Kunstcriticus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Kunstcriticus is een algemene benaming voor vaklieden die al dan niet beroepsmatig kunstkritiek geven. Kunstkritiek kan betrekking hebben op alle vormen van kunst, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, theaterkunst of filmkunst. Een professionele kunstcriticus is meestal een bekende kunstenaar of andere soorten vakspecialist, die door het algemene publiek aangemerkt wordt als kunstexpert. Daarnaast is het zo dat eigenlijk iedereen aangemerkt kan worden als kunstcriticus, omdat iedereen een oordeel kan vormen over kunst. Het bekritiseren van kunst is niet makkelijk, omdat iedereen zijn eigen mening kan hebben met betrekking tot kunst. Het is wel zo dat er bepaalde vaklieden zijn wiens mening extra zwaar weegt, zoals van een kunsthistoricus of van een museumdirecteur. Het interpreteren en beoordelen van kunst is meestal een gevoelig onderwerp, omdat het kunstwerk en de gedachte achter het kunstwerk wel begrepen moeten worden om tot een goed evenwichtig oordeel te kunnen komen. Voor kunstenaars kan het oordeel van een kunstcriticus bepalend zijn voor de naamsbekendheid van de kunstenaar en de eventuele bezoekers, die wel of niet komen naar een kunstgalerie of andere soorten tentoonstelling. De mening van een kunstcriticus zal tegenwoordig meestal gepubliceerd worden in bekende dagbladen, weekbladen of op het internet. Daarnaast bestaan er diverse televisieprogramma's, die regelmatig aandacht besteden aan kunst. De relatie tussen kunstenaars en kunstcritici is niet altijd even makkelijk te noemen, omdat de meningen van kunstcritici grote gevolgen kunnen hebben voor kunstenaars. Deze gevolgen kunnen negatief zijn voor de kunstenaar, maar kunnen ook positief zijn. Het lastige van kunst is dat kunst niet zomaar te interpreteren is en dus niet zomaar beoordeeld kan worden.

De kunstsmaak van mensen is divers en kan verschillen per kunstobject. Kunstvoorwerpen, die door een bepaalde doelgroep de hemel in geprezen worden kunnen door een andere groep minder goed bevonden worden. Kunst zal je dan ook meestal zelf moeten ervaren om tot een echt oordeel te kunnen komen. Zoals eerder omschreven kan eigenlijke iedere kunstliefhebber wel aangemerkt worden als kunstcriticus, omdat iedereen wel een oordeel heeft over kunst. Een belangrijk aandachtspunt als we spreken over kunstkritiek is dat kunstkritiek onderscheiden moet worden tussen geschiedkundige kritiek en hedendaagse kritiek met betrekking tot kunst. Met andere woorden zijn het de kunsthistorici, die kunnen oordelen over geschiedkundige zaken. Een kunsthistoricus is een geschiedkundige die zich gespecialiseerd heeft in kunstgeschiedenis. Een kunsthistorici is een wetenschapper die beschikt over de universitaire studie geschiedenis. Als kunstcriticus zal je over het algemeen gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vakgebieden binnen de kunst. Denk bijvoorbeeld aan een kunstcriticus, die gespecialiseerd is binnen de beeldende kunst. Beeldende kunst is een ruim begrip, omdat er veel verschillende beeldend kunstenaars zijn. Denk bijvoorbeeld aan beeldhouwers, kunst tekenaars, kunstschilders en aan glaskunstenaars.

Zoals eerder omschreven kunnen eigenlijk alle kunstliefhebbers aangemerkt worden als criticus, omdat de meeste mensen wel een bepaalde mening hebben over kunst. Kunst is een ruim begrip, omdat kunst op veel manieren voorkomt. Ook een bijzonder theatervoorstelling kan aangemerkt worden als kunstvoorstelling. In dat geval zullen critici bijvoorbeeld oordelen over de verschillende toneelspelers en de toneelschrijver. Het is niet zo dat een kunstcriticus alleen kan oordelen over kunstvoorwerpen, omdat er meer vormen van kunst zijn. Daarnaast is het zo dat er andere vormen zijn van critici. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende restaurantcritici, die zich gespecialiseerd hebben op culinair gebied of aan de bekende literatuurcritici.

Wat is moderne kunst:

Opleidingen tot kunstcriticus

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot kunstcriticus. Een kunstcriticus is meestal een algemene bekendheid binnen de kunstwereld die veel aanzien heeft. De meest passende opleiding tot kunstcriticus is de universitaire opleiding kunstgeschiedenis of de Hbo-opleiding Beeldende Kunst. Deze opleidingen zijn niet specifiek gericht op kunstcritici, maar zullen wel een goede basis vormen. Het is verder niet mogelijk om een passende opleiding te benoemen, omdat het worden van een kunstcriticus niet alleen te maken heeft met mogelijke opleidingen. Een kunstcriticus is over het algemeen iemand die beschikt over veel aanzien binnen de kunstwereld. Daarnaast is het zo dat eigenlijk iedereen aangemerkt kan worden als kunstcriticus. De term kunstcriticus kent verder ook geen bescherming. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een kunstcriticus werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een kunstcriticus aangemerkt moeten worden als ondernemer, die zelf ook kunstenaar is. Daarnaast is het denkbaar dat andere vaklieden aangemerkt kunnen worden als kunstcriticus. Denk bijvoorbeeld aan een conservator of aan een galeriehouder. Het is ook denkbaar dat een bekende kunstcriticus aangemerkt kan worden als columnist en als gastspreker, die regelmatig te horen en/of te zien is binnen bepaalde radioprogramma's en televisieprogramma's. Het beroep kunstcriticus kan in de meeste gevallen niet aangemerkt worden als fulltime functie. Voor de meeste kunstcritici betreft het dus aanvullende werkzaamheden binnen een ander beroep. Een kunstcriticus hoeft niet beroepsmatig actief te zijn.

Competenties kunstcriticus

De belangrijkste competentie van een kunstcriticus is je onafhankelijkheid, zodat je op eerlijk manier je mening kunt geven. Daarnaast moet je intellectueel goed onderlegd zijn om op een gedegen manier tot je oordeel te kunnen komen. Het kunnen beargumenteren en onderbouwen van je mening is erg belangrijk als kunstcriticus. In het algemeen is het dan ook belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ook inspiratie en motivatie kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Een andere belangrijke competentie is dat je aangemerkt kan worden als educatief medewerker. Het is belangrijk om uit te leggen, wat er precies goed of minder goed is aan bepaalde kunstvoorwerpen en/of kunstvoorstellingen. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, trends, analytisch, sensitiviteit en uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunstcriticus

Als kunstcriticus heb je niet echt iets te maken met een arbeidsmarktperspectief. Een kunstcriticus is meestal werkzaam als zelfstandig ondernemer en zal ingehuurd worden om zijn expertise. De doorgroeimogelijkheden als kunstcriticus zijn sterk afhankelijk van je eigen persoonlijkheid en algemene bekendheid. Een goede kunstcriticus kan bijvoorbeeld regelmatig ingeschakeld worden door televisieomroepen of landelijke uitgevers van kranten. In de meeste gevallen zal je dan wel moeten beschikken over veel aanzien binnen je vakgebied. In dat geval kan ook de term influencer van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kunstcriticus

Als kunstcriticus heb je meestal niet echt iets te maken met arbeidsvoorwaarden, omdat een kunstcriticus doorgaans werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat een kunstcriticus meestal per opdracht zal werken. Daarnaast is het denkbaar dat een bekende kunstcriticus regelmatig zal moeten optreden voor zijn werkzaamheden.

Mijnzzp.nl