Crowdfunding specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep crowdfunding specialist
Populariteit van crowdfunding
Wat doet een crowdfunding specialist?
Nadelen crowdfunding
Verschillende soorten van crowdfunding:
Hoe werkt crowdfunding?
Alternatieve financieringsvorm:
Crowdfunding:
Opleidingen tot crowdfunding specialist
Bedrijven waar een crowdfunding specialist werkzaam kan zijn
Competenties crowdfunding specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris crowdfunding specialist
Eigen bedrijf starten als Crowdfunding specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Crowdfunding specialist

Beroep crowdfunding specialist

Een crowdfunding specialist is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het samenbrengen van partijen, die op zoek zijn naar financiering of op zoek zijn naar rendement. In de meeste gevallen zal een crowdfunding specialist fungeren als bemiddelaar tussen vraag en aanbod via een website. De investerende partij vraagt meestal een vergoeding in de vorm van rente. Crowdfunding is inmiddels zeer populair en redelijk veel ondernemers met een financieringsvraagstuk maken dan ook gebruik van crowdfunding in plaats van gebruikelijke geldverstrekkers. De populariteit is deels te verklaren, doordat banken tegenwoordig minder snel geld uitlenen aan ondernemers. Crowdfunding is overigens niet alleen gericht op ondernemers, omdat ook particulieren gebruik kunnen maken van crowdfunding. De meeste mensen die geld uitlenen via crowdfunding doen dit met kleine bedragen. Omdat er veel aanbieders zijn, kan het gewenste doelkapitaal voor een bepaalde financiering meestal toch gehaald worden. Het beroep crowdfunding specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat crowdfunding specialist in de meeste gevallen betrekking heeft op een financieel adviseur en/of tussenpersoon, die het via een crowdfunding platform mogelijk maakt om leningen aan te vragen of om juist te investeren in bepaalde ideeën. Zoals eerder omschreven is crowdfunding tegenwoordig niet meer weg te denken. Er zijn dan ook veel verschillende platforms te vinden, die allemaal ongeveer op dezelfde manier werken. Een andere benaming voor crowdfunding is ook wel publieksfinanciering of crowdfinancing, omdat iedereen kan inverteren in bepaalde ideeën en/of ondernemers. Omdat crowdfunding direct verloopt tussen investeerders en ondernemers is het niet langer nodig om gebruik te maken van financiële tussenpersonen. In de meeste gevallen zal er wel een vergoeding voldaan moeten worden aan het betreffende crowdfunding platform.

Populariteit van crowdfunding

Het grote voordeel van crowdfunding is dat er geen tussenkomst is van andere partijen, zoals een kredietadviseur van een bank. Crowdfunding kent dan ook geen financiële intermediairs, omdat het contact direct plaats zal vinden tussen de vrager en de aanbieder. Het is aan de aanbieder om de overweging te maken of deze vertrouwen heeft in de aanvrager en diens plan. Via crowdfunding is het mogelijk om meerdere kleine bedragen te investeren, die gezamenlijk een groot startkapitaal vormen. De meeste websites gericht op crowdfunding keren het gevraagde startkapitaal alleen uit als er voldoende aanbieders zijn en de financiering dus rond is gekomen. Als niet het gehele bedrag behaald wordt, krijgen de inleggers hun geld terug. Overigens is het niet zo dat crowdfunding alleen draait om investeringen. Er zijn tegenwoordig verschillende vormen van crowdfunding, die niet alleen om rendement draaien. Mensen kunnen ook uit maatschappelijk oogpunt deelnemen aan crowdfunding acties. In dat geval zal er sprake zijn van donaties. Denk hierbij ook aan fondsenwervers, die zoekende zijn naar kapitaal voor een bepaald maatschappelijk doel.

Wat doet een crowdfunding specialist?

Een crowdfunding specialist is dus meestal een platform dat gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven, non-profitorganisaties of individuen bij het opzetten en uitvoeren van succesvolle crowdfundingcampagnes. Crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een groot aantal mensen, meestal via online platforms, kleine bijdragen leveren om een project, bedrijf of initiatief te ondersteunen. De taken en verantwoordelijkheden van een crowdfunding specialist kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Strategie en planning: Een crowdfunding specialist helpt bij het opstellen van een strategie en een gedetailleerd plan voor de crowdfundingcampagne. Ze identificeren het doelbedrag, stellen een tijdlijn op en bepalen de beste benadering en strategie om de beoogde doelgroep te bereiken.
 • Campagneontwikkeling: De specialist ondersteunt bij het creëren van een overtuigende en aantrekkelijke campagne. Ze helpen bij het formuleren van een boodschap die de doelgroep aanspreekt, het maken van aantrekkelijke visuals en video's en het opstellen van een overzicht van beloningen of tegenprestaties voor donateurs.
 • Platformselectie: Er zijn verschillende crowdfundingplatforms beschikbaar, elk met hun eigen functies en voorwaarden. Een crowdfunding specialist helpt bij het selecteren van het meest geschikte platform dat past bij de specifieke behoeften en doelen van de campagne.
 • Marketing en promotie: Het succes van een crowdfundingcampagne hangt af van effectieve marketing en promotie. Een crowdfunding specialist helpt bij het ontwikkelen van een marketingstrategie om de campagne te promoten via verschillende kanalen, zoals sociale media, e-mailmarketing, persberichten, influencers en andere relevante platforms.
 • Donateur relaties: Het opbouwen van sterke relaties met donateurs is cruciaal voor het succes van de campagne en het stimuleren van herhaalde betrokkenheid. De specialist kan helpen bij het beheren van communicatie met donateurs, het verstrekken van updates over de voortgang van de campagne en het zorgen voor een positieve en dankbare ervaring voor donateurs.
 • Analyse en rapportage: Een crowdfunding specialist houdt toezicht op de voortgang van de campagne, volgt de inkomsten en betrokkenheid op en analyseert de gegevens om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de strategieën. Ze stellen rapporten op om de prestaties van de campagne te evalueren en aanbevelingen te doen voor toekomstige campagnes.

Een crowdfunding specialist biedt dus begeleiding en expertise om de kansen op succes bij het werven van fondsen via crowdfunding te vergroten. Ze spelen een cruciale rol bij het opzetten en uitvoeren van een effectieve campagne en het maximaliseren van het aantal donaties of investeringen.

Nadelen crowdfunding

Het grote nadeel van crowdfunding is toch wel dat de geldleners eigenlijk geen extra zekerheden kunnen vragen aan de geldnemer, zoals een gewone bank of andere geldverstrekker dit wel doet. Met andere woorden het is in de meeste gevallen mogelijk dat het geld verloren gaat. Daarnaast zijn er ook wel geldvragers die slechte bedoelingen hebben en het geld anders gebruiken dan waar dit voor uitgeleend is. Ook is het verder lastig te controleren wat iemand precies allemaal doet met het verkregen geld of worden projecten te rooskleurig voorgeschoteld. Omdat de meeste mensen kleine bedragen uitlenen zijn voor de meesten de risico's wel te overzien. Het is risicovol om grote bedragen via crowdfunding uit te lenen.

Verschillende soorten van crowdfunding:

Donaties

 • De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij projecten met filantropische doeleinden.

Sponsoring

 • Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer of particulier zoals een boek, ticket of cd.

Eigen vermogen

 • De investeerder neemt een aandeel in het project van de ondernemer en krijgt in ruil daarvoor een deel van de waardeontwikkeling.

Vreemd vermogen

 • De investeerder leent een som geld uit aan de ondernemer en krijgt hiervoor een afgesproken rente als vergoeding en natuurlijk zijn eigen geld terug na afloop.

Hoe werkt crowdfunding?

Crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een groot aantal mensen, vaak via online platforms, kleine bijdragen leveren om een project, bedrijf of initiatief te ondersteunen. Het proces van crowdfunding kan als volgt worden beschreven:

 • Projectplanning: Een persoon of organisatie die financiering zoekt, begint met het plannen van hun project en het vaststellen van het doelbedrag dat ze willen ophalen via crowdfunding. Ze definiëren duidelijk het doel van het project, de benodigde middelen en eventuele beloningen of tegenprestaties voor donateurs.
 • Platformselectie: De projecteigenaar kiest een geschikt crowdfundingplatform dat past bij hun behoeften. Er zijn verschillende platforms beschikbaar, elk met zijn eigen specialiteiten, kostenstructuur en voorwaarden. Het gekozen platform fungeert als een middel om de campagne te hosten en te beheren.
 • Campagne-creatie: De projecteigenaar maakt een aantrekkelijke en informatieve campagnepagina op het crowdfundingplatform. Dit omvat vaak een beschrijving van het project, doelstellingen, de beoogde impact, details over het team achter het project en mogelijke beloningen voor donateurs. Aantrekkelijke afbeeldingen, video's en updates worden ook vaak toegevoegd om de campagne te versterken.
 • Marketing en promotie: Om potentiële donateurs te bereiken, moet de projecteigenaar een marketingstrategie opzetten. Dit kan het delen van de campagne via sociale media, e-mailmarketing, persberichten, blogs, het benaderen van relevante gemeenschappen en het creëren van bewustwording rond het project omvatten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die mogelijk geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van het project.
 • Donaties verzamelen: Geïnteresseerde mensen bezoeken de campagnepagina op het crowdfundingplatform en kunnen een donatie doen via het aangeboden betalingsproces. Donaties kunnen vaak variëren in grootte, afhankelijk van het bedrag dat mensen willen bijdragen en eventuele beloningen die ze kunnen ontvangen. Sommige platforms werken met een alles of niets"model, waarbij het doelbedrag volledig moet worden opgehaald om financiering te ontvangen, terwijl andere platforms flexibeler zijn en de projecteigenaar alle opgehaalde bedragen laat behouden, ongeacht of het doelbedrag wordt bereikt.
 • Campagnebeheer en communicatie: Gedurende de looptijd van de campagne blijft de projecteigenaar communiceren met donateurs en geïnteresseerden. Ze verstrekken regelmatig updates over de voortgang van het project, beantwoorden vragen en bedanken donateurs voor hun steun. Dit draagt bij aan transparantie en vertrouwen bij de donateurs.
 • Afronding van de campagne: Zodra de campagne is afgelopen, wordt het opgehaalde geld overgedragen aan de projecteigenaar. Afhankelijk van het crowdfundingplatform kunnen er kosten of commissies worden ingehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar om het project uit te voeren zoals beloofd en eventuele beloningen aan donateurs te verstrekken.

Crowdfunding biedt mensen de mogelijkheid om direct bij te dragen aan projecten of initiatieven die ze ondersteunen. Het stelt projecteigenaren in staat om financiering te verkrijgen zonder afhankelijk te zijn van traditionele financieringsbronnen, zoals bankleningen of durfkapitaal.

Alternatieve financieringsvorm:

Crowdfunding:

Opleidingen tot crowdfunding specialist

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep crowdfunding specialist, maar een gedegen opleiding binnen de financiële sector is natuurlijk wel gewenst. Zie voor meer informatie over opleidingen de beroepen hypotheekadviseur, kredietanalist en beleggingsadviseur. Crowdfunding staat overigens in de meeste gevallen onder toezicht van de AFM of moet een ontheffing hebben van de AFM. Over welke opleidingen en bevoegdheden een crowdfunding specialist precies moet beschikken is afhankelijk van de soort vorm van crowdfunding. Als crowdfunding te maken heeft met leningen en het investeren in bedrijven is er sprake van een toezichthouder, zoals de AFM. De meeste goede crowdfunding platforms zijn transparant over hun werkwijzen en vragen bijvoorbeeld geen woekerrentes. In alle gevallen is het wel belangrijk om eerst de betrouwbaarheid van een crowdfunding platform te onderzoeken. Ook de financiële administratie bijhouden is belangrijk als ondernemer. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van digitaal boekhouden.

Bedrijven waar een crowdfunding specialist werkzaam kan zijn

In veel gevallen zal een crowdfunding specialist aangemerkt moeten worden als ondernemer, die via een crowdfunding platform vragers en aanbieders zal koppelen met elkaar. Met andere woorden beschikt de crowdfunding specialist over een eigen platform. In dat opzicht kan een crowdfunding specialist ook aangemerkt worden als internetondernemer en als webmaster. Overigens zijn er tegenwoordig ook veel grote partijen actief als we spreken van crowdfunding.

Competenties crowdfunding specialist

De belangrijkste competentie voor een crowdfunding specialist is dat de crowdfunding specialist over financieel inzicht beschikt en een gedegen opleidingen binnen de financiële sector heeft genoten. Daarnaast moet de crowdfunding specialist voldoen aan alle wettelijke regels met betrekking tot de crowdfunding. Binnen dit beroep is het netwerken belangrijk evenals communicatie. Een andere belangrijke competentie is betrouwbaarheid, omdat een crowdfunding platform alleen op een goede manier kan werken als mensen elkaar en het platform kunnen vertrouwen. De meeste crowdfunding platforms maken gebruik van verschillende moderators, die fungeren als toezichtouder om misstanden te voorkomen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, waakzaamheid, controleren, dienstverlening, onafhankelijkheid en zorgplicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist

Het arbeidsmarktperspectief is op het beroep crowdfunding specialist niet echt van toepassing omdat de meeste crowdfunding specialisten werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Zoals eerder omschreven heeft crowdfunding inmiddels ook de aandacht van diverse grote geldverstrekkers en kan iemand dus ook wel werkzaam zijn voor banken of andere instellingen. De doorgroeimogelijkheden als crowdfunding specialist bestaan uit het uitbouwen van je positie als tussenpersoon zodat er veel commissie ontvangen kan worden. Andere doorgroeimogelijkheden zijn bij ons niet bekend voor dit beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris crowdfunding specialist

Omdat wij er vanuit gaan dat je als crowdfunding specialist werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op dit beroep omdat je deze namelijk zelf zal bepalen. Het is niet mogelijk om aan te geven wat een crowdfunding specialist precies zal verdienen, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de gerealiseerde financieringsvraagstukken en mogelijke andere diensten.

Eigen bedrijf starten als Crowdfunding specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Crowdfunding specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Crowdfunding specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Crowdfunding specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Crowdfunding specialist.

Mijnzzp.nl