Campagneleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een campagneleider is een persoon die leiding geeft aan een bepaalde campagne. In veel gevallen zal het gaan om een landelijke of regionale verkiezingscampagne, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn omdat ook andere organisaties een campagne kunnen organiseren om hun doel te behalen. Toch zullen de meeste mensen bij het woord campagneleider automatisch aan verkiezingen denken. Een campagne is een actie om een bepaald doel te behalen, zoals het behalen van veel stemmen. Wanneer een campagneleider nauw betrokken is bij een politieke partij noemt men een campagneleider ook wel eens een adviseur, voorlichter of spindoctor. Het maakt verder niet uit welke benaming iemand heeft, omdat in alle gevallen het doel het zelfde is, namelijk het zo positief mogelijk neerzetten van een partij of een persoon binnen de partij. Het beroep campagneleider moet verder dus vrij algemeen gezien worden, omdat een campagneleider verantwoordelijk kan zijn voor verschillende soorten verkiezingen en/of campagnes. Denk bijvoorbeeld ook aan een reclamecampagne of aan een publiciteitscampagne. Een campagne hoeft niet alle gevallen betrekking te hebben op verkiezingen, omdat er ook andere vormen van campagnes bestaan. Ook het doel van campagnes kan per soort campagne verschillen.

De benaming campagneleider hoeft dus niet te betekenen dat het om een politieke verkiezingscampagne gaat. Denk bijvoorbeeld ook aan andere organisaties, zoals milieuorganisaties of waterschappen, die een campagne kunnen opstarten om hun doel te behalen. Daarnaast kan een campagneleider de landelijke aanvoerder zijn van een campagne. Ook kan het gaan om een meer lokale campagneleider. Beide functies noemt men campagneleider, maar ze houden niet het zelfde in, omdat de verantwoordelijkheden andere liggen. Een lokale campagneleider zal in de meeste gevallen geen spindoctor, voorlichter of adviseur zijn. Vooral bij grote campagnes, zoals verkiezingscampagnes, is de campagneleider meestal een persoon met veel aanzien of iemand die politicologie gestudeerd heeft. Een regionale campagneleider kan ook een vrijwilliger zijn.

De campagneleider is dus verantwoordelijk voor het gehele campagneteam, dat uit veel lokale teams kan bestaan. De lokale campagneteams krijgen meestal richtlijnen vanuit de landelijke partij of organisatie met betrekking tot hoe er precies campagne gevoerd moet worden.

Een verkiezingscampagneleider is doorgaans ook veel in het landelijke nieuws te zien, zoals in propaganda spotjes of in televisieprogramma's, om de boodschap en het gedachtegoed over te brengen. De benaming propaganda stamt af van het Latijn en betekent voortplanten of uitbreiden. Het doel van deze propaganda spotjes en andere televisieoptredens is het winnen van zoveel mogelijk stemmen voor de partij.

Spindoctor

Een spindoctor moet gezien worden als een persoonlijke coach, die bijvoorbeeld een aanstaande partijleider kan ondersteunen. Deze ondersteuning kan plaats vinden op diverse manieren, maar de belangrijkste taak van een spindoctor is het neerzetten van een goed en positief beeld van de aanstaande partijleider. Denk bijvoorbeeld aan mediatrainingen, zodat de aanstaande partijleider precies weet hoe hij of zij moet reageren op mogelijke vragen.

Campagneleider Stef Blok:

Wat is 't geheim van goed campagnevoeren:

Opleidingen tot campagneleider

Er bestaan geen opleidingen tot campagneleider. De functie campagneleider kan beroepsmatig uitgevoerd worden, maar het kan ook op vrijwillige basis uitgevoerd worden. Een beroepsmatige campagneleider kan een persoon zijn met veel aanzien, of is iemand die de universitaire studie politicologie heeft afgerond. De studie politicologie heeft alles met politiek en machtsverhoudingen te maken. Een andere mogelijk passende opleiding is de Hbo-opleiding Communicatie. Natuurlijk behoort een geheel andere opleiding ook tot de mogelijkheden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een campagneleider werkzaam kan zijn

Als campagneleider kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven of organisaties werkzaam zijn. Daarnaast kan je werken voor een politieke partij. Dit kan beroepsmatig of als vrijwilliger zijn.

Competenties campagneleider

De belangrijkste competentie als campagneleider is je enthousiasme en doorzettingsvermogen. Daarnaast moet je communicatief gezien zeer onderlegd zijn, omdat een campagne voeren alles te maken heeft met communicatie. Het op de juiste manier overbrengen van de boodschap staat centraal. Als campagneleider is ook het kunnen netwerken een belangrijke competentie. Andere belangrijke woorden zijn verbinden, flexibiliteit, sturing, doelstellingen en leiderschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als campagneleider

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op dit beroep, omdat het geen regulier beroep betreft. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, zodat je meer verantwoordelijkheden krijgt. Andere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt binnen dit beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris campagneleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en organisatie werkzaam kan zijn. Het salaris als campagneleider is niet zomaar aan te geven, omdat dit per functie erg kan verschillen. Een goed opgeleide politicoloog zal uiteraard meer verdienen dan een vrijwilliger.

Mijnzzp.nl