Systeembeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een systeembeheerder is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van ICT-systemen en het onderhouden van de ICT-systemen. Vooral binnen grotere organisaties, die veel gebruikmaken van ICT-systemen, is de aanwezigheid van een systeembeheerder tegenwoordig erg belangrijk, omdat ICT-systemen niet mogen falen. Een ICT-systeem heeft niet alleen betrekking op het online zijn van computers, omdat onder de noemer “ICT-systeem” eigenlijk alles valt wat met computers te maken heeft, zoals de modems, de hardware, de software, de firewalls, de routers en de bekabeling. Een betere benaming voor ICT-systeem is dan ook wellicht wel IT-infrastructuur. Het is de systeembeheerder die verantwoordelijk is voor de IT-infrastructuur en de werking daarvan. Ook het veilig houden van de IT-infrastructuur behoort tot het takenpakket van de systeembeheerder. Andere werkzaamheden van een systeembeheerder kunnen zijn het toegangsbeheer (wie mag wat), het maken van back-ups, het vervangen van hardware en het installeren van updates. Het beroep systeembeheerder kan binnen organisaties een zelfstandig beroep zijn, echter betreft dit meestal alleen de grotere organisaties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een systeembeheerder het beste omschrijven als het dagelijks beheren van computersystemen. Zoals eerder omschreven heeft een systeembeheerder niet alleen met hardware te maken, omdat de meeste systeembeheerders ook verantwoordelijk zijn voor het beheren van software. Ook het beantwoorden van mogelijke technische vragen behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van een systeembeheerder. Het beroep systeembeheerder moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een systeembeheerder ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde ICT-werkzaamheden.

In de meeste gevallen is een systeembeheerder een echte techneut die over veel kennis zal beschikken met betrekking tot computers, programmeren en de IT-infrastructuur. Als systeembeheerder zal je dan ook regelmatig te maken krijgen met collega's die tegen bepaalde problemen aanlopen die door de systeembeheerder opgelost moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwerken van programma's, aan het vervangen van monitoren, aan het vervangen van hardware en aan het aansluiten van computers. Een systeembeheerder heeft dan ook een belangrijke ondersteunende rol binnen bedrijven omdat lang niet iedereen een ICT-expert is. Omdat ICT tegenwoordig zo belangrijk is voor organisaties kan er ook sprake zijn van meerdere systeembeheerders die verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de organisatie en de grootte van de betreffende IT-infrastructuur. Als er sprake is van veel computers kan het bijhouden van alle software en hardware al een dagtaak zijn, waardoor er sprake kan zijn van meerdere systeembeheerders. Het is denkbaar dat een systeembeheerder ook aangemerkt kan worden als systeemontwikkelaar, echter hoeft dit niet het geval te zijn.

Wat doet een systeembeheerder?

Een systeembeheerder is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en ondersteunen van de IT-infrastructuur van een organisatie. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de stabiliteit, veiligheid en efficiëntie van de systemen en netwerken. Hier zijn enkele taken die een systeembeheerder typisch uitvoert:

 • Installatie en configuratie: Een systeembeheerder installeert, configureert en implementeert hardware, software en netwerkinfrastructuur. Dit omvat het opzetten van servers, computers, routers, switches, firewalls en andere apparaten die nodig zijn voor de IT-infrastructuur.
 • Onderhoud en monitoring: Ze zorgen voor het regelmatige onderhoud van systemen, servers en netwerken. Ze voeren updates, patches en upgrades uit om ervoor te zorgen dat systemen up-to-date zijn en optimaal presteren. Ze monitoren ook de prestaties, beschikbaarheid en beveiliging van de systemen en nemen maatregelen om eventuele problemen te identificeren en op te lossen.
 • Gebruikersondersteuning: Een systeembeheerder biedt technische ondersteuning aan gebruikers binnen de organisatie. Ze beantwoorden vragen, lossen problemen op en bieden begeleiding en training bij het gebruik van hardware, software en systemen. Ze zorgen ervoor dat gebruikers toegang hebben tot de benodigde bronnen en hulpmiddelen om hun taken uit te voeren.
 • Beveiliging en back-up: Ze implementeren beveiligingsmaatregelen om de systemen en gegevens te beschermen tegen bedreigingen en ongeautoriseerde toegang. Ze configureren firewalls, implementeren antivirussoftware, beheren toegangsrechten en voeren regelmatige back-ups uit om gegevensverlies te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
 • Netwerkbeheer: Een systeembeheerder beheert het lokale netwerk en externe netwerkverbindingen. Ze configureren netwerkapparatuur, zoals routers en switches, en zorgen voor een betrouwbare en veilige netwerkverbinding. Ze beheren IP-adressen, domeinen, DNS-configuraties en zorgen voor connectiviteit tussen verschillende locaties en externe systemen.
 • Probleemoplossing en herstel: Ze identificeren en lossen technische problemen op die zich voordoen in de IT-infrastructuur. Ze diagnosticeren problemen, analyseren logs en voeren herstelacties uit om systemen weer operationeel te maken. Ze werken ook samen met leveranciers en externe ondersteuningsteams om complexe problemen op te lossen.
 • Documentatie en rapportage: Een systeembeheerder houdt documentatie bij van de IT-infrastructuur, configuraties, procedures en incidenten. Ze stellen rapporten op over de prestaties, beveiliging en beschikbaarheid van de systemen. Dit helpt bij het begrijpen en bijhouden van de IT-omgeving en ondersteunt toekomstige planning en verbeteringen.

Over het algemeen is een systeembeheerder verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en ondersteunen van de IT-infrastructuur van een organisatie, inclusief installatie, configuratie, onderhoud, beveiliging en probleemoplossing. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van een stabiele en efficiënte IT-omgeving voor gebruikers.

Werken als systeembeheerder

Systeembeheerders zorgen ervoor dat werknemers gebruik kunnen maken van hun computer en de systemen die ze nodig hebben op een veilige manier. Binnen de meeste organisaties zijn systeembeheerders ook verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de IT-infrastructuur en het gebruik hiervan. Beleid kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde onveilige websites uitgesloten worden voor werknemers zodat er geen virussen binnengehaald kunnen worden. Ook speelt toegangsbeheer een belangrijke rol wanneer we het hebben over veilig gebruik. Om misbruik van gegevens te voorkomen is het noodzakelijk dat alleen de juiste mensen bij informatie mogen komen. Een systeembeheerder kan dus ook aangemerkt worden als informatiebeveiliger en als security specialist. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er binnen grotere organisaties ook sprake is van verschillende ICT-medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken.

Diverse taken als systeembeheerder zijn:

 • Het beantwoorden van technische vragen.
 • Het beheren en onderhouden van systemen.
 • Het beveiligen van computernetwerken.
 • Het doorvoeren van updates en het maken van back-ups.
 • Het informeren van medewerkers.
 • Het installeren van computers en randapparatuur.
 • Het instellen van wachtwoorden.
 • Het onderhouden van contact met toeleveranciers.
 • Het verhelpen van technische problemen.

Beroep systeembeheerder:

Opleiding Informatica:

Opleidingen tot systeembeheerder

Om als systeembeheerder te kunnen werken kan er het beste een opleiding gekozen worden voor de Mbo-opleiding Medewerker Beheer ICT of de hbo-opleiding HBO-ICT. Daarnaast zijn er ook voldoende cursussen te vinden op het gebied van systeembeheer. De Mbo-opleiding Medewerker Beheer ICT en de hbo-opleiding HBO-ICT zullen doorgaans vier jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor verschillende onderwerpen zoals netwerkinfrastructuren, management, organisatie, bedrijfskunde, informaticarecht en het beheer van systemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Bij het starten van een eigen bedrijf is het tevens belangrijk om na te denken over de boekhouding. De meeste zzp'ers maken hiervoor gebruik van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een systeembeheerder werkzaam kan zijn

Een systeembeheerder kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn in uiteenlopende branches. De meeste grotere organisaties hebben tegenwoordig wel te maken met computersystemen, waardoor een systeembeheerder eigenlijk overal wel werkzaam is. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, advocatenkantoren en aan webshophouders. De inhoudelijke werkzaamheden van een systeembeheerder kunnen wel verschillen per organisatie, omdat organisaties ook te maken kunnen hebben met zeer complex computernetwerken. Het is ook denkbaar dat een systeembeheerder werkzaam is als ambtenaar, omdat ook de overheid veel te maken heeft met computernetwerken. Als systeembeheerder kan het ook voorkomen dat je werkzaam bent in de buitendienst. In dat geval is een systeembeheerder in veel gevallen aan te merken als servicemonteur ICT.

Competenties systeembeheerder

De belangrijkste competentie van een systeembeheerder is de algemene vakinhoudelijke kennis van ICT. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een systeembeheerder veel te maken krijgt met medewerkers en leidinggevenden, die technische vragen hebben. Omdat een systeembeheerder veel met techniek te maken heeft moet een systeembeheerder ook gezien kunnen worden als allround technicus en monteur. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid, omdat het beheren van computernetwerken in sommige gevallen veel kan vragen van een systeembeheerder. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, beveiligen, controleren, flexibiliteit, monitoren, samenwerken, analytisch, presteren, service, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als systeembeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een systeembeheerder is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Eigenlijk kan een systeembeheerder overal wel werkzaam tegenwoordig, omdat veel organisaties gebruikmaken van computernetwerken en computersoftware. Het verkrijgen van werk als systeembeheerder zal dan ook in de meeste gevallen geen probleem zijn. Wel is het zo dat over het algemeen alleen de grotere organisaties gebruikmaken van systeembeheerders. De doorgroeimogelijkheden van een systeembeheerder zijn niet zomaar aan te geven, omdat de doorgroeimogelijkheden per organisatie kunnen verschillen. Daarnaast speelt het opleidingsniveau een belangrijke rol als bij mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris systeembeheerder

Voor dit beroep zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij veel verschillende soorten bedrijven of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als systeembeheerder in loondienst zal doorgaans in de hogere salarisschalen vallen, omdat je in de meeste gevallen minimaal Hbo-opgeleid zal zijn. Een systeembeheerder verdient in loondienst tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Wel kan het salaris erg verschillen per organisatie en afhankelijk van je verantwoordelijkheden.

Read this information on System administrator in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Systemadministrator auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Administrador de sistemas en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Systeembeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Systeembeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl