Pomphouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een pomphouder is een exploitant van een of meerdere tankstations. Een andere benaming voor pomphouder is ook wel pompexploitant. De kerntaak van een pomphouder is het verkopen van brandstof aan automobilisten. Daarnaast bieden de meeste pomphouders andere diensten aan, zoals het verkopen van etenswaren, snoepgoed en mobiliteits- gebonden producten. Mobiliteits- gebonden producten zijn bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, schoonmaakartikelen en lampjes. De meeste pomphouders zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van de shop om extra inkomsten te genereren. Het is denkbaar dat een pomphouder een gecombineerd bedrijf heeft, waarbinnen ook auto's verkocht en gerepareerd worden. In dat geval is een pomphouder ook aan te merken als garagehouder. Het beroep pomphouder moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er tegenwoordig verschillende pompstations zijn, die in sommige gevallen ook onbemand zijn. Binnen onbemande pompstations zal er geen andere service aangeboden worden dan het kunnen tanken. De klassieke pompstations bieden in de meeste gevallen wel verschillende diensten aan naast het tanken. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende autowasstraten, die vaak te vinden zijn bij een pompstation. Het beroep pomphouder is aan te merken als lastig beroep, omdat er veel concurrentie is onder de pomphouders. Het aanbieden van extra service is daarom in de meeste gevallen belangrijk. Zo worden de shops binnen pompstations steeds uitgebreider en bieden pomphouders verschillende diensten aan. Ook komen er steeds meer zelfbedieningspompen bij en wordt hiermee bespaard op de personeelskosten. Bij dit soort pompstations kunnen klanten automatisch betalen met hun pinpas aan de pomp. De marktleider van tankstations in Nederland is Shell, dat de meeste tankstations bezit. Ook bestaan er zogenaamde witte pompen, die merkloos zijn. Witte pompen zijn goedkoper dan de bekende merken.

Een pomphouder is dus een exploitant en de eigenaar van een of meerdere pompstations. Als een pomphouder niet de eigenaar is van een pompstation is de benaming filiaalmanager van toepassing. Het starten van een eigen pompstation is tegenwoordig niet makkelijk meer, omdat er sprake is van hoge opstartkosten en veel concurrentie. Daarnaast verdwijnen er steeds meer kleine pompstations uit dorpen, omdat dit soort pompstations vaak niet rendabel genoeg zijn. De meeste pompstations zijn te vinden langs drukke wegen en snelwegen. Dit soort pompstations is meestal voorzien van een kleine supermarkt en een broodjeszaak. Ook binnen de grotere pompstations is er steeds meer sprake van zelfbediening. Dit neemt niet weg dat de grotere pomphouders nog steeds gebruikmaken van tankstation medewerkers. Dit is vooral het geval omdat tankstation medewerkers te maken krijgen met klanten, die ook andere producten kopen dan brandstof. De tankstations, die langs drukke wegen te vinden zijn kunnen niet vergeleken worden met de tankstadions in dorpen. De klassieke tankstadions zijn vaak voorzien van een garage en wasstraat. Dit is langs de snelweg eigenlijk nooit het geval. Binnen sommige tankstadions kan er ook sprake zijn van een pompbediende. Een pompbediende is een service medewerker, die over het algemeen alleen werkzaam is voor de kleinere tankstadions die zich willen onderscheiden.

Aantal pompstations Nederland

Binnen Nederland zijn er ongeveer 4200 tankstations waarvan er momenteel ongeveer 1400 onbemand zijn. Een gemiddeld tankstation in Nederland bedient ongeveer 3900 mensen. De marktleider Shell heeft binnen Nederland ongeveer 520 brandstofverkooppunten en de grootste concurrenten van Shell zijn Texaco, BP, Esso en Total. Het aantal tankstations is in Nederland al jaren geleidelijk aan het afnemen en vooral de kleine zelfstandige pomphouders in de grensstreek hebben het moeilijk. Er is ook een branchevereniging voor brandstofhandelaren genaamd Nove waar meer informatie te vinden is en er is een belangenvereniging voor de onafhankelijke pomphouders (BETA).

Benzine-accijns maakt Belgen blij:

Opleidingen tot pomphouder

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep pomphouder. Wie pomphouder wenst te worden kan het beste een Hbo-opleiding Small business en Retail management volgen van ongeveer vier jaar. Deze brede Hbo-opleiding zal je zeker op de goede weg helpen als zelfstandig ondernemer of als franchise ondernemer op meerdere terreinen. Het starten van een eigen tankstation zal overigens in de praktijk niet meevallen door de grote concurrentie en de toch wel zware omstandigheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een pomphouder werkzaam kan zijn

Een pomphouder is een ondernemer, die zelfstandig een of meerde tankstadions exploiteert. Daarnaast kan een pomphouder werkzaam zijn als franchisenemer. In dat geval maakt een pomphouder onderdeel uit van een tankstation organisatie. Er zijn relatief gezien veel pomphouders werkzaam als franchisenemer. Een franchisenemer is een ondernemer die zich wel aan de regels moet houden van de organisatie.

Competenties pomphouder

De belangrijkste competentie van een pomphouder is de vakinhoudelijke kennis van de tankstation branche. Daarnaast moet een pomphouder over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je in de meeste gevallen met diverse personeelsleden te maken hebt. Ook moet een pomphouder over een dienstverlenende instelling beschikken. Omdat een pomphouder te maken heeft met veel verschillende klanten kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht laten ijken en controleren van de brandstofmeters. Algemeen belangrijke woorden zijn hygiëne, passie, kwaliteit, controleren, waakzaamheid, veiligheid, voedselveiligheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pomphouder

Het arbeidsmarktperspectief van een pomphouder is niet van toepassing, omdat een pomphouder werkzaam is als ondernemer. Een ondernemer is eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende klanten. De doorgroeimogelijkheden van een pomphouder moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam en het verder verbeteren van de dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pomphouder

Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing voor een zelfstandig ondernemer omdat je deze natuurlijk zelf zal bepalen. Wat een pomphouder precies zal verdienen is niet aan te geven omdat dit sterk afhankelijk zal zijn van de brandstofverkoop en eventuele andere producten vanuit de shop. Over het algemeen zal een zelfstandig werkende pomphouder niet heel veel verdienen omdat de concurrentie groot te noemen is en er ook steeds meer onbemande pompen komen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pomphouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pomphouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl