Security Specialist (ICT)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een security specialist is een beveiligingsexpert binnen de ICT-sector, die verantwoordelijk is voor het beveiligen en beschermen van informatie. Het beroep security specialist is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat veel bedrijven, instellingen en overheden te maken hebben met informatie die niet toegankelijk mag zijn voor onbevoegden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een security specialist het beste omschrijven als het beschermen van computernetwerken en het beschermen van websites. Veel bedrijven werken met vertrouwelijke informatie, die voor buitenstaanders interessant is. Een security specialist zorgt er dan ook voor dat mogelijke aanvallen op een netwerk tegengegaan worden. Maar ook het voorkomen dat aanvallen plaats kunnen vinden is een belangrijke taak als security specialist. De ICT-beveiliging van organisaties heeft niet alleen te maken met mogelijke aanvallen van buitenaf. Ook het onbewust binnenhalen van virussen door werknemers kan een risico vormen voor organisaties. Over het algemeen is het dan ook zo dat een security specialist ook verantwoordelijk is voor het opstellen van een veiligheidsprotocol. Aan de hand van het veiligheidsprotocol kunnen werknemers zien wat ze kunnen doen om mogelijke problemen te voorkomen. Een mogelijke preventieve maatregel kan bijvoorbeeld zijn het blokkeren van bepaalde websites binnen het netwerk om problemen te voorkomen. Een security specialist is dus op een brede manier gespecialiseerd in cybersecurity. Cybersecurity moet gezien worden als een pakket van maatregelen dat ingezet kan worden om veiligheidsrisico's te voorkomen. Cybersecurity heeft over het algemeen betrekking op het beveiligen van netwerken, systemen en informatie binnen de organisatie. Daarnaast heeft cybersecurity betrekking op voorlichting, omdat goede voorlichting ernstige veiligheidsproblemen kunnen voorkomen.

Een security specialist kan dus aangemerkt worden als informatiebeveiliger. Het beveiligen van online-data is tegenwoordig niet meer te onderschatten voor bedrijven, overheden en particulieren. Als criminelen op wat voor manier dan ook toegang hebben tot bepaalde informatie kan de schade flink oplopen, omdat de meeste organisaties met veel vertrouwelijke informatie te maken hebben. Criminelen, zoals mogelijke hackers zijn iedere dag op zoek naar zwakheden, waardoor er bepaalde informatie gestolen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld om mailadressen gaan of ander gegevens, zoals het koopgedrag of bankgegevens van consumenten. Een security specialist is dan ook iedere dag bezig om mogelijke lekken of zwakheden in netwerken op te kunnen sporen. Omdat een security specialist ook veel te maken heeft met computernetwerken kan een security specialist in sommige gevallen ook aangemerkt worden als netwerkbeheerder.

Wat doet een security specialist ICT

Als security specialist ben je, zoals eerder omschreven niet alleen verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden, omdat een security specialist in de meeste gevallen ook verantwoordelijk is voor het analyseren van mogelijke veiligheidsrisico's. Mogelijke veiligheidsrisico's die een security specialist vindt worden in kaart gebracht, waardoor het management van de organisatie maatregelen kan doorvoeren, zodat problemen voorkomen worden. Als security specialist ben je over het algemeen op een brede manier betrokken bij online beveiligingswerkzaamheden, omdat het beveiligen van data niet alleen betrekking heeft op computernetwerken. Denk bijvoorbeeld ook aan het geven van adviezen met betrekking tot de beveiliging van een website. Een ander voorbeeld is het geven van adviezen met betrekking tot het op een veilige manier opslaan van gegevens in databases. Een security specialist is dus niet alleen gespecialiseerd in netwerkbeveiliging, maar ook in computerbeveiliging.

Diverse werkzaamheden security specialist:

  • Het beveiligen van computers
  • Het beveiligen van computernetwerken
  • Het bewaken van kwaliteitseisen
  • Het naleven van wettelijke beveiligingsmaatregelen
  • Het opstellen van rapporteren voor het management
  • Het opstellen van veiligheidsprotocollen
  • Het op een brede manier informeren van gebruikers
  • Het voorkomen van onveilige situaties

Specialisatie ICT & Cyber Security:

Cybercriminaliteit vraagt andere aanpak:

Opleidingen tot security specialist ICT

Wie een carrière ambieert als security specialist kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding security specialist op niveau vier. Op Hbo-niveau is de Hbo-opleiding security management aan te merken als geschikte opleiding. Over het algemeen zal de Mbo-opleiding security specialist voldoende zijn om te kunnen werken als security specialist, echter verlangen de meeste werkgevers wel minimaal een passende Hbo-opleiding, omdat de werkzaamheden van een security specialist niet onderschat moeten worden. Het is ook denkbaar dat een security specialist over een andere passende Mbo-opleiding of Hbo-opleiding beschikt, omdat een security specialist ook gezien kan worden als allround ICT-medewerker. Enkele belangrijke vakken als security specialist zijn ICT-wetgeving, ICT-technologie en risicomanagement. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een security specialist ICT werkzaam kan zijn

Een security specialist is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven, die veel met onlineactiviteiten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars en aan pensioenfondsen. Voor dit soort bedrijven is het beveiligen van computernetwerken en computers in het algemeen erg belangrijk om reputatieschade te voorkomen. Als security specialist kan je ook werkzaam zijn als ambtenaar, omdat de overheid ook veel te maken heeft met onlineactiviteiten. Het is ook denkbaar dat een goede security specialist werkzaam is als ondernemer of als consultant voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties security specialist ICT

De belangrijkste competentie van een security specialist is waakzaamheid, omdat mogelijke veiligheidsrisico's op ieder moment kunnen voorvallen. Daarnaast moet een security specialist over een helicopterview beschikken om beveiligingsproblemen te kunnen voorkomen. Een andere belangrijke competentie is flexibiliteit, omdat een security specialist in sommige gevallen snel moet schakelen om mogelijke aanvallen af te kunnen slaan. Omdat een security specialist in de meeste gevallen te maken heeft met diverse collega's en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als een security specialist ook verantwoordelijk is voor programmeerwerkzaamheden als programmeur zal een security specialist ook over wiskundig inzicht moeten beschikken. Andere belangrijke competenties kunnen zijn algemene onderzoeksvaardigheden en creativiteit met betrekking tot het kunnen bedenken tot passende oplossingen. Algemeen belangrijke woorden zijn bijscholing, kennis, inzicht, risicomanagement, analytisch, plannen, organiseren, zelfstandigheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als security specialist ICT

Het arbeidsmarktperspectief voor een goed opgeleide security specialist is over het algemeen goed te noemen. Steeds meer bedrijven, instellingen en overheden maken op verschillende manieren gebruik van security specialisten, omdat cybersecurity tegenwoordig erg belangrijk is. Wel is het zo dat het beroep security specialist meestal gezien moet worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Daarnaast is het zo dat over het algemeen alleen de grotere organisaties gebruikmaken van security specialisten. De doorgroeimogelijkheden als security specialist kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie teamleider of de functie afdelingsmanager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel afhankelijk van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris security specialist ICT

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden aan te geven als security specialist, omdat je bij verschillende soorten bedrijven of overheden werkzaam kunt zijn met verschillende arbeidsvoorwaarden. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelfs je arbeidsvoorwaarden. Een security specialist met een afgeronde Hbo-opleiding kan doorgaans tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl