Veldwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep veldwerker
Werken als veldwerker op verschillende manieren
Maatschappelijk veldwerk
Grondonderzoek dijken:
Veldwerk van het Leger des Heils:
Opleidingen tot veldwerker
Bedrijven waar een veldwerker werkzaam kan zijn
Competenties veldwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veldwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris veldwerker
Eigen bedrijf starten als Veldwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Veldwerker

Beroep veldwerker

Een veldwerker is iemand die in het veld werkzaam is om bepaalde data te verzamelen. Een veldwerker werkt dan ook hoofdzakelijk in de buitendienst en niet op kantoor, zoals de collega's van de binnendienst. De term “in het veld” geeft aan dat er op locatie bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Veldwerkers komen in de praktijk op verschillende manieren voor, omdat het binnen verschillende branches belangrijk is dat er veldwerk uitgevoerd wordt om informatie te verkrijgen. Denk hierbij aan geologisch veldwerk, biologisch veldwerk, maatschappelijk veldwerk en aan kadastraal veldwerk. De benaming veldwerker heeft zelf geen betrekking op een specifiek beroep en moet gezien worden als een algemene term, die toebehoort tot enkele specifieke beroepen. Veldwerk kan niet gezien worden als het simpelweg buiten werken, omdat veldwerk betrekking heeft op vaklieden die bepaalde informatie moeten verzamelen in het veld. Een straatveger of parkeerwachter kan dan ook niet aangemerkt worden als veldwerker. Een veldwerker is iemand die data aan het verzamelen is, zodat collega's van de binnendienst deze data kunnen verwerken in hun systemen. Zonder deze data kan het bedrijf geen juiste gegevens of data verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeerstellers, die op een kruispunt het aantal auto's tellen om de verkeersdrukte inzichtelijk te krijgen. Een ander voorbeeld is het opmeten van percelen voor woningbouw. Waar een veldwerker werkzaam is, en wat een veldwerker doet is verder niet zomaar aan te geven, omdat veldwerk binnen verschillen beroepen voorkomt. Daarnaast komt veldwerk op alle niveaus voor, van ongeschoolde arbeid tot wetenschappelijk niveau. Zoals eerder omschreven heeft veldwerk in alle gevallen betrekking op het verzamelen van bepaalde data, die op een later moment gebruikt wordt om gegevens te kunnen verwerken op kantoor door de verzamelde gegevens te analyseren.

Werken als veldwerker op verschillende manieren

Een veldwerker is dus iemand, die voor zijn of haar werkzaamheden in het veld werkzaam is om data te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoekers die monsters nemen om de kwaliteit van grond of water te kunnen vaststellen. Dit is meestal nodig om te controleren of er sprake is van milieuverontreiniging of om de waterkwaliteit te kunnen bepalen. Bodemonderzoekers worden ingeschakeld door overheden of bedrijven, die vergunningplichtige werkzaamheden gaan uitvoeren. Denk hierbij aan gemeentes, aannemers, ingenieurs of aan waterschappen. In de meeste gevallen worden de bodemmonsters in een laboratorium onderzocht door een laborant. Andere bekende veldwerkers zijn landmeters. Landmeters zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het in kaart brengen van percelen en het uitzetten van nieuwe wegen. Ook geologen en biologen zijn regelmatig werkzaam als veldwerker. Een geoloog heeft data nodig om de geologische geschiedenis van de bodem te kunnen bepalen en een bioloog heeft data nodig om inzichtelijk te krijgen hoe planten zich voortplanten of hun voedsel opnemen. Er zijn dus verschillende beroepen denkbaar die sterk afhankelijk zijn van veldwerk. Denk bijvoorbeeld ook aan geschiedkundigen, die archeologen in het veld zetten om de bodem te onderzoeken op oudheden.

Maatschappelijk veldwerk

Onder maatschappelijk veldwerk verstaat men het verzamelen van data over bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen in een woonwijk, het verzamelen van data op werklocaties of het verzamelen van data met betrekking tot het aantal mensen dat een winkelcentrum bezoekt. In dit geval spreekt men ook wel van een socioloog, die gespecialiseerd is in sociale wetenschappen. Ook een enquêteur die op straat of aan huis enquêtes afneemt om data te verzamelen kan aangemerkt worden als veldwerker. Maatschappelijk veldwerk komt op veel verschillende manieren voor. In alle gevallen heeft dit betrekking op het verzamelen van data om de maatschappij verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan het tellen van voertuigbewegingen, het onderzoeken van dienstverlening of aan het onderzoeken waarom in bepaalde wijken meer criminaliteit voorkomt. Dit soort gegevens is voor verschillende onderzoekers en beleidsbepalers belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan statistici, wethouders, ministers en opiniemakers.

Grondonderzoek dijken:

Veldwerk van het Leger des Heils:

Opleidingen tot veldwerker

Het beroep veldwerk is te algemeen om een passende opleiding te kunnen benoemen. Veldwerk is binnen verschillende sectoren belangrijk en kan betrekking hebben op verschillende vaklieden. Het simpel tellen van voertuigbewegingen in het verkeer kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als veldwerker. Het beroep veldwerker komt dan ook voor als ongeschoolde arbeid tot aan volwaardige universitaire beroepen. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een veldwerker werkzaam kan zijn

Een veldwerker is over het algemeen werkzaam voor een onderzoeksbureau of voor een adviesbureau. Eigenlijk kan een veldwerker overal wel werkzaam zijn, omdat een veldwerker bijvoorbeeld ook ingezet kan worden door een waterschap om dijkmetingen uit te voeren als dijkopzichter. Daarnaast is het denkbaar dat een veldwerker via een uitzendbureau werkzaam is. Zoals eerder omschreven zijn er veel vaklieden die aangemerkt kunnen worden als veldwerker. Denk bijvoorbeeld ook aan onderzoeksjournalisten of reporters, die in het veld werkzaam zijn om de waarheid te achterhalen.

Competenties veldwerker

De competenties van een veldwerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per beroep kunnen verschillen. In het algemeen kunnen we stellen dat een veldwerker secuur moet werken om betrouwbare data te verzamelen. De verkregen data moet kloppen om de juiste gegevens te kunnen krijgen. Omdat een veldwerker met andere mensen te maken krijgt, zul je in de meeste gevallen moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook motivatie en doorzettingsvermogen kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, onderzoeken, plannen, organiseren en resultaatgericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veldwerker

Er is geen voorbeeld te geven van het arbeidsmarktperspectief, omdat de werkzaamheden daarvoor niet specifiek genoeg zijn. Over het algemeen is er wel veel vraag naar veldwerkers, echter heeft dit verder niet echt te maken met een mogelijk arbeidsmarktperspectief. Het arbeidsmarktperspectief is afhankelijk van de werkzaamheden en het opleidingsniveau. Daarnaast komt het voor dat veldwerk gecombineerd wordt met kantoorwerkzaamheden. Er zijn ook geen voorbeelden te geven van mogelijke doorgroeimogelijkheden. Als wetenschapper is het denkbaar dat je vroeg of laat zal promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veldwerker

Het is niet mogelijk om een voorbeeld te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een veldwerker binnen verschillende branches werkzaam kan zijn. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat de functie veldwerker betrekking kan hebben op verschillende beroepen. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Veldwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Veldwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Veldwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veldwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Veldwerker.

Mijnzzp.nl