Opleiding tot Manager

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Business Management
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Business Management

Wie een algemene opleiding zoekt als manager op Hbo-niveau kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Business Management. Het eerste studiejaar van deze opleiding is nog vrij algemeen. Het eerste jaar moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je op een brede manier bekend gemaakt wordt met verschillende vakdisciplines, zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, communicatie, economie & recht, marketing en de Engelse taal. Vanaf het tweede studiejaar is het binnen deze opleiding gebruikelijk dat je minimaal drie dagen in de week stage zal lopen en twee dagen in de week naar school gaat voor de verschillende theorielessen. Op school zal er naast de algemene vakken veel aandacht zijn voor leiderschap en managementvaardigheden. De algemene vakken binnen de hoofdfase van deze opleiding zijn onder andere bedrijfseconomie, personeelsmanagement, strategisch management, marketing, planning en ondernemerschap.

Binnen de hoofdfase van de opleiding zal je ook een minor moeten uitkiezen. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding, een verdere verdieping binnen een bepaald onderwerp. De Hbo-opleiding Business Management kent onder andere de minors Personeelsmanagement, Internationale Business Skills, Reclame en de minor Project Management of International Business Skills. Het vierde studiejaar van deze opleiding staat in het teken van het afstuderen, waarbinnen je een afstudeerproject moet uitvoeren. Tijdens deze afstudeerfase zal je over het algemeen strategische vragen moeten beantwoorden, zoals waarom moeten er meer winkels bij komen, of waarom moet een bedrijf uitbreiden in het buitenland en hoe kan dit het beste gerealiseerd worden.

Opleidingsduur en niveau Business Management

Over het algemeen zal de Hbo-opleiding Business Management minimaal vier jaar in beslag nemen. Wanneer je beschikt over de juiste vooropleidingen is het in de meeste gevallen mogelijk om de opleiding binnen drieënhalf jaar af te ronden, omdat je dan voor enkele vakken vrijstelling kan krijgen. De Hbo-opleiding Business Management is geen bijzonder zware Hbo-opleiding, maar de opleiding zal wel bij je moeten passen.

Vervolgopleidingen Business Management

Na de Hbo-opleiding Business Management is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Business Management

De meeste hogescholen verwachten minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een havo- of vwo-diploma, voordat je zal worden toegelaten tot de Hbo-opleiding Business Management. Daarnaast kan het gekozen profiel bij een havo- of vwo-diploma, afhankelijk van de hogeschool, medebepalend zijn voor een eventuele toelating. Wanneer je niet beschikt over het juiste profiel is het in de meeste gevallen mogelijk om een toelatingstoets af te leggen, om te bekijken of je alsnog toegelaten kan worden. De minimum leeftijd om toegelaten te kunnen worden tot deze opleiding is over het algemeen 21 jaar.

Mijnzzp.nl