Programmeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep programmeur
Werken als programmeur
Wat doet een programmeur nog meer?
Wat is een programmeertaal?
Film applicatieontwikkelaar:
Film programmeur:
Opleidingen tot programmeur
Bedrijven waar een programmeur werkzaam kan zijn
Competenties programmeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris programmeur
Eigen bedrijf starten als Programmeur
Boekhoudprogramma vergelijken Programmeur

Beroep programmeur

Een programmeur is een softwareontwikkelaar die zich heeft gespecialiseerd in het programmeren van software. Een andere benaming voor programmeur is ook wel eens, computerprogrammeur of applicatieontwikkelaar. Het programmeren van software is iets wat niet iedereen zomaar kan. Eenvoudig gezegd komt het programmeren er op neer dat een programmeur een tekst schrijft, die een computer kan lezen. Een programmeur schrijft dus in een speciale programmeertaal. De code waarin een programmeur schrijft noemt men de broncode, die later wordt omgezet in een machinetaal. De moeilijkheid en omvang van een programmeertaal kan erg verschillen. Als programmeur ben je werkzaam in de ICT-sector. Om als programmeur te kunnen werken is het logisch kunnen nadenken een must. Het bouwen van software is net zoiets als het bouwen van een huis, maar dan op de computer. Het beroep programmeur moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een programmeur ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vormen van programmeren, omdat er nu eenmaal verschillende programmeertalen zijn. Tegenwoordig kan het beroep programmeur aangemerkt worden als belangrijk beroep, omdat eigenlijk iedereen wel gebruikmaakt van software. De vraag naar goede programmeurs is zeer groot, omdat veel bedrijven gebruikmaken van programmeurs. Het leren programmeren is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat computersoftware behoorlijk complex is. Over het algemeen zal een programmeur leren programmeren door veel te oefenen, waardoor het programmeren langzaam aangeleerd wordt. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een programmeur complete programma's schrijven of enkele onderdelen van een programma, als het complexe software betreft. Het logisch en gestructureerd werken is erg belangrijk als programmeur. Ook het opsporen van eventuele programmeerfouten zal vaak voorkomen als programmeur.

Werken als programmeur

Een programmeur moet dus aangemerkt worden als softwareontwikkelaar, die met verschillende programmeertalen kan werken. Voordat een programmeur begint te bouwen is er een idee ontstaan voor iets nieuws. Dit nieuwe idee moet dan omgezet worden naar een werkend programma. Een programmeur zal meestal niet alleen aan een nieuw programma werken, maar doet dit met een heel team, omdat computersoftware zeer uitgebreid is. Iedereen binnen het team heeft dan een specifieke taak en al deze losse onderdelen worden later samengevoegd tot een werkend programma. Om te controleren of alles werkt, zal er over het algemeen ook gebruikgemaakt worden van software testers, die dan de nieuwe software gaan uitproberen. Eventuele bugs worden dan genoteerd en doorgeven aan de programmeur, zodat hij of zij de fouten kan verhelpen. Nadat een programma is uitgebracht kan het voorkomen dat er alsnog fouten ontdekt worden. Dit soort fouten worden dan over het algemeen opgelost door het uitvoeren van een update. Vooral binnen grote softwareprojecten is het belangrijk dat er speciale software testers ingezet worden, omdat sommige fouten alleen gevonden kunnen worden door het testen van software. Dit soort programmeerfouten is in veel gevallen niet op een andere manier te ontdekken. Een andere benaming voor programmeur kan ook zijn back-end developer of front-end developer.

Wat doet een programmeur nog meer?

Een programmeur is dus iemand die zich bezighoudt met het schrijven, ontwikkelen, testen en onderhouden van computerprogramma's en softwaretoepassingen. Ze werken met programmeertalen en tools om instructies te schrijven die door computers kunnen worden begrepen en uitgevoerd. Hier zijn enkele taken die programmeurs doorgaans uitvoeren:

  • Softwareontwikkeling: Programmeurs schrijven code om nieuwe softwaretoepassingen, programma's of scripts te ontwikkelen. Ze werken aan verschillende onderdelen van de software, zoals de gebruikersinterface, de logica, de database-interactie en de algoritmen.
  • Probleemanalyse: Programmeurs analyseren complexe problemen of vereisten van een project en vertalen ze naar concrete oplossingen in de vorm van code. Ze begrijpen de functionele vereisten en specificaties van de software en werken eraan om deze te implementeren.
  • Code schrijven: Programmeurs schrijven code in verschillende programmeertalen, afhankelijk van de vereisten van het project. Ze gebruiken programmeerconcepten, zoals variabelen, lussen, voorwaardelijke verklaringen, functies en klassen, om de gewenste functionaliteit te bereiken.
  • Testen en debuggen: Programmeurs testen de geschreven code om ervoor te zorgen dat de software correct werkt en vrij is van fouten. Ze zoeken naar bugs en fouten en corrigeren ze door middel van debugging technieken.
  • Onderhoud en optimalisatie: Programmeurs zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande softwaretoepassingen. Ze voeren updates, patches en verbeteringen uit om de prestaties, beveiliging en functionaliteit van de software te verbeteren.
  • Samenwerking: Programmeurs werken vaak samen met andere teamleden, zoals ontwerpers, projectmanagers en testers. Ze communiceren om de vereisten te begrijpen, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling van softwareprojecten.
  • Onderzoek en leren: Programmeurs moeten voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe programmeertalen, technologieën en ontwikkelingen in de softwareontwikkeling industrie. Ze doen onderzoek, leren nieuwe concepten en volgen trends om hun vaardigheden up-to-date te houden.

Wat is een programmeertaal?

Een programmeertaal is een formele taal waarin de opdrachten die een computer moet uitvoeren worden geschreven. De broncode is de code die door de programmeur in een formele programmeertaal is geschreven. Het programmeren heeft niet alleen betrekking op het bouwen van websites, omdat alle computers gebruikmaken van programmeertaal. Denk bijvoorbeeld ook aan telefoons of aan computers die gebruikt worden om machines aan te kunnen sturen. De echte uitdaging voor een programmeur is het bouwen van een uitgebreid programma. Denk hierbij aan een uitgebreid boekhoudingsprogramma of een groot spel dat door mensen wereldwijd online gespeeld kan worden. Het maken van dit soort programma's kan jaren in beslag nemen.

Er bestaan honderden programmeertalen, van jong tot oud, die verschillen in complexiteit. Bij de oudste talen horen C en de latere uitbreiding C++., COBOL en FORTRAN. Door het grotere publiek werd in de jaren 80 op de eerste thuiscomputers gebruikgemaakt van BASIC en varianten daarvan. Sinds de jaren 90 is de standaard voor iedere programmeertaal dat deze objectgeoriënteerd is, wat inhoudt dat de programmeercode wordt georganiseerd op basis van de objecten die het programma kent, bijvoorbeeld een klant of een product in een webwinkel. Wat per programmeertaal verschild is op welk moment de code wordt gecompileerd naar machinetaal en hoe streng de taal is bij mogelijke fouten. Platform onafhankelijk programmeren, waarbij het niet uitmaakt op welk besturingssysteem het programma moet draaien, kan in Java. Daarmee is het mogelijk een programma in één keer voor zowel Windows als bijvoorbeeld Linux te publiceren. De opmaak en stijl van een website worden gedaan via HTML en CSS, bij voorkeur via de nieuwste standaarden HTML5 en CSS3.

Voor websites en andere online toepassingen, waaronder Mijnzzp.nl, wordt veel gebruikgemaakt van PHP, JavaScript en MySQL om de content te genereren. Meestal wordt voor het JavaScript gedeelte van de website gebruikgemaakt van het jQuery pakket, dat het werken met JavaScript in combinatie met een webpagina vereenvoudigt. Ook moderne Content Management Systemen, zoals Joomla en WordPress, maken hier gebruik van. Een onervaren programmeur binnen de ICT-sector noemt men ook wel eens junior software developer. Het vak programmeur vraagt over het algemeen over veel doorzettingsvermogen, en beslaat verschillende aspecten en de beheersing van verschillende talen. Als programmeur heb je niet alleen te maken met bestaande software. Vanzelfsprekend programmeer je tegenwoordig ook voor de mobiele telefoon.

Film applicatieontwikkelaar:

Film programmeur:

Opleidingen tot programmeur

Wie een carrière ambieert als programmeur kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding applicatieontwikkelaar op niveau vier. Over het algemeen is het wel raadzaam om ook een passende opleiding op Hbo-niveau te volgen na de Mbo-opleiding applicatieontwikkelaar, omdat een opleiding op Hbo-niveau meer verdieping en verbreding geeft als programmeur. Een passende Hbo-opleiding is de Hbo-opleiding HBO-ICT. Er worden ook veel externe cursussen en opleidingen aangeboden voor mensen die willen leren programmeren. Welke externe cursus programmeren of programmeur opleiding het beste zal passen is over het algemeen afhankelijk van de voorkennis, omdat het beroep programmeur op verschillende niveaus voorkomt. Een allround programmeur kan bijvoorbeeld werkzaam zijn met verschillende programmeertalen. Het werken met verschillende programmeertalen is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren programmeurs, die beschikken over veel programmeerkennis. Zoals eerder omschreven betreft het beroep programmeur een bijzonder beroep, omdat het leren programmeren over het algemeen niet alleen een kwestie is van het volgen van een opleiding. De meeste programmeurs hebben het programmeren aangeleerd door veel te oefenen, waarbij langzaam de programmeerkennis zal toenemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp programmeur krijg je ook te maken met het bijhouden van de boekhouding. Als programmeur kun je hiervoor het beste gebruikmaken van een goed online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een programmeur werkzaam kan zijn

Een programmeur kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de IT-sector. Het is niet zo dat een programmeur alleen werkzaam kan zijn voor ICT-bedrijven, omdat programmeurs overal wel werkzaam kunnen zijn. Daarnaast is het niet zo dat een programmeur alleen verantwoordelijk is voor het bouwen van websites of applicaties. De werkzaamheden van een programmeur moeten over het algemeen veel breder gezien worden. Waar een programmeur precies werkt, is ook afhankelijk van de genoten opleidingen en de eigen voorkeur als programmeur. Denk bijvoorbeeld aan een programmeur, die werkzaam is als automatiseringsmedewerker of aan een programmeur, die werkzaam is binnen de game-industrie. Een ander voorbeeld is een programmeur, die zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van nieuwe App's als App-ontwikkelaar. Als allround programmeur is het ook goed denkbaar dat je werkzaam bent als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Als een programmeur werkt als ondernemer is de programmeur in veel gevallen ook aan te merken als websitebouwer, webmaster, SEO specialist en als internetondernemer. Een programmeur kan dus op veel verschillende manieren werkzaam zijn, omdat programmeurs op een brede manier betrokken kunnen zijn met betrekking tot ICT. Een goede programmeur kan bijvoorbeeld ook als ambtenaar voor de politie werkzaam zijn als digitaal rechercheur.

Competenties programmeur

Als programmeur is de belangrijkste competentie dat je beschikt over wiskundig inzicht. Daarnaast moet een programmeur beschikken over technisch inzicht. Wiskundig en technisch inzicht hebben te maken met een goed analytisch vermogen. Omdat een programmeur in de meeste gevallen zal samenwerken binnen een team van programmeurs moet een programmeur een teamspeler zijn, die beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ook creativiteit kan een belangrijke rol spelen als programmeur, als het aankomt op het kunnen oplossen van problemen. Vanzelfsprekend moet een programmeur beschikken over voldoende vakinhoudelijke kennis van programmeertalen en ICT in het algemeen. Een andere belangrijke competentie als programmeur is dat een programmeur over voldoende kennis moet beschikken van content management systemen (CMS). Dit kan wel verschillen per programmeur, omdat niet alle programmeurs te maken hebben met CMS. Ook bijscholing kan als programmeur aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het bijhouden van kennis als programmeur wel belangrijk is. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat een programmeur goed op alle details zal letten, zodat er een goed werkend programma gebouwd wordt dat gebruiksvriendelijk is. Algemeen belangrijke woorden als programmeur zijn motivatie, inspiratie, zelfstandigheid, presteren, monitoren, samenwerken, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en oplossingsgericht. Als een programmeur werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmeur

Het arbeidsmarktperspectief van een programmeur is erg goed te noemen, als je beschikt over de juiste kennis en ervaring. Zoals eerder omschreven kan een goede programmeur overal aan het werk, omdat veel bedrijven, instellingen en overheden grote behoefte hebben aan goede programmeurs. Het verkrijgen van werk als programmeur zal dan ook geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden voor een programmeur kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie projectleider ICT, afdelingsmanager, teamleider of de functie unitmanager. Ook is het als programmeur prima mogelijk om je verder te specialiseren als programmeur, waardoor je wellicht ook werkzaam kan zijn als software engineer, software architect of als systeemarchitect. Vanzelfsprekend zijn de doorgroeimogelijkheden voor een programmeur wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast kunnen de doorgroeimogelijkheden per organisatie verschillen, omdat programmeurs voor veel verschillende soorten organisaties werkzaam kunnen zijn. Ook het starten van een eigen ICT-bedrijf als ondernemer kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris programmeur

Over het algemeen is de functie als programmeur een goed betaalde baan met prima arbeidsvoorwaarden. Wel kan het zijn dat je voor bepaalde bedrijven veel zal moeten reizen, om bijvoorbeeld machines te programmeren op locatie. Een Hbo-opgeleide programmeur zal in loondienst tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden. Er zijn ook relatief veel zelfstandig ondernemers aan het werk als programmeur, die zich verhuren voor bepaalde diensten.

Eigen bedrijf starten als Programmeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Programmeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Programmeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Programmeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Programmeur.

Mijnzzp.nl