Controller

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een controller is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de financiën van organisaties, zoals het uitvoeren van financiële onderzoeken, het maken van balansen, het opstellen van rapportages, begrotingen en jaarrekeningen, en andere economische vraagstukken waarmee een organisatie te maken krijgt, zoals mogelijke bedrijfsinvesteringen. Welke taken en verantwoordelijkheden een controller precies heeft kan per organisatie verschillen, omdat het vakgebied van een controller vrij breed te noemen is. Ook kan een controller een ondersteunende rol hebben binnen verschillende afdelingen. Een controller wordt vaak gezien als een financieel-economisch expert, die de directie en het management ondersteunt. Een andere benaming voor controller kan daarom ook zijn financial controller. Als controller ben je dus een financieel specialist, die bedrijven of andere organisaties die te maken hebben met financiële bedrijfseconomische vraagstukken op diverse gebieden kan ondersteun. Een controller ziet toe op de efficiëntie en effectiviteit van processen, die binnen een bedrijf actief zijn. De controller bekijkt ook of alle aspecten die van invloed kunnen zijn voldoende afgewogen worden, en interpreteert deze gegevens, zodat bekeken kan worden of de resultaten voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf. Om als controller te kunnen werken zul je moeten beschikken over een goed financieel inzicht. Daarnaast speelt communicatie meestal een belangrijke rol als controller, omdat je met verschillende afdelingen, managers en de directie te maken krijgt, afhankelijk vanwaar je precies werkzaam bent. Als controller ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam binnen de organisatie. Een controller kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de financiële administratie of een financiële en/of bedrijfseconomische afdeling.

In het kort omschreven is een financial controller verantwoordelijk voor het proces van planning en control binnen een organisatie. Een andere omschrijving voor planning en control is management accounting. Management accounting heeft betrekking op interne plannings- en besturingsactiviteiten, waarbinnen alle relevante financiële gegevens gebruikt kunnen worden. Om deze financiële gegevens te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de controller alle gegevens verzamelt, ordent en analyseert, zodat het management en de directie de gegevens kunnen gebruiken. Het is niet zo dat controllers alleen te maken hebben met financiële gegevens. Een controller kan ook werkzaam zijn met andere gegevens. Denk bijvoorbeeld aan een controller die verantwoordelijk is voor het evalueren van prestaties, of aan een controller die verantwoordelijk is voor het controleren van informatiesystemen. Een controller moet over het algemeen gezien worden als generalist, die over een brede basiskennis beschikt van meerdere vakgebieden. Een controller kan dan ook meestal aangemerkt worden als accountant, auditor, bedrijfseconoom en als wiskundige. Een controller is dus op een brede manier gespecialiseerd binnen verschillende vakgebieden.

Wat doet een controller?

Controller is een belangrijke functie binnen een organisatie en houdt zich bezig met financieel management en controle. De taken en verantwoordelijkheden van een controller kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke organisatie en industrie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Financiële planning en budgettering: Een controller is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van financiële plannen en budgetten voor de organisatie. Ze analyseren historische gegevens, markttrends en bedrijfsdoelstellingen om realistische budgetten op te stellen en monitoren de prestaties ten opzichte van deze budgetten.
 • Financiële rapportage en analyse: Controllers bereiden financiële rapporten voor, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Ze analyseren de financiële gegevens om inzicht te krijgen in de prestaties van de organisatie, identificeren trends, afwijkingen en kansen, en geven aanbevelingen voor verbetering.
 • Interne controle en risicobeheer: Een controller is verantwoordelijk voor het implementeren en handhaven van interne controlemaatregelen om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen. Ze identificeren potentiële risico's en zorgen ervoor dat er adequate controlesystemen en procedures zijn om deze risico's te beheersen.
 • Kostenbeheersing en kostenanalyse: Controllers zijn betrokken bij het beheersen van kosten en het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparingen. Ze analyseren kostenstructuren, voeren kosten-batenanalyses uit en bieden aanbevelingen om de efficiëntie en winstgevendheid van de organisatie te verbeteren.
 • Financieel advies en ondersteuning: Controllers fungeren als financiële adviseurs voor het managementteam en andere afdelingen binnen de organisatie. Ze bieden inzichten, advies en ondersteuning bij financiële besluitvorming, investeringsevaluatie, prijsstelling, contracten en andere zakelijke vraagstukken met financiële implicaties.
 • Compliance en wet- en regelgeving: Controllers zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan financiële wet- en regelgeving. Ze volgen veranderingen in de wetgeving, stellen beleid en procedures op om aan deze eisen te voldoen, en werken samen met auditors en regelgevende instanties tijdens audits en controles.

Waarom is een controller belangrijk

Controllers zijn belangrijk, omdat goede controllers problemen kunnen voorkomen. In vroeger dagen was een controller meestal alleen verantwoordelijk voor het implementeren van de omzetcijfers. Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten controllers, zoals risk controllers, project controllers, business controllers en de bekende financieel controllers. Deze controllers zijn meestal verantwoordelijk voor bepaalde control werkzaamheden, die voornamelijk te maken hebben met risicobeheersing. Een controller kan dan ook gezien worden als een interne beveiliger, die waakt over mogelijke risico's die het bedrijf schade kunnen toebrengen. In sommige gevallen geeft een controller ook leiding aan de financiële administratie van een organisatie.

Vooral de werkzaamheden van een business controller zijn tegenwoordig steeds belangrijk aan het worden. Er zijn dan veel organisaties die gebruikmaken van en business controller. Een business controller is vooral actief op het gebied van analyses en rapporten maken met betrekking tot financiële gegevens. Ook het maken van periodieke financiële rapportages komt als business controller veel voor, om de actuele financiële positie te leren kennen van een organisatie. Een onervaren medewerker noemt men ook wel eens een assistent-controller. Bijna alle controllers maken tegenwoordig gebruik van een management informatiesystemen.

Diverse taken als controller:

 • Het adviseren van managers en de directie.
 • Het analyseren van financiële gegevens.
 • Het bewaken van de financiële resultaten en positie van de organisatie.
 • Het eventueel aansturen van financiële afdelingen.
 • Het opstellen van maandrapportages en/of kwartaalrapportages.
 • Het vaststellen van budgettering.
 • Het verzorgen van de planning-en-controlcyclus.

Beroep controller:

Opleidingen tot controller

Wie een carrière ambieert als controller kan kiezen uit verschillende geschikte opleidingen, zoals de hbo-opleiding Bedrijfseconomie, de hbo-opleiding Accountancy of de hbo-opleiding MER (Management, Economie en Recht). Welke opleidingen het beste zal passen is verder persoonlijk, omdat controllers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Controllers hebben in lang niet alle gevallen alleen te maken met financiën. De werkzaamheden van een financial controller kunnen bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een business controller. In het algemeen zijn de vakgebieden ICT, management, economie en recht aan te merken als belangrijke vakken. Het beroep controller komt ook voor op universitair niveau. Ook een correcte boekhouding opzetten is belangrijk als zzp controller. De meeste ondernemers gebruiken hiervoor een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een controller werkzaam kan zijn

Een controller kan voor uiteenlopende organisaties, instellingen en overheden werkzaam zijn, die te maken hebben met financiële huishouding. Denk hierbij aan grote middenstanders, ICT-bedrijven, fabrikanten, de financiële sector, pensioenfondsen en aan verzekeringsmaatschappijen. Zoals eerder omschreven komt het beroep controller tegenwoordig op verschillende manieren voor. Een controller kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als ambtenaar. In dat geval kan een controller in de meeste gevallen aangemerkt worden als public controller. Een controller kan ook werkzaam zijn als consultant of ondernemer voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties controller

De belangrijkste competentie van een controller is de vakinhoudelijke kennis van controlewerkzaamheden. Daarnaast kan het analyseren van gegevens aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook een kritische werkhouding als controller is belangrijk te benoemen. Omdat een controller in de meeste gevallen te maken heeft met het hogere management en/of de directie kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, waakzaamheid, monitoren, adviseren, proactief, stressbestendigheid, visie, samenwerken en overleggen. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat controllers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als controller

Het arbeidsmarktperspectief van een controller is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Wel is het zo dat de functie controller alleen voorkomt binnen grotere organisaties. De doorgroeimogelijkheden van een controller zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en soort werkgever. Enkele vervolgfuncties als controller kunnen zijn afdelingsmanager of financieel manager. Het is denkbaar dat een goede controller, die beschikt over veel werkervaring, uiteindelijk kan doorgroeien tot Chief financial officer. Als een controller beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris controller

Er zijn specifieke arbeidsvoorwaarden voor dit beroep aan te geven, omdat je voor verschillende bedrijven en instellingen werkzaam kan zijn. Een controller in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3300 en 6300 euro bruto per maand afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Het salaris kan wel enorm verschillen per organisatie en specifieke verantwoordelijkheden als controller.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Controller

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Controller bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl