Beeldhouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beeldhouwer is een kunstenaar die beeldhouwkunst ontwerpt en maakt. Beeldhouwkunst maakt onderdeel uit van de beeldende kunst. Beeldende kunst heeft betrekking op alle tastbare kunst, zoals beeldhouwkunst. Een belangrijk verschil met andere kunstvormen binnen de beeldende kunst is dat het bij beeldhouwen om driedimensionale kunst gaat. Beeldhouwers kunnen met verschillende soorten materialen werken, zoals steen, gips, was, hout, brons of smeedijzer. Daarnaast bestaan er speciale beeldhouwers die zich gespecialiseerd hebben in tijdelijke kunstvoorwerpen, zoals zandsculpturen en ijssculpturen. De benaming beeldhouwer is vrij breed te noemen en kan betrekking hebben op verschillende soorten kunstenaars of beeldhouwers. Als beeldhouwer hoef je ook niet beroepsmatig werkzaam te zijn, omdat er ook veel mensen beeldhouwen voor de hobby als ontspanning. Daarnaast kan een beeldhouwer les geven aan andere mensen. Les in beeldhouwen wordt regelmatig gegeven in een groep, onder leiding van een professionele kunstenaar. De kunstenaar helpt de mensen dan met hun ideeën uit te werken. Ondanks dat alle beeldhouwers aangemerkt kunnen worden als kunstenaar is het wel zo dat beeldhouwers over verschillende disciplines kunnen beschikken. Het maken van beeldwerken door middel van het lassen van metalen betreft andere werkzaamheden dan het opbouwen van een zandsculptuur als beeldhouwer. Over het algemeen zal een beeldhouwer zich dan ook gespecialiseerd hebben binnen een bepaalde vorm van het beeldhouwen. Beeldhouwkunst moet dan ook ruim gezien worden, waarbinnen sprake is van verschillende kunstenaars. Beeldhouwkunst is net zo als geschilderde kunst aan te merken als populaire kunstvorm. Met andere woorden zijn er redelijk veel kunstenaars actief als beeldhouwer.

Een beeldhouwer is dus een beeldend kunstenaar, die driedimensionale tastbare kunst ontwerpt en maakt. Zoals eerder omschreven kunnen beeldhouwers op verschillende manieren werkzaam zijn afhankelijk van de soort materialen, die de beeldhouwer zal gebruiken. Het is dan ook prima denkbaar dat een beeldhouwer verschillende disciplines moet hanteren, zoals het lassen, het maken van mallen en het kunnen gieten van materialen. Dit is geheel afhankelijk van de soort materialen waarmee een beeldhouwer zal werken. In sommige gevallen kan een beeldhouwer ook gewoon aangemerkt worden als houthakker, die met een bijl werkzaam is. Het kunnen ontwerpen en maken van beeldhouwwerken vraagt om veel creativiteit, echter kan vakmanschap aangemerkt worden als belangrijke eigenschap. Dit is het geval, omdat de meeste beeldhouwers gebruikmaken van verschillende technieken, die het uiteindelijk mogelijk maken om een mooi beeld te kunnen maken.

Wat is een sculptuur

Een sculptuur is een beeld dat is vormgegeven door het weg hakken van materiaal. Een sculptuur wordt doorgaans gemaakt van harde materialen, zoals natuursteen en hout. Als een beeld van hout is komt deze meestal tot stand door het snijden van het hout, wat men houwen noemt. Een houtsnijder en natuursteenbewerker kunnen dus aangemerkt worden als beeldhouwer als er sprake is van een kunstvorm. Ook een ijskunstenaar maakt sculpturen door middel van het weghakken van ijs. Het maken van sculpturen is moeilijk, omdat verkeerd weggehaalde materialen meestal niet meer terug aangebracht kunnen worden.

Wat is plastiek

Plastiek is het beeldhouwen met minder harde en bewegelijke materialen, zoals klei, gips en was. Dit kunnen ook gegoten beelden zijn, die door middel van een gietvorm samengesteld zijn. Dit soort beeldhouwwerken kan ook uit losse onderdelen bestaan, die later samengevoegd worden. Het samenvoegen van losse materialen noemt men ook wel assemblage. Van assemblage spreekt men als een vorm tot stand komt uit verschillende onderdelen en betekent samenvoegen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een kunstwerk dat is samengesteld uit verschillende soorten metalen, zoals stalen profielen, stalen vaten en buizen. Samen vormt dit alles een beeldhouwwerk.

Verschillende vormen van beeldhouwkunst zijn:

  • Een buste (borstbeeld) vanaf de heupen
  • Een gedenkteken voor slachtoffers van een ramp of oorlog
  • Een portret hoofd met een driedimensionale vorm
  • Een reliëf van een driedimensionale achtergrond
  • Een IJssculptuur, dat gehakt is uit ijsblokken
  • Een zandsculptuur, dat gevormd is uit zand

Film over een beeldhouwer:

Opleidingen tot beeldhouwer

Wie een carrière ambieert als beeldhouwer kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding beeldende kunst. Tijdens de opleiding word je bekend gemaakt met alles, wat je als kunstenaar tegen kan komen. In het tweede jaar van de opleiding ga je een specifieke keuze maken, zoals tot beeldhouwer. De totale opleiding tot kunstenaar duurt over het algemeen vier jaar afhankelijk, van je vooropleiding. Tijdens de opleiding tot kunstenaar is er ook veel aandacht voor je bestaan als zelfstandig kunstenaar, omdat je als kunstenaar eigenlijk altijd als zelfstandig ondernemer werkzaam is. Het is prima denkbaar dat iemand niet zoekt naar een erkende beroepsopleiding als beeldhouwer. In dat geval zijn er overal wel cursussen en/of opleidingen te vinden, die kunnen variëren van enkele weken tot maanden. Zoals eerder omschreven zijn lang niet alle beeldhouwers beroepsmatig werkzaam. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een beeldhouwer werkzaam kan zijn

Een beroepsmatig werkende beeldhouwer zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het beroep beeldhouwer komt dan ook niet voor in loondienst. Daarnaast is het zo dat lang niet alle beeldhouwers beroepsmatig actief zullen zijn. De meeste beeldhouwers zijn niet fulltime actief als beeldhouwer, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn.

Competenties beeldhouwer

Als beeldhouwer ben je in de eerste plaats een kunstenaar, die onafhankelijk werkt en naar eigen inzicht kunst maakt, of dit in opdracht doet. Doorzettingsvermogen als beeldhouwer is één van de belangrijkste competenties, omdat de opdrachten niet voor het oprapen liggen en de gemaakte beeldhouwwerken niet altijd even makkelijk verkocht zullen worden. Creativiteit en inspiratie zijn twee belangrijke woorden voor een beeldhouwer. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn. Een beeldhouwer moet over een groot netwerk beschikken om aan voldoende opdrachten te kunnen komen. Omdat een beeldhouwer in de meeste gevallen met verschillende machines en handgereedschappen zal werken kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn techniek, passie, energie, flexibiliteit, lef, inzicht, motivatie, secuur, plannen en organiseren. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beeldhouwer

Het arbeidsmarktperspectief van een beeldhouwer is eigenlijk niet van toepassing, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Daarnaast is het zo dat het beroep beeldhouwer niet in loondienst voorkomt. Een beeldhouwer is een ondernemer, die zijn eigen arbeidsmarktperspectief moet bepalen door het maken van mooie beelden. De doorgroeimogelijkheden van een beeldhouwer moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam in kunstenaar, zodat je uiteindelijk aangemerkt kan worden in influencer. Een influencer is iemand, die bepaalde autoriteit heeft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beeldhouwer

Als kunstenaar ben zelfstandig ondernemer en bepaal je dus je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris als beeldhouwer is ook niet aan te geven, omdat je voor eigen risico handelt als kunstenaar. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de verkoop en aantal gemaakte kunstwerken. Ook speelt je naamsbekendheid als kunstenaar een grote rol als het om de inkomsten gaat. Voor de meeste kunstenaars is er helaas geen riant inkomen mogelijk.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beeldhouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beeldhouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl