Binnenvaartschipper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een binnenvaartschipper is de leidinggevende schipper van een binnenvaartschip. Als binnenvaartschipper heb je een varend beroep en kan je aangemerkt worden als gezagvoerder. Over het algemeen zal men binnen de binnenvaart niet spreken van de rang kapitein, maar van de term schipper. Het beroep binnenvaartschipper moet gezien worden als een beroep op Mbo-niveau. Dit is een belangrijk verschil met het beroep maritiem officier. Een maritiem officier, zoals een kapitein, zal over het algemeen minimaal over een passende hbo-opleiding beschikken. Een stuurman kan wel op Mbo-niveau en op Hbo-niveau werkzaam zijn. Een binnenvaartschipper kan ook gebruikmaken van een stuurman. Daarnaast kan een binnenvaartschipper te maken hebben met verschillende matrozen, afhankelijk van het soort binnenvaartschip. Als schipper binnenvaart werk je over het algemeen veel zelfstandig en kan het dus voorkomen dat je andere medewerkers zal aansturen. Welke werkzaamheden je precies uitvoert als binnenvaartschipper kan per binnenvaartschip verschillen, maar over het algemeen zijn je taken gericht op veiligheidsgebied, milieuzorg, kwaliteitswaarborging en eventueel op het personeelsbeleid of andere administratieve taken. Daarnaast is de binnenvaartschipper verantwoordelijk voor het veilig besturen en manoeuvreren van het binnenvaartschip. Het beroep binnenvaartschipper is aan te merken als een bijzonder beroep, waarbinnen je veel vrijheden hebt. Naast vrijheden heb je te maken met veel verantwoordelijkheden, omdat binnenvaartschepen en de lading over het algemeen kostbaar zijn. Binnenvaartschippers moeten in de meeste gevallen aangemerkt worden als varende ondernemers, die beschikken over een eigen binnenvaartschip. Het beroep binnenvaartschipper moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een binnenvaartschipper op verschillende binnenvaartschepen werkzaam kan zijn.

Als binnenvaartschipper kan je dus aangemerkt worden als gezagvoerder en als stuurman. Een binnenvaartschipper kan niet aangemerkt worden als kapitein. Een kapitein is juist werkzaam binnen de zeevaart. Daarnaast kan een kapitein aangemerkt worden als maritiem officier. Zoals eerder omschreven kan een binnenvaartschipper ook gebruikmaken van verschillende matrozen, afhankelijk van het soort schip. De term binnenvaartschipper heeft niet alleen betrekking op binnenvaartschepen die lading vervoeren, omdat ook een baggermeester aangemerkt kan worden als binnenvaartschipper. Een baggermeester is verantwoordelijk voor waterbouw werkzaamheden van een waterbouwer. Het zijn de baggermeesters, die ervoor zorgen dat alle binnenvaartschippers voldoende diepgang hebben, zodat ze veilig kunnen varen. Als binnenvaartschipper heb je een mooi beroep, waarbinnen je steeds op andere locaties zal komen.

Wat doet een binnenvaartschipper?

Een binnenvaartschipper is dus verantwoordelijk voor het besturen en navigeren van een binnenvaartschip op binnenwateren, zoals rivieren, kanalen en meren. Ze zijn de stuurman en het operationele hoofd van het schip en hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

  • Navigatie en besturing: Een binnenvaartschipper is verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt navigeren van het schip. Ze besturen het schip, sturen het in de juiste richting en passen de snelheid aan op basis van de wateromstandigheden, verkeersregels en navigatiekaarten. Ze moeten rekening houden met factoren zoals het weer, getijden en waterdiepten.
  • Laden en lossen van lading: Binnenvaartschippers zijn betrokken bij het laden en lossen van lading op het schip. Ze coördineren het proces, zorgen ervoor dat de lading veilig wordt vastgezet en volgen de juiste procedures bij het laden en lossen. Ze werken samen met het scheepspersoneel of de haventeams om ervoor te zorgen dat de lading efficiënt wordt behandeld.
  • Onderhoud van het schip: Binnenvaartschippers zijn verantwoordelijk voor het algemene onderhoud en de netheid van het schip. Ze controleren regelmatig de technische systemen, motor, brandstof, elektrische systemen en andere apparatuur om ervoor te zorgen dat alles correct functioneert. Ze kunnen kleinere reparaties uitvoeren of indien nodig contact opnemen met technisch personeel.
  • Communicatie en administratie: Binnenvaartschippers hebben vaak communicatieve taken. Ze onderhouden contact met verkeersleiders, sluismeesters en andere schepen om informatie uit te wisselen en ervoor te zorgen dat de reis soepel verloopt. Ze houden ook logboeken bij met gegevens zoals reistijden, brandstofverbruik, ladinginformatie en andere administratieve taken.
  • Veiligheid en regelgeving: Binnenvaartschippers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord van het schip en moeten voldoen aan de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Ze zorgen ervoor dat het schip voldoende reddingsmiddelen heeft, voeren regelmatig veiligheidsinspecties uit en zijn op de hoogte van de procedures voor noodgevallen.
  • Teammanagement: Als stuurman van het schip is de binnenvaartschipper verantwoordelijk voor het leiden en beheren van het scheepspersoneel. Ze coördineren taken, delegeren verantwoordelijkheden en zorgen voor een goede samenwerking aan boord.

De taken van een binnenvaartschipper kunnen variëren afhankelijk van het type schip, de grootte van het schip en de specifieke vaarroute. Binnenvaartschippers moeten een goede kennis hebben van navigatietechnieken, scheepvaartregels, veiligheidsprocedures en technische aspecten van het schip.

Werkzaamheden binnenvaartschipper

Een binnenvaartschipper is primair verantwoordelijk voor de navigatie van het schip. Daarnaast is een binnenvaartschipper verantwoordelijk voor het uitvoeren van veiligheidscontroles, het aansturen van de verschillende medewerkers en algemene huishoudelijke taken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en het koken van maaltijden. Ook het bijhouden van de scheepsadministratie behoort tot de verantwoordelijkheden van de binnenvaartschipper. Welke werkzaamheden een binnenvaartschipper precies allemaal uitvoert kan per binnenvaartschipper verschillen. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat een binnenvaartschipper zelf bepaalde onderhoudswerkzaamheden uitvoert. In dat geval kan een binnenvaartschipper ook aangemerkt worden als onderhoudsmonteur.

Populariteit binnenvaart

De binnenvaart is een populaire bedrijfstak wanneer het aankomt op het vervoeren van goederen zoals droge goederen, vloeistoffen en containers. De binnenvaart is dan ook een belangrijk onderdeel van het transport en logistiek als expediteur. Als binnenvaartschipper heb je een mooi beroep waarbij je meestal ook internationaal zal werken en verschillende mensen met verschillende nationaliteiten zal ontmoeten. Europa kent ongeveer 52.000 kilometer aan binnenwateren die met een binnenvaartschip te bevaren zijn. Een schipper die als zelfstandig ondernemer werkzaam is, noemt men ook wel eens varende ondernemer. De meeste binnenvaartschippers (bijna 90 procent) zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer en bezitten hun eigen schip.

Beroep Binnenvaartschipper:

Beroep Stuurman:

Opleidingen tot binnenvaartschipper

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als binnenvaartschipper, die qua niveau kunnen verschillen. De opleiding Schipper Binnenvaart is een opleiding op Mbo-niveau drie en de Mbo-opleiding Kapitein Binnenvaart is een Mbo-opleiding op niveau vier. Wie kapitein op de zeevaart wil worden kan het beste de hbo-opleiding Maritiem Officier volgen. Zie ook de Mbo-opleiding stuurman alle schepen. Zoals eerder omschreven zijn de meeste binnenvaartschipper werkzaam als ondernemer. Het is dan ook belangrijk dat een binnenvaartschipper beschikt over algemene ondernemersvaardigheden en managementvaardigheden. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als binnenvaartschipper.

Bedrijven waar een binnenvaartschipper werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een binnenvaartschipper aangemerkt moeten worden als ondernemer, die beschikt over een eigen binnenvaartschip. Dit neemt niet weg dat een binnenvaartschipper ook in loondienst werkzaam kan zijn voor een rederij. Daarnaast kan een binnenvaartschipper werkzaam zijn binnen de waterbouw. In dat geval heeft een binnenvaartschipper verder niks te maken met het transporteren van goederen. Wanneer het een schipper betreft die werkzaam is op een rondvaartboot, is de benaming schipper rondvaartboot van toepassing. Dit betreft andere werkzaamheden dan de werkzaamheden van een binnenvaartschipper.

Competenties binnenvaartschipper

De belangrijkste competentie van een binnenvaartschipper is dat je aangemerkt kan worden als operationeel manager. Als operationeel manager ben je zelf ook gewoon werkzaam aan boord van het binnenvaartschip. Met andere woorden moet een binnenvaartschipper beschikken over leidinggevende capaciteiten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord, door het inspecteren van het schip en vracht. Ook communicatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met verschillende medewerkers, transportplanners en de verkeersleiding. In de meeste gevallen zal een binnenvaartschipper ook aangemerkt moeten kunnen worden als monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, stressbestendigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als binnenvaartschipper

Het arbeidsmarktperspectief van een binnenvaartschipper is niet zomaar aan te geven, omdat de meeste binnenvaartschippers aangemerkt moeten worden als ondernemer. Met andere woorden komt het beroep binnenvaartschipper in loondienst niet veel voor. De doorgroeimogelijkheden van een binnenvaartschipper moeten gezien worden in beginnen van je eigen watertransport-bedrijf. Het starten van een eigen watertransport-bedrijf is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat je als binnenvaartschipper te maken krijgt met forse investeringen. Dit neemt niet weg dat het starten van een eigen watertransport-bedrijf wel degelijk mogelijk is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris binnenvaartschipper

Als binnenvaartschipper in loondienst val je onder de cao binnenvaart, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wanneer je als zelfstandig ondernemer werkzaam bent bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder niet van toepassing. Een binnenvaartschipper in loondienst met de functie schipper binnenvaart (Mbo 3) zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een binnenvaartschipper werkzaam als zelfstandig ondernemer met zijn eigen binnenvaartschip kan over het algemeen stukken meer verdienen, maar dat is wel sterk afhankelijk van het aantal vervoersopdrachten, vrachtprijzen en mogelijke bedrijfslasten zoals de financiering van het schip.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Binnenvaartschipper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Binnenvaartschipper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl