Investeerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep investeerder
Werkwijze investeerders
Wat doet een investeerder?
Wat doen zakelijke investeerders?
Investeerders zoeken
Bedrijfsfinanciering familie of vrienden
Investeerder gezocht
Beroepsfilm investeerder:
Ondernemer ontmoet investeerder:
Opleidingen tot investeerder
Bedrijven waar een investeerder werkzaam kan zijn
Competenties investeerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als investeerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris investeerder
Eigen bedrijf starten als Investeerder
Boekhoudprogramma vergelijken Investeerder

Beroep investeerder

Een investeerder is een persoon, bedrijf, overheid of instelling die investeert in ondernemers of in ideeën van ondernemers. Een investeerder of informal investor kan betrekking hebben op bedrijven, financiële instellingen, overheden of bijvoorbeeld particulieren die willen investeren. Deze bedrijven of particulieren zijn dus bereid om hun eigen vermogen te beleggen in andere bedrijven in de hoop rendement te maken. In het verleden was het zo dat ondernemers meestal alleen terechtkwamen bij investeerders of informal investors wanneer er geen kapitaal verkregen kon worden bij gewone banken. Vandaag de dag zijn er veel verschillende investeerders te vinden die ook gezamenlijk kapitaal kunnen opbrengen. Een bekend voorbeeld hiervan is crowdfunding. Bij crowdfunding kunnen verschillende investeerders kleine of grote bedragen inleggen, waardoor het benodigde kapitaal tot stand komt door een veelvoud van investeerders. Het beroep investeerder moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er tegenwoordig verschillende investeerders zijn die ook specifiek kunnen investeren binnen bepaalde branches. Investeerders zijn voor veel ondernemers belangrijk om voldoende werkkapitaal te kunnen krijgen, zodat ondernemers hun bedrijf kunnen opstarten en/of kunnen laten doorgroeien. Hoe een ondernemer precies gebruik wenst te maken van financiering is verder persoonlijk en kan per ondernemer verschillen. Daarnaast kan er sprake zijn van verschillende financieringsbehoeftes, omdat financieringen in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als maatwerk. Als investeerder kan je te maken hebben met aanvullende wet- en regelgeving en toezichthouders. Dit is vaak het geval wanneer we spreken van financiële dienstverlening. Investeerders zijn meestal talentvolle ondernemers die precies weten waar welke kansen liggen. Investeerders maken winst door het rendement op eigen vermogen en kunnen ook aandelen terug verwachten voor de investering.

Werkwijze investeerders

Een investeerder is iemand die bereid is om risico te lopen door te investeren. Een groot voordeel van investeerders zoals het investeren via crowdfunding of informal investors is dat investeerders meestal verder gaan dan de gewone banken en dus meer risico nemen. De keerzijde van het verhaal is dat een investeerder of informal investor ook iets terug wil zien. De rente die voldaan zal moeten worden is meestal hoger dan bij gewone banken. Ook het moeten delen van winstmarges of het afstaan van een bedrijfsbelang is niet ongebruikelijk (participatiemaatschappijen). De meeste investeerders zijn zelf ondernemer of ondernemer geweest en weten precies wat ze terug willen krijgen voor hun investering. Ondanks dat een investeerder graag rendement maakt op zijn vermogen is het niet zo dat een investeerder aan iedereen geld zal lenen. Een goed business plan en een goed verhaal zijn belangrijk om mogelijke investeerders zo ver te krijgen om te willen investeren. Investeerders doen meestal eerst hun huiswerk, voordat ze met iemand zaken zullen doen. Een investeerder is niet iemand die bijvoorbeeld geld zal lenen om cryptomunten van te kopen.

Wat doet een investeerder?

Een investeerder is een persoon, organisatie of entiteit die financiële middelen toewijst aan een project, bedrijf of activiteit met als doel het behalen van rendement op hun investering. Het doel van een investeerder is om hun kapitaal te laten groeien of winst te maken door middel van verschillende investeringsstrategieën. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een investeerder kunnen variëren afhankelijk van het type investeerder en hun investeringsdoelen, maar over het algemeen omvatten ze de volgende aspecten:

  • Analyse en onderzoek: Een investeerder besteedt tijd en middelen aan het analyseren en onderzoeken van potentiële investeringsmogelijkheden. Ze bestuderen markttrends, bedrijfsprestaties, financiële gegevens, concurrentieanalyse en andere relevante factoren om de haalbaarheid en het potentieel rendement van een investering te beoordelen.
  • Portefeuillebeheer: Een investeerder beheert hun investeringsportefeuille en neemt beslissingen over het alloceren van middelen. Ze kunnen hun kapitaal verdelen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, durfkapitaal of andere alternatieve beleggingen, om risico's te spreiden en potentieel rendement te optimaliseren.
  • Besluitvorming: Op basis van hun analyse en onderzoek nemen investeerders beslissingen over het al dan niet investeren in een bepaald project, bedrijf of activiteit. Ze evalueren de potentiële risico's, rendementen en vooruitzichten en wegen deze af tegen hun eigen investeringsdoelen en risicotolerantie voordat ze besluiten om kapitaal te investeren.
  • Ondersteuning en begeleiding: In sommige gevallen kan een investeerder niet alleen financiële middelen verstrekken, maar ook expertise, ervaring en zakelijk inzicht bieden aan de ondernemingen of projecten waarin ze investeren. Ze kunnen actief betrokken zijn bij de strategische besluitvorming, het netwerk van de onderneming delen en advies geven om de groei en het succes van het bedrijf te stimuleren.
  • Risicobeheer: Investeerders zijn zich bewust van de risico's die gepaard gaan met investeringen en nemen maatregelen om deze risico's te beheersen. Ze diversifiëren hun portefeuille, voeren due diligence uit, houden rekening met markt- en bedrijfsrisico's en volgen een passende risicobeheerstrategie om hun investeringen te beschermen.
  • Opvolging en rendementsanalyse: Investeerders volgen de prestaties van hun investeringen op de voet. Ze analyseren regelmatig het rendement van hun investeringen, beoordelen of deze voldoen aan hun verwachtingen en nemen indien nodig beslissingen over het aanpassen van hun beleggingsportefeuille.

Het exacte takenpakket van een investeerder kan variëren afhankelijk van de aard van hun investeringen, zoals particuliere beleggers, durfkapitalisten, private equity-investeerders, angel-investeerders, institutionele investeerders en anderen. Elk type investeerder heeft zijn eigen specifieke doelstellingen, strategieën en verantwoordelijkheden bij het beheren van hun investeringen.

Wat doen zakelijke investeerders?

Zakelijke investeerders zijn niet alleen geldverstrekkers of financiers, omdat ze meestal ook op andere manieren een ondernemer kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan kennis of aan zakelijke relaties die hulp kunnen bieden. In het kort gezegd kan een investeerder zijn eigen netwerk inschakelen, waardoor wellicht deuren opengaan die anders gesloten zouden blijven. Als ondernemer is je netwerk belangrijk en kan een goed netwerk een mogelijke groei aanzienlijk versnellen. Investeerders zijn over het algemeen op verschillende manieren benaderbaar, echter kan het ook voorkomen dat investeerders werken met tussenpersonen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijvendokter, die ondernemers in contact kunnen brengen met nieuwe investeerders als daar behoefte aan is. Een andere benaming hiervoor kan ook zijn bemiddelaar of intermediair.

Investeerders zoeken

Niet alle investeerders zijn hetzelfde. In de eerste plaats is het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen beide partijen. Zoek naar de juiste soort investeerder die bij je past. Er zijn investeerders die een langetermijnvisie hanteren, maar er zijn ook investeerders die alleen willen investeren in snel groeiende bedrijven. In dat geval is er vaak sprake van snelgroeiende start-ups. Start-ups zijn nieuwe bedrijven waarbij innovatie een belangrijke rol speelt. Door deze innovatie kan dit soort bedrijven over het algemeen een vliegende start ondergaan. Het zijn daarom vooral de start-ups bedrijven, die zeer geliefd zijn onder investeerders. Een ander belangrijk kenmerk van start-ups is dat start-ups ondernemers beschikken over veel ambitie. Met andere woorden bestaat de kans dat start-ups een explosieve groei kunnen ondergaan, wat ook goed is voor de investeerders. Snelgroeiende start-ups zijn vaak ook interessante overnamekandidaten voor andere bedrijven.

Bedrijfsfinanciering familie of vrienden

Het zoeken van financiering dicht bij, zoals bij familie en vrienden, is zeker een optie die tot de mogelijkheden behoort. Wel is het om het zakelijk te houden om vervelende problemen te voorkomen. Ook bij een investering gedaan door familie of vrienden is het belangrijk om de deal vast te leggen. Gemaakte afspraken zijn op deze manier voor iedereen bindend. Voor particulieren kan het investeren interessant zijn. De rente op een lopende spaarrekening is tegenwoordig niet heel hoog, waardoor particuliere beleggers meestal ook rendement zoeken op hun vermogen. Maak wel duidelijke afspraken als je geld van familie of vrienden leent. Er zijn veel particuliere investeerders, die ook zoeken naar een goede investering en aantrekkelijk rendement. Dit kan ook gedaan worden via crowdfunding. Via crowdfunding is het vrij eenvoudig om investeringen te zoeken. Hierbij gaat het natuurlijk vooral om rente betalen. Er zijn tegenwoordig veel online platforms te vinden om op korte of lange termijn te investeren. Dit kan ook interessant zijn voor kleine investeerders, die tot een bepaald bedrag willen investeren. Hiervoor heb je meestal een echte kennis nodig, echter is het belangrijk om waakzaam te blijven.

Investeerder gezocht

Investeerders zijn overal wel te vinden, maar over het algemeen maakt je de grootste kans om een mogelijke investeerder te vinden op speciale netwerkbijeenkomsten. Bij investeerders en informal investors draait alles om persoonlijk contact. De mogelijke investeerder of informal investor wil meestal direct het gezicht achter een bedrijf of idee zien zodat ze een eerste indruk krijgen. Het onderbuikgevoel is voor investeerders zeer belangrijk. Het is daarom zo belangrijk om persoonlijk contact te maken. Tegenwoordig zijn er veel soorten investeringen mogelijk die per branche en doelgroep kunnen verschillen. Ook de overheid en het bedrijfsleven zelf proberen actief te zoeken naar mogelijke interessante investeringen.

Beroepsfilm investeerder:

Ondernemer ontmoet investeerder:

Opleidingen tot investeerder

Er zijn geen opleidingen tot investeerder, omdat dit niet van toepassing is op een investeerder. Investeerder heeft meestal betrekking op financiële instellingen of op ondernemers, die willen investeren in ondernemers. Daarnaast kan het om vermogende ex-ondernemers en andere soorten mensen gaan, die hun vermogen willen investeren. Het is dus verder niet mogelijk om een passende opleiding te benoemen, omdat iedereen kan fungeren als investeerder. Wanneer een investeerder werkzaam is voor een investeringsmaatschappij kan dit natuurlijk een ander geval zijn. In dat geval kan een mogelijke opleiding zijn de hbo-opleiding Financial Services Management. Als zelfstandig investeerder heb je over het algemeen te maken met veel financiële administratie. Als investeerder kun je dan ook het beste gebruikmaken van een goed boekhoudpakket voor het bijhouden van de administratie.

Bedrijven waar een investeerder werkzaam kan zijn

Een investeerder kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn zoals een financiële instelling, een investeringsmaatschappij of bijvoorbeeld voor een beleggingsmaatschappij. Daarnaast kan een investeerder ook gewoon een particulier betreffen die zelfstandig zoekt naar mogelijke interessante investeringen. Als een investeerder werkzaam is in loondienst kan ook de benaming investment manager van toepassing zijn. Een ander voorbeeld kan weer zijn dat een investeerder zelf een ondernemer is.

Competenties investeerder

De competenties van een investeerder zijn niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep investeerder betrekking kan hebben op verschillende vaklieden en particulieren. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat een investeerder over financiële kennis beschikt. Ook het kunnen opstellen van goede juridische contracten kan gezien worden als een belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is dat een investeerder een echte netwerker moet zijn. Daarnaast kan het als investeerder erg belangrijk om voldoende inspiratie op te doen door het volgen van de laatste trends. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, kennis, inzicht, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren, analytisch, lef, doorzettingsvermogen en onderhandelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als investeerder

Bij het beroep investeerder kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat het geen regulier beroep betreft. Als investeerder zal je je eigen kansen moeten pakken op de juiste momenten. Ook zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden als investeerder in de reguliere zin. Als succesvol investeerder kan je eindeloos doorgroeien wanneer je in de juiste mensen en bedrijven investeert.

Arbeidsvoorwaarden en salaris investeerder

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op een investeerder, omdat het geen regulier beroep betreft. Als investeerder ben je over het algemeen zelfstandig ondernemer en heb je verder niks met arbeidsvoorwaarden of salaris te maken. Wanneer je in de juiste mensen of bedrijven investeert, is er doorgaans goed geld te verdienen, als je de juiste keuzes maakt afhankelijk van je vermogen en investeringsbereidheid.

Eigen bedrijf starten als Investeerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Investeerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Investeerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Investeerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Investeerder.

Mijnzzp.nl