Gezagvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

De term gezagvoerder is van toepassing op meerdere beroepen in verschillende branches zoals de luchtvaart, ruimtevaart, zeevaart en de binnenvaart. Daarnaast komt de term gezagvoerder voor binnen het justitieapparaat en is deze van toepassing op de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Gezagvoerder is een functie en niet een rang, zoals bijvoorbeeld de rang kapitein, schipper of piloot. Wanneer een gezagvoerder zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren om wat voor reden dan ook zal zijn of haar taak overgenomen worden door de persoon met de hoogste rang aan boord. De term gezagvoerder kan dus van toepassing zijn op meerdere beroepsrangen in verschillende branches. De gezagvoerder is wel de hoogste persoon in rang aan boord.

Binnen de luchtvaart spreekt men over het algemeen niet van een gezagvoerder maar van “captain/pilot in command”. De captain is de hoogstverantwoordelijke aan boord van een vliegtuig en alle bemanningsleden staan onder zijn of haar gezag. Een gezagvoerder of captain is dus een hoge functie die veel verantwoordelijkheid kent zonder dat gezagvoerder of captain een officiële rang is.

De functie gezagvoerder is het over het algemeen alleen bereikbaar voor beroepsmensen die over veel kennis en ervaring beschikken. Daarnaast spelen kunde, brevetten, diploma's en andere bewijzen van vakbekwaamheid een grote rol om in aanmerking te kunnen komen voor de functie gezagvoerder of captain.

Binnen het justitieapparaat heeft de term gezagvoerder meestal betrekking op de hulpofficier van justitie, die personen kan laten arresteren of die strafbare feiten kan vastleggen. De term gezagvoerder is binnen het justitieapparaat over het algemeen minder bekend bij het brede publiek. De gezagvoerder met betrekking op de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand is onder andere verantwoordelijke voor het vastleggen van huwelijken, geboortes en het maken van aantekeningen. Binnen de Nederlandse wet is precies vastgelegd welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden een gezagvoerder precies heeft.

Taken van een gezagvoerder:

  • Het nemen van maatregelen om de veiligheid te waarborgen
  • Het tijdelijk gijzelen van personen wanneer dit nodig mocht zijn
  • Het uitroepen van noodsituaties wanneer dit van toepassing is en hierna handelen
  • Het weigeren van personen wanneer dit nodig mocht zijn
  • Over de algemene veiligheid waken van bijvoorbeeld een schip of vliegtuig
  • Veiligheid van personen en vracht waarborgen

De Dreamliner door de ogen van de gezagvoerder:

Opleidingen tot gezagvoerder

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep gezagvoerder. Een gezagvoerder is iemand die beschikt over brede kennis, ervaring en diploma's met betrekking tot zijn beroep. De term gezagvoerder is een functie en geen rang zoals de rang kapitein of piloot. Over het algemeen zal een gezagvoerder minimaal een opleiding hebben genoten op Hbo-niveau. De term gezagvoerder geeft aan dat dit de persoon is die op dat moment hoofdverantwoordelijk is van een vliegtuig of schip. Binnen de luchtvaart spreekt men tegenwoordig minder vaak van een gezagvoerder maar eerder van captain of pilot in command.

Bedrijven waar een gezagvoerder werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een gezagvoerder werkzaam zijn voor een luchtvaartmaatschappij of rederij. Ook binnen de ruimtevaart komt de term gezagvoerder voor. Het maakt verder niet uit of een vliegtuig of schip passagiers of juist vracht vervoert.

Competenties gezagvoerder

De competenties zijn niet zomaar aan te geven voor het beroep gezagvoerder, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Wel kunnen we stellen dat een gezagvoerder over uitstekende managementvaardigheden zal moeten beschikken en dat deze (natuurlijk) overwicht heeft op andere personen. Daarnaast zal een gezagvoerder over uitstekende communicatieve vaardigheden moeten beschikken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel moeten bezitten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezagvoerder

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet echt van toepassing op een gezagvoerder, omdat de term gezagvoerder een functie is en geen rang. Een kapitein of piloot kan alleen gezagvoerder worden wanneer deze over veel ervaring en kennis beschikt. Er is over het algemeen geen werk te vinden voor een gezagvoerder via een reguliere vacature. De doorgroeimogelijkheden als gezagvoerder zijn ook niet echt van toepassing, omdat de functie gezagvoerder al de hoogste functie is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gezagvoerder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Ook is het niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven omdat dit onderling te verschillend is. Een piloot van een vrachtvliegtuig zal bijvoorbeeld minder verdienen dan een piloot die verantwoordelijk is voor vierhonderd mensen. Ook de functie gezagvoerder op een binnenvaartschip is niet te vergelijken met een verantwoordelijk gezagvoerder van een cruiseschip.

Mijnzzp.nl