Gezagvoerder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Gezagvoerder?

Gezagvoerder is een algemene benaming voor vaklieden die het hoogst verantwoordelijke zijn aan boord van verschillende voertuigen zoals verkeersvliegtuigen, zeeschepen, ruimtevaartuigen of binnenvaartschepen. De term gezagvoerder is dus van toepassing op meerdere beroepen binnen verschillende branches. Gezagvoerder is een functie en niet een rang, zoals bijvoorbeeld de rang kapitein, schipper of piloot. Wanneer een gezagvoerder zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren om wat voor reden dan ook zal zijn of haar taken overgenomen worden door de persoon met de hoogste rang aan boord. De term gezagvoerder kan dus van toepassing zijn op meerdere beroepsrangen in verschillende branches. De gezagvoerder is wel de hoogste persoon in rang aan boord. Het beroep c.q. de functie gezagvoerder komt ook op andere manieren voor, omdat een gezagvoerder ook gezien kan worden als gezagvoerder van de wet. Het is in dat geval bijvoorbeeld de officier van justitie die het hoogste in rang zal zijn, waardoor een officier van justitie aangemerkt kan worden als gezagvoerder. Het beroep gezagvoerder heeft niet specifiek betrekking op beroepen, omdat de term gezagvoerder eerder gezien moet worden als een functie c.q. rang die aangeeft wie over de meeste bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal beschikken. Ook een officier van dienst kan bijvoorbeeld aangemerkt worden als een gezagvoerder, omdat een officier van dienst leiding geeft aan alle hulpverleners. De term gezagvoerder moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat de term binnen meerdere branches voorkomt op verschillende manieren.

Lees verder...


Mijnzzp.nl