Crisismanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep crisismanager
Crisismanager: een functie die hopelijk nooit nodig is
Werken als crisismanager
Wat is crisismanagement
Crisis management in verschillende vormen
Wat doet een crisismanager:
Schadeclaims na grote stroomstoring:
Opleidingen tot crisismanager
Bedrijven waar een crisismanager werkzaam kan zijn
Competenties crisismanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crisismanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris crisismanager
Eigen bedrijf starten als Crisismanager
Boekhoudprogramma vergelijken Crisismanager

Beroep crisismanager

Een crisismanager is een manager die verantwoordelijk is voor het voorkomen van acute noodsituaties of dreigende noodsituaties, die de bedrijfsvoering op een ernstige manier kunnen beïnvloeden. Een andere benaming voor een crisismanager is ook wel crisisbeheersing. Een crisismanager is dus niet alleen werkzaam tijdens een crisis, maar heeft ook de grote verantwoordelijkheid om een crisis te voorkomen en dus te bepalen wat de eventuele risico's zijn binnen het bedrijf. Dit kunnen zowel kleine risico's als grote risico's betreffen. Denk bijvoorbeeld aan hoe een bedrijf omgaat met een virusaanval of met een mogelijke brand. Het is de crisismanager die verantwoordelijk is voor het analyseren van alle mogelijke risico's inclusief het bedenken van alle noodmaatregelen. In het kort omschreven is de crisismanager dus verantwoordelijk voor het bedenken van maatregelen om de orde te kunnen handhaven in periode van chaos. Crisismanagement kan het beste omschreven worden als het uitwerken van systematische maatregelen om een organisatorische crisis te voorkomen dan wel te kunnen beheersen. Over het algemeen kan een crisis het beste omschreven worden als een acute noodsituatie, waarbinnen de bedrijfsvoering ernstige schade kan oplopen. In de meeste gevallen kenmerkt een crisis zich door het verrassingselement, de grote mate van onzekerheid, de substantiële dreiging en de korte beslissingstermijnen, die hiermee gepaard gaan. Met andere woorden is het voor bedrijven en andere soorten organisaties heel belangrijk om gebruik te kunnen maken van een draaiboek, waarbinnen alle benodigde maatregelen zijn opgenomen. Het beroep crisismanager moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat niet alle organisaties op dezelfde manier te maken hebben met risico's. Het is denkbaar dat binnen bepaalde organisaties de functie crisismanager aangemerkt kan worden als aanvullende functie.

Crisismanager: een functie die hopelijk nooit nodig is

Een crisismanager is dus een manager die specifiek verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van mogelijke gevaren die de bedrijfsvoering ernstig kunnen beïnvloeden. Een crisismanager komt hoofdzakelijk voor bij grote bedrijven, die gehuisvest zijn in grote kantoorgebouwen of andere bedrijfsgebouwen, en kan afhankelijk van de organisatie ook andere medewerkers aansturen. Denk bijvoorbeeld aan grote winkelketens die op lokaal niveau preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners aangesteld hebben. Het is dus de taak van de crisismanager om een crisis te voorkomen en op de juiste manier te handelen wanneer er sprake is van een crisis. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die absoluut niet stil mogen vallen, zoals de luchtverkeersleiding of de spoorwegen. Wanneer bij dit soort bedrijven de stroom uitvalt is het van levensbelang dat de reservegenerator binnen enkele seconden de volledige stroomvoorziening over kunnen nemen en dat ze ook kunnen blijven draaien voor minimaal vierentwintig uur. En hoe zit het met de brandstofvoorraad? Dit zijn allemaal belangrijke vraagstukken voor een crisismanager. Maar denk bijvoorbeeld ook aan grote ICT-bedrijven die natuurlijk geen belangrijke computers in de kelder moeten hebben staan, die mogelijk onder water kan komen te staan door natuurgeweld of een gesprongen waterleiding.

Werken als crisismanager

Een crisismanager moet dus rekening houden met situaties die eigenlijk niet voor mogen komen. Naast de eerder vermelde extreme situaties zijn er ook kleinere zaken die zeer belangrijk kunnen zijn, zoals het laten controleren van de brandblussers en het regelmatig uitvoeren van het noodevacuatieplan, zodat medewerkers precies weten wat ze moeten doen wanneer het echt mis. Maar denk ook aan het opstellen van duidelijke commandostructuren en communicatielijnen binnen het bedrijf. In de commandostructuren en communicatielijnen moet bijvoorbeeld opgenomen worden wie er allemaal gebeld moeten worden en in welke volgorde dit gedaan moet worden. Wie er precies gebeld zal moeten worden kan natuurlijk per organisatie verschillen. Over het algemeen zal de brandweer, politie en de ambulancedienst gebeld moeten worden. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen het bedrijf en dat de brandweer dit behoort te weten. Alle richtlijnen en maatregelen worden door de crisismanager samen met andere belanghebbenden vastgelegd in het zogenaamde Crisis Management Plan.

Wat is crisismanagement

Zoals eerder omschreven kunnen bedrijven en andere soorten organisatie op verschillende manieren te maken hebben met crisismanagement. Crisismanagement heeft niet alleen betrekking op brand- of waterschade. Ook de omgang met een mogelijke virusaanval waarbij hackers proberen om bepaalde data te stelen behoort tot crisismanagement. In dat geval is het bijvoorbeeld belangrijk dat alle netwerkbeheerders precies weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Daarnaast is het zo dat bedrijven en andere soorten organisaties in dit geval verplicht zijn om de betreffende toezichthouder te informeren. Dit zijn allemaal belangrijke punten, die opgenomen kunnen worden binnen een crisisdraaiboek. Binnen het crisisdraaiboek zal ook opgenomen worden op welke manier er opgeschaald moet worden tijdens een crisis. Op welke manier een organisatie precies moet opschalen kan ook onderdeel uitmaken van de verleende vergunningen waarmee een organisatie te maken heeft. Crisismanagement moet dus vrij breed gezien worden, omdat organisaties op veel verschillende manieren met een noodsituatie te maken kunnen krijgen.

Crisis management in verschillende vormen

Crisismanagement is een essentieel onderdeel van de risicobeperkingsstrategie van elke organisatie en het hele bedrijf moet erbij betrokken zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van mogelijke risico's en weet hoe ze die moeten aanpakken in het geval van een crisis. Crisismanagement omvat onder andere proactieve planning, responsstrategieën, communicatietactieken en post-crisismanagement. Organisaties kunnen vanzelfsprekend verschillende benaderingen van crisismanagement hebben.

Wat doet een crisismanager:

Schadeclaims na grote stroomstoring:

Opleidingen tot crisismanager

Er bestaan geen specifieke erkende opleidingen voor het beroep crisismanager. Er zijn wel voldoende externe cursussen en opleidingen te vinden op het gebied van crisismanagement. Een crisismanager zal over het algemeen een hbo-opleiding genoten hebben, zoals de hbo-opleiding Business Management of de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Op welke opleiding een crisismanager precies moet beschikken is verder niet zomaar aan te geven, omdat bedrijven en organisaties op verschillende manieren te maken kunnen hebben met crisismanagement. Het beroep crisismanagement komt ook niet voor binnen alle bedrijven en andere soorten organisaties. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Mocht je graag voor jezelf starten als zzp'er, dan is het ook van belang om rekening te houden met de boekhouding. Als zzp'er kun je de boekhouding het beste bijhouden met behulp van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een crisismanager werkzaam kan zijn

Een crisismanager kan werkzaam zijn voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in verschillende branches, en komt dus eigenlijk overal wel voor. Het zijn meestal wel de grote bedrijven en organisaties die een speciale crisismanager aangesteld hebben. Daarnaast is het denkbaar dat een crisismanager een andere functie heeft binnen het bedrijf of organisatie en dus niet fulltime bezig is met crisismanagement. Een crisismanager kan overigens ook werkzaam zijn voor een adviesbureau of werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Crisismanagers komen bijvoorbeeld voor binnen de overheid, fabrieken, ICT-bedrijven en bij grote middenstanders.

Competenties crisismanager

Als crisismanager is het belangrijk dat je over voldoende inzicht beschikt met betrekking tot mogelijke gevaren en aandachtspunten. In dat opzicht kan een crisismanager ook aangemerkt worden als kwartiermaker. Een kwartiermaker is iemand die vooruitloopt op zaken en dus gespecialiseerd is in het inschatten en vaststellen van mogelijke risico's. Daarnaast moet je resultaatgericht kunnen werken en besluitvaardig zijn als crisismanager. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met verschillende afdelingsmanagers, de directie en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, stressbestendigheid, inzicht, controleren, waakzaamheid, systematisch, analyseren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crisismanager

Het arbeidsmarktperspectief als crisismanager is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat lang niet alle bedrijven gebruikmaken van een crisismanager of crisismanagement toepassen. Daarnaast bestaan er minder zware opleidingen gericht op bedrijfsveiligheid. Als crisismanager zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, ook doordat de meeste mensen geen specifieke opleiding hebben genoten als crisismanager en de functie voor veel mensen een nevenfunctie is. Wie toch door wil groeien als crisismanager zal dus voor een extern adviesbureau moeten gaan werken of zijn eigen adviesbureau moeten opstarten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris crisismanager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als crisismanager voor verschillende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een volwaardig crisismanager met een afgeronde hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven kan de functie crisismanager ook een nevenfunctie zijn.

Eigen bedrijf starten als Crisismanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Crisismanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Crisismanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Crisismanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Crisismanager.

Mijnzzp.nl