Wiskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep wiskundige
Wat doet een wiskundige
Taken als wiskundige
Film: wiskundige
Film: toegepaste wiskunde:
Opleidingen tot wiskundige
Bedrijven waar een wiskundige werkzaam kan zijn
Competenties wiskundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wiskundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris wiskundige
Eigen bedrijf starten als Wiskundige
Boekhoudprogramma vergelijken Wiskundige

Beroep wiskundige

Een wiskundige is een geleerde of wetenschapper, die op een abstracte en logische manier nadenkt over mogelijke problemen, zodat deze problemen op een wiskundige manier opgelost kunnen worden. Wiskunde is een formele wetenschap, waarbinnen de wiskundige getallen, structuren en patronen bestudeert om tot oplossingen te kunnen komen. Ondanks dat de meeste mensen bij wiskunde al snel zullen denken aan rekenen en meetkunde, moet wiskunde veel breder gezien worden, omdat wiskunde betrekking heeft op het herkennen van patronen en structuren. Een belangrijk onderdeel binnen de wiskunde is dat er sprake moet zijn van wiskundige beweringen, waarvan de juistheid is aangetoond om ze te kunnen gebruiken. Een wiskundige bewering noemt men ook wel eens een propositie of bewering, die waar of onwaar is. Een andere benaming voor wiskundige is soms ook wel mathematicus, echter komt deze benaming tegenwoordig bijna niet meer voor. Sommige wiskundigen gebruiken de benaming mathematicus om aan te geven dat ze wetenschapper zijn. Ondanks dat het beroep wiskundige in de meeste gevallen betrekking heeft op wetenschappers zijn er ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau. De inhoudelijke werkzaamheden van een wiskundige zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat een wiskundige voor verschillende bedrijven, instellingen en andere organisaties werkzaam kan zijn. Wiskunde speelt binnen redelijk veel beroepen en wetenschappen een belangrijke rol op verschillende manieren. Wiskundigen zijn binnen het bedrijfsleven belangrijke medewerkers, omdat het de wiskundigen zijn die moeilijke en vooral complexe berekeningen kunnen maken. Het is niet zo dat wiskundigen alleen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van wiskundige berekeningen. Denk bijvoorbeeld ook aan wiskundigen, die werkzaam zijn als econometrist, programmeur of als werktuigbouwkundige.

Wat doet een wiskundige

Welke werkzaamheden een wiskundige precies uitvoert, is geheel afhankelijk van de genoten opleiding en de soort werkgever. Over het algemeen kunnen we stellen dat een wiskundige wiskundig onderzoek uitvoert naar wiskundige theorieën, methoden, concepten en technieken, die een organisatie verder kunnen helpen. Ook het maken van waarschijnlijkheidsberekeningen komt als wiskundige veel voor. Een waarschijnlijkheidsberekening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kans op schade. Dit soort informatie is belangrijk voor verzekeringsmaatschappijen. Een ander voorbeeld is het statistisch berekenen wat de kans is dat een beursaandeel zal stijgen of dalen. Dit soort informatie is belangrijk voor vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Wiskundigen komen in de praktijk veel voor, echter zal een wiskundige zich niet snel wiskundige noemen. Denk bijvoorbeeld aan een accountant, ingenieur, kredietanalist, werktuigbouwkundige, programmeur, econometrist of aan een verkeerskundige, die allemaal met wiskunde te maken hebben. Er zijn dan ook talloze beroepen denkbaar die passen bij het beroep wiskundige. Binnen de wiskunde bestaat er wel een belangrijk verschil tussen een normale studie wiskunde en de studie toegepaste wiskunde. Het verschil tussen deze studies is dat een normale studie wiskunde-gericht is op de grondslagen van wiskunde, zoals meetkunde en topologie, en dat de studie toegepaste wiskunde een technische studie betreft.

Taken als wiskundige

Een wiskundige is in de kern verantwoordelijk voor het abstracte en logische nadenken over mogelijke problemen, zodat deze problemen op een wiskundige manier opgelost worden. In de praktijk is het zo dat wiskundigen ook andere werkzaamheden kunnen uitvoeren waarbij het bedenken van oplossingen belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan een autotechnisch ingenieur, die verantwoordelijk is voor het veiliger maken van voertuigen. Een autotechnisch ingenieur kan dit doen door materiaalsterkte te berekenen en door het houden van botsproeven. Daarnaast speelt wiskunde een belangrijke rol binnen andere wetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan natuurkunde en scheikunde.

Film: wiskundige

Film: toegepaste wiskunde:

Opleidingen tot wiskundige

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als het aankomt op het beroep wiskundige, zoals de hbo-opleiding Wiskunde en de universitaire studie Wiskunde. Zoals eerder omschreven bestaat er binnen de wiskunde wel een belangrijk verschil tussen een gewone opleiding wiskunde en de opleiding toegepaste wiskunde. De opleiding toegepaste wiskunde betreft een technische opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding correct opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Er zijn meerdere boekpakketten beschikbaar voor zelfstandig ondernemers.

Bedrijven waar een wiskundige werkzaam kan zijn

Een wiskundige kan voor verschillende bedrijven, onderzoeksinstelling en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, ingenieursbureaus, pensioenfondsen of aan IT-sector. Ook binnen logistieke sector kan een wiskundige werkzaam zijn. Enkele beroepen als wiskundige kunnen zijn logistiek analist, software architect, bedrijfseconoom of bijvoorbeeld belastingadviseur. Daarnaast kan een wiskundige binnen het onderwijs werkzaam zijn als docent wiskunde.

Competenties wiskundige

De competenties van een wiskundige zijn niet eenduidig aan te geven, omdat ze kunnen verschillen per opleidingsniveau en de gekozen opleiding. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een wiskundige goed moet zijn in het analyseren van gegevens. Ook het gestructureerd en gedisciplineerd werken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet je beschikken over wiskundig inzicht. Als je werkzaam bent als wetenschapper zal je ook moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, zelfstandigheid, vergelijken, communicatie, doorzettingsvermogen en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wiskundige

Het arbeidsmarktperspectief van een wiskundige is over het algemeen goed te noemen. Afgestudeerde wiskundigen hebben over het algemeen niet veel moeite met het vinden van een baan omdat wiskundigen overal wel werkzaam kunnen zijn. De doorgroeimogelijkheden als wiskundige moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren wanneer we spreken over een wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wiskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als wiskundige omdat je voor diverse soorten bedrijven, overheden en onderzoeksinstelling werkzaam kan zijn in verschillende branches. Over het algemeen zal een wiskundige een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is het denkbaar dat iemand veel meer zal verdienen, bijvoorbeeld als de wiskundige over grote verantwoordelijkheden beschikt.

Eigen bedrijf starten als Wiskundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Wiskundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Wiskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wiskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Wiskundige.

Mijnzzp.nl