Kwaliteitsmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het leveren van optimale kwaliteit met betrekking tot bepaalde goederen en/of diensten. Het beroep kwaliteitsmanager kan voorkomen in alle denkbare branches, maar over het algemeen zal een kwaliteitsmanager werkzaam zijn voor de grotere bedrijven die hun kwaliteit willen verhogen. Naast het optimaal leveren van kwaliteit kunnen ook andere zaken belangrijk zijn zoals wet- en regelgeving en milieunormen, die voor verbeteringen vatbaar kunnen zijn. Het houden van toezicht en het regelmatig rapporteren aan de directie en andere belanghebbenden zijn belangrijke taken van de kwaliteitsmanager. Ook is de kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor het aansturen van andere medewerkers en het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden. Een kwaliteitsmanager is dus gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van kwaliteit. Kwaliteitsmanagement kan in het kort het beste omschreven worden als het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten, diensten of productieprocessen. Kwaliteitsmanagement is geen vast gegeven en kan betrekking hebben op alles wat met kwaliteit te maken heeft. Met andere woorden kan ook het verbeteren van de dienstverlening van een organisatie onder de verantwoordelijkheid vallen van een kwaliteitsmanager. Als een kwaliteitsmanager verantwoordelijk is voor het verbeteren van productieprocessen kan er ook sprake zijn van een procesmanager.

Kwaliteitsmanagement is voor bedrijven steeds belangrijker aan het worden en steeds meer bedrijven maken gebruik van speciale kwaliteitsmanagers om te waken over bepaalde productieprocessen en/of diensten die de organisatie aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van verpakkingen van etenswaren. Het mag bijvoorbeeld niet voorkomen dat het verpakkingsmateriaal gebreken vertoont, waardoor er geen sprake is van goede kwaliteit. De meeste bedrijven maken gebruik van externe bedrijven die bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal leveren. Het is daarom belangrijk dat er toezicht en controles gehouden worden, zodat de kwaliteit op ieder moment gewaarborgd is. Een de kwaliteitsmanager zal er ook intern op toezien dat de juiste procedures gevolgd worden omdat dit ook zeer belangrijk is binnen de industrie.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement heeft betrekking op het nastreven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten, productieprocessen en/of diensten. Kwaliteitsmanagement is een geen vast vakgebied, omdat kwaliteit betrekking kan hebben op alles wat een organisatie aangaat. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die willen veranderen of aan organisaties die processen willen verbeteren. Kwaliteitsmanagement moet dan ook gezien worden als een algemene term voor organisaties die hun kwaliteit willen verhogen. Kwaliteitsmanagement kan dus betrekking hebben op processen, maar net zo goed betrekking hebben op het beter opleiden van personeel. Kwaliteitsmanagement komt kortweg neer op het bezighouden met het optimaliseren van de kwaliteit van producten, productieprocessen, diensten of de organisatie.

Een kwaliteitsmanager is dus iedere dag bezig met het op een betere manier verbinden van bedrijfsprocessen, waarbij het implementeren van innovatie een belangrijk rol speelt. Het verbeteren van bedrijfsprocessen is over het algemeen geen makkelijke opgave, omdat het doorvoeren van veranderingen in de meeste gevallen niet simpel zal zijn. Een kwaliteitsmanager zal dan ook veel moeten analyseren, testen en overleggen voordat mogelijke veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Ook na het doorvoeren moet een kwaliteitsmanager blijven monitoren of de veranderingen wel echt de kwaliteit verhoogd hebben.

Hbo-opleiding Business IT & Management:

Opleidingen tot kwaliteitsmanager

Wie een carrière ambieert als kwaliteitsmanager kan het beste de Hbo-opleiding Business Management, de Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde volgen en wellicht één extra cursus kwaliteitsmanagement volgen om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet ongebruikelijk dat reguliere managers een cursus kwaliteitsmanagement volgen die meestal enkele weken tot enkele maanden in beslag zal nemen. Tijdens deze cursus is er natuurlijk veel aandacht voor belangrijke kwaliteitsvraagstukken die allemaal aan bod zullen komen.

Bedrijven waar een kwaliteitsmanager werkzaam kan zijn

Een kwaliteitsmanager kan in alle branches werkzaam zijn maar zal doorgaans alleen te vinden zijn bij de grotere bedrijven. Het beroep kwaliteitsmanager kan overigens in de praktijk ook andere benamingen kennen zoals bijvoorbeeld een kwaliteitscontroleur horeca en kwaliteitsinspecteur schoonmaak. Een kwaliteitsmanager komt zeker niet alleen voor bij productiebedrijven maar kan ook werkzaam zijn in de dienstverleningssector.

Competenties kwaliteitsmanager

De competenties van een kwaliteitsmanager kunnen onderling verschillen per bedrijf of organisatie, maar over het algemeen zal een kwaliteitsmanager leiderschap moeten bezitten, visie hebben en doorzettingsvermogen hebben. Maar ook communicatief zul je goed onderlegd moeten zijn, evenals analytisch, zodat je bijzaken van de hoofdzakken weet te onderscheiden. Als kwaliteitsmanager is het overigens zeer belangrijk dat je begrijpt hoe bepaalde bedrijfsprocessen precies werken en hoe deze eventueel verder verbeterd kunnen worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kwaliteitsmanager

Voor een kwaliteitsmanager is er over het algemeen voldoende werk te verkrijgen, maar doorgaans is dit wel sterk afhankelijk van je ervaring en niveau als manager. Niet alle managementtaken zijn voor iedereen zomaar beschikbaar. Als kwaliteitsmanager kun je met grote verantwoordelijkheden te maken krijgen, die doorgaans veel specifieke kennis en ervaring zullen vereisen. Daarnaast is het beroep kwaliteitsmanager relatief gezien nog steeds een nieuw beroep dat inmiddels wel steeds meer voorkomt. De doorgroeimogelijkheden voor een kwaliteitsmanager bestaan uit het verkrijgen van grotere en belangrijkere managementtaken of het doorgroeien naar een directeursfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kwaliteitsmanager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als kwaliteitsmanager natuurlijk voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als kwaliteitsmanager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een kwaliteitsmanager in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris kan wel enorm verschillen tussen het middenmanagement en hogermanagement.

Mijnzzp.nl