Kwaliteitscontroleur horeca

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kwaliteitscontroleur horeca is op een brede manier verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met voedselveiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden. Binnen de horecasector en de recreatiesector komt de functie kwaliteitscontroleur redelijk veel voor, omdat de betreffende organisaties intern de kwaliteit willen waarborgen. Ook het toezien op wettelijke wet- en regelgeving is een belangrijke reden om een kwaliteitscontroleur aan te stellen. Afhankelijk van de organisatie kan een kwaliteitscontroleur ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van specifieke werkzaamheden, zoals het naleven van de voorschriften met betrekking tot de etiketten van levensmiddelen. Daarnaast kan een kwaliteitscontroleur verantwoordelijk zijn voor het controleren van hygiëne, zoals de algemene schoonmaak en de toiletten. De functie kwaliteitscontroleur heeft dus niet alleen betrekking op voedsel, maar heeft te maken met de algemene hygiëne, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Binnen de grotere ketens is het niet ongebruikelijk dat er een speciale medewerker aangesteld is, die meerdere vestigingen zal controleren. Binnen de kleinere bedrijven kan bijvoorbeeld de kok of andere medewerker aangesteld worden als kwaliteitscontroleur. De meeste kwaliteitscontroleurs werken met vaste punten, die allemaal gecontroleerd worden, zodat de organisatie er zeker van is dat het aan alle eisen voldoet. Het beroep kwaliteitscontroleur kan dus een fulltime functie betreffen of moet gezien worden als een aanvulling op een gebruikelijk beroep. Dit kan verschillen per organisatie, omdat niet alle organisaties even groot zijn. In alle gevallen is een kwaliteitscontroleur wel op een brede manier verantwoordelijk voor het inspecteren van de eigen organisatie. Het naleven van wet- en regelgeving speel als kwaliteitscontroleur horeca een belangrijke rol.

Een kwaliteitscontroleur horeca moet dus aangemerkt worden als interne inspecteur die de eigen organisatie controleert op wet- en regelgeving. Zoals eerder omschreven kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van een kwaliteitscontroleur horeca wel verschillen per organisatie, echter hebben de werkzaamheden in alle gevallen te maken met hygiëne, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid. Een kwaliteitscontroleur horeca kan dus ook gezien worden als een arbeidshygiënist, arbo specialist en als keurmeester van waren. Als een kwaliteitscontroleur binnen de horeca volgens de juiste regels werkt zal er dus voorkomen worden dat er problemen kunnen ontstaan met bepaalde instanties, zoals mogelijke toezichthouders. Daarnaast kan een organisatie te maken krijgen met de arbeidsinspectie als bepaalde richtlijnen niet nagekomen worden. Denk bijvoorbeeld aan kamermeisjes of aan housekeepers, die te hard moeten werken.

Het is de kwaliteitscontroleur die er op zal toezien dat er geen wettelijke richtlijnen overschreden worden, waardoor problemen kunnen ontstaan. Het is denkbaar dat een manager ook gezien kan worden als kwaliteitscontroleur horeca. Denk bijvoorbeeld aan de facilitair manager, hotelmanager of aan de hospitality manager. Dit kan wel per organisatie verschillen en verschillen per specifieke werkzaamheden. Het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat een chef-kok verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole met betrekking tot de keuken.

Controleren facilitaire werkzaamheden

Ook het controleren van facilitaire werkzaamheden behoort meestal tot de werkzaamheden van een kwaliteitscontroleur horeca. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren van alle toiletruimtes op de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. Een ander belangrijk punt is het inspecteren van de schoonmaakroosters, die in veel gevallen zichtbaar opgehangen worden. Het is de kwaliteitscontroleur horeca die zal controleren of alle werkzaamheden en richtlijnen op de juiste manier uitgevoerd worden, zoals verwacht wordt door de organisatie. Een ander voorbeeld is het controleren van alle nooduitgangen. Nooduitgangen moeten voorzien zijn van werkende nooduitgangsborden met verlichting en mogen nooit geblokkeerd worden. In dat geval kan een horecagelegenheid problemen krijgen met een bouwinspecteur of brandinspecteur. Bij zeer ernstige overtredingen kan zelfs de vergunning tijdelijk of geheel ingetrokken worden. Met andere woorden moeten de werkzaamheden van een kwaliteitscontroleur horeca niet onderschat worden.

Werkzaamheden kwaliteitscontroleur horeca

Als kwaliteitscontroleur horeca binnen de horecasector en/of recreatiesector ben je dus verantwoordelijk voor het inspecteren van de eigen organisatie. Het is ook de kwaliteitscontroleur die de bevindingen aan het management en/of directie zal rapporteren, waarna mogelijk aanpassing doorgevoerd kunnen worden. Zoals eerder aangeven moet de functie kwaliteitscontroleur horeca heel breed gezien worden, omdat dit onder andere betrekking heeft op de algemene hygiëne, voedselveiligheid en de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Als het een grote organisatie betreft kan er ook sprake zijn van meerdere kwaliteitscontroleurs, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Het is denkbaar dat een kwaliteitscontroleur ook gezien kan worden als preventiemedewerker.

Horeca vakschool:

Inspecties lunchrooms:

Opleidingen tot kwaliteitscontroleur (Horeca)

Er zijn geen beroepsopleidingen te volgen tot kwaliteitscontroleur horeca via gebruikelijke scholen. Over het algemeen moet de functie kwaliteitscontroleur horeca gezien worden als een aanvulling op een gebruikelijk beroep. Het is wel denkbaar dat medewerkers een externe cursus en/of opleiding zullen volgen, die specifiek gericht is op hygiëne, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Daarnaast kan een kwaliteitscontroleur horeca gespecialiseerd zijn binnen bepaalde controlewerkzaamheden. Het controleren op de algemene hygiëne is bijvoorbeeld heel iets anders dan het controleren op de arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een kwaliteitscontroleur (Horeca) werkzaam kan zijn

Een kwaliteitscontroleur horeca kan voor verschillende organisaties werkzaam zijn. Denk hierbij aan hotels, restaurants, strandtenten, cafetaria's, broodjeszaken en aan eetcafés. Daarnaast kan een kwaliteitscontroleur horeca werkzaam zijn voor andere organisaties, die te maken hebben met voedsel, hygiëne en arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld ook aan pompstations die beschikken over een keuken, en aan de cateringbranche. Zoals eerder omschreven hebben de meeste organisaties en bedrijven die te maken hebben met voedsel wel te maken met een kwaliteitscontroleur. Een kwaliteitscontroleur horeca kan dan ook voor veel bedrijven werkzaam zijn.

Competenties kwaliteitscontroleur (Horeca)

De belangrijkste competentie van een kwaliteitscontroleur horeca is onafhankelijkheid. Daarnaast kan neutraliteit aangemerkt worden als belangrijke competentie. Neutraliteit is belangrijk, omdat een kwaliteitscontroleur horeca verantwoordelijk is voor het controleren van de eigen organisatie. Met andere woorden moet een kwaliteitscontroleur over kritische werkhouding beschikken, die op geen enkele manier beïnvloed mag worden. Omdat een kwaliteitscontroleur horeca ook te maken heeft met diverse collega's en leidinggevenden zal de kwaliteitscontroleur horeca moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is motivatie, omdat een goede kwaliteitscontroleur andere medewerkers moet kunnen enthousiasmeren om veranderingen en/of verbeteringen door te kunnen laten voeren. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, controleren, inspecteren, wet- en regelgeving, toezicht, overtuigingskracht en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kwaliteitscontroleur (Horeca)

Het arbeidsmarktperspectief voor een kwaliteitscontroleur horeca is niet echt van toepassing, omdat de functie kwaliteitscontroleur horeca in de meeste gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een gewoon beroep. Met andere woorden betreft het meestal interne medewerkers, die beschikken over aanvullende werkzaamheden binnen de organisatie. Er zijn verder geen echte doorgroeimogelijkheden aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Daarnaast komt het beroep kwaliteitscontroleur horeca op verschillende niveaus voor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kwaliteitscontroleur (Horeca)

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een kwaliteitscontroleur horeca werkzaam is voor uiteenlopende bedrijven. Daarnaast moet het beroep kwaliteitscontroleur horeca in de meeste gevallen gezien worden als een aanvulling op een ander beroep. Over het algemeen zal een kwaliteitscontroleur horeca wel werkzaam zijn binnen de horecasector of de recreatiesector. Er zijn ook geen voorbeelden te geven van het salaris, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Lang niet alle kwaliteitscontroleurs binnen de horeca verdienen extra salaris door de toevoeging kwaliteitscontroleur horeca.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kwaliteitscontroleur horeca

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kwaliteitscontroleur horeca bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl