Crowdfunding specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een crowdfunding specialist is iemand die gespecialiseerd is in het samenbrengen van partijen die op zoek zijn naar financiering met partijen die hun geld willen investeren. De investerende partij vraagt meestal een vergoeding in de vorm van rente. In de meeste gevallen zal een crowdfunding specialist fungeren als bemiddelaar tussen vraag en aanbod via een website. Crowdfunding is inmiddels zeer populair en veel ondernemers met een financieringsvraagstuk maken dan ook gebruik hiervan in plaats van naar de reguliere geldverstrekkers te gaan. De populariteit is deels te verklaren doordat banken minder snel geld uitlenen aan ondernemers. Crowdfunding is overigens zeker niet alleen gericht op ondernemers maar ook particulieren maken er gebruik van. De meeste mensen die geld uitlenen via crowdfunding doen dit met kleine bedragen maar omdat er veel aanbieders zijn kan het gewenste doelkapitaal voor een bepaalde financiering meestal toch gehaald worden. Een andere benaming voor crowdfunding is ook wel crowdfinancing.

Voordelen crowdfunding

Het grote voordeel van crowdfunding is dat er geen tussenkomst is van andere partijen zoals een kredietanalist van een bank. De crowdfunding kent dan ook geen financiële intermediairs omdat het contact direct plaats zal vinden tussen de vrager en de aanbieder. Het is aan de aanbieder om de overweging te maken of deze vertrouwen heeft in de vrager en diens plan. De crowdfunding heeft overigens niet alleen betrekking op startende bedrijven maar kan bijvoorbeeld ook over een bepaald project gaan. Via crowdfunding is het mogelijk om meerdere kleine bedragen te lenen die gezamenlijk een groot startkapitaal vormen. De meeste websites gericht op crowdfunding keren het gevraagde startkapitaal alleen uit wanneer er voldoende aanbieders zijn en de financiering dus rond is gekomen. Wanneer niet het gehele bedrag behaald wordt, krijgen de inleggers hun geld weer terug.

Nadelen crowdfunding

Het grote nadeel van crowdfunding is toch wel dat de geldleners eigenlijk geen extra zekerheden kunnen vragen aan de geldnemer, zoals een reguliere bank of andere geldverstrekker dit wel doet. Met andere woorden het is in de meeste gevallen mogelijk dat het geld verloren gaat. Daarnaast zijn er ook wel geldvragers die slechte bedoelingen hebben en het geld anders gebruiken dan waar dit voor uitgeleend is. Ook is het verder lastig te controleren wat iemand precies allemaal doet met het verkregen geld of worden projecten te rooskleurig voorgeschoteld. Omdat de meeste mensen kleine bedragen uitlenen zijn voor de meesten de risico's wel te overzien. Het is risicovol om grote bedragen via crowdfunding uit te lenen.

Verschillende soorten van crowdfunding:

Donaties

  • De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij projecten met filantropische doeleinden.

Sponsoring

  • Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer of particulier zoals een boek, ticket of cd.

Eigen vermogen

  • De investeerder neemt een aandeel in het project van de ondernemer en krijgt in ruil daarvoor een deel van de waardeontwikkeling.

Vreemd vermogen

  • De investeerder leent een som geld uit aan de ondernemer en krijgt hiervoor een afgesproken rente als vergoeding en natuurlijk zijn eigen geld terug na afloop.

Crowdfunding, alternatieve financieringsvorm:

Crowdfunding:

Opleidingen tot crowdfunding specialist

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep crowdfunding specialist maar een gedegen opleiding binnen de financiële sector is natuurlijk wel gewenst. Zie voor meer informatie over opleidingen de beroepen hypotheekadviseur, kredietanalist en beleggingsadviseur. Crowdfunding staat overigens in de meeste gevallen onder toezicht van de AFM of moet een ontheffing hebben van de AFM.

Bedrijven waar een crowdfunding specialist werkzaam kan zijn

Een crowdfunding specialist is doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer maar inmiddels beginnen ook grote spelers zich te bemoeien met crowdfunding zoals banken en andere financieringsinstellingen.

Competenties crowdfunding specialist

De belangrijkste competentie voor een crowdfunding specialist is natuurlijk dat de crowdfunding specialist over financieel inzicht beschikt en gedegen opleidingen binnen de financiële sector heeft genoten. Daarnaast moet de crowdfunding specialist voldoen aan alle wettelijke regels met betrekking tot de crowdfunding. Binnen dit beroep is het netwerken natuurlijk zeer belangrijk evenals communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist

Het arbeidsmarktperspectief is op het beroep crowdfunding specialist niet echt van toepassing omdat de meeste crowdfunding specialisten werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Zoals eerder omschreven heeft crowdfunding inmiddels ook de aandacht van diverse grote geldverstrekkers en kan iemand dus ook wel werkzaam zijn voor banken of andere instellingen. De doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist bestaan uit het uitbouwen van je positie als tussenpersoon zodat er veel commissie ontvangen kan worden. Andere doorgroeimogelijkheden zijn bij ons niet bekend voor dit beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris crowdfunding specialist

Omdat wij er vanuit gaan dat je als crowdfunding specialist werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op dit beroep omdat je deze immers zelf zal bepalen. Het is niet mogelijk om aan te geven wat een crowdfunding specialist precies zal verdienen omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de gerealiseerde financieringsvraagstukken en mogelijke andere diensten.

Mijnzzp.nl