Opiniemaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep opiniemaker
Maatschappelijke meningsvorming beïnvloeden
Wat doet een opiniemaker?
Wie is er allemaal opiniemaker?
Verschil opiniemaker en opiniepeiler
Opiniemakers Syp Wynia:
Opleidingen tot opiniemaker
Bedrijven waar een opiniemaker werkzaam kan zijn
Competenties opiniemaker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opiniemaker
Arbeidsvoorwaarden en salaris opiniemaker
Eigen bedrijf starten als Opiniemaker
Boekhoudprogramma vergelijken Opiniemaker

Beroep opiniemaker

Een opiniemaker is iemand die op verschillende manieren probeert om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. Ook het aanwakkeren van bepaalde onderwerpen, zodat er discussies ontstaan over het betreffende onderwerp, is een taak die toebehoort tot de opiniemaker. In veel gevallen zal een opiniemaker gebruikmaken van de media om bepaalde discussies op gang te brengen of om de mening van mensen te kunnen beïnvloeden. Om effectief te kunnen werken als opiniemaker zal er over het algemeen sprake moeten zijn van massale media-aandacht, omdat anders het beïnvloeden van mensen niet mogelijk is. Een opiniemaker zal over het algemeen scherpe argumenten gebruiken, die ook gevoelig kunnen zijn, waardoor de opiniemaker een maatschappelijke discussie op gang kan brengen. Een andere benaming voor opiniemaker kan ook zijn opinieleider. In de meeste gevallen zal een opiniemaker alleen de mening over actuele onderwerpen proberen te beïnvloeden, zoals tijdens verkiezingen. De term opiniemaker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat in principe iedereen aangemerkt kan worden als opiniemaker. Een belangrijke aanvulling hierop is dat er wel sprake moet zijn van veel aandacht door de media, omdat het anders niet mogelijk is om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. Het opinie maken is een effectieve methode om bepaalde standpunten op een brede manier onder de aandacht te brengen. Het opstarten van effectieve campagne is wel moeilijk, omdat het een organisatie moet betreffen die veel aandacht heeft binnen de media. De meeste opiniemakers hebben dan ook direct of indirect veel te maken met de media. Opiniemakers maken gebruik van massamedia dat betrekking heeft op openbare communicatie en massacommunicatie. Tegenwoordig is het opinie maken wel makkelijk geworden door de opkomst van het internet.

Maatschappelijke meningsvorming beïnvloeden

Een opiniemaker is dus een persoon of organisatie die probeert om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. De term opiniemaker heeft in de meeste gevallen betrekking op belangrijke maatschappelijke discussies, die leven onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan campagneleiders, die fungeren als opiniemaker tijdens een verkiezingsperiode, omdat ze de verkiezing willen winnen. Tijdens verkiezingsperiodes zullen de meeste campagneleiders er alles aan doen om bepaalde argumenten extra onder de aandacht te brengen van de bevolking, zodat er een maatschappelijke discussie ontstaat. Het doel van de campagneleiders en de opiniemaker is in dit geval het winnen van de verkiezing, zodat de betreffende partij een minister mag aanleveren binnen het nieuwe kabinet. Zoals eerder omschreven kan de term opiniemaker op iedereen van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan fondsenwervers, die door middel van een opinie aandacht vragen voor bepaalde standpunten. Een ander voorbeeld is het onder de aandacht brengen van meer algemene zaken, zoals het verbieden van het roken. Om bepaalde doelstellingen te kunnen bereiken kan het handig zijn om gebruik te maken van een opiniemaker.

Wat doet een opiniemaker?

Een opiniemaker is dus een persoon die actief deelneemt aan het publieke debat door zijn of haar standpunten, meningen en analyses over verschillende onderwerpen te delen. Ze streven ernaar om invloed uit te oefenen op de publieke opinie en het denken van anderen te beïnvloeden. Opiniemakers kunnen actief zijn in verschillende domeinen, zoals politiek, cultuur, economie, sociale kwesties en meer. De taken en activiteiten van een opiniemaker kunnen als volgt worden samengevat:

  • Formuleren en delen van meningen: Opiniemakers zijn bedreven in het formuleren van hun eigen meningen en standpunten over specifieke kwesties. Ze maken gebruik van hun kennis, ervaring en expertise om argumenten te ontwikkelen en overtuigende redeneringen te presenteren.
  • Publiceren van opiniestukken: Opiniemakers schrijven vaak opiniestukken, columns of blogs waarin ze hun standpunten en argumenten presenteren. Deze worden gepubliceerd in kranten, tijdschriften, online platforms of andere media om een breed publiek te bereiken.
  • Optreden in de media: Opiniemakers worden vaak uitgenodigd om hun standpunten te delen via televisie-, radio- of online interviews, debatten of panelgesprekken. Ze gebruiken deze gelegenheden om hun argumenten te presenteren, in discussie te gaan met andere deelnemers en zo hun standpunten verder te verspreiden.
  • Sociale media en online aanwezigheid: Opiniemakers maken gebruik van sociale mediaplatforms en online kanalen om hun meningen te delen, discussies aan te gaan en volgers op te bouwen. Ze kunnen bloggen, tweeten, video's maken of andere vormen van online content gebruiken om hun standpunten te verspreiden en in interactie te treden met het publiek.
  • Deelnemen aan debatten en discussies: Opiniemakers nemen actief deel aan debatten en discussies over relevante onderwerpen. Ze kunnen deelnemen aan conferenties, lezingen, talkshows of andere evenementen waar ze hun standpunten presenteren, argumenten uitwisselen en in dialoog gaan met andere experts of tegenstanders.
  • Beïnvloeden van de publieke opinie: Opiniemakers streven ernaar om de publieke opinie te beïnvloeden en het denken van mensen te veranderen. Ze proberen anderen te overtuigen, bewustzijn te creëren voor bepaalde kwesties, discussie te stimuleren en mogelijk zelfs verandering teweeg te brengen.
  • Bouwen van een persoonlijk merk: Opiniemakers werken vaak aan het opbouwen van een persoonlijk merk en een reputatie als een autoriteit op hun vakgebied. Ze kunnen hun expertise tonen, consistentie in hun standpunten behouden en waarde bieden aan hun publiek, waardoor ze geloofwaardigheid en invloed opbouwen.

Opiniemakers spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het publieke discours en het stimuleren van debat en discussie. Ze hebben invloed op de publieke opinie en kunnen een bron van inspiratie, informatie en kritisch denken zijn voor anderen.

Wie is er allemaal opiniemaker?

Iedereen kan aangemerkt worden als een opiniemaker, echter moet er wel sprake zijn van massale media-aandacht omdat het anders niet mogelijk is om discussies op gang te brengen waardoor er ook geen maatschappelijke discussies zullen ontstaan. De meeste opiniemakers zullen er alles aan doen om een bepaalde discussies los te maken onder mensen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van social media of aan het maken van reclame op televisie en radio. Wanneer personen andere personen en/of instanties proberen te beïnvloeden zonder dat er sprake is van massale media-aandacht spreekt men wellicht eerder van een lobbyist dan van een opiniemaker. Lobbyisten proberen ook invloedrijke mensen te beïnvloeden, echter zal een lobbyist zich over het algemeen niet richten op maatschappelijke discussies. Een andere vorm van opiniemakers kunnen columnisten zijn, die ook regelmatig gevoelige onderwerpen bespreken in de media.

Verschil opiniemaker en opiniepeiler

Het verschil tussen een opiniemaker en opiniepeiler is dat de opiniemaker maatschappelijke discussies zal proberen te starten en te beïnvloeden. Het is de opiniepeiler die zal monitoren of de opiniemaker succesvol is. Door het regelmatig ondervragen van mensen en het houden van enquêtes kan een opiniepeiler de veranderingen onder de bevolking monitoren. Een opiniepeiler kan bijvoorbeeld wekelijks zijn bevindingen uitbrengen aan presentators van nieuwsprogramma's.

Opiniemakers Syp Wynia:

Opleidingen tot opiniemaker

Er bestaan geen opleidingen tot opiniemaker anders dan bijvoorbeeld mediatrainingen. Het is als opiniemaker erg belangrijk dat iemand kennis heeft van de media en dat de opiniemaker ook gezien moet kunnen worden als communicatieadviseur. Een opiniemaker zal over het algemeen veel met journalisten te maken krijgen en zal ook veel discussies moeten voeren. Het beroep opiniemaker is verder niet specifiek genoeg om een passende opleiding te kunnen benoemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Bij het opstarten van een eigen bedrijf heb je ook te maken met het bijhouden van de boekhouding. Hiervoor kun je een boekhoudprogramma zzp gebruiken. De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van het online boekhouden in de cloud.

Bedrijven waar een opiniemaker werkzaam kan zijn

Een opiniemaker is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, omdat de meeste opiniemakers actief zijn binnen politieke partijen. Daarnaast kan een opiniemaker werkzaam zijn voor bepaalde belangenbehartigers die onderwerpen onder de aandacht van mensen proberen te krijgen. Wel is het denkbaar dat een professionele opiniemaker werkzaam is als ondernemer. Het beroep opiniemaker komt in loondienst eigenlijk niet fulltime voor.

Competenties opiniemaker

De belangrijkste competentie van een opiniemaker is het stellen van duidelijke doelstellingen, zodat de juiste discussie op gang gebracht wordt. De werkzaamheden van een opiniemaker kunnen zeer gevoelig zijn en soms niet goed uitpakken voor de opiniemaker. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke discussies, die niet goed vallen onder bevolking. Daarnaast moet een opiniemaker beschikken over wiskundig inzicht en kunnen werken met statistieken. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, interviewen, presteren, onafhankelijkheid, plannen, doorzettingsvermogen, visie, adviseren, inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opiniemaker

Arbeidsmarktperspectief als opiniemaker is niet van toepassing, omdat het beroep opiniemaker niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Opiniemaker moet eerder gezien worden als een aanvulling op een beroep dan een specifiek beroep. De doorgroeimogelijkheden als opiniemaker kunnen gezien worden in het bereiken van de gestelde doelstellingen. Over het algemeen zal een opiniemaker verder niks te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opiniemaker

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op een opiniemaker, omdat iedereen aangemerkt kan worden als opiniemaker. Een opiniemaker kan bijvoorbeeld een zelfstandig werkende columnist zijn of iemand die veel volgers heeft via het internet. Het beroep opiniemaker is dan ook niet specifiek genoeg om arbeidsvoorwaarden of het salaris te kunnen benoemen.

Eigen bedrijf starten als Opiniemaker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Opiniemaker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Opiniemaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Opiniemaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Opiniemaker.

Mijnzzp.nl