Gezagvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gezagvoerder
Meerdere beroepen als gezagvoerder
Bevoegdheden gezagvoerder
Taken van een gezagvoerder:
Film: De Dreamliner:
Opleidingen tot gezagvoerder
Bedrijven waar een gezagvoerder werkzaam kan zijn
Competenties gezagvoerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezagvoerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris gezagvoerder
Eigen bedrijf starten als Gezagvoerder
Boekhoudprogramma vergelijken Gezagvoerder

Beroep gezagvoerder

Een gezagvoerder is de hoogst verantwoordelijke aan boord van een verkeersvliegtuig, zeeschip, binnenvaartschip of ruimtevaartuig. De functie gezagvoerder is van toepassing op meerdere beroepen binnen verschillende branches. Gezagvoerder is een functie en geen rang, zoals de rang kapitein, schipper of piloot. Als een gezagvoerder zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren om, wat voor reden dan ook worden de taken overgenomen door de persoon met de hoogste rang aan boord. De gezagvoerder is in alle gevallen wel de hoogste persoon in rang aan boord. Binnen de luchtvaart spreekt men over het algemeen niet van gezagvoerder maar van “captain/pilot in command”. De captain is de hoogstverantwoordelijke aan boord van een verkeersvliegtuig en alle bemanningsleden staan onder zijn of haar gezag. Een gezagvoerder is dus een hoge functie, die veel verantwoordelijkheid kent zonder dat gezagvoerder een officiële rang is. De functie gezagvoerder is alleen bereikbaar voor mensen die over veel kennis en ervaring beschikken. Daarnaast spelen opleidingen, brevetten, diploma's en andere bewijzen van vakbekwaamheid een belangrijke rol om in aanmerking te komen voor de functie gezagvoerder. Een gezagvoerder van een verkeersvliegtuig is te herkennen aan de epaulet op zijn schouders, die voorzien is van vier strepen. Daarnaast is het zo dat gezagvoerders in bijna alle gevallen in de linkerstoel zitten van de cockpit. Het is de gezagvoerder, die eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen, die genomen worden. Het ook de gezagvoerder, die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van alle bemanningsleden, passagiers en eventuele vracht aan boord. In het verleden was een gezagvoerder iemand, die over veel autoriteit beschikte. Hierdoor zijn in het verleden fouten gemaakt, omdat bijvoorbeeld minder ervaren piloten de gezagvoerder niet op eventuele fouten durfden te wijzen. Tegenwoordig moet een gezagvoerder meer gezien worden als teammanager.

Meerdere beroepen als gezagvoerder

De functie gezagvoerder kan dus betrekking hebben op verschillende beroepen, zoals de beroepen piloot, kapitein, binnenvaartschipper of astronaut. In alle gevallen gaat het om ervaren piloten of maritiem officieren, die beschikken over veel ervaring. Daarnaast gaat het om personen, die over aanzien beschikken. Het aanzien heeft vooral betrekking op de lange carrière en de kundigheid. Zoals eerder omschreven is het niet meer zo dat gezagvoerders geen tegenspraak dulden. Dit kwam in het verleden voor en heeft ernstige ongelukken veroorzaakt. Dit is de belangrijkste reden dat moderne gezagvoerders aangemerkt moeten worden als teamleider. Het is het complete team dat verantwoordelijk is voor de veiligheid. Het is wel de gezagvoerder, die eindverantwoordelijk is. Afhankelijk van de branche waarbinnen een gezagvoerder werkzaam is, ben je ook verantwoordelijk voor alle bemanningsleden. Denk bijvoorbeeld aan de matrozen, stuurmannen, stewardessen, stewards, de purser en de boordwerktuigkundige (oude vliegtuigen of ruimtevaart)

Bevoegdheden gezagvoerder

De bevoegdheden die een gezagvoerder heeft gaan ver. Een gezagvoerder mag bijvoorbeeld dronken mensen weigeren of agressieve mensen vastbinden op de stoel om de veiligheid te waarborgen. Bij ernstige misstanden mag een gezagvoerder ook een andere zeehaven of luchthaven aan doen om de passagier over te dragen aan de politie of marechaussee. Het komt regelmatig voor dat gezagvoerders een tussenlanding maken om gevaarlijke situaties te voorkomen of te stoppen.

Taken van een gezagvoerder:

  • Het nemen van maatregelen om de veiligheid te waarborgen.
  • Het tijdelijk gijzelen van personen wanneer dit nodig mocht zijn.
  • Het uitroepen van noodsituaties wanneer dit van toepassing is en hierna handelen.
  • Het weigeren van personen wanneer dit nodig mocht zijn.
  • Over de algemene veiligheid waken van bijvoorbeeld een schip of vliegtuig.
  • Veiligheid van personen en vracht waarborgen.

Film: De Dreamliner:

Opleidingen tot gezagvoerder

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor de functie gezagvoerder. Een gezagvoerder is iemand die beschikt over brede kennis, ervaring en diploma's. Gezagvoerder is een functie en geen rang, zoals de rang kapitein of piloot. De functie gezagvoerder geeft aan dat dit de persoon is, die op dat moment hoofdverantwoordelijk is van een vliegtuig of schip. Binnen de luchtvaart spreekt men tegenwoordig steeds vaker van captain of pilot in command. Gezagvoerder worden is alleen mogelijk door het opdoen van veel ervaring en kennis.

Bedrijven waar een gezagvoerder werkzaam kan zijn

Een gezagvoerder is werkzaam voor een luchtvaartmaatschappij of rederij. Ook binnen de ruimtevaart komt de functie gezagvoerder voor. Het maakt verder niet uit of een vliegtuig of schip passagiers of vracht vervoert. Zoals eerder omschreven komt het beroep gezagvoerder in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is niet zo dat de functie gezagvoerder alleen betrekking heeft op piloten.

Competenties gezagvoerder

De belangrijkste competentie van een gezagvoerder is het verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zal een gezagvoerder over uitstekende communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Een andere belangrijke competentie is besluitvaardigheid. Het is de gezagvoerder, die tijdens een calamiteit moeilijke of lastige beslissingen moet nemen. Ook managementvaardigheden spelen als gezagvoerder een belangrijke rol. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, analytisch, flexibiliteit, professioneel, integriteit, monitoren, waakzaamheid, plannen, organiseren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezagvoerder

Het arbeidsmarktperspectief van een gezagvoerder is niet van toepassing, omdat het worden van gezagvoerder alleen mogelijk is door het opdoen van ervaring. Daarnaast is gezagvoerder een functie en geen beroep. Een gezagvoerder heeft niet veel te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden. De functie gezagvoerder is al een functie op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gezagvoerder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Ook is het niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven, omdat dit onderling te verschillend is. Een piloot van een vrachtvliegtuig zal bijvoorbeeld minder verdienen dan een piloot die verantwoordelijk is voor vierhonderd mensen. Ook de functie gezagvoerder op een binnenvaartschip is niet te vergelijken met een verantwoordelijk gezagvoerder van een cruiseschip.

Eigen bedrijf starten als Gezagvoerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gezagvoerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gezagvoerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gezagvoerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gezagvoerder.

Mijnzzp.nl