Technicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een technicus is een persoon, onderzoeker of wetenschapper die werkzaam is binnen de techniek. Het beroep technicus komt in de praktijk voor op alle niveaus van Mbo-niveau tot universitair niveau. Techniek is een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden en branches. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een technicus het beste omschrijven als het uitvinden, ontwerpen en mogelijk maken van technische voorwerpen, die door de mens bedacht en gemaakt zijn. Het maakt verder niet uit of dit betrekking heeft op computers, telefoons of op gebouwen. Wel bestaan er binnen de techniek verschillende opleidingen, die ook per branche en vakgebied kunnen verschillen. Techniek betreft in alle gevallen vakmensen, omdat techniek om specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Het worden van een goede technicus is dan ook alleen mogelijk door het volgen van een passende erkende opleiding. Het beroep technicus is aan te merken als populair beroep, omdat binnen het bedrijfsleven goede technici onmisbaar zijn. Een andere benaming voor technicus is soms ook wel techneut. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een technicus het beste omschrijven als het ontwerpen, bouwen en onderhouden van technische apparaten, bouwwerken, machines of installaties. Specialistische kennis is belangrijk als technicus, omdat het repareren van voertuigen om andere technische kennis vraagt dan het ontwerpen van nieuwe installaties of machines. Daarnaast is het zo dat technici theoretische en praktijkgericht werkzaam kunnen zijn. Theoretische technici moeten meestal aangemerkt worden als wetenschappelijk onderzoeker. Praktijkgerichte technici zijn bijvoorbeeld werkzaam als monteur, ingenieur of als werktuigbouwkundige. Deze vaklieden zijn op verschillende manieren werkzaam binnen de techniek. Binnen de techniek speelt bijscholing een belangrijke rol, omdat innovatie en vernieuwing iedere dag van toepassing zijn op de techniek.

Een technicus is dus werkzaam binnen de techniek, dat bestaat uit veel verschillende vakgebieden. De meeste mensen zullen een technicus associëren met een ingenieur of werktuigbouwkundige, maar er bestaan meer beroepen die geassocieerd kunnen worden met techniek. Denk bijvoorbeeld aan een constructeur, bouwkundige tekenaar, installateur, gasturbinetechnicus, diagnosetechnicus en aan een revisietechnicus, die aangemerkt kunnen worden als technicus. Daarnaast kan een telefoonreparateur of televisiereparateur aangemerkt worden als technicus. Het is niet zo dat een technicus over een hbo-opleiding of universitaire studie hoeft te beschikken om aangemerkt te kunnen worden als technicus. Het is wel zo dat een vakman of vakvrouw die beschikt over een Mbo-opleiding binnen de techniek zichzelf niet snel technicus zal noemen. Ook ingenieurs en werktuigbouwkundigen gebruiken de term technicus niet snel, omdat deze benaming te algemeen is. Een ingenieur zal bijvoorbeeld eerder de benaming autotechnisch ingenieur gebruiken om aan te geven dat het om een ingenieur gaat. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk om welk beroep het precies gaat. De term technicus komt in de praktijk niet veel voor, omdat deze niet meteen duidelijk maakt over welk beroep we het precies hebben. Daarnaast bestaan er grote verschillen binnen het beroep technicus qua opleidingsniveau. Zoals eerder omschreven kan iedereen die werkzaam is binnen de techniek zich technicus noemen. De benaming technicus kent verder ook geen bescherming of erkenning.

Wat doet een technicus?

Technicus is een breed begrip dat verwijst naar een professional die gespecialiseerde technische kennis en vaardigheden heeft op een specifiek vakgebied. Technici zijn betrokken bij verschillende sectoren, zoals techniek, informatica, elektronica, gezondheidszorg, luchtvaart, productie, en nog veel meer. Hun taken variëren afhankelijk van het vakgebied waarin ze werken, maar over het algemeen omvat het takenpakket van een technicus:

 • Onderhoud en reparatie: Technici zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhouden, repareren en inspecteren van technische apparatuur, systemen of machines. Ze voeren regelmatig onderhoud uit om ervoor te zorgen dat apparatuur goed blijft functioneren en repareren defecten of storingen wanneer deze optreden.
 • Installatie en configuratie: Technici installeren nieuwe apparatuur, systemen of machines en zorgen ervoor dat ze correct geconfigureerd en operationeel zijn. Ze kunnen betrokken zijn bij het leggen van bekabeling, het aansluiten van elektronische componenten, het kalibreren van apparatuur en het testen van de functionaliteit ervan.
 • Diagnose en probleemoplossing: Als er zich problemen voordoen met technische systemen, zijn technici verantwoordelijk voor het identificeren van de oorzaak van de problemen en het uitvoeren van gedetailleerde diagnoseprocedures om de bron van het probleem vast te stellen. Ze passen probleemoplossingstechnieken toe om de problemen op te lossen en het systeem weer operationeel te maken.
 • Technische ondersteuning: Technici bieden vaak technische ondersteuning aan klanten, gebruikers of collega's. Ze kunnen vragen beantwoorden, advies geven, problemen oplossen en instructies geven over het juiste gebruik van technische apparatuur of systemen.
 • Documentatie: Technici houden vaak gedetailleerde documentatie bij van hun werkzaamheden, zoals onderhoudsrapporten, diagnoseverslagen, reparatieverslagen en installatie-instructies. Dit zorgt voor een nauwkeurige registratie van de uitgevoerde taken en dient als referentie voor toekomstige werkzaamheden.
 • Veiligheid en naleving: Technici werken volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke normen. Ze zorgen ervoor dat de apparatuur en systemen voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen en voeren hun werkzaamheden uit op een veilige en verantwoorde manier.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een technicus kunnen sterk variëren, afhankelijk van het vakgebied waarin ze werkzaam zijn. Over het algemeen zijn technici experts op hun vakgebied en spelen ze een essentiële rol bij het waarborgen van de werking, onderhoud en reparatie van technische apparatuur en systemen.

Werken in de techniek

De technieksector is groot te noemen en komt op alle niveaus voor. Denk bijvoorbeeld aan een assemblagetechnicus, die verantwoordelijk is voor het samenstellen van cv-ketels of voertuigen aan een lopende band. Een assemblagetechnicus kan niet zomaar vergeleken worden met een assemblagemedewerker, omdat een assemblagemedewerker niet met technische werkzaamheden te maken heeft. Het beroep assemblagetechnicus moet dan ook niet onderschat worden, omdat in dat geval technische kennis belangrijk is. Een assemblagetechnicus moet in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als monteur. De machines of voertuigen die een assemblagetechnicus samenstelt worden bedacht en uitgewerkt door technici, die minimaal over een technische hbo-opleiding beschikken. Daarnaast kan een technicus verantwoordelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden. In dat geval is de benaming onderhoudstechnicus van toepassing. Onderhoudstechnici zijn meestal ook werkzaam binnen de elektrotechniek.

Wat doet een technicus allemaal:

 • Het bedenken en bouwen van technische voorwerpen.
 • Het toepassen van automatiseringsmogelijkheden.
 • Het onderhouden van technische voorwerpen en machines.
 • Het uitvoeren van preventieve controles aan technische machines.
 • Het bedrijfszeker houden van techniek (preventief controleren).
 • Het oplossen van technische storingen.

Beroep technicus:

Technicus mechatronica systemen:

Opleidingen tot technicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van een specifieke opleiding voor het beroep technicus, omdat het beroep technicus betrekking kan hebben op veel uiteenlopende beroepen op verschillende niveaus. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen. Een technicus kan werkzaam zijn op Mbo-niveau, hbo-niveau of op universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier bijhouden is belangrijk wanneer je een eigen bedrijf start. Dit is mogelijk door het gebruiken van een goed boekhoudpakket voor ondernemers.

Bedrijven waar een technicus werkzaam kan zijn

Een technicus is over het algemeen werkzaam binnen technische bedrijven, zoals een tekenbureau, een ontwerpbureau of werkzaam binnen de installatiebranche. Daarnaast kan een technicus werkzaam zijn binnen de industrie. Techniek speelt binnen veel bedrijven een belangrijke rol, waardoor je eigenlijk overal wel werkzaam is als technicus. Enkele specifiek beroepen zijn bijvoorbeeld paneelbouwer, elektrotechnisch ingenieur of civiel ingenieur.

Competenties technicus

De competenties waarover een technicus precies moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat beroep technicus op alle niveaus voorkomt. Als een technicus bijvoorbeeld beschikt over een universitaire studie moet hij of zij beschikken over onderzoeksvaardigheden. Het is niet zo dat alle technici aan te merken zijn als wetenschapper, omdat het beroep technicus ook veel voorkomt op Mbo-niveau en Hbo-niveau. In het algemeen is het ook belangrijk dat een technicus communicatief gezien goed onderlegd is, omdat een technicus in veel gevallen zal samenwerken met andere specialisten. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, bijscholing, innovatie, zelfstandigheid, inzicht, techniek, passie, energie, plannen, organiseren en veiligheid. Ook doorzettingsvermogen kan als technicus belangrijk zijn wanneer je met complexe werkzaamheden te maken hebt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als technicus

Het arbeidsmarktperspectief van een technicus is over het algemeen zeer goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. De meeste werkgevers zitten te springen om goed opgeleide technici op alle niveaus. De doorgroeimogelijkheden als technicus zijn niet zomaar aan te geven omdat deze geheel afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris technicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven omdat het salaris geheel afhankelijk is van de soort werkzaamheden en het opleidingsniveau. Een technicus op Mbo-niveau zal natuurlijk stukken minder verdienen dan een universitaire technicus.

Read this information on Technician in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Techniker auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Tecnico en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Technicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Technicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl