent informatica

Een docent informatica is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van informatica. Informatica is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica, en de implementatie en toepassing in computersystemen. Een andere benaming voor informatica is ook wel computerwetenschappen. Het is niet zo dat een docent informatica alleen te maken heeft met studenten die uiteindelijk programmeur willen worden. Als docent informatica ben je op een brede manier verantwoordelijk voor het bijbrengen van ICT-kennis. Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen hoe websites gevonden worden door zoekmachines, hoe netwerksystemen werken, hoe websites gemaakt worden en aan het analyseren van websitegegevens. Daarnaast kan een docent informatica te maken krijgen met studenten die grafisch vormgever of webdesigner willen worden. Grafisch vormgevers en webdesigners zijn geen programmeurs, echter is algemene ICT-kennis wel belangrijk binnen deze beroepen. Als docent informatica kan je dus met verschillende leerlingen en studenten te maken krijgen, die op verschillende manieren te maken hebben met ICT. Als docent informatica is het wel belangrijk dat je zelf op een brede manier gespecialiseerd bent in de ICT. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen ontwerpen van beheren van applicaties, het toepassen van systeemarchitectuur, het ontwerpen van algoritmes en aan het ontwerpen van automatiseringsmogelijkheden.

Waarom is informatica belangrijk

Het is niet zo dat informatica alleen belangrijk is voor mensen die werkzaam willen zijn als programmeur. Denk bijvoorbeeld ook aan installateurs en aan verkoopmedewerkers, die steeds vaker te maken krijgen met ICT-oplossingen. Installateurs hebben bijvoorbeeld te maken met ICT-oplossingen, die het mogelijk maken om installaties op afstand te controleren. Verkoopmedewerkers hebben steeds vaker te maken met complexe kassasystemen, die ook gekoppeld zijn aan een webshop en aan een voorraadbeheerssysteem. ICT-kennis speelt dus binnen veel beroepen een belangrijke rol, ondanks dat niet alle ICT-gebruikers aangemerkt kunnen worden als programmeur. Informatica is dus een vakgebied dat eigenlijk belangrijk is voor iedereen. Ook andere vaklieden die met computers werkzaam zijn moeten over het algemeen over de nodige ICT-kennis beschikken. Denk bijvoorbeeld aan administratief medewerkers, copywriters, online marketeers en aan boordwerktuigkundige. Vanzelfsprekend kan je als programmeur tegenwoordig op veel verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook het ontwerpen van computergames of aan het ontwikkelen van beveiligingssoftware om het hacken van computersystemen te voorkomen.

Film: docent informatica:

Film: lerarenopleiding:

Opleidingen tot docent informatica

Wie als leraar informatica wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding informatica mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent informatica is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent informatica tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als docent informatica kan het zijn dat je over de basiskwalificatie onderwijs moet beschikken. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als je gaat starten als zzp'er binnen het onderwijs.

Bedrijven waar een docent informatica werkzaam kan zijn

Als docent informatica ben je doorgaans werkzaam voor het vmbo, mbo of hbo. Om als docent aan een Hbo-school les te mogen geven is wel de eerstegraads bevoegdheid nodig als leraar. Daarnaast kan je ook komen te werken voor een beroepsopleidingsinstituut voor toekomstige ICT-werknemers.

Competenties docent informatica

Als docent informatica is het belangrijk dat je voldoende inhoudelijke kennis bezit van de ICT-wereld om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent informatica, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof, en begeleid je ze dan intensief. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, analyseren, bijscholing, praktijkervaring, deskundig, inspireren, plannen, organiseren, netwerken en didactische vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent informatica

Het arbeidsmarktperspectief van een docent informatica is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is het als docent informatica belangrijk dat je beschikt over voldoende ICT-kennis. Er zijn redelijk veel docenten informatica die eerst actief zijn geweest in het bedrijfsleven en zo veel praktijkervaring opgedaan hebben. De doorgroeimogelijkheden van een docent informatica moeten gezien worden in het behalen van de eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Ook het werken als mentor kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent informatica

Als docent informatica zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent informatica wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school, en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent informatica zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Erkende particuliere opleidingsinstellingen in de ICT-branche vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent informatica in het gewone onderwijs.

Eigen bedrijf starten als Docent informatica

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent informatica, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent informatica

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent informatica bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent informatica.

Mijnzzp.nl