Constructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een constructeur is verantwoordelijk voor het doorberekenen van bouwkundige constructies, zodat constructies op een veilige manier toegepast kunnen worden. Draagconstructies worden binnen de bouw en de civiele techniek veel toegepast op verschillende manieren. Het is de constructeur die bepaalt hoe sterk bouwconstructies toegepast moeten worden en op welke manier de bouwconstructie toegepast moeten worden. Draagconstructies kunnen onder andere betrekking hebben op funderingen, wanden, vloeren, balken en kolommen. De werkzaamheden van een constructeur zijn aan te merken als belangrijk, omdat gebouwen alleen op een veilige manier gebruikt kunnen worden als de toegepaste constructies goed doorberekend zijn door een constructeur. Vergunningverleners zoals gemeentes geven alleen een bouwvergunning af als er goedgekeurde constructietekeningen aanwezig zijn die onderdeel uitmaken van de bouwtekening en vergunningaanvraag. Als constructeur werk je meestal met verschillende specialisten samen, zoals een architect, een bouwkundig tekenaar, gemeente en de opdrachtgever zoals een aannemer. De werkzaamheden van een constructeur zijn aan te merken als specialistische werkzaamheden, die niet door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Het doorberekenen van krachten op gebouwen en het doorberekenen van de invloeden van krachten op gebouwen vraagt om specifieke kennis. Een constructeur kan ook gezien worden als technisch tekenaar, omdat een constructeur ook veel bouwkundige tekeningen zal maken. Een belangrijke toevoeging hierbij is wel dat een constructeur detailtekeningen maakt van constructies. Het is niet zo dat een constructeur alleen werkzaam is binnen de bouwsector. Ook binnen de waterbouw en scheepsbouw komt het beroep constructeur voor. Als constructeur heb je te maken met wet- en regelgeving, omdat constructies aan wetgeving moeten voldoen. Ook brandveiligheid heeft een belangrijke rol binnen de werkzaamheden van een constructeur.

Een constructeur kan dus aangemerkt worden als technisch tekenaar die zich richt op het maken van detailtekeningen van constructies. Als constructeur kan je te maken krijgen met verschillende gebouwen, omdat gebouwen alleen gebouwd kunnen worden door het toepassen van (draag)constructies. Ook de fundering van gebouwen moet gezien worden als draagconstructie, omdat deze het gewicht van het gehele gebouw moeten kunnen dragen. Draagconstructies hebben dus niet alleen betrekking op overspanningen. Ook een vloer moet bijvoorbeeld aangemerkt worden als draagconstructie. Als we spreken van constructies gaat het niet alleen om het gewicht van het gebouw zelf, omdat ook andere factoren een belangrijke rol spelen bij de constructie. Denk bijvoorbeeld aan een dak, dat sterk genoeg moet zijn om een dikke pak sneeuw te kunnen dragen of aan de windbelasting van gebouwen. Daarnaast speelt het gebruik van gebouwen, bruggen en tunnels een belangrijke rol op de uiteindelijke constructie. Denk bijvoorbeeld aan een vloerconstructie, die sterk genoeg moet zijn om zware machines of vrachtwagens te kunnen dragen zonder dat deze gaat scheuren of verzakking zal veroorzaken. Het berekenen en doorberekenen van constructies is niet makkelijk. Deze werkzaamheden worden dan ook in veel gevallen uitgevoerd door gespecialiseerde constructiebureaus. Een constructeur moet dus met veel verschillende zaken rekening houden. Denk bijvoorbeeld ook aan de invloed van een mogelijke aardbeving.

Toepassing staalconstructies

Staalconstructies worden binnen de bouw vaak toegepast, omdat door het toepassen van staalconstructies veel constructies gemaakt kunnen worden die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast zijn staalconstructies relatief gezien goedkoop, waardoor er goedkoper gebouwd kan worden. Ook de bouwperiode zelf is meestal korter als er gebruikt wordt gemaakt van staalconstructies. Denk bijvoorbeeld aan de grote fabriekshallen die overal te vinden zijn. De meeste fabriekshallen worden tegenwoordig uitgevoerd door middel van staalconstructies. Staalconstructies moeten niet alleen veilig zijn maar ook brandwerend. Het nadeel van staal is dat staal kan doorbuigen als het te warm wordt zoals door een brand. Afhankelijk van het gebruik en de toepassing van staal kan het zijn dat staalconstructies brandwerend bekleed moeten worden of voorzien moeten worden van een speciale coating. Ook deze voorzieningen maken over het algemeen een belangrijk onderdeel uit van de bouwvergunning.

Constructie verbouwing woningen

De meeste mensen krijgen te maken met constructietekeningen en constructieberekeningen, als ze een dragende muur willen verwijderen om bepaalde ruimtes groter te maken of als er een uitbouw gebouwd gaat worden. Dit soort verbouwingswerkzaamheden is meestal vergunningsplichtig. Het verwijderen van een dragende muur zoals een binnenmuur of buitenmuur mag alleen uitgevoerd worden door een aannemer als er een vergunning voor is. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente wil zien of bepaalde werkzaamheden geen negatieve invloed hebben op de gehele constructie. Als dragende muren op een verkeerde manier opgevangen worden kunnen er ongelukken gebeuren. Het is daarom zo belangrijk om een constructieberekening te laten maken.

Beroep constructeur

Het beroep constructeur heeft niet alleen betrekking op de bouw, omdat constructeurs ook in andere sectoren werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de civiele techniek die op verschillende manieren te maken heeft met constructies en technisch tekeningen. Ook bruggen, wegen, sluizen en tunnels zijn bouwwerken die alleen op een veilige manier gebouwd kunnen worden als de constructie klopt. Ook binnen de scheepsbouw komt het beroep constructeur voor. Als constructeur kan het voorkomen dat je niet alleen constructies berekent, omdat constructeurs ook actief betrokken kunnen zijn op locatie als het gaat om ingewikkelde constructies.

Wat doet een constructeur:

  • Het maken van technische tekeningen
  • Het maken van constructieberekeningen
  • Het controleren van normen en toetsen van wet- en regelgeving
  • Het begeleiden van complexe constructiewerkzaamheden
  • Het raadplegen en overleggen met toeleveranciers
  • Het overleggen met betrokken partijen
  • Het schrijven van technische documenten

Beroep constructeur:

Opleidingen tot constructeur

Wie een carrier ambieert als constructeur zal een opleiding moeten gevolgen op Hbo-niveau in de richting bouwkunde, met de specialisatie constructie en techniek. Tijdens de opleiding leer je constructies maken en berekenen die ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de bouw of civiele techniek. Bouwtechnisch en constructief ontwerpen en tekenen spelen de belangrijkste rol tijdens de opleiding. Afhankelijk van de vooropleiding is de opleiding rechtstreeks te volgen of niet. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende constructeur.

Bedrijven waar een constructeur werkzaam zijn

Een constructeur kan bij verschillende bedrijven werkzaam zijn die wel aan de bouw gelieerd zijn, zoals een aannemer, architectenbureau, constructiebedrijf, ingenieursbureaus en bij gemeentes. Maar natuurlijk is ook een carrière als zelfstandig ondernemer mogelijk als constructeur. Er zijn redelijk veel constructeur werkzaam als ondernemer. In dat geval heb je meestal te maken met verschillende opdrachtgevers.

Competenties constructeur

De belangrijkste competentie van een constructeur is de vakinhoudelijke kennis van bouwkunde, met de belangrijke nadruk op constructies. Het kunnen maken van constructieberekeningen en bouwconstructies moet dan ook gezien worden als de belangrijkste competentie. Omdat een constructeur veel zal samenwerken met diverse vaklieden en aannemersbedrijven moet een constructeur over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook cijfermatig inzicht is als constructeur erg belangrijk te noemen. Ook het kunnen maken van duidelijk en goede bouwkundige tekeningen moet als constructeur vanzelfsprekend zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, controleren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren, presteren en monitoren. Het monitoren is belangrijk als constructeur, omdat het als constructeur belangrijk is om in het veld te controleren of de constructies op de juiste manier toegepast zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als constructeur

De vraag naar constructeurs is groot te noemen. Het vinden van werk als constructeur is dan ook vaak geen enkel probleem. Er zijn veel verschillende bedrijven die gebruikmaken van constructeurs. Ook als zelfstandig ondernemer is er doorgaans voldoende werk te vinden als constructeur. Er zijn veel aannemers die constructieberekeningen nodig hebben voor een bouwvergunning, en graag bij een zelfstandig constructeur uit komen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris constructeur

Als constructeur in loondienst kan je afhankelijk van ervaring, leeftijd en verantwoordelijkheid tussen de 2400 en 3700 euro bruto per maand verdienen. Een constructeur die als zelfstandig ondernemer werkt kan, mits er voldoende opdrachten binnen komen, meer verdienen. Een goed netwerk van collega-ondernemers in de bouwwereld is wel belangrijk als constructeur, om voldoende opdrachten te krijgen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Constructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Constructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl