Keurmeester van waren

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een keurmeester van waren is een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een zelfstandig agentschap, die als kerntaak heeft het houden van toezicht op bedrijven en instellingen met betrekking tot wetten en voorschriften. Een keurmeester van waren is niet alleen verantwoordelijk voor het controleren van etenswaren. De werkzaamheden van een keurmeester van waren moeten veel breder gezien worden. Eigenlijk controleert een keurmeester van waren alle waren, die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld ook aan de tabakswet, de geneesmiddelenwet en aan de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dus een brede organisatie, die op verschillende manieren toezicht houdt. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op verschillende manieren toezicht houdt is het niet zomaar aan te geven welke werkzaamheden een keurmeester van waren precies uitvoert, omdat dit kan verschillen per keurmeester van waren. Het controleren van etenswaren is bijvoorbeeld heel iets anders dan het controleren van speelgoed. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een keurmeester van waren alles controleert op mogelijke onveilige of onhygiënische situaties. Daarnaast controleert een keurmeester van waren op wettelijke voorschriften. Denk hierbij aan de koeltemperatuur van etenswaren of aan het bijhouden van schoonmaakroosters. In het kort komen de werkzaamheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neer op het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Daarnaast handhaaft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de natuurwetgeving. Een keurmeester van waren is dus verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op verschillende vlakken.

Een keurmeester van waren is dus een ambtenaar en toezichthouder, die werkzaam is voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft verschillende specialisten aan het werk, die toezien op naleving van wetten en voorschriften. Een keurmeester van waren kan werkzaam zijn binnen verschillende vakgebieden binnen de warenwet. Denk hierbij aan cosmetica, klimmateriaal, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, levensmiddelen, gastoestellen, elektronica, kinderbedden en aan etikettering van medicijnen en voedingssupplementen. Vanzelfsprekend is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verantwoordelijk voor het inspecteren van de horeca met betrekking tot voeding en hygiëne. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op verschillende vlakken werkzaam is maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebruik van verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld aan inspecteurs, dierenartsen, handhavers en aan milieukundige en ecologen met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

Ook het opmaken van een proces-verbaal behoort tot het takkenpakket van een keurmeester van waren. Om een proces-verbaal op te kunnen maken controleert de keurmeester van waren op mogelijke overtredingen, zoals door het nemen van voedselmonsters of het controleren van wettelijke voorschriften, die van toepassing zijn op waren. Hier kan ook onder vallen het handhaven van het rookverbod binnen de horeca en bedrijven (tabakswet). Zijn bevindingen zal de keurmeester van waren rapporteren in zijn onderzoeksrapport. Bij ernstige overtredingen kan er proces-verbaal uitgeschreven worden of moet de overtreder voor de rechter komen.

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet valt tegenwoordig niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De naleving van de Drank- en Horecawet behoort tot het takenpakket van gemeentes. De Drank- en Horecawet heeft geen betrekking op eten, maar op het toezicht en naleving van alcoholhoudende dranken. Denk hierbij aan bezitten van de juiste vergunning om alcohol te mogen verkopen. Ook het controleren van de leeftijdsgrens om alcohol te mogen verkopen is een onderdeel van de Drank- en Horecawet. Als caféhouders alcoholische dranken schenken aan minderjarigen kan er dus handhavend opgetreden worden door een gemeente. In het ergste geval zal de vergunning van een caféhouder ingetrokken worden. De Drank- en Horecawet moet tegenwoordig niet onderschat worden, omdat gemeentes nieuwe vergunningsaanvragen screenen op de Wet Bibob. De afkorting Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit houdt in dat een gemeente ondernemers kan controleren op eventuele eerdere of hedendaagse criminele activiteiten.

Keurmeester van waren bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft op verschillende manieren te maken met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van het rookverbod binnen de horeca of aan het controleren van op voedselveiligheid en arbeidshygiëne. Voedselveiligheid en arbeidshygiëne heeft niet alleen betrekking op horecagelegenheden, maar heeft betrekking op alle bedrijven. Denk bij voedselveiligheid aan het op de juiste manier etiketteren van voedsel, het op de juiste manier opslaan van voedsel en aan de temperatuur van voedsel. Arbeidshygiëne heeft betrekking op de algemene hygiëne binnen een bedrijf. Denk hierbij aan het verplicht aanwezig zijn van de juiste prullenbakken die met de voet geopend kunnen worden, aan de aanwezigheid van zeep of aan het dragen van de juiste werkkleding. Ook schoonmaakwerkzaamheden die betrekking hebben op een bedrijfskeuken behoren toe tot voedselveiligheid en de arbeidshygiëne.

Voedsel- en Warenautoriteit:

Onveilige producten internet:

Opleidingen tot keurmeester van waren

Wie een carrière ambieert als keurmeester van waren zal over het algemeen een opleiding moeten volgen op Hbo-niveau. Welke opleiding dit precies moet zijn is niet zomaar aan te geven, omdat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkzaam is binnen een breed scala van vakgebieden. Een passende opleiding binnen het gebied voedselveiligheid kan bijvoorbeeld zijn de hbo-opleiding voeding en diëtetiek of de opleiding voedingsmiddelentechnologie. Een passende opleiding tot dierenarts is de universitaire opleiding diergeneeskunde. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een keurmeester van waren werkzaam kan zijn

Een keurmeester van waren is werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die verschillende afdelingen en specialisaties kent. Zoals eerder omschreven maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebruik van verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld aan biologen, laboranten, juristen, data-analisten en beleidsmedewerkers. Ook maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regelmatig gebruik van trainees.

Competenties keurmeester van waren

De competenties van een keurmeester van waren zijn niet zomaar aan te geven, omdat je werkzaam kan zijn binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen zal een keurmeester van waren wel over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast speelt oordeelsvorming een belangrijke rol binnen het beroep. Omdat je meestal in het veld werkzaam bent en te maken hebt met verschillende collega's moet een keurmeester van waren beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke worden zijn wet- en regelgeving, analytisch, analyseren, controleren, waakzaamheid, secuur, plannen, organiseren, innovatie, kritisch, onafhankelijkheid en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als keurmeester van waren

Het arbeidsmarktperspectief van een keurmeester van waren is geheel afhankelijk van de genoten opleidingen en werkervaring. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een grote organisatie, die gebruikmaakt van verschillende vakmensen. Het arbeidsmarktperspectief is dan ook niet zomaar aan te geven, omdat er veel verschillende functies bestaan. De doorgroeimogelijkheden van een keurmeester van waren moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals in een managementfunctie. Daarnaast kan je eventueel promoveren als je beschikt over een universitaire studie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris keurmeester van waren

Als keurmeester van waren werk je indirect voor het ministerie van Economische Zaken (EZ), waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een keurmeester van waren precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit actief is binnen verschillende werkgebieden waardoor het salaris erg kan verschillen. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Keurmeester van waren

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Keurmeester van waren bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl