Sponsor

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Sponsor?

Een sponsor is te beschrijven als een persoon, organisatie of als bedrijf dat financiële middelen of goederen ter beschikking gesteld voor een activiteit of vereniging. Het zijn van een sponsor is op zich geen beroep te noemen, maar er doorgaans wel sprake van een beroepsmatige factor. Sponsoren hebben in het bedrijfsleven een belangrijke rol als het gaat om het financieel steunen van de sportbranche en culturele sector. De belangrijke rol komt voort uit het gegeven dat bepaalde activiteiten voor een deel afhankelijk zijn van het sponsorschap. Denk maar aan een organisatie als een betaalde voetbalclub of basketbalclub op professioneel niveau. Het succes van dergelijke organisaties is afhankelijk van de inkomsten en daar leven sponsoren een belangrijke bijdrage aan. In de culturele sector zijn er allerlei evenementen die eveneens dankzij sponsorschap doorgang kunnen vinden. Er zijn dus zonder de inbreng van sponsoren veel activiteiten niet mogelijk. Of wel mogelijk, maar dan met uitzicht op minder succes. Overigens zijn er allerlei soorten sponsoren te onderscheiden met betrekking tot de mate van financiële ondersteuning. Er zijn bijvoorbeeld lokale sponsoren, zoals een winkelier die de plaatselijke voetbalclub ondersteunt. Of grote bedrijven die als sponsorgeld schenken aan sportclubs die daardoor in staat zijn om betere spelers aan te trekken. Het sponsorschap uit zich dan ook op verschillende manieren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als shirtsponsor op te treden of om te betalen voor een reclamebord dat langs het veld staat opgesteld. Het sponsorgeld is door sportclubs goed te gebruiken, maar ook door organisaties in de culturele sector. Bijvoorbeeld voor de organisatie van opera en ballet of door kunsthallen te sponsoren. Het gaat hier vaak om gerenommeerde en grote bedrijven die culturele activiteiten of instellingen sponsoren om een bijdrage aan de cultuur te leveren. Sponsoring komt op verschillende manieren voor en kan verschillen per doel.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Sponsor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sponsor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl