Constructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een constructeur is een vakman of vakvrouw binnen de bouwsector die verantwoordelijk is voor het doorberekenen van constructies, zodat de constructies op een veilige manier toegepast kunnen worden. Draagconstructies worden binnen de bouw en de civiele techniek veel toegepast op verschillende manieren. Het is de constructeur die bepaalt hoe sterk bepaalde bouwconstructies toegepast moeten worden en op welke manier de bouwconstructies toegepast moeten worden. Draagconstructies kunnen onder andere betrekking hebben op funderingen, wanden, vloeren, balken en kolommen. De werkzaamheden van een constructeur zijn aan te merken als belangrijk, omdat gebouwen alleen op een veilige manier gebouwd en gebruikt kunnen worden als de toegepaste constructies goed doorberekend zijn door een constructeur. Vergunningverleners zoals gemeentes geven over het algemeen alleen een bouwvergunning af als er goedgekeurde constructietekeningen aanwezig zijn die onderdeel uitmaken van de bouwtekening. Als constructeur werk je meestal met verschillende soorten vakmensen samen, zoals een architect, een bouwkundig tekenaar, gemeentes en de opdrachtgever zoals een aannemer. De werkzaamheden van een constructeur zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die zeker niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Het doorberekenen van krachten op gebouwen en het doorberekenen van de invloeden van krachten op gebouwen vraagt om specifieke kennis als constructeur. Een constructeur kan ook gezien worden als een technisch tekenaar, omdat een constructeur ook veel bouwkundige tekeningen zal maken.

Als constructeur kan je te maken krijgen met verschillende soorten gebouwen, omdat de meeste gebouwen alleen gebouwd kunnen worden door het toepassen van (draag)constructies. Ook de fundering van gebouwen moet gezien worden als een draagconstructie, omdat deze het gewicht van het gebouw moeten kunnen dragen. Draagconstructies hebben dus niet alleen betrekking op overspanningen. Ook een vloer moet bijvoorbeeld gezien worden als een draagconstructie. Als we spreken van constructies gaat het niet alleen om het gewicht van het gebouw zelf, omdat ook andere factoren een belangrijke rol spelen bij de constructie. Denk bijvoorbeeld aan een dak, dat sterk genoeg moet zijn om een dikke pak sneeuw te kunnen dragen of aan de windbelasting van gebouwen. Daarnaast speelt het soort gebruik van gebouwen, bruggen en tunnels een grote rol op de uiteindelijke constructie. Denk bijvoorbeeld aan een vloerconstructie, die sterk genoeg moet zijn om zware machines of vrachtwagens te kunnen dragen zonder dat deze gaat scheuren of verzakking  zal veroorzaken. Het berekenen en doorberekenen van constructies is niet heel makkelijk. Deze werkzaamheden worden dan ook in veel gevallen uitgevoerd door gespecialiseerde constructiebureaus.

Toepassing staalconstructies

Staalconstructies worden binnen de bouw veel toegepast, omdat door het toepassen van staalconstructies veel constructies gerealiseerd kunnen worden die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast zijn staalconstructies relatief gezien goedkoop, waardoor er goedkoper gebouwd kan worden. Ook de bouwperiode zelf is meestal veel korter als er gebruikt wordt gemaakt van staalconstructies. Denk bijvoorbeeld aan de grote fabriekshallen die overal te vinden zijn. De meeste fabriekshallen worden tegenwoordig grotendeels uitgevoerd door middel van staalconstructies. Staalconstructies moeten niet alleen veilig zijn maar ook brandwerend. Het nadeel van staal is dat staal kan doorbuigen als het te warm wordt zoals door een brand. Afhankelijk van het gebruik en de toepassing van staal kan het zijn dat staalconstructies brandwerend bekleed moeten worden of voorzien moeten worden van een speciale coating. Ook deze voorzieningen maken over het algemeen een belangrijk onderdeel uit van de bouwvergunning.

Constructie verbouwing woningen

De meeste mensen krijgen te maken met constructietekeningen en constructieberekeningen, als ze bijvoorbeeld een dragende muur willen verwijderen om bepaalde ruimtes groter te maken of als er een uitbouw gerealiseerd moet worden. Dit soort verbouwingswerkzaamheden is meestal vergunningsplichtig. Het verwijderen van een dragende muur zoals een binnenmuur of buitenmuur mag dus alleen uitgevoerd worden door een aannemer als er een vergunning voor is. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente wil zien of bepaalde werkzaamheden geen negatieve invloed hebben op de gehele constructie. Als dragende muren op een verkeerde manier opgevangen worden kunnen er grote ongelukken gebeuren. Het is daarom zo belangrijk om een constructieberekening te laten maken.

Beroep constructeur

Het beroep constructeur heeft niet alleen betrekking op de bouw, omdat constructeurs ook in andere sectoren werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de civiele techniek die op verschillende manieren te maken heeft met constructies. Ook bruggen, wegen, sluizen en tunnels zijn bouwwerken die alleen op een veilige manier gebouwd kunnen worden als de constructie klopt. Als constructeur kan het voorkomen dat je niet alleen constructies berekent, omdat constructeurs ook actief betrokken kunnen zijn op locatie als het gaat om ingewikkelde constructies.

Beroep constructeur:

Opleidingen tot constructeur

Om als constructeur te kunnen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden op HBO-niveau in de richting bouwkunde, met de specialisatie constructie en techniek. Tijdens de opleiding leer je constructies maken en berekenen die ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de bouw. Bouwtechnisch en constructief ontwerpen en tekenen spelen de belangrijkste rol tijdens de opleiding. Afhankelijk van de vooropleiding is de opleiding rechtstreeks te volgen of niet. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende constructeur. 

Bedrijven waar een constructeur werkzaam zijn

Een constructeur kan bij verschillende soorten bedrijven gaan werken die wel aan de bouw gelieerd zijn, zoals een aannemer, architectenbureau, constructiebedrijf, ingenieursbureaus en bij gemeentes. Maar natuurlijk is ook een carrière als zelfstandig ondernemer mogelijk als constructeur.

Competenties constructeur

De belangrijkste competentie van een constructeur is de vakinhoudelijke kennis van bouwkunde, met de belangrijke nadruk op constructies. Het kunnen maken van constructieberekeningen en bouwconstructies moet dan ook gezien worden als de belangrijkste competentie. Omdat een constructeur over het algemeen veel zal samenwerken met diverse vaklieden en aannemersbedrijven moet een constructeur over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook cijfermatig inzicht is als constructeur erg belangrijk te noemen. Een constructeur heeft te maken met complexe berekeningen. Ook het kunnen maken van duidelijk en goede bouwkundige tekeningen moet als constructeur vanzelfsprekend zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, controleren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren, presteren en monitoren. Het monitoren is belangrijk als constructeur, omdat het als constructeur belangrijk is om in het veld te controleren of de constructies op de juiste manier toegepast zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als constructeur

De vraag naar goed opgeleide constructeurs is groot. Het vinden van werk als constructeur is dan ook vaak niet moeilijk. Er zijn veel verschillende soorten bedrijven die een goed opgeleide constructeur kunnen gebruiken. Ook als zelfstandig ondernemer is er doorgaans voldoende werk te vinden als constructeur. Er zijn veel aannemers die constructieberekeningen nodig hebben voor hun bouwvergunning, en graag bij een zelfstandig constructeur uit komen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris constructeur

Als constructeur in loondienst kan men afhankelijk van de ervaring, leeftijd en verantwoordelijkheid tussen de 2400 en 3700 euro bruto per maand verdienen. Een constructeur die als zelfstandig ondernemer werkt kan, mits er voldoende opdrachten binnen komen, meer verdienen. Een goed netwerk van collega ondernemers in de bouwwereld is wel heel belangrijk als constructeur, om voldoende opdrachten te krijgen.

Mijnzzp.nl