Docent wiskunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent wiskunde geeft wiskundeles aan leerlingen of studenten en dit kan betrekking hebben op verschillende niveaus van onderwijs. Wiskunde is een formele wetenschap waarvan de gebruikelijke definitie is: het bestuderen van patronen en structuren. Wiskundeles is belangrijk, omdat de meeste mensen iedere dag met wiskunde te maken hebben. De meeste mensen die wiskunde toepassen doen dit door middel van reeds bewezen stellingen. Een reeds bewezen stelling is bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras om een afstand te kunnen bepalen. Er bestaan ook berekeningen die zo complex zijn dat ze alleen uitgevoerd kunnen worden door het gebruiken van een zogenaamde super computer met veel rekenkracht. Binnen Nederland maakt het vak wiskunde een vast onderdeel uit van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Binnen het basisonderwijs heeft wiskunde echter meer betrekking op rekenen dan op wiskunde.

Wanneer de wiskunde wordt gebruikt voor toepassingen in de praktijk, wordt er meestal gerekend op basis van reeds bewezen stellingen. Dat kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras in de meetkunde. Soms is het probleem zo uitgebreid, dat er een (super)computer voor nodig is om binnen een redelijke tijd een oplossing te vinden. Een toegepast voorbeeld is de weersverwachting in de meteorologie: de atmosfeer wordt wiskundig gemodelleerd met behulp van differentiaalvergelijkingen. Meetwaarden, afkomstig van meetpunten liefst over de hele aardbol op verschillende hoogten, bepalen na bewerking een begintoestand vanwaaruit de toekomstige druk, wind en luchtvochtigheid worden berekend.

Wiskunde is afgeleid van het Griekse woord máthèma. Dit woord betekent wetenschap, kennis of leren. Diverse onderwerpen in de wiskunde vinden hun oorsprong in andere wetenschappen zoals de natuurkunde of astronomie. Een van de bekendste stellingen in de wiskunde is de stelling van Pythagoras. De naam van de stelling komt van de Griekse wiskundige Pythagoras.

Lerarenopleiding wiskunde:

Opleidingen tot docent wiskunde

Wie als leraar wiskunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding wiskunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen.

De opleiding tot eerstegraads docent wiskunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent wiskunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau.

Bedrijven waar een docent wiskunde werkzaam kan zijn

Als docent wiskunde zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op basisscholen komen leraren wiskunde ook voor.

Competenties docent wiskunde

Als docent wiskunde is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en je creatief en flexibel bent. Daarnaast ben je als leraar natuurlijk een leider voor de klas en beschik je over natuurlijk overwicht. Maar ook discipline krijgen en houden als leraar wiskunde is belangrijk. Het is ook belangrijk dat je als leraar studenten weet te motiveren en kunt coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent wiskunde

Het vinden van werk als een docent wiskunde is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent wiskunde. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent wiskunde moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent wiskunde

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent wiskunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent wiskunde zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl