Sponsor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een sponsor is te beschrijven als een persoon, organisatie of als bedrijf dat financiële middelen of goederen ter beschikking gesteld ten behoeve van een activiteit of vereniging. Het zijn van een sponsor is op zich geen beroep te noemen, maar er doorgaans wel sprake van een beroepsmatige factor. Sponsoren hebben in het bedrijfsleven een belangrijke rol als het gaat om het financieel steunen van de sportbranche en culturele sector. De belangrijke rol komt voort uit het gegeven dat bepaalde activiteiten voor een deel afhankelijk zijn van het sponsorschap. Denk maar aan een organisatie als een betaald voetbalclub of basketbalclub op professioneel niveau. Het succes van dergelijke organisaties is afhankelijk van de inkomsten en daar leven sponsoren een belangrijke bijdrage aan. In de culturele sector zijn er allerlei evenementen die eveneens dankzij sponsorschap doorgang kunnen vinden. Er zijn dus zonder de inbreng van sponsoren veel activiteiten niet mogelijk. Of wel mogelijk, maar dan met uitzicht op minder succes. Overigens zijn er allerlei soorten sponsoren te onderscheiden met betrekking tot de mate van financiële ondersteuning. Er zijn bijvoorbeeld lokale sponsoren, zoals een winkelier die de plaatselijke voetbalclub ondersteunt. Of grote bedrijven die als sponsorgeld schenken aan sportclubs die daardoor in staat zijn om betere spelers aan te trekken. Het sponsorschap uit zich dan ook op verschillende manieren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als shirtsponsor op te treden of om te betalen voor een reclamebord dat langs het veld staat opgesteld. Het sponsorgeld is door sportclubs goed te gebruiken, maar ook door organisaties in de culturele sector. Bijvoorbeeld voor de organisatie van opera en ballet of door kunsthallen te sponsoren. Het gaat hier vaak om gerenommeerde en grote bedrijven die culturele activiteiten of instellingen sponsoren om een bijdrage aan de cultuur te leveren.

De term sponsor heeft in de meeste gevallen betrekking op het bedrijfsleven met sponsorschap van bedrijven als banken, verzekeraars en telecomproviders. Ook fabrikanten en hotelketens voorzien regelmatig in het sponsoren van culturele of sportieve evenementen. Dat geldt eveneens voor middenstanders en parkbeheerders. Er is met meerdere beroepen een relatie te leggen als het om het optreden als sponsor gaat. Denk maar aan een directeur van een bedrijf dat een sponsordeal sluit. Het is ook mogelijk dat een spelersmakelaar betrokken is bij het sponsorschap. Bijvoorbeeld door de vertegenwoordigde speler een deal te sluiten met een bepaald sportmerk. De speler draagt dan de kledij van de sponsor en krijgt daar een vergoeding voor. Zo speelt een influencer ook een rol in het sponsorschap, zoals door producten te tonen in een filmpje dat op social media wordt verspreid. Dat betreft dan een zogenoemde gesponsorde advertentie en daar profiteren onder meer ook bloggers van. Bijvoorbeeld door een gesponsorde blog te schrijven over een bepaald product, merk of bedrijf.

WAAROM SPONSOR WORDEN

Er zijn verschillende redenen te bedenken om sponsor te worden. Het is onder meer fiscaal gezien interessant om financiële middelen of goederen als sponsor ter beschikking te stellen. Daarnaast is het sponsorschap een middel om op kleine schaal of op grote schaal reclame te maken. Wat dat betreft is het een marketinginstrument dat verschillende doeleinden dient. Bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid door als shirtsponsor op te treden voor een club. Het is ook mogelijk om bedrijfskleding te bedrukken met het bedrijfslogo en de bedrijfsnaam erop. Of om een reclamebord te voorzien van een wervende tekst om de aandacht van het publiek te trekken. Bovendien kweekt een sponsor goodwill bij een grote doelgroep door een persoon, sporter of theatergezelschap te sponsoren. De goodwill zorgt voor het verbeteren van het imago en het sponsorschap is daarbij ook nog eens goed voor het verhogen van de omzet. Een bedrijf dat aan sponsoring doet, laat ook zien maatschappelijk of cultureel betrokken te zijn.

VERSCHIL TUSSEN SPONSORING EN SUBSIDIES

Er is een verschil tussen sponsoring en subsidies, want een sponsor krijgt in ruil voor financiële ondersteuning reclame ervoor terug. Dat is bij subsidies niet het geval. In dat kader is er bij subsidies te spreken van financiële ondersteuning aan bedrijven die het anders lastig hebben om met een dienst te starten. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van subsidie aan een bedrijf dat vernieuwend bezig is met innovatieve toepassingen. Bovendien zijn er aan het verkrijgen van subsidies allerlei voorwaarden verbonden. De regels zijn wat dat betreft een stuk strenger geregeld bij subsidies in vergelijking met sponsoring. Zo is het bijvoorbeeld nodig om bij een subsidie ieder jaar een accountantsverklaring op te stellen. Bovendien dient er sprake te zijn van toezicht door een toezichthouder die daarbij frequent over de voortgang rapporteert.

Het is bij subsidiëring handig om van de diensten van een subsidieadviseur gebruik te maken. Bij sponsoring is er doorgaans sprake van het opstellen van een sponsorovereenkomst met daarin het sponsorbedrag en de duur van de overeenkomst. Verder staat er in het sponsorcontract waar de sponsor recht op heeft of waar gebruikgemaakt van kan worden. Een sponsoring moet een algemeen nut beogende instelling natuurlijk ook echt helpen. Er is meestal wel een vorm van tegenprestatie, dat betrekking kan hebben op verschillende initiatieven. De tegenprestatie moet natuurlijk ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

WIE KAN SPONSOR WORDEN

In principe kan iedereen sponsor worden, want het gaat niet alleen om grote bedrijven. Op lokaal niveau is het voor lokale bedrijven bijvoorbeeld heel interessant om verenigingen te sponsoren, zoals een muziekvereniging of hockeyclub. Dergelijke clubs hebben veel baat bij sponsoren, maar dat geldt uiteraard ook voor professionele organisaties. Het is ook mogelijk om als individu als sponsor op te treden net als zzp-er of als bedrijf in het MKB. Er zijn meerdere vormen van sponsoring. Denk bijvoorbeeld aan een reclamebord langs de weg of aan het adverteren in een blad. Ook tijdens sportevenementen zijn er meestal wel mogelijkheden. Verenigingen en clubs kunnen in de meeste gevallen wel wat extra financiering gebruiken.

WAT DOET EEN SPONSOR:

  • Financiële middelen ter beschikking stellen
  • Goederen ter beschikking stellen
  • Evenementen sponsoren
  • Clubs of verenigingen sponsoren
  • Instellingen sponsoren
  • Reclame maken
  • Naamsbekendheid vergroten
  • Goodwill kweken
  • Betrokkenheid tonen

Sponsorwerving:

Netwerklunch met sponsoren:

OPLEIDINGEN TOT SPONSOR

Er is geen specifieke opleiding beschikbaar om sponsor te worden. Er zijn wel verschillende soorten opleidingen die deels voorbereiden op het sponsorschap. Denk maar aan de opleiding tot spelersmakelaar. In het kader van het aangaan van een sponsorschap komt een hbo-opleiding commerciële economie eveneens van pas.

BEDRIJVEN WAAR EEN SPONSOR WERKZAAM KAN ZIJN

Een sponsor is doorgaans een bedrijf en in dat kader is er sprake van een ondernemer die een sponsorovereenkomst aangaat. Het zijn dus meestal ondernemers die een bedrijf hebben en als sponsor optreden.

COMPETENTIES SPONSOR

Om als sponsor op te treden, is het als eerste van belang dat er financiële middelen beschikbaar voor zijn. Commercieel inzicht komt van pas omdat het sponsorschap uiteraard een vorm van reclame is. Zo is juridische kennis eveneens van belang omdat aan het sponsorschap een sponsorovereenkomst ten grondslag ligt. Vaardigheden op het gebied van communicatie zijn verder van belang net als betrokkenheid bij de te sponsoren activiteit of vereniging. Daarnaast is het handig om over kennis van marketing te beschikken om zoveel mogelijk voordeel uit het sponsorschap te halen.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS SPONSOR

Een sponsor kan klein beginnen met het sponsoren van de lokale voetbalclub. Met het groeien van het bedrijf van de sponsor is het altijd mogelijk om door te groeien en hoofdsponsor van een betaald voetbalclub te worden. De relatie tot de arbeidsmarkt speelt niet echt een rol als het om perspectief voor sponsoren gaat. Het is wel zo dat als het economisch slecht gaat, een sponsor minder snel bereid is om in deze vorm ondersteuning te bieden.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS SPONSOR

Het salaris is niet van toepassing bij een sponsor en dat geldt eveneens voor de arbeidsvoorwaarden. De voorwaarden liggen vast in de sponsorovereenkomst. Overigens kan goede sponsoring zeker bijdragen aan een hogere omzet en het vergroten van de naamsbekendheid.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Sponsor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sponsor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl