Wiskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een wiskundige is een vakman of vakvrouw die op een abstracte en logische manier nadenkt over mogelijke problemen, zodat deze problemen op een wiskundige manier opgelost kunnen worden. Wiskunde is dan ook een formele wetenschap waarbinnen de wiskundige getallen, structuren en patronen bestudeerd worden om tot oplossingen te kunnen komen. Ondanks dat de meeste mensen bij wiskunde al snel zullen denken aan rekenen en meetkunde moet wiskunde veel breder gezien worden, omdat wiskunde ook betrekking heeft op het herkennen van patronen en structuren. Een belangrijk onderdeel binnen de wiskunde is dat er sprake moet zijn van wiskundig beweringen, waarvan de juistheid is aangetoond om deze te kunnen gebruiken. Een wiskundige bewering noemt men ook wel eens een propositie of bewering, die waar of onwaar kan zijn. Een andere benaming voor een wiskundige is soms ook wel mathematicus, echter komt deze benaming tegenwoordig niet heel veel meer voor. Sommige wiskundigen gebruiken de benaming mathematicus om aan te geven dat ze wetenschapper zijn. Ondanks dat het beroep wiskundige in de meeste gevallen betrekking zal hebben op wetenschappers zijn er ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau met betrekking tot wiskunde. De inhoudelijke werkzaamheden van een wiskundige zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat een wiskundige voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en ander soort organisaties werkzaam kan zijn.

Welke werkzaamheden een wiskundig precies uitvoert is geheel afhankelijk van de soort genoten opleiding wiskunde en de soort werkgever. Over het algemeen kunnen we stellen dat een wiskundige onderzoek uitvoert naar wiskundige theorieën, methoden, concepten en technieken die een organisatie verder kan helpen. Ook het maken van waarschijnlijkheidsberekeningen komt als wiskundige veel voor. Een waarschijnlijkheidsberekening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kans op schade, als de wiskundige werkzaam is voor een verzekeringmaatschappij, of de kans dat een beursaandeel zal stijgen, als de wiskundige werkzaam is binnen de financiële sector.

Wiskundigen komen binnen de praktijk redelijk veel voor op verschillende manieren, echter zal een wiskundige zich niet snel wiskundige noemen. Een wiskundige kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een verzekeringsmaatschappij, een bank, een transportbedrijf, een softwarebedrijf of is bijvoorbeeld werkzaam voor een onderzoeksinstelling. Er zijn dan ook talloze beroepen denkbaar die passen bij het beroep wiskundige. Binnen de wiskunde bestaat er wel een belangrijke verschil tussen een normale studie wiskunde en de studie toegepaste wiskunde. Het verschil tussen deze studies is dat een normale studie wiskunde juist gericht is op de grondslagen van wiskunde zoals meetkunde en topologie en dat de studie toegepaste wiskunde gezien moet worden als een technische studie.

Beroepen die passen bij een wiskundige:

Wiskunde is overal:

Toegepaste Wiskunde:

Opleidingen tot wiskundige

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als het aankomt op het beroep wiskundige, zoals de Hbo-opleiding Wiskunde en de universitaire studie Wiskunde. Zoals eerder omschreven bestaat er binnen de wiskunde wel een belangrijk verschil tussen een reguliere opleiding wiskunde en de opleiding toegepaste wiskunde. De opleiding toegepaste wiskunde betreft een technische opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een wiskundige werkzaam kan zijn

Als wiskundige kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen werkzaam zijn, afhankelijk van de genoten opleiding. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, ingenieursbureaus en bijvoorbeeld aan bedrijven die werkzaam zijn binnen de logistiek.

Competenties wiskundige

De competenties als wiskundige zijn niet eenduidig aan te geven, omdat ze kunnen verschillen per opleidingsniveau en de gekozen opleiding. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een wiskundige goed moet zijn in het analyseren. Ook het gestructureerd en gedisciplineerd werken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet je beschikken over wiskundig inzicht. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, zelfstandigheid, vergelijken, doorzettingsvermogen en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wiskundige

Het arbeidsmarktperspectief als wiskundige is over het algemeen zeer goed te noemen. Afgestudeerde wiskundigen hebben over het algemeen niet veel moeite met het vinden van een baan omdat wiskundigen overal wel werkzaam kunnen zijn. De doorgroeimogelijkheden als wiskundige moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren wanneer we spreken over een wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wiskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als wiskundige omdat je voor diverse soorten bedrijven, overheden en onderzoeksinstelling werkzaam kan zijn in verschillende branches. Over het algemeen zal een wiskundige een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is het niet ondenkbaar dat iemand veel meer zal verdienen, bijvoorbeeld als de wiskundige over grote verantwoordelijkheden beschikt.

Mijnzzp.nl