Keurmeester van waren

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een keurmeester van waren is een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een zelfstandig agentschap die als kerntaak heeft het houden van toezicht op bedrijven en instellingen met betrekking tot wetten en voorschriften. Een keurmeester van waren is niet alleen verantwoordelijk voor het controleren van etenswaren. De werkzaamheden van een keurmeester van waren moeten veel breder gezien worden. Eigenlijk controleert een keurmeester van waren alle waren die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de tabakswet, de geneesmiddelenwet en aan de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dus een brede organisatie die op verschillende manieren toezicht houdt. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op veel verschillende manieren toezicht houdt is het niet zomaar aan te geven welke werkzaamheden een keurmeester van waren precies uitvoert, omdat dit kan verschillen per keurmeester van waren. Het controleren van etenswaren is bijvoorbeeld heel iets anders dan het controleren van speelgoed. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een keurmeester van waren alles controleert op mogelijke onveilige of onhygiënische situaties. Daarnaast controleert een keurmeester van waren op wettelijke voorschriften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koeltemperatuur van etenswaren of aan het bijhouden van schoonmaakroosters. In het kort komen de verantwoordelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neer op het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Daarnaast handhaaft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de natuurwetgeving.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft verschillende soorten specialisten aan het werk die toezien op naleving van wetten en voorschriften. Denk hierbij aan inspecteurs, dierenartsen en handhavers op het gebied van natuurwetgeving. Een keurmeester van waren kan werkzaam zijn binnen verschillende vakgebieden binnen het warenwet. Ook machines, cosmetica, klimmateriaal, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, horeca, gastoestellen, elektronica en kinderbedden vallen onder de warenwet. Ook het opmaken van een proces-verbaal (boete) behoort tot het takkenpakket van een keurmeester van waren. Om een proces-verbaal op te kunnen maken controleert de keurmeester van waren op mogelijke overtredingen, zoals door het nemen van voedselmonsters of het controleren van wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op waren. Hier kan ook onder vallen het handhaven van het rookverbod binnen de horeca en bedrijven (tabakswet). Zijn bevindingen zal de keurmeester van waren rapporteren in zijn onderzoeksrapport. Bij ernstige overtredingen kan er proces-verbaal uitgeschreven worden of moet de overtreder voor de rechter komen.

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet valt tegenwoordig niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De naleving van de Drank- en Horecawet behoort tot het takenpakket van gemeentes. De Drank- en Horecawet heeft geen betrekking op eten maar op het toezicht en naleving van alcoholhoudende dranken. Denk hierbij aan bezitten van de juiste vergunning om alcohol te mogen verkopen. Ook het controleren van de leeftijdsgrens om alcohol te mogen verkopen is een onderdeel van de  Drank- en Horecawet.

Keurmeester van waren bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft op verschillende manieren te maken met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van het rookverbod binnen de horeca of bedrijven en aan voedselveiligheid en arbeidshygiëne. Voedselveiligheid en arbeidshygiëne hoeven niet alleen betrekking te hebben op horecagelegenheden maar hebben betrekking op alle bedrijven. Denk bij voedselveiligheid aan het op de juiste manier etiketteren van voedsel, het op de juiste manier opslaan van voedsel en de temperatuur van het voedsel. Arbeidshygiëne heeft betrekking op de algemene hygiëne binnen een bedrijf. Denk hierbij aan het verplicht aanwezig zijn van de juiste prullenbakken die met de voet geopend kunnen worden, aan de aanwezigheid van zeep of aan het dragen van de juiste werkkleding. Ook schoonmaakwerkzaamheden die betrekking hebben op een bedrijfskeuken behoren toe tot voedselveiligheid en de arbeidshygiëne.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:

Informatievideo onveilige producten internet:

Opleidingen tot keurmeester van waren

Wie een carrière ambieert als keurmeester van waren zal over het algemeen een opleiding moeten volgen op Hbo-niveau. Welke opleiding dit precies moet zijn is niet zomaar aan te geven, omdat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkzaam is binnen een breed scala van vakgebieden. Een passende opleiding binnen het gebied voedselveiligheid kan bijvoorbeeld zijn de Hbo-opleiding voeding en diëtetiek of de opleiding voedingsmiddelentechnologie. Een passende opleiding tot dierenarts is de universitaire opleiding diergeneeskunde.

Bedrijven waar een keurmeester van waren werkzaam kan zijn

Een keurmeester van waren is werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die verschillende afdelingen en specialisaties kent. Op welke afdeling een keurmeester van waren precies werkzaam zal zijn is geheel afhankelijk van de gekozen opleiding.

Competenties keurmeester van waren

De competenties als keurmeester van waren zijn niet zomaar aan te geven, omdat je als keurmeester van waren werkzaam kan zijn binnen verschillende vakgebieden. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat een keurmeester van waren een soort van toezichthouder is en over een kritische werkhouding moet beschikken. Daarnaast speelt oordeelsvorming een belangrijke rol binnen het beroep. Andere belangrijke woorden zijn integriteit, onafhankelijkheid en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als keurmeester van waren

Het arbeidsmarktperspectief als keurmeester van waren is geheel afhankelijk van de genoten opleidingen en werkervaring. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een grote organisatie, die gebruik maakt van verschillende vakmensen. Het arbeidsmarktperspectief als keurmeester van waren is dan ook niet zomaar aan te geven, omdat er veel verschillende functies bestaan. De doorgroeimogelijkheden zijn erg afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau. Een managersfunctie zal zeker tot de mogelijkheden behoren, als je beschikt over de juiste papieren en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden en salaris keurmeester van waren

Als keurmeester van waren werk je indirect voor het ministerie van Economische Zaken (EZ), waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een keurmeester van waren precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit actief is binnen verschillende werkgebieden waardoor het salaris erg kan verschillen. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen.

Mijnzzp.nl