Meteoroloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een meteoroloog is een wetenschapper, die zich gespecialiseerd heeft in meteorologie. Een andere benaming voor meteorologie is ook wel weerkunde. Een meteoroloog kan verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, zoals het in kaart brengen van het weer, het onderzoeken van de luchtkwaliteit, het onderzoeken van klimaatverandering en het geven van weersvoorspellingen. Het in kaart brengen van het en de luchtkwaliteit gebeurt door het verzamelen en analyseren van verschillende gegevens, zoals van satellieten, weerstations, weerradars en door middel van computermodellen. Deze gegevens worden niet alleen aan de oppervlakte gemeten maar ook op grote hoogte, zoals door weerballonen. De gegevens die een meteoroloog verzamelt en in kaart brengt zijn belangrijk, omdat overheden, bedrijven en mensen afhankelijk zijn van juiste voorspellingen. Ook is het verzamelen van gegevens belangrijk om weers- of klimaatveranderingen in kaart te kunnen brengen. Het beroep meteoroloog moet dus breder gezien worden dan alleen het voorspellen van het weer. Meteorologie kent verschillende disciplines, waardoor er ook verschillende specialisaties zijn als weerdeskundigen. Andere werkzaamheden waarvoor een meteoroloog verantwoordelijk is zijn het geven van voorlichting aan overheden en mensen over het weer, de luchtkwaliteit en klimaatverandering. Andere aandachtsgebieden van een meteoroloog zijn het voorspellen van het stijgend zeeniveau of het inschatten wat de gevolgen zijn van het ontbossen van bossen. De diverse onderzoeken die door een meteoroloog worden uitgevoerd worden gebruikt voor wetenschappelijke onderzoeken, die te maken hebben met het weer en klimaatveranderingen. Meteorologie is een complexe wetenschap, omdat het voorspellen van het weer en het inschatten van de gevolgen van klimaatverandering moeilijk is. Het is niet zo dat een meteoroloog alleen werkzaam is als weerman of weervrouw.

Een meteoroloog is dus een wetenschappelijk onderzoeker, die zich op verschillende manieren kan bezighouden met meteorologie. Over het algemeen zal een meteoroloog gebruikmaken van de temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid, luchtdruk, windsnelheid en wolken om tot zijn bevindingen te kunnen komen. Afhankelijk van het onderzoek kunnen er ook andere factoren meegenomen worden, zoals bepaalde milieuvervuiling of de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de lucht. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden kan een meteoroloog ook aangemerkt worden als klimatoloog. Een klimatoloog is gespecialiseerd in het onderzoeken van het klimaat en klimaatverandering. Als meteoroloog ben je geen hydroloog, echter speelt hydrologie wel een belangrijke rol binnen de studie meteorologie. Een meteoroloog is verantwoordelijk voor aardobservatie, wat ook betrekking heeft op seismologie en astronomie.

Zoals eerder omschreven kennen de meeste mensen het beroep meteoroloog van de televisie en radio, waarbinnen een weerman of weervrouw verantwoordelijk is voor het presteren van het weer. In de praktijk is het zo dat de meeste meteorologen niet werkzaam zijn als weerman of weervrouw. De meeste meteorologen zijn juist verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De bekendste instituten voor het weer binnen Nederland zijn MeteoGroup en het KNMI. Het geven van de weersverwachting is belangrijk, omdat overheden, bedrijven en mensen afhankelijk zijn van de weersverwachting. Denk bijvoorbeeld aan kraanmachinisten, die niet mogen werken bij harde wind, aan gladheidsbestrijders die de wegen sneeuwvrij maken en aan de scheepvaart. Ook voor akkerbouwers en voor horecaondernemers is het verkrijgen van de weersverwachting belangrijk. Een boer kan bijvoorbeeld niet met een tractor het land op na een periode van veel regen, en horecaondernemers hebben minder behoefte aan personeel als het regent.

Wat doet een meteoroloog allemaal:

  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Het opstellen van rapporten met bevindingen en verwachtingen
  • Het doen van aanbevelingen (milieu, ontbossing)
  • Het verzamelen en interpreteren van weerdata
  • Het geven van weersverwachtingen
  • Het eventueel geven van voorlichting

Weersvoorspellingen:

Opleiding tot meteoroloog

Wie meteoroloog wil worden zal een universitaire meteorologische opleiding moeten volgen en afronden. Er bestaan drie verschillende bacheloropleidingen waaruit gekozen kan worden, namelijk agrotechnology, moleculaire levenswetenschappen en de bacheloropleiding bodem, water, atmosfeer. De studie meteorologie wordt binnen Nederland alleen in Wageningen en Utrecht gegeven en zal doorgaans vijf jaar in beslag nemen. Zie ook de vereniging voor weerkunde en klimatologie waar meer informatie te vinden is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een meteoroloog werkzaam kan zijn

Een meteoroloog kan voor verschillende onderzoeksinstituten werkzaam zijn, zoals MeteoGroup of het KNMI. Daarnaast kan een meteoroloog werkzaam zijn voor het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In dat geval ben je dus werkzaam als ambtenaar en kan je wellicht aangemerkt worden als beleidsadviseur of als milieukundige. Als meteoroloog kan je in sommige gevallen ook aangemerkt worden als weerman of weervrouw.

Competenties meteoroloog

De belangrijkste competentie van een meteoroloog is de vakinhoudelijke kennis van meteorologie. Daarnaast moet je beschikken over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillend collega's en mogelijke externe partijen moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het op de juiste manier kunnen analyseren en verwerken van gegevens is belangrijk binnen de meteorologie. Algemeen belangrijke woorden zijn wiskunde, natuurkunde, biologie, klimatologie, nauwkeurigheid, innovatie, controleren, verantwoordelijkheidsgevoel en passie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als meteoroloog

Het arbeidsmarktperspectief van een meteoroloog is over het algemeen goed. De studie meteorologie is een redelijk zware studie te noemen. Met andere woorden zijn er niet veel meteorologen, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem is. Daarnaast kan een meteoroloog zich op verschillende manieren specialiseren. De doorgroeimogelijkheden van een meteoroloog kunnen gezien worden in het eventueel promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris meteoroloog

Er zijn voor het beroep meteoroloog geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je meestal voor gerenommeerde bedrijven werkzaam zal zijn met prima arbeidsvoorwaarden. Een meteoroloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Een meteoroloog werkzaam als weerman of weervrouw kan doorgaans meer verdienen, mits deze voor een landelijke omroep werkzaam is.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Meteoroloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Meteoroloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl