Opiniemaker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Opiniemaker?

Een opiniemaker is iemand die op verschillende manieren probeert om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. Ook het aanwakkeren van bepaalde onderwerpen, zodat er discussies ontstaan over het betreffende onderwerp, is een taak die toebehoort tot de opiniemaker. In veel gevallen zal een opiniemaker gebruik maken van de media om bepaalde discussies op gang te brengen of om de mening van mensen te kunnen beïnvloeden. Om effectief te kunnen werken als opiniemaker zal er over het algemeen sprake moeten zijn van massale media aandacht, omdat anders het beïnvloeden van mensen niet mogelijk is. Een opiniemaker zal over het algemeen scherpe argumenten gebruiken, die ook gevoelig kunnen zijn, waardoor de opiniemaker een maatschappelijke discussie op gang kan brengen. Een andere andere benaming voor opiniemaker kan ook zijn opinieleider. In de meeste gevallen zal een opiniemaker alleen de mening over actuele onderwerpen proberen te beïnvloeden, zoals tijdens verkiezingen. De term opiniemaker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat in principe iedereen aangemerkt kan worden als opiniemaker. Een belangrijke aanvulling hierop is dat er wel sprake moet zijn van veel aandacht door de media, omdat het anders niet mogelijk is om de maatschappelijke meningsvorming van mensen te beïnvloeden. Het opinie maken is een effectieve methode om bepaalde standpunten op een brede manier onder de aandacht te brengen. Het opstarten van effectieve campagne is wel moeilijk, omdat het een organisatie moet betreffen die veel aandacht heeft binnen de media. De meeste opiniemakers hebben dan ook direct of indirect veel te maken met de media. Opiniemakers maken gebruik van massamedia, dat betrekking heeft op openbare communicatie en massacommunicatie. Tegenwoordig is het opinie maken wel makkelijk geworden door de opkomst van het internet.

Lees verder...


Mijnzzp.nl