Softwareontwikkelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een softwareontwikkelaar is doorgaans een ondernemer die zich richt op het programmeren, uitbrengen en onderhouden van software. Ook het onderhouden van softwareprogramma’s behoort tot de taken. Het beroep softwareontwikkelaar heeft grote raakvlakken met een aantal functies, zoals met het beroep van programmeur en applicatiebeheerder. De werkzaamheden van een softwareontwikkelaar gaan echter verder dan alleen het programmeren van software. Er is wat dat betreft sprake van een uitgebreider takenpakket dat tot de functie behoort. Bijvoorbeeld het ontwerpen en vormgeven van nieuwe software, waarbij het schrijven van software een belangrijk proces vormt. Hier zijn namelijk een aantal stappen voor te doorlopen, waar programmeren onderdeel van uitmaakt. Het ontwikkelproces start bij het vaststellen van een probleem en het eventueel opsplitsen daarvan. Op basis hiervan bedenkt de softwareontwikkelaar oplossingen. Het vastleggen van een gebruikersinterface is de volgende stap, waarna er een testversie komt. Daarna vindt er een test plaats van de gebruikersinterface om de gebruiksvriendelijkheid te beoordelen. Vervolgens komt het programmeren van de functionaliteit aan bod en wordt de programmacode gedocumenteerd. Hierna zet de softwareontwikkelaar de leesbare code om in een uitvoerbare code. De volgende stap bestaat weer uit een test en als blijkt dat een onderdeel niet naar behoren functioneert, wordt deze aangepast. Het laatste deel van het proces van softwareontwikkeling bestaat uit het schrijven van de gebruikershandleiding. Op dat moment is de softwareontwikkelaar klaar om de software uit te brengen en toe te passen. Uiteraard blijft het nodig om de software te onderhouden en bijvoorbeeld van een update te voorzien. Dat is eveneens een taak van de softwareontwikkelaar die daarmee een veelzijdige functie heeft.

Een softwareontwikkelaar is te zien als ondernemer die ook aangemerkt kan worden als softwarebedrijf of softwarehuis. Een softwareontwikkelaar werkt veel samen met andere specialisten om compleet nieuwe software te ontwikkelen. Dat is dan ook een verschil met bijvoorbeeld een programmeur die software programmeert en waar een softwareontwikkelaar mee samenwerkt. Zo werkt een softwareontwikkelaar onder meer ook samen met bijvoorbeeld app-ontwikkelaars net als met applicatiebeheerders. Daarnaast is er voor de ontwikkeling en uitvoering van software bijvoorbeeld sprake van een samenwerking met software testers net als met software architecten en software engineers. Overigens is de softwareontwikkelaar tijdens de bouwfase aan te merken als projectleider ICT. Indien er sprake is van vragen van klanten over uitgebrachte software is er een relatie met beroepen als ICT servicedesk medewerkers of systeembeheerders. Aangezien het ontwikkelen van software een complexe taak is, zijn er ook softwareontwikkelaars die van scrum methodiek gebruikmaken. Dat is een methode die betrekking heeft op een vaste werkwijze om daardoor de kans op fouten te minimaliseren.

WAT DOET EEN SOFTWARE ONTWIKKELAAR?

Een softwareontwikkelaar is iemand die betrokken is bij het ontwerpen, programmeren, testen en onderhouden van softwareapplicaties. Ze werken aan het creëren van computerprogramma's die taken automatiseren, problemen oplossen of specifieke functies bieden voor gebruikers. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een softwareontwikkelaar:

 • Softwareontwerp: Softwareontwikkelaars werken aan het ontwerp van softwareapplicaties. Ze analyseren de vereisten van het project en maken een plan voor de architectuur en functionaliteit van de software. Ze identificeren de belangrijkste componenten, modules en interacties binnen het systeem.
 • Programmeren: Een belangrijk deel van het werk van een softwareontwikkelaar is het schrijven van code. Ze gebruiken programmeertalen zoals Java, C++, Python, JavaScript, enz. om de software te ontwikkelen volgens het ontwerp. Ze creëren algoritmes, implementeren logica en zorgen voor een efficiënte en goed gestructureerde code.
 • Testen en debuggen: Softwareontwikkelaars voeren uitgebreide tests uit op de software om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en vrij is van bugs en fouten. Ze gebruiken verschillende testmethoden en tools om de functionaliteit te valideren, problemen op te sporen en eventuele fouten te herstellen.
 • Onderhoud en updates: Softwareontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van software na de release. Ze kunnen updates, bugfixes en verbeteringen implementeren op basis van feedback van gebruikers of wijzigingen in de vereisten. Ze zorgen ervoor dat de software up-to-date blijft en optimaal presteert.
 • Samenwerking en communicatie: Softwareontwikkelaars werken vaak in teamverband, dus effectieve communicatie en samenwerking zijn essentieel. Ze werken samen met andere ontwikkelaars, projectmanagers, ontwerpers en testers om de softwareontwikkeling in goede banen te leiden. Ze kunnen ook met klanten overleggen om de vereisten te begrijpen en feedback te verzamelen.
 • Onderzoek en leren: Softwareontwikkeling is een continu evoluerend vakgebied. Softwareontwikkelaars moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, programmeertalen, frameworks en technologieën. Ze doen onderzoek, volgen trainingen en blijven leren om hun vaardigheden en kennis bij te werken.

Het werk van een softwareontwikkelaar vereist technische expertise, probleemoplossend vermogen, analytisch denken en creativiteit. Ze moeten in staat zijn om complexe problemen te begrijpen, softwareoplossingen te bedenken en hoogwaardige code te produceren. Het resultaat van hun werk is software die wordt gebruikt in diverse toepassingen, variërend van mobiele apps en websites tot bedrijfssystemen en embedded systemen.

BELANGRIJKE ONTWIKKELMETHODES SOFTWAREONTWIKKELING

Er zijn verschillende ontwikkelmethodes van toepassing om software te ontwerpen en uit te voeren. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen twee categorieën, namelijk de watervalmethodes en de interatieve methodes. Bij de watervalmethode is er sprake van een werkwijze die uit een aantal stappen bestaat die na elkaar genomen dienen te worden. Zo is het pas tijd voor de volgende stap als de stap ervoor is afgerond. Het is een klassieke methode die door softwareontwikkelaars toe te passen is voor automatiseringsprojecten. Om het eindresultaat te bereiken, is er sprake van een relatief lange doorlooptijd. Dat komt doordat de volgende stap pas aan de beurt is nadat de vorige is afgerond. De Iteratieve methode voor softwareontwikkeling maakt van iteraties gebruikt om delen van de software te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om eerst een functionaliteit voor gegevensinvoer te ontwikkelen en te testen. Daarna is het dan mogelijk om de gegevensuitvoer te bouwen. Er is wat dat betreft in vergelijking van de watervalmethode sprake van het bouwen van kleinere delen. Dat maakt het voor de softwareontwikkelaar eenvoudiger om op eventuele veranderingen qua wensen in te spelen. Overigens gebeurt het in de praktijk vaak dat beide methoden in combinatie worden toegepast. Softwareontwikkelaars maken ook veel gebruik van junior software developers.

TAKEN VAN EEN SOFTWARE ONTWIKKELAAR:

 • Probleem vaststellen.
 • Oplossing bedenken.
 • Vastleggen gebruikersinterface.
 • Testversie gebruikersinterface maken.
 • Gebruiksvriendelijkheid test.
 • Programmeren van functionaliteiten.
 • Documenteren van programmacode.
 • Leesbare code omzetten naar uitvoerbare code.
 • Deelprogramma’s testen.
 • Schrijven van gebruikershandleiding.
 • Software onderhouden.
 • Updates doorvoeren.

Beroep softwareontwikkelaar:

Opleiding software developer:

OPLEIDINGEN TOT SOFTWAREONTWIKKELAAR

In principe heeft iedereen de mogelijkheid zich voor softwareontwikkelaar uit te geven, maar er zijn wel verschillende opleidingen te volgen. Hbo-ICT is bijvoorbeeld een relevante opleiding om het beroep van softwareontwikkelaar uit te leggen. Het is ook mogelijk om een hbo-opleiding bedrijfskunde als achtergrond te hebben of een universitaire studie. Ook op mbo-niveau zijn er opleiding tot software developer te volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp softwareontwikkelaar, dan is het belangrijk om de administratie goed op te zetten. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van een goed online boekhoudpakket. Er zijn voor eenmanszaken meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar.

BEDRIJVEN WAAR EEN SOFTWAREONTWIKKELAAR WERKZAAM KAN ZIJN

Een softwareontwikkelaar is aan te merken als ondernemer en is wat dat betreft niet werkzaam in loondienst. Zo is een softwareontwikkelaar als ondernemer aan te merken in het geval er sprake is van een uitgever of online uitgever. Overigens maakt een softwareontwikkelaar mogelijk wel gebruik van consultants, zoals indien er sprake is van het werken op locatie aan bestaande systemen.

COMPETENTIES SOFTWAREONTWIKKELAAR

Een softwareontwikkelaar dient resultaatgericht te werken, want het doel is om met de ontwikkeling van software resultaat neer te zetten. Bijvoorbeeld met het doorvoeren van een automatiseringsproces voor winkels. Het is eveneens belangrijk om een helikopterview te hebben en in verband met de samenwerking met specialisten over leidinggevende kwaliteiten te beschikken. Daarnaast is het belangrijk om over een analytisch en wiskundig inzicht te beschikken net als over kennis beschikken van verschillende programmeertalen. In relatie tot de samenwerking en in kaart brengen van wensen van opdrachtgevers is communicatie van groot belang. Verder is het van belang om over cijfermatig inzicht te beschikken in het kader van budgetbewaking.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS SOFTWAREONTWIKKELAAR

Aangezien een softwareontwikkelaar als ondernemer is te zien, zijn er altijd mogelijkheid om van een klein bedrijf een groot bedrijf te maken. Of door vanaf het begin bezig te zijn met het opbouwen van een succesvol bedrijf. De arbeidsmarktkansen voor softwareontwikkelaars zijn nu en in de toekomst als gunstig neer te zetten. Er is een blijvende vraag naar de ontwikkeling van software en apps en daaraan gekoppeld onderhoud.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS SOFTWAREONTWIKKELAAR

Het is niet zomaar aan te geven wat het gemiddelde inkomen is van een softwareontwikkelaar. Dat is in de eerste plaats afhankelijk van het succes van het bedrijf en van het aantal en soort opdrachten dat binnenkomt. Het is onder gunstige omstandigheden wel mogelijk om als goed softwareontwikkelaar een bedrag te verdienen tussen 3.000 euro en 6.000 euro bruto per maand. Het is denkbaar dat het inkomen daar nog verder bovenuit stijgt. Gelet op het ondernemerschap bepaalt de softwareontwikkelaar voor zichzelf de overige arbeidsvoorwaarden. Daarbij valt te denken aan vakantiedagen net als aan het rijden in een auto van de zaak of in een leasewagen.

Read this information on Software developer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Softwareentwickler auf Deutsch.

Lea esta información sobre Desarrollador de software en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Softwareontwikkelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Softwareontwikkelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl