Opiniemaker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Opiniemaker?

Opiniemaker is een algemene benaming voor personen die op verschillende manieren proberen de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. Ook het aanwakkeren van bepaalde onderwerpen zodat er discussies ontstaan over het onderwerp is een taak die toebehoort tot de opiniemaker. In veel gevallen zal een opiniemaker gebruik maken van de media om bepaalde discussies op gang te brengen of om de mening van mensen te kunnen beïnvloeden. Om effectief te kunnen werken als opiniemaker zal er over het algemeen sprake moeten zijn van massale media aandacht, omdat anders het beïnvloeden van veel mensen niet mogelijk zal zijn. Een opiniemaker zal over het algemeen scherpe argumenten gebruiken die ook gevoelig kunnen zijn, waardoor de opiniemaker een maatschappelijke discussie op gang kan brengen. Een andere andere benaming voor opiniemaker kan ook zijn opinieleider. In de meeste gevallen zal een opiniemaker alleen de mening over actuele zaken proberen te beïnvloeden, zoals tijdens verkiezingen. De term opiniemaker moet verder vrij algemeen gezien worden omdat in principe iedereen aangemerkt kan worden als opiniemaker. Een belangrijke aanvulling hierop is dat er wel sprake moet zijn van veel aandacht door de media, omdat het anders niet mogelijk is om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl