Crowdfunding specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een crowdfunding specialist is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het samenbrengen van partijen, die op zoek zijn naar financiering of op zoek zijn naar rendement. In de meeste gevallen zal een crowdfunding specialist fungeren als bemiddelaar tussen vraag en aanbod via een website. De investerende partij vraagt meestal een vergoeding in de vorm van rente. Crowdfunding is inmiddels zeer populair en redelijk veel ondernemers met een financieringsvraagstuk maken dan ook gebruik van crowdfunding in plaats van gebruikelijke geldverstrekkers. De populariteit is deels te verklaren doordat banken tegenwoordig minder snel geld uitlenen aan ondernemers. Crowdfunding is overigens niet alleen gericht op ondernemers, omdat ook particulieren gebruik kunnen maken van crowdfunding. De meeste mensen die geld uitlenen via crowdfunding doen dit met kleine bedragen. Omdat er veel aanbieders zijn kan het gewenste doelkapitaal voor een bepaalde financiering meestal toch gehaald worden. Het beroep crowdfunding specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat crowdfunding specialist in de meeste gevallen betrekking heeft op een financieel adviseur en/of tussenpersoon, die het via een crowdfunding platform mogelijk maakt om leningen aan te vragen of om juist te investeren in bepaalde ideeën. Zoals eerder omschreven is crowdfunding tegenwoordig niet meer weg te denken. Er zijn dan ook veel verschillende platforms te vinden, die allemaal ongeveer op dezelfde manier werken. Een andere benaming voor crowdfunding is ook wel publieksfinanciering of crowdfinancing, omdat iedereen kan inverteren in bepaalde ideeën en/of ondernemers. Omdat crowdfunding direct verloopt tussen investeerders en ondernemers is het niet langer nodig om gebruik te maken van financiële tussenpersonen. In de meeste gevallen zal er wel een vergoeding voldaan moeten worden aan het betreffende crowdfunding platform.

Het grote voordeel van crowdfunding is dat er geen tussenkomst is van andere partijen, zoals een kredietadviseur van een bank. Crowdfunding kent dan ook geen financiële intermediairs, omdat het contact direct plaats zal vinden tussen de vrager en de aanbieder. Het is aan de aanbieder om de overweging te maken of deze vertrouwen heeft in de aanvrager en diens plan. Via crowdfunding is het mogelijk om meerdere kleine bedragen te investeren, die gezamenlijk een groot startkapitaal vormen. De meeste websites gericht op crowdfunding keren het gevraagde startkapitaal alleen uit als er voldoende aanbieders zijn en de financiering dus rond is gekomen. Als niet het gehele bedrag behaald wordt, krijgen de inleggers hun geld terug. Overigens is het niet zo dat crowdfunding alleen draait om investeringen. Er zijn tegenwoordig verschillende vormen van crowdfunding, die niet alleen om rendement draaien. Mensen kunnen ook uit maatschappelijk oogpunt deelnemen aan crowdfunding acties. In dat geval zal er sprake zijn van donaties. Denk hierbij ook aan fondsenwervers, die zoekende zijn naar kapitaal voor een bepaald maatschappelijk doel.

Nadelen crowdfunding

Het grote nadeel van crowdfunding is toch wel dat de geldleners eigenlijk geen extra zekerheden kunnen vragen aan de geldnemer, zoals een gewone bank of andere geldverstrekker dit wel doet. Met andere woorden het is in de meeste gevallen mogelijk dat het geld verloren gaat. Daarnaast zijn er ook wel geldvragers die slechte bedoelingen hebben en het geld anders gebruiken dan waar dit voor uitgeleend is. Ook is het verder lastig te controleren wat iemand precies allemaal doet met het verkregen geld of worden projecten te rooskleurig voorgeschoteld. Omdat de meeste mensen kleine bedragen uitlenen zijn voor de meesten de risico's wel te overzien. Het is risicovol om grote bedragen via crowdfunding uit te lenen.

Verschillende soorten van crowdfunding:

Donaties

  • De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij projecten met filantropische doeleinden.

Sponsoring

  • Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer of particulier zoals een boek, ticket of cd.

Eigen vermogen

  • De investeerder neemt een aandeel in het project van de ondernemer en krijgt in ruil daarvoor een deel van de waardeontwikkeling.

Vreemd vermogen

  • De investeerder leent een som geld uit aan de ondernemer en krijgt hiervoor een afgesproken rente als vergoeding en natuurlijk zijn eigen geld terug na afloop.

Alternatieve financieringsvorm:

Crowdfunding:

Opleidingen tot crowdfunding specialist

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep crowdfunding specialist maar een gedegen opleiding binnen de financiële sector is natuurlijk wel gewenst. Zie voor meer informatie over opleidingen de beroepen hypotheekadviseur, kredietanalist en beleggingsadviseur. Crowdfunding staat overigens in de meeste gevallen onder toezicht van de AFM of moet een ontheffing hebben van de AFM. Over welke opleidingen en bevoegdheden een crowdfunding specialist precies moet beschikken is afhankelijk van de soort vorm van crowdfunding. Als crowdfunding te maken heeft met leningen en het investeren in bedrijven is er sprake van een toezichthouder, zoals de AFM. De meeste goede crowdfunding platforms zijn transparant over hun werkwijzen en vragen bijvoorbeeld geen woekerrentes. In alle gevallen is het wel belangrijk om eerst de betrouwbaarheid van een crowdfunding platform te onderzoeken. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een crowdfunding specialist werkzaam kan zijn

In veel gevallen zal een crowdfunding specialist aangemerkt moeten worden als ondernemer, die via een crowdfunding platform vragers en aanbieders zal koppelen met elkaar. Met andere woorden beschikt de crowdfunding specialist over een eigen platform. In dat opzicht kan een crowdfunding specialist ook aangemerkt worden als internetondernemer en als webmaster. Overigens zijn er tegenwoordig ook veel grote partijen actief als we spreken van crowdfunding.

Competenties crowdfunding specialist

De belangrijkste competentie voor een crowdfunding specialist is dat de crowdfunding specialist over financieel inzicht beschikt en een gedegen opleidingen binnen de financiële sector heeft genoten. Daarnaast moet de crowdfunding specialist voldoen aan alle wettelijke regels met betrekking tot de crowdfunding. Binnen dit beroep is het netwerken belangrijk evenals communicatie. Een andere belangrijke competentie is betrouwbaarheid, omdat een crowdfunding platform alleen op een goede manier kan werken als mensen elkaar en het platform kunnen vertrouwen. De meeste crowdfunding platforms maken gebruik van verschillende moderators, die fungeren als toezichtouder om misstanden te voorkomen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, waakzaamheid, controleren, dienstverlening, onafhankelijkheid en zorgplicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist

Het arbeidsmarktperspectief is op het beroep crowdfunding specialist niet echt van toepassing omdat de meeste crowdfunding specialisten werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Zoals eerder omschreven heeft crowdfunding inmiddels ook de aandacht van diverse grote geldverstrekkers en kan iemand dus ook wel werkzaam zijn voor banken of andere instellingen. De doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist bestaan uit het uitbouwen van je positie als tussenpersoon zodat er veel commissie ontvangen kan worden. Andere doorgroeimogelijkheden zijn bij ons niet bekend voor dit beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris crowdfunding specialist

Omdat wij er vanuit gaan dat je als crowdfunding specialist werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op dit beroep omdat je deze namelijk zelf zal bepalen. Het is niet mogelijk om aan te geven wat een crowdfunding specialist precies zal verdienen omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de gerealiseerde financieringsvraagstukken en mogelijke andere diensten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Crowdfunding specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Crowdfunding specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl