Technicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Technicus is een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de techniek. Het beroep technicus komt binnen de praktijk voor op alle niveaus en in alle branches. Techniek is een breed begrip dat ook betrekking kan hebben op allerlei vakken en branches. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een technicus het beste omschrijven als het uitvinden en het ontwerpen en maken van voorwerpen, apparaten en machines die door de mens bedacht en gemaakt zijn. Techniek heeft dan ook alles te maken met het ontwerpen en maken van voorwerpen die door de mens gebruikt kunnen worden. Het maakt verder niet uit of dit betrekking heeft op computers, telefoons of bijvoorbeeld op gebouwen. Wel bestaan er binnen de techniek veel verschillende soorten opleidingen, die ook per branche en vakgebied erg kunnen verschillen. Over het algemeen zal een technicus minimaal over een passende Mbo-opleiding moeten beschikken. Techniek betreft in alle gevallen vakmensen, omdat techniek om specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Het worden van een goede technicus is dan ook alleen mogelijk door het volgen van een passende erkende opleiding. Het beroep technicus is aan te merken als een zeer populair beroep, omdat binnen het bedrijfsleven goede technici onmisbaar zijn. Een andere benaming voor technicus is soms ook wel techneut. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een technicus het beste omschrijven als het ontwerpen, bouwen en onderhouden van technische apparaten, bouwwerken, machines en/of installaties.

Een technicus is dus werkzaam binnen de techniek, dat bestaat uit veel verschillende vakgebieden. De meeste mensen zullen een technicus associëren met een ingenieur of werktuigbouwkundige, maar er bestaan veel meer beroepen die geassocieerd kunnen worden met het beroep technicus. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het beroep constructeur, aan het beroep bouwkundige tekenaar of aan het beroep installateur, die ook aangemerkt kunnen worden als technicus. Het is niet zo dat een technicus over een Hbo-opleiding of universitaire studie hoeft te beschikken om aangemerkt te kunnen worden als technicus. Het is wel zo dat een vakman of vakvrouw die beschikt over een Mbo-opleiding binnen de techniek zichzelf niet snel technicus zal noemen. De term technicus moet dus vrij algemeen gezien worden omdat techniek betrekking kan hebben op veel beroepen.

De meeste mensen zullen een technicus automatisch associëren met een ingenieur of werktuigbouwkundige, omdat veel mensen denken dat het om hoogopgeleide technici zal gaan. Deze vergelijking klopt niet helemaal, omdat het beroep technicus ook op Mbo-niveau voorkomt ondanks dat zij de benaming technicus niet snel zullen gebruiken. Ook een ingenieur of werktuigbouwkundige gebruiken de term technicus niet snel omdat deze benaming te algemeen is. Een ingenieur zal bijvoorbeeld eerder de benaming engineering technicus gebruiken om aan te geven dat het om een ingenieur gaat. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk om welk beroep het precies gaat. Om het helemaal duidelijk te maken kan een ingenieur ook nog zijn titel toevoegen zodat het opleidingsniveau zichtbaar is voor mensen.

De term technicus komt binnen de praktijk niet heel veel voor, omdat deze niet meteen duidelijk maakt over welk beroep we het precies hebben. Daarnaast bestaan er grote verschillen binnen het beroep technicus qua opleidingsniveau. Zoals eerder omschreven kan iedereen die werkzaam is binnen de techniek zich technicus noemen. De benaming technicus kent verder ook geen bescherming of erkenning.

Technicus mechatronica systemen:

Technicus mobiele werktuigen:

Opleidingen tot technicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van een specifieke opleiding voor het beroep technicus, omdat het beroep technicus betrekking kan hebben op veel uiteenlopende beroepen op verschillende niveaus. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen. Een technicus kan werkzaam zijn op Mbo-niveau, Hbo-niveau of op universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een technicus werkzaam kan zijn

Als technicus werk je over het algemeen binnen technische bedrijven zoals een tekenbureau, een ontwerpbureau of bijvoorbeeld binnen de installatiebranche. Techniek speelt binnen veel verschillende soorten bedrijven een belangrijke rol, waardoor je eigenlijk overal wel werkzaam kan zijn als technicus.

Competenties technicus

De competenties waarover een technicus precies moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat beroep technicus op alle niveaus voorkomt. Als een technicus bijvoorbeeld beschikt over een universitaire studie moet hij of zij beschikken over onderzoeksvaardigheden. Het is niet zo dat alle technici aan te merken zijn als wetenschapper, omdat het beroep technicus ook veel voorkomt op Mbo-niveau en Hbo-niveau. In het algemeen is het ook belangrijk dat een technicus communicatief gezien goed onderlegd is, omdat een technicus in veel gevallen zal samenwerken met andere specialisten. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, bijscholing, zelfstandigheid, inzicht, techniek, passie, energie, plannen, organiseren en veiligheid. Ook doorzettingsvermogen kan als technicus belangrijk zijn wanneer je met complexe werkzaamheden te maken hebt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als technicus

Het arbeidsmarktperspectief als technicus is over het algemeen zeer goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. De meeste werkgevers zitten te springen om goed opgeleide technici op alle niveaus. De doorgroeimogelijkheden als technicus zijn niet zomaar aan te geven omdat deze geheel afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris technicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven omdat het salaris geheel afhankelijk is van de soort werkzaamheden en het opleidingsniveau. Een technicus op Mbo-niveau zal natuurlijk stukken minder verdienen dan een universitaire technicus.

Mijnzzp.nl