Bedrijfsrechercheur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bedrijfsrechercheur
Bedrijfsrechercheur als onderzoeker van fraude en diefstallen
Wat doet een bedrijfsrechercheur?
Onderzoekstechnieken bedrijfsrechercheur
Wat is bedrijfscriminaliteit
Diverse taken als bedrijfsrechercheur zijn:
Werken als bedrijfsrechercheur:
Onterecht ziekteverzuim:
Opleidingen tot bedrijfsrechercheur
Bedrijven waar een bedrijfsrechercheur werkzaam kan zijn
Competenties bedrijfsrechercheur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsrechercheur
Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsrechercheur
Eigen bedrijf starten als Bedrijfsrechercheur
Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijfsrechercheur

Beroep bedrijfsrechercheur

Een bedrijfsrechercheur is een veiligheidsexpert die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfsrecherche. Bedrijfsrecherche heeft betrekking op het onderzoeken van mogelijke fraude binnen bedrijven en andere strafbare aangelegenheden. In de meeste gevallen zal het gaan om interne fraude, zoals diefstal van geld, goederen of informatie. Ook ongeoorloofd ziekteverzuim kan onderzocht worden door een bedrijfsrechercheur. Naast het opsporen van fraude of diefstallen kan een bedrijfsrechercheur ingeschakeld worden door organisaties om te helpen met het nemen van preventieve maatregelen om fraude of diefstal te voorkomen. De meeste bedrijven of organisaties schakelen een bedrijfsrechercheur in zodra er een ernstig vermoeden is van criminele activiteiten, zoals het stelen van goederen of geld. Ook voor schending van concurrentiebeding kunnen bedrijven gebruikmaken van een bedrijfsrechercheur. Ondanks dat bedrijfsrechercheurs de benaming “rechercheur” mogen gebruiken hebben ze niet dezelfde opsporingsbevoegdheden als de recherche van de politie. Dat bedrijven gebruikmaken van gespecialiseerde bedrijfsrechercheurs komt, doordat de politie niet zomaar alle zaken zal oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongeoorloofd ziekteverzuim en misbruik met betrekking tot een concurrentiebeding. Dit soort zaken wordt in de meeste gevallen niet door de politie onderzocht. Uiteraard is het als bedrijfsrechercheur ook belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen, zodat werkgevers een eventuele gerechtelijke procedure kunnen beginnen tegen de betreffende persoon of personen. Bedrijfsdiefstallen of andere vormen van fraude zijn voor veel bedrijven en organisaties een probleem dat meestal niet makkelijk op te lossen is. Helaas komt het redelijk vaak voor dat intern personeel de diefstallen of fraude pleegt. Vooral winkels en andere soorten bedrijven binnen de detailhandel hebben redelijk vaak te maken met interne fraude, zoals diefstal van goederen of geld.

Bedrijfsrechercheur als onderzoeker van fraude en diefstallen

Een bedrijfsrechercheur is dus gespecialiseerd in het onderzoeken van fraude en diefstallen die bedrijven aangaat. Hoe een bedrijfsrechercheur precies te werk gaat kan per opdracht verschillen, omdat het onderzoeken van fraude en/of diefstal meestal maatwerk betreft. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van verborgen camera's, het infiltreren binnen bedrijven of aan het uitvoeren van administratief en/of financieel onderzoek. Daarnaast kan een bedrijfsrechercheur betrokken zijn bij het onderzoeken van internetfraude, zoals diefstal via een webshop. Bedrijfsrechercheurs kunnen in veel gevallen een uitkomst bieden, omdat ze de meeste trucjes wel kennen door ervaring, en de dader of daders meestal makkelijk kunnen opsporen door onderzoek, signaleren en analyseren. Bedrijfscriminaliteit betreft meestal maatwerk dat per geval bekeken moet worden. Soms is het kunnen ontslaan van een medewerker voldoende om de criminele activiteit te stoppen en zijn de gevolgen verder niet groot. Als het om ingewikkelde grote fraudezaken gaat waar wellicht meerdere personen bij betrokken zijn is het meestal nodig om de politie in te schakelen om tot vervolging over te kunnen gaan. Er bestaan tegenwoordig redelijk veel bedrijfsrecherchebureaus, die verschillende diensten aanbieden, zoals het screenen van nieuw personeel en/of het uitvoeren van fraudeonderzoeken. Daarnaast zijn de meeste bedrijfsrecherchebureaus gespecialiseerd in het geven van preventiemaatregelen om fraude en/of diefstal te voorkomen. In dat geval kan een bedrijfsrechercheur ook aangemerkt worden als inspecteur, die alle bestaande beveiligingsmaatregelen en bedrijfsprocedures zal doorlichten.

Wat doet een bedrijfsrechercheur?

Een bedrijfsrechercheur, ook wel bekend als een corporate investigator, is dus een veiligheidsexpert die gespecialiseerd is in het uitvoeren van onderzoeken binnen een zakelijke omgeving. Ze worden ingehuurd door bedrijven om verschillende soorten onderzoeken uit te voeren, zoals fraudeonderzoeken, diefstal, bedrijfsspionage, compliance-onderzoeken, interne onderzoeken en achtergrondonderzoeken. De taken en verantwoordelijkheden van een bedrijfsrechercheur kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf, maar hier zijn enkele van de gebruikelijke taken die ze kunnen uitvoeren:

 • Fraudeonderzoek: Een belangrijk aspect van het werk van een bedrijfsrechercheur is het onderzoeken van vermoedelijke fraude binnen een organisatie. Ze verzamelen bewijsmateriaal, interviewen betrokkenen en getuigen, analyseren financiële gegevens en identificeren de oorzaken en omvang van de fraude. Ze werken nauw samen met het managementteam en juridische professionals om passende maatregelen te nemen en herhaling van fraude te voorkomen.
 • Compliance-onderzoek: Bedrijfsrechercheurs voeren onderzoeken uit om te controleren of een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen. Ze onderzoeken mogelijke schendingen en identificeren gebieden waar verbetering nodig is. Ze werken samen met juridische en compliance-teams om aanbevelingen te doen voor het verbeteren van processen en procedures om naleving te waarborgen.
 • Achtergrondonderzoek: Bedrijfsrechercheurs voeren grondige achtergrondonderzoeken uit naar potentiële werknemers, zakelijke partners of leveranciers. Ze controleren referenties, verifiëren werkervaring, onderzoeken het strafrechtelijke verleden en identificeren eventuele risico's die verband houden met het aannemen van een persoon of het aangaan van een zakelijke relatie.
 • Interne onderzoeken: Bedrijfsrechercheurs worden soms ingezet om interne kwesties te onderzoeken, zoals vermoedens van wangedrag, onethisch gedrag of schendingen van bedrijfsbeleid. Ze voeren interviews, verzamelen bewijsmateriaal en stellen rapporten op met hun bevindingen. Ze werken samen met het managementteam en de HR-afdeling om passende maatregelen te nemen op basis van de resultaten van het onderzoek.
 • Bedrijfsspionage onderzoek: Bedrijfsrechercheurs kunnen worden ingeschakeld om vermoedens van bedrijfsspionage of ongeoorloofde informatievergaring te onderzoeken. Ze identificeren kwetsbaarheden in de beveiliging, verzamelen bewijsmateriaal van mogelijke inbreuken en adviseren over beveiligingsmaatregelen om de bescherming van bedrijfsinformatie te versterken.

Onderzoekstechnieken bedrijfsrechercheur

Het werk van een bedrijfsrechercheur vereist vaardigheden zoals onderzoekstechnieken, interviewen, het analyseren van gegevens, het opstellen van rapporten en het samenwerken met andere professionals, zoals juristen en HR-medewerkers. Ze moeten ook op de hoogte blijven van de relevante wet- en regelgeving en ethische normen die van toepassing zijn op zakelijke onderzoeken. Het uiteindelijke doel van een bedrijfsrechercheur is het beschermen van het bedrijf, het waarborgen van naleving en het minimaliseren van risico's door middel van effectieve onderzoeken en aanbevelingen.

Wat is bedrijfscriminaliteit

Bedrijfscriminaliteit is een verzamelnaam voor verschillende criminele activiteiten die bedrijven aangaan. Denk bijvoorbeeld aan een hacker die informatie gestolen heeft via een bedrijf computernetwerk, aan een caissière die kennissen zonder af te laten rekenen doorlaat met boodschappen, aan een magazijnmedewerker die extra goederen in een pakket stopt of aan werknemers die bijbeunen, terwijl ze in de ziektewet zitten. Een ander voorbeeld is een penningmeester die aan creatieve boekhouding doet. Er zijn dus veel verschillende voorbeelden te bedenken van bedrijfscriminaliteit. Het is niet zo dat bedrijfsrechercheurs alleen te maken krijgen met complexe fraude en/of diefstallen. Denk bijvoorbeeld ook aan een vertegenwoordiger die tijdens het werk privéwerkzaamheden uitvoert, of aan medewerkers die onder werktijd privé aan het internetten zijn. De bevoegdheden als bedrijfsrechercheur gaan behoorlijk ver, omdat bedrijfsrechercheurs ook mensen mogen schaduwen. Daarnaast mogen bedrijfsrechercheurs gebruikmaken van diverse opsporingsmethodes. Een bedrijfsrecherchebureau moet wel over de juiste vergunning beschikken van het ministerie van veiligheid en justitie. Het kan ook voorkomen dat de politie eerst toestemming moet geven voor bepaalde onderzoeken.

Diverse taken als bedrijfsrechercheur zijn:

 • Het adviseren van bedrijven over beveiligingsmaatregelen.
 • Het controleren van concurrentiebedingen.
 • Het controleren van zieke medewerkers.
 • Het opstellen van rapporten.
 • Het onderzoeken van de boekhouding.
 • Het onderzoeken van fraude en/of diefstallen.
 • Het schaduwen van personen.
 • Het screenen van nieuwe en/of bestaande medewerkers.
 • Het verzamelen van bewijs.

Werken als bedrijfsrechercheur:

Onterecht ziekteverzuim:

Opleidingen tot bedrijfsrechercheur

De meeste bedrijfsrechercheurs hebben een achtergrond als politieagent, rechercheur of recherchekundige en zijn minimaal Hbo-niveau opgeleid. Daarnaast kunnen de Hbo-opleidingen Integrale Veiligheid en de hbo-opleiding Security Management aangemerkt worden als geschikte opleidingen. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding Digitaal Onderzoeker zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie voor meer informatie ook het Keurmerk Particulier Onderzoekbureau. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsrechercheur werkzaam kan zijn

Een bedrijfsrechercheur is over het algemeen werkzaam voor een bedrijfsrecherchebureau of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen bedrijfsrecherchebureau. Daarnaast kan een bedrijfsrechercheur werkzaam zijn als consultant en advieswerkzaamheden uitvoeren voor verschillende bedrijven. Een bedrijfsrechercheur kan ook gespecialiseerd zijn in bepaalde vormen van fraude.

Competenties bedrijfsrechercheur

De belangrijkste competentie van een bedrijfsrechercheur is de vakinhoudelijke kennis van bedrijfscriminaliteit. Daarnaast moet een bedrijfsrechercheur aangemerkt kunnen worden als echte speurneus en onderzoeker. Omdat een bedrijfsrechercheur te maken krijgt met veel verschillende opdrachtgevers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het analytisch kunnen denken is belangrijk als bedrijfsrechercheur. Een andere belangrijke competentie is ICT-kennis, omdat fraude ook te maken kan hebben met ICT. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, passie, inzicht, luisteren, controleren, besluitvaardigheid, secuur, presteren, stressbestendigheid en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsrechercheur

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfsrechercheur is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat redelijk veel bedrijfsrechercheurs aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. In het algemeen is de vraag naar goede bedrijfsrechercheurs redelijk goot te noemen. Er zijn als bedrijfsrechercheur meestal geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het binnenhalen van grotere en belangrijkere opdrachten. Het is wel denkbaar dat een bedrijfsrechercheur kan doorgroeien tot een leidinggevende functie binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de functie manager of aan de functie afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsrechercheur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bedrijfsrechercheur. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris als bedrijfsrechercheur is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en ervaring, maar zal meestal tussen de 2500 en 4000 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het is denkbaar dat een ervaren rechercheur met een afgeronde hbo-opleiding stukken meer zal verdienen dan wanneer iemand alleen over een Mbo-opleiding beschikt zonder ervaring.

Eigen bedrijf starten als Bedrijfsrechercheur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bedrijfsrechercheur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijfsrechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsrechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bedrijfsrechercheur.

Mijnzzp.nl