Kapitein

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kapitein is de gezagvoerder aan boord van een schip. Als kapitein ben je de eindverantwoordelijke aan boord van een schip en zal je over het algemeen diverse andere maritiem medewerkers aansturen, afhankelijk van het soort schip. Als een kapitein zelf niet werkzaam is als kapitein, omdat hij of zij bijvoorbeeld aan het rusten is, zal de eerste stuurman de werkzaamheden overnemen. Een stuurman is de plaatsvervangend kapitein als de kapitein zelf niet aanwezig is. De stuurman staat wel onder toezicht van de kapitein en zal bij moeilijke beslissingen de kapitein raadplegen. Het beroep kapitein behoort tot de zeevaart. Als we spreken over de binnenvaart is de benaming schipper eerder van toepassing. Dit neemt niet weg dat ook een binnenvaartschipper kapitein genoemd kan worden. Het maritiem personeel dat direct werkzaam is onder de kapitein rapporteert dagelijks aan de kapitein. Het is de kapitein die de contacten onderhoudt met de verschillende instanties waarmee het schip te maken heeft op de reis. Het beroep kapitein is een beroep met veel verantwoordelijkheden, omdat een kapitein altijd de veiligheid voorop moet stellen. Een andere benaming voor kapitein kan ook zijn maritiem officier. Het beroep kapitein heeft op redelijk veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat het beroep kapitein aan te merken is als bijzonder beroep. Het beroep kapitein moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat een kapitein op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Het werken als kapitein op een binnenvaartschip kan niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een zeevaart-kapitein. Als kapitein is er dus een belangrijk onderscheid tussen zeevaart-kapitein en binnenwater-kapitein. Over het algemeen zal een opleiding tot kapitein ongeveer vier jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding leer je alle kneepjes van het vak, en word je klaargestoomd tot kapitein. Ook voor het mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen aan boord van schepen zijn extra diploma's nodig. Met andere woorden kan een kapitein ook met aanvullende opleidingen te maken krijgen.

Het beroep kapitein heeft dus in de meeste gevallen betrekking op de zeevaart, omdat we anders eerder spreken van een schipper of binnenvaartschipper. Als binnenvaartschipper heb je over algemeen voldoende aan een gerichte Mbo-opleiding. Het beroep kapitein moet juist gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Als kapitein heb je over het algemeen niet alleen te maken met de stuurman(nen), omdat op grote zeeschepen veel meer verschillende vaklieden werkzaam kunnen zijn, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan mogelijke dieselmonteurs, matrozen en aan de scheepswerktuigkundigen. Al deze verschillende medewerkers worden direct of indirect aangestuurd door de kapitein. De term kapitein moet gezien worden als rang. Als de kapitein werkzaam is als kapitein is er sprake van de functie gezagvoerder. Het is de gezagvoerder, die eindverantwoordelijke is aan boord van schepen. Met andere woorden kan een stuurman ook aangemerkt worden als gezagvoerder als de kapitein niet aanwezig is. De kapitein blijft wel de eindverantwoordelijke, omdat de stuurman gezien moet worden als plaatsvervangend kapitein.

Wat doet een kapitein?

De kapitein is het hoogste in rang en dus verantwoordelijk aan boord van een schip of een ander zeegaand vaartuig. De taken en verantwoordelijkheden van een kapitein variëren afhankelijk van het type schip, de grootte van het schip en de aard van de reis. Hier zijn enkele belangrijke taken van een kapitein:

 • Navigatie en besturing: Een kapitein is verantwoordelijk voor het navigeren van het schip en het bepalen van de optimale route om de bestemming te bereiken. Ze gebruiken navigatie-instrumenten, zoals kaarten, kompassen, radar en GPS, om de positie van het schip te bepalen en ervoor te zorgen dat het schip veilig vaart.
 • Veiligheid en beveiliging: De veiligheid van het schip, de bemanning en de passagiers is de hoogste prioriteit van een kapitein. Ze zorgen ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen aan boord worden nageleefd, zoals het houden van veiligheidsoefeningen, het handhaven van brand veiligheidsprocedures en het implementeren van noodplannen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van internationale maritieme regelgeving en voorschriften.
 • Bemanningsbeheer: Als hoogste autoriteit aan boord is een kapitein verantwoordelijk voor het effectief beheren van de bemanning. Ze zorgen voor een goede communicatie en coördinatie tussen de bemanningsleden, wijzen taken en verantwoordelijkheden toe, houden toezicht op de werkprestaties en zorgen voor een positieve werkomgeving.
 • Administratieve taken: Een kapitein is belast met verschillende administratieve taken, zoals het bijhouden van logboeken, het invullen van rapporten en het onderhouden van communicatie met het rederijbedrijf, de havenautoriteiten en andere relevante instanties. Ze zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de reis- en ladinggegevens, het beheer van het scheepsjournaal en het bijhouden van documentatie met betrekking tot het schip.
 • Crisismanagement: In geval van noodsituaties, zoals stormen, aanvaringen of technische storingen, neemt de kapitein het commando en neemt beslissingen om de veiligheid en het welzijn van het schip en de bemanning te waarborgen. Ze coördineren de evacuatieprocedures, de communicatie met reddingsdiensten en het zoeken naar veilige havens indien nodig.
 • Vertegenwoordiging van het schip en het bedrijf: Als gezagvoerder vertegenwoordigt de kapitein het schip en het rederijbedrijf in havens en bij andere maritieme autoriteiten. Ze onderhouden contacten met havenautoriteiten, klanten en andere belanghebbenden en zorgen voor een goede naleving van regelgeving en protocollen.

Zeeschepen

Een zeeschip vervoert lading over de verschillende zeeën. Deze schepen zijn speciaal gebouwd om grote hoeveelheden lading te kunnen vervoeren. Het belangrijkste kenmerk van een zeeschip is dan ook zijn drijfvermogen. Het is belangrijk dat een zeeschip zijn zwaartepunt zo laag mogelijk heeft om stabiel te kunnen blijven. Deze schepen moeten zeer stevig gebouwd worden om verschillende redenen, zoals draagvermogen, windsterkte aan kunnen en dat ze niet zinken na schade door een botsing. Tegenwoordig hebben de meeste nieuwe schepen een dubbelwandige romp. Zeeschepen worden gebruik om verschillende goederen en grondstoffen te kunnen transporten. Denk bijvoorbeeld aan voedingsgrondstoffen, voertuigen, kolen en aan containers met verschillende producten. Een andere benaming voor zeeschip kan ook zijn handelsschip. Zeeschepen vallen onder de algemene benaming koopvaardij. Zeeschepen maken gebruik van de modernste communicatieapparatuur en zijn niet meer afhankelijk van vuurtorens, zoals vroeger wel het geval was.

Cruiseschepen

Een cruiseschip is een luxe schip, dat uitsluitend gebouwd is om mensen op te vervoeren. Deze schepen varen vaak in de nacht, zodat de gasten overdag aan land kunnen gaan om van hun vakantie te kunnen genieten. Twee van de bekendste rederijen die dit soort reizen aanbieden zijn de Holland Amerika Lijn en de Royal Caribbean. Cruiseschepen zijn tegenwoordig erg populair en komen steeds meer voor. Ook worden de cruiseschepen steeds luxer en groter, zodat er meer mensen kunnen verblijven aan boord van een cruiseschip. Aan boord van cruiseschepen werken veel verschillende vaklieden, zoals scheepskoks, gastheren, gastvrouwen, barmannen, hospitality managers en verschillende recreatiebegeleiders. Al deze verschillende medewerkers werken indirect onder de kapitein. Moderne cruiseschepen doen niks onder aan de meeste moderne hotels. Er zijn dus veel verschillende cruiseschip medewerkers denkbaar die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden.

Binnenvaartschepen

Deze schepen varen uitsluitend op binnenwateren en zijn niet zeewaardig. Binnenvaartschepen worden ingezet om grote hoeveelheden lading te vervoeren over water. In Nederland varen er ongeveer 6500 boten op de binnenwateren om lading te vervoeren. Daarnaast zijn er andere binnenvaartschepen actief, die niet direct te maken hebben met het transporten van goederen. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende baggerschepen, die ingezet worden om onderhoudswerkzaamheden aan de waterwegen te kunnen uitvoeren. Het beroep binnenvaartschipper is ook aan te merken als populair beroep. In sommige gevallen zal een binnenvaartschipper ook aangemerkt worden als kapitein binnenvaart. Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een kapitein binnenvaart niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een zeevaart-kapitein.

Belangrijke eigenschappen van een kapitein zijn:

 • Een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van officieren in opleiding.
 • Een geldig vaarbevoegdheid bewijs voor alle schepen.
 • Een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Een praktische, teamgerichte instelling.
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Goede communicatieve vaardigheid in woord en geschrift.
 • Het vermogen om onder alle omstandigheden het overzicht te bewaren.
 • Leidinggevende capaciteiten als manager van het schip.

Beroep kapitein:

Beroep kapitein:

Opleidingen tot kapitein

Om als kapitein te kunnen werken zul je de hbo-opleiding maritiem officier moeten volgen en afronden. De opleiding maritiem officier is een zware opleiding, die zeker niet voor iedereen geschikt is. Deze opleiding vraagt een groot doorzettingsvermogen en veel zelfstudie. De opleiding maritiem officier duurt over het algemeen vier jaar. Tijdens de opleiding leer je alles wat met het beroep kapitein te maken heeft, zoals het navigeren, laden en lossen en krijg je trainingen in een simulator. Daarnaast krijg je meer vakken zoals wiskunde, natuurkunde, mechanica, elektrotechniek en maritieme bedrijfsvoering en zul je stage-lopen tijdens de opleiding. De stage zal doorgaans plaatsvinden in het derde en vierde leerjaar. Om toegelaten te worden voor de opleiding moet je minimaal over havo, vwo of mbo-niveau vier beschikken. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als kapitein, dan is het belangrijk om de administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig werkende kapitein.

Bedrijven waar een kapitein werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een kapitein in loondienst werkzaam zijn voor een rederij. Een rederij is een scheepse onderneming, die gebruikmaakt van meerdere zeeschepen. Daarentegen zal een kapitein binnenvaart in veel gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Zoals eerder omschreven kan een kapitein ook op andere soorten schepen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan een kapitein, die binnen de civiele techniek werkzaam is op een bergingsschip. Ook binnen de overheid kan een kapitein werkzaam. In dat geval zal een kapitein in de meeste gevallen werkzaam zijn voor de marine.

Competenties kapitein

Als kapitein moet je over behoorlijk wat competenties beschikken, die je tijdens de opleiding allemaal bijgebracht worden, omdat het een beroep is met grote verantwoordelijkheden. Als kapitein ben je een maritiem officier en zul je over leidinggevende capaciteiten moeten beschikken als operationeel manager. Natuurlijk leiderschap en overwicht zijn dan ook belangrijk als kapitein. Ook het nemen van soms moeilijke beslissingen zal regelmatig voorkomen als kapitein. Omdat een kapitein met veel verschillende mensen te maken krijgt kan communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, discipline, energie, stressbestendigheid, overzicht, analytisch, presteren, verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kapitein

Het arbeidsmarktperspectief van kapiteins is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat je in de meeste gevallen niet direct werkzaam zal zijn als kapitein. In de meeste gevallen zal er eerst sprake zijn van de functie stuurman. Pas als een stuurman voldoende ervaring opgedaan heeft kan een stuurman uiteindelijk doorgroeien tot kapitein. De doorgroeimogelijkheden van een kapitein moeten gezien worden in het opdoen van veel ervaring, waardoor je uiteindelijk de verantwoordelijkheid krijgt over de echt grote zeeschepen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kapitein

De precieze arbeidsvoorwaarden als kapitein zijn niet aan te geven, omdat deze te verschillend zijn. Als kapitein kan je doorgaans voor veel rederijen werken, die zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd kunnen zijn. Het salaris van een kapitein kan erg variëren en heeft doorgaans alles met verantwoordelijkheden te maken. Het salaris van een kapitein in loondienst ligt tussen de 5000 tot 15000 euro bruto per maand. Om 15000 euro of meer te verdienen als kapitein heb je dan wel enorm veel verantwoordelijkheden, en dit is zeker niet voor iedereen bereikbaar als kapitein.

Read this information on Captain in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kapitan auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Capitan en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kapitein

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kapitein bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl