Bedrijfsrechercheur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfsrechercheur is gespecialiseerd in bedrijfsonderzoeken met betrekking tot mogelijke fraude en andere strafbare aangelegenheden. In de meeste gevallen zal het gaan om interne fraude, zoals diefstal van geld, goederen of informatie. Ook ongeoorloofd ziekteverzuim kan onderzocht worden door een bedrijfsrechercheur. Naast het opsporen van fraude of diefstallen kan een bedrijfsrechercheur ook ingeschakeld worden door organisaties om te helpen met preventie maatregelen om fraude en/of diefstal juist te voorkomen. De meeste bedrijven of organisaties schakelen een bedrijfsrechercheur in zodra er een ernstig vermoeden is van criminele activiteiten, zoals het stelen van goederen of geld. Ook voor mogelijke schendingen van een concurrentiebeding kunnen bedrijven gebruik maken van een bedrijfsrechercheur. Ondanks dat bedrijfsrechercheurs de benaming “rechercheur” mogen gebruiken hebben bedrijfsrechercheurs niet de dezelfde opsporingsbevoegdheden als de reguliere recherche van de politie. Dat bedrijven gebruik maken van gespecialiseerde bedrijfsrechercheurs komt doordat de politie niet alle zaken zomaar zal oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongeoorloofd ziekteverzuim en misbruik met betrekking tot een concurrentiebeding. Dit soort zaken wordt niet door de reguliere politie onderzocht.

Uiteraard is het als bedrijfsrechercheur ook belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen, zodat werkgevers een eventuele strafzaak kunnen beginnen tegen de betreffende persoon of personen. Bedrijfsdiefstallen of andere vormen van fraude is voor veel bedrijven en organisaties een probleem dat meestal niet makkelijk op te lossen is. Helaas komt het redelijk vaak voor dat intern personeel de diefstallen of fraude pleegt. Vooral winkels en ander soort bedrijven binnen de detailhandel hebben redelijk vaak te maken met interne fraude, zoals diefstal van goederen of geld. De bedrijfsrechercheurs kunnen in dit soort gevallen een uitkomst bieden, omdat ze de meeste trucjes wel kennen door ervaring en de dader of daders meestal makkelijk kunnen opsporen door onderzoek, signaleren en analyseren. Ook het gebruik van moderne opsporingsmethodes zoals camera's kunnen enorm helpen met het onderzoek. Wanneer het echt nodig is kunnen er eventueel ook digitale onderzoekers ingezet worden of infiltranten. Digitale onderzoekers zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in internetfraude, zoals diefstal via een webshop.

Er bestaan tegenwoordig redelijk veel bedrijfsrecherchebureaus die verschillende diensten aanbieden, zoals screening van personeel en fraudeonderzoeken, en die adviezen geven met betrekking tot preventiemaatregelen om fraude te voorkomen. De opkomst van de diverse bedrijfsrecherchebureaus komt mede doordat de politie tegenwoordig niet heel veel aandacht en tijd heeft voor bedrijfscriminaliteit. Tevens is het voor bedrijven belangrijk om bewijzen te hebben, om iemand te kunnen ontslaan op staande voet zonder dat dit het bedrijf veel geld en tijd kost door een ingewikkelde ontslagprocedure.

Bedrijfscriminaliteit is meestal maatwerk dat per geval bekeken moet worden. Soms is het kunnen ontslaan van een medewerker voldoende om de criminele activiteit te stoppen en zijn de gevolgen verder niet heel groot voor het bedrijf. Wanneer het om ingewikkelde grote fraudezaken gaat waar wellicht meerdere personen bij betrokken zijn is het meestal nodig om de politie in te schakelen om tot vervolgen over te kunnen gaan.

Onterecht ziekteverzuim:

Opleidingen tot bedrijfsrechercheur

De meeste bedrijfsrechercheurs hebben een achtergrond als politieagent, rechercheur of recherchekundige en zijn minimaal Hbo-niveau opgeleid. Daarnaast kunnen de Hbo-opleidingen Integrale Veiligheid en de Hbo-opleiding Security Management aangemerkt worden als geschikte opleidingen. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding Digitaal Onderzoeker zijn. Daarnaast zijn er op dit gebied korte opleidingen of cursussen te vinden die geschikt kunnen zijn, afhankelijk van eventuele vooropleidingen. Zie voor meer informatie ook het Keurmerk Particulier Onderzoekbureau.

Bedrijven waar een bedrijfsrechercheur werkzaam kan zijn

Een bedrijfsrechercheur is over het algemeen werkzaam voor een bedrijfsrecherchebureau of is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Competenties bedrijfsrechercheur

Als bedrijfsrecherchescheur moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het analytisch kunnen denken en besluitvaardig zijn, en zal je communicatief sterk onderlegd moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je breed inzetbaar bent en bijvoorbeeld ook kennis bezit van moderne opsporingsmethodes. Denk hierbij aan de nodige ICT-kennis die tegenwoordig onmisbaar is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsrechercheur

Het arbeidsmarktperspectief als bedrijfsrechercheur is redelijk te noemen. Lang niet alle bedrijven schakelen voor iedere zaak een bedrijfsrechercheur in. Echter bieden de meeste bedrijfsrecherchebureaus tegenwoordig meerdere diensten aan, waardoor er een groeiende vraag is naar specialisten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van fraude en criminaliteit. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam en het verkrijgen van grotere opdrachten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsrechercheur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bedrijfsrechercheur. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris als bedrijfsrechercheur is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en ervaring maar zal meestal tussen de 2500 en 4000 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het is denkbaar dat een ervaren rechercheur met een afgeronde Hbo-opleiding stukken meer zal verdienen dan wanneer iemand alleen over een Mbo-opleiding beschikt zonder ervaring.

Mijnzzp.nl