Criticus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een criticus is iemand die opbouwende positieve en/of negatieve kritiek en/of recensies geeft over bepaalde onderwerpen waarvan hij of zij veel kennis heeft. Een belangrijk kenmerk van een criticus is dat hij of zij algemeen geaccepteerd wordt als kenner van een bepaald onderwerp. Het kan bijvoorbeeld om iemand gaan die veel aanzien heeft voor zijn zelfgemaakte werk, of om iemand die zeer geleerd is binnen een bepaald onderwerp. Ondanks dat iedereen een criticus kan zijn over verschillende onderwerpen is het niet zo dat de media of andere belanghebbenden zomaar alle kritiek of recensies overnemen van niet erkende critici. Met andere woorden is over het algemeen alleen de mening van erkende critici belangrijk, omdat zij gespecialiseerd zijn in bepaalde onderwerpen. Dit neemt niet weg dat ook de mening van gewone burgers belangrijk kan zijn. Een criticus is dus iemand, die over het algemeen waardevolle kritiek en/of recensies zal geven over bepaalde onderwerpen, wat ook opgepakt kan worden door de media of andere soorten organisaties die belang hebben bij de mening van de betreffende criticus. In veel gevallen zal een criticus dan ook iemand zijn die belangrijk is binnen zijn of haar vakgebied. De term criticus moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat iedereen een criticus kan zijn of worden. Ook binnen de artiestenwereld en de muziekwereld zijn er veel verschillende critici werkzaam, die op verschillende manieren positieve en/of negatieve kritiek en/of recensies kunnen geven over films, televisieseries en muziek in het algemeen. Het is niet zo dat critici alleen destructieve kritiek geven, omdat de werkzaamheden van een goede criticus verder gaan dan alleen het geven van kritiek. Een criticus kan ook verantwoordelijk zijn voor het geven van verdieping over bepaalde onderwerpen als aanvulling.

Een criticus geeft dus opbouwende positieve en/of negatieve kritiek en/of recensies. Critici zijn actief binnen veel verschillende domeinen, bijvoorbeeld als filmcriticus, restaurantcriticus, kunstcriticus, musical criticus of bijvoorbeeld als literatuurcriticus. De mening van een criticus is meestal belangrijk voor de betreffende personen, omdat de mening of recensie van de criticus in grote mate kan bepalen of een bepaalde film, restaurant, kunst, musical of boek succes zal hebben of niet. Een goede criticus beargumenteert zijn bevindingen op een gefundeerde manier die hij of zij ook kan onderbouwen. Een criticus die ook recensies schrijft, noemt men ook wel een recensent. Over het algemeen krijgen critici ruim van tevoren de mogelijkheid om een recensie te schrijven, afhankelijk van het domein, zodat de recensie al dan niet kan bijdragen aan de mogelijke reclamecampagne. De invloed van een recensie door een erkende criticus kan zeer groot zijn en bijdragen in het succes of falen. Vooral grote primeurs van films, boeken of bijvoorbeeld van musicals worden meestal breed uitgemeten in dagbladen en tijdens nieuwsprogramma's, waardoor de recensie door veel mensen gelezen en/of gezien zal worden. De effecten van een recensie door een criticus kunnen dan ook groot zijn, in negatieve en in positieve zin.

Wie is allemaal critici

Zoals eerder aangeven zijn critici meestal vaklieden, die beschikken over aanzien binnen het domein waar de criticus werkzaam is. Denk bijvoorbeeld aan een gerenommeerde artiest, die als criticus kritiek zal geven over bepaalde acteurs of zangers. Daarnaast kan het om bekende toneelspelers gaan, die kritiek geven over een theatervoorstelling. Dit soort kritiek kan erg belangrijk zijn voor producenten. Een beroep dat raakvlakken heeft met het beroep criticus is het beroep columnist. Een columnist is ook gespecialiseerd in het uitlichten van bepaalde onderwerpen. Dit kan ook kritiek over bepaalde onderwerpen inhouden. Net zo als een criticus is een columnist meestal ook iemand die beschikt over veel aanzien.

Filmrecensie maken:

Opleidingen tot criticus

Er bestaan geen opleidingen tot criticus. Er zijn wel diverse websites te vinden die wellicht kunnen helpen voor mensen die meer willen leren van recensies schrijven, zoals de website De Leesclub van Alles en Literair Nederland. Er is verder geen specifieke opleiding te benoemen, omdat er als criticus veel verschillende vakgebieden bestaan. Over het algemeen zijn critici ervaren vaklieden, die door de branche gezien worden als specialist. Het worden van een professionele criticus is dus niet alleen afhankelijk van mogelijke opleidingen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een criticus werkzaam kan zijn

Een criticus kan voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn in alle denkbare branches zoals de horeca, de artiestenbranche of de kunstbranche, of bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen de omroepbranche. Daarnaast is het denkbaar dat een criticus werkzaam zal zijn als ondernemer. Een criticus kan ook een schrijver zijn en wellicht een eigen column hebben in een krant. Een criticus, die werkzaam is binnen de artiestenwereld en/of muziekwereld, moet in veel gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Binnen de artiestenwereld en muziekwereld zijn veel vrije beroepen, die over het algemeen niet vaak voorkomen in loondienst.

Competenties criticus

De belangrijkste competentie van een criticus is je onafhankelijkheid, zodat je op een eerlijke manier je mening kunt geven. Daarnaast moet je intellectueel goed onderlegd zijn om op een gedegen manier tot je oordeel te kunnen komen. Ook communicatie is een belangrijke competentie. Dit is het geval, omdat veel partijen afhankelijk kunnen zijn van de geleverde kritiek. Ook inspiratie en motivatie kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Een andere belangrijke competentie van een criticus binnen de artiestenwereld en/of muziekwereld is het volgen van de laatste trends. Algemeen belangrijk woorden zijn sensitiviteit, flexibiliteit, secuur, overtuigingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als criticus

Het arbeidsmarktperspectief als criticus is niet heel groot te noemen. De meeste critici zijn zelfstandig ondernemer en voeren wellicht ook andere werkzaamheden uit naast het schrijven van recensies. De doorgroeimogelijkheden als criticus moeten gezien worden in het mogen geven van een recensie voor de landelijke dagbladen of voor de televisie. Zoals eerder omschreven is het belangrijk dat een criticus gezien kan worden als een vakman of vakvrouw met aanzien. In veel gevallen zal een criticus daarom ook aangemerkt kunnen worden als influencer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris criticus

Arbeidsvoorwaarden als criticus zijn verder niet van toepassing, omdat een criticus meestal als zelfstandig ondernemer werkzaam zal zijn. Een criticus ontvangt doorgaans geen vast salaris maar eerder een vergoeding per recensie. In de meeste gevallen kan het werken als criticus niet aangemerkt worden als fulltime werkzaamheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Criticus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Criticus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl