Seismoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een seismoloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in seismologie. Seismologie is een wetenschappelijke discipline binnen de geofysica. Geofysica is de studie van natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de aarde. Geofysica en dus het vakgebied van een seismoloog behoren toe tot de studie aardwetenschappen. Als seismoloog ben je gespecialiseerd in het bestuderen, meten en beschrijven van seismische golven bij aardbevingen. Seismische golven zijn golven die zich voortbewegen in of op het aardoppervlak als gevolg van vrijkomende voortplantende energie, die op een natuurlijke of onnatuurlijke manier veroorzaakt zijn. Natuurlijke en onnatuurlijke seismische golven kennen wij als een aardbeving. Een onnatuurlijke oorzaak van seismische activiteiten kan bijvoorbeeld een explosie in of boven de grond zijn, die veroorzaakt is door mensen. Daarnaast kan er sprake zijn van onbedoelde seismische activiteiten veroorzaakt door de mens, zoals door het oppompen van gas of olie vanuit de grond of door mijnbouw. Het is niet zo dat een seismoloog alleen natuurlijke aardbevingen zal onderzoeken, omdat er ook sprake kan zijn van niet natuurlijke aardbevingen. De oorzaak van aardbevingen maakt voor het meten en registeren van aardbevingen verder niet uit. Tegenwoordig maken seismologen gebruik van moderne en gevoelige apparatuur om de kleinste trillingen te kunnen registreren. Dit soort instrumenten noemt men ook wel een seismograaf. Met een seismograaf kunnen aardbevingen (seismische golven) geregistreerd worden inclusief de samenstelling van de diverse aardlagen. De werkzaamheden van een seismoloog zijn specialistische werkzaamheden, die niet door iedereen zomaar uitgevoerd kunnen worden. Als seismoloog ben je over het algemeen werkzaam als onderzoeker en zal je onderzoek uitvoeren gericht op seismische processen op en in de aarde. Dit is belangrijk om de samenstelling van de aarde te leren kennen, zodat de oorsprong van aardbevingen onderzocht kan worden.

Een seismoloog is dus een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in seismologie. De meeste mensen zullen de seismoloog kennen als iemand die aardbevingen probeert te voorspellen door het uitvoeren van metingen. Echter voeren seismologen ook andere werkzaamheden uit dan het alleen voorspellen van aardbevingen. Denk bijvoorbeeld aan oliemaatschappijen en mijnbouwbedrijven, die gebruikmaken van seismologen om te kunnen bepalen waar en hoeveel grondstoffen zich precies bevinden binnen de aarde. Dit soort bedrijven is zeer actief op het gebied van seismologisch onderzoek. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het in kaart brengen van de bodemstructuur voor gemeentes en aannemers, zodat ze precies weten welke fundering ze moeten toepassen bij nieuwbouw. Er zijn twee soorten seismische golven die een seismoloog kan meten, namelijk ruimtegolven en oppervlaktegolven. Ruimtegolven is de seismische activiteit binnen in de aarde. Oppervlaktegolven bevinden zich aan de oppervlakte van de aarde. De oppervlaktegolven veroorzaken meer schade dan ruimtegolven, omdat ze een grotere amplitude (trilling) hebben.

Het in kaart brengen van de bodem en het kunnen meten van bodemactiviteiten is om verschillende redenen erg belangrijk. Toch kennen de meeste mensen de seismoloog alleen van aardbevingen, omdat de gevolgen van een aardbeving zeer groot kunnen zijn. Naast de directe gevolgen van een aardbeving bestaan er ook indirecte gevolgen van een aardbeving, zoals een mogelijke tsunami. Een tsunami is een vloedgolf uit de zee die ontstaat door een zee- of aardbeving, die vernietigende gevolgen kan hebben wanneer deze groot genoeg is en qua locatie dicht genoeg bij het land plaatsvindt. Een aardbeving kan ook andere negatieve gevolgen hebben, zoals een vulkaan die uitbarst door de trillingen of andere ernstige milieurampen die anders niet plaatsgevonden zouden hebben. Denk bijvoorbeeld aan grote branden of aan fabrieken die het milieu kunnen vervuilen.

Toepassing seismologie

Vooral binnen aardbevingsgebieden is er steeds meer aandacht voor de mogelijke bodemactiviteiten, omdat door het in kaart brengen van de bodemkwaliteit en mogelijke seismologische activiteiten in de bodem grote problemen en zelf rampen voorkomen kunnen worden. Dit heeft voornamelijk betrekking op onze manier van bouwen. Denk bijvoorbeeld aan grote gebouwen, zoals wolkenkrabbers die door aardbevingen grote schade kunnen oplopen of zelfs kunnen instorten. Voor deze gebouwen is het zeer belangrijk dat de funderingen op de juiste manier gebouwd zal worden, zoals door het toepassen van grote rubberblokken in de fundering die trillingen in de bodem kunnen opvangen, zodat de wolkenkrabber zelf minder zal trillen. Maar ook grote contragewichten boven in wolkenkrabbers kunnen bewegingen door wind of grondtrillingen tegen gaan of verminderen.

Hoe ontstaat een aardbeving:

Hoe ontstaat een tsunami:

Opleidingen tot seismoloog

Wie een carrière ambieert als seismoloog kan het beste de universitaire studie aardwetenschappen volgen. De opleiding aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding die diverse vakken zal combineren, zoals natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Tijdens deze opleiding leer je hoe aardbevingen worden veroorzaakt en hoe bergen precies zijn ontstaan. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een seismoloog werkzaam kan zijn

Een seismoloog zal over het algemeen werkzaam zijn voor onderzoeksbedrijven of voor onderzoekinstellingen. Daarnaast is het denkbaar dat een seismoloog werkzaam is voor overheden, omdat de werkzaamheden voor overheden erg belangrijk zijn. Ook is het denkbaar dat een seismoloog in dienst zal zijn van een energiemaatschappij of mijnbouwbedrijf, omdat deze ook veel gebruikmaken van seismologen.

Competenties seismoloog

De belangrijkste competentie van een seismoloog is dat je aangemerkt kan worden als wetenschappelijk onderzoeker. Met andere woorden moet een seismoloog beschikken over onderzoeksvaardigheden. Ook het wetenschappelijk kunnen analyseren van gegevens en het kunnen verwerken van deze gegevens in bruikbare modellen is belangrijk. Daarnaast moet een seismoloog beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je in de meeste gevallen werkzaam bent met verschillende collega's. Ook het uitvoeren van veldwerk mag geen probleem zijn. Algemeen belangrijke woorden kritisch, techniek, data, nauwkeurigheid, inzicht, cijfermatigheid, passie, energie, plannen, organiseren en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als seismoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een seismoloog is over het algemeen goed te noemen. Zoals eerder omschreven kan je als seismoloog voor verschillende bedrijven of onderzoeksinstellingen werkzaam zijn en is het verkrijgen van een baan als seismoloog over het algemeen geen probleem. Als seismoloog zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Wel is het denkbaar dat een seismoloog vroeg of laat een leidinggevende functie zal bekleden, wat ook gezien kan worden als het doorgroeien binnen je carrière. Daarnaast kan een seismoloog promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris seismoloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor verschillende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn. Een seismoloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Over het algemeen zullen commerciële bedrijven meer betalen dan overheidsgerelateerde bedrijven.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Seismoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Seismoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl