Netwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep netwerker
Werken als netwerker
Wat doet een netwerker?
Eerste indruk
Het opbouwen van duurzame relaties
Online aanwezigheid
Beroepsfilm netwerker:
Digitaal netwerken:
Opleidingen tot netwerker
Bedrijven waar een netwerker werkzaam kan zijn
Competenties netwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als netwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris netwerker
Eigen bedrijf starten als Netwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Netwerker

Beroep netwerker

Een netwerker is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het maken en onderhouden van offline en online contacten. Netwerken is voor het bedrijfsleven en ondernemers belangrijk en komt veel voor. Een goede netwerker weet wat belangrijk is en gaat gericht te werk, zonder alleen zelf beter te worden van het netwerken. Netwerken is geven en nemen, zoals het delen van contacten en informatie, die voor beide partijen belangrijk kunnen zijn. Binnen het bedrijfsleven worden er jaarlijks veel grote en kleine netwerkborrels georganiseerd op diverse niveaus om ondernemers, managers en andere vaklieden met elkaar te verbinden. Dit kunnen algemene netwerkborrels zijn of meer gespecialiseerde branche gerichte netwerkborrels. Een echte netwerker is over het algemeen gespecialiseerd in het vinden van nieuwe mogelijke relaties en is gespecialiseerd in het onderhouden en uitbreiden van bestaande netwerken. Het op een goede manier netwerken kan voor ondernemers nuttig zijn met betrekking tot het verkrijgen van nieuwe contacten, relaties en mogelijke opdrachten. Het beroep netwerker moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat iedere ondernemer aangemerkt kan worden als netwerker. Het netwerken hoeft ook geen betrekking te hebben op speciale netwerkbijeenkomsten, omdat eigenlijk iedere ondernemer dagelijks aan het netwerken is. Het netwerken is voor iedere ondernemer belangrijk, omdat door het netwerken nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan als ondernemer. Het is niet zo dat een netwerker alleen commerciële belangen hoeft te hebben om netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Denk bijvoorbeeld ook aan het opdoen van nieuwe kennis of trends, die de betreffende netwerker verder kunnen helpen. Ook het opdoen van nieuwe relaties kan zonder verder commercieel belang belangrijk zijn. Daarnaast hoeft het netwerken geen betrekking te hebben op ondernemers. Denk bijvoorbeeld ook aan werkzoekenden en aan beurspresentaties voor werknemers.

Werken als netwerker

Een netwerker is dus gespecialiseerd in netwerken dat op verschillende manieren gedaan kan worden. In de meeste gevallen is het belangrijk om regelmatig verschillende netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Het netwerken moet niet gezien worden als een snelle manier om meer opdrachten te verkrijgen. Netwerken draait juist om het delen van kennis, informatie en het opbouwen van duurzame vertrouwensrelaties. Over het algemeen zullen ondernemers elkaar meerdere keren willen zien en spreken voordat er mogelijke deals gesloten worden. Een goede netwerker is dan ook geen snelle vertegenwoordiger die wil scoren. Het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk kost veel tijd en lang niet alle nieuwe contacten zullen even succesvol zijn, omdat mensen en bedrijven elkaar wel moeten versterken. Om een goed netwerk op te kunnen bouwen is het belangrijk dat er tussen partijen wederzijdse interactie ontstaat, zonder dat de ene partij de andere partij probeert uit te buiten. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende soorten netwerkbijeenkomsten, die allemaal een ander doel kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan congresbijeenkomsten om te netwerken en aan zogenaamde banenmarkten, waarbij werkzoekenden kennis kunnen maken met verschillende bedrijven en organisaties. Het is dus niet zo dat het netwerken alleen draait om business-to-business. Het netwerken komt ook veel voor wanneer we spreken van lobbyen.

Wat doet een netwerker?

Een netwerker is dus iemand die actief betrokken is bij het opbouwen en onderhouden van professionele relaties en contacten met anderen. Het doel van netwerken is om waardevolle connecties te creëren die kunnen leiden tot zakelijke kansen, informatie-uitwisseling, samenwerkingen, carrière-advies, mentorschap en andere voordelen. De activiteiten en verantwoordelijkheden van een netwerker kunnen variëren, maar hier zijn enkele belangrijke aspecten van hun werk:

  • Sociale evenementen bijwonen: Netwerkers zijn actief aanwezig bij sociale evenementen zoals conferenties, seminars, branchebijeenkomsten, workshops en andere professionele bijeenkomsten. Ze gebruiken deze gelegenheden om nieuwe mensen te ontmoeten, in contact te komen met experts en leiders in hun vakgebied en om hun netwerk uit te breiden.
  • Relaties opbouwen: Een netwerker investeert tijd en moeite in het opbouwen van relaties met andere professionals. Ze leggen contacten, stellen zichzelf voor, luisteren naar anderen, tonen oprechte interesse en vinden gemeenschappelijke interesses of doelen. Door het ontwikkelen van sterke relaties leggen netwerkers de basis voor toekomstige samenwerkingen en ondersteuning.
  • Informatie-uitwisseling: Netwerkers delen kennis, ervaringen en informatie met anderen in hun netwerk. Ze zijn bereid om waardevolle informatie te delen en anderen te helpen bij het oplossen van problemen. Door deze informatie-uitwisseling ontstaan er wederzijdse voordelen en groeit het vertrouwen binnen het netwerk.
  • Follow-up en onderhoud: Na het leggen van nieuwe contacten is het belangrijk voor een netwerker om follow-upacties te ondernemen. Ze versturen bedankmails, sturen relevante artikelen of bronnen, nodigen mensen uit voor verdere gesprekken of bijeenkomsten, en onderhouden regelmatig contact met hun netwerk.
  • Online netwerken: Netwerkers maken gebruik van online platforms en sociale media om hun professionele netwerk uit te breiden. Ze zijn actief op platforms zoals LinkedIn, Twitter, professionele forums en online gemeenschappen om connecties te maken, inhoud te delen, deel te nemen aan discussies en zichzelf te profileren als een waardevolle bron binnen hun vakgebied.
  • Netwerkdoelen stellen: Netwerkers hebben een duidelijk beeld van hun netwerkdoelen. Ze identificeren de specifieke personen, bedrijven of sectoren waarmee ze willen verbinden en werken actief aan het bereiken van die doelen. Ze stellen zichzelf bijvoorbeeld als doel om binnen een bepaalde periode een bepaald aantal nieuwe connecties te maken of samenwerkingen aan te gaan.
  • Ondersteuning bieden en vragen: Netwerkers zijn niet alleen gericht op het verkrijgen van voordelen, maar zijn ook bereid om ondersteuning te bieden aan anderen in hun netwerk. Ze delen hun kennis en ervaring, bieden advies en hulp wanneer nodig en fungeren als een waardevolle bron voor anderen.

Een netwerker is proactief bezig met het opbouwen en onderhouden van professionele relaties. Ze streven ernaar om waardevolle connecties te creëren, informatie te delen, samenwerkingen te bevorderen en kansen te benutten die voortvloeien uit hun uitgebreide netwerk.

Eerste indruk

De eerste indruk tijdens het netwerken is de belangrijkste indruk. Nieuwe netwerkers doen er over het algemeen verstandig aan om zich te laten introduceren wanneer deze mogelijkheid er is. Bestaande netwerkers kunnen enorm helpen bij het introduceren van nieuwe netwerkers, waardoor de eerste stap een stuk makkelijker zal zijn. Daarnaast is het verstandig om je huiswerk te doen waardoor belangrijke vragen beantwoord kunnen worden, zoals welke mensen komen er precies op de netwerkbijeenkomst en welke functie hebben deze mensen precies. Een netwerkbijeenkomst is geen snelle verkoopbijeenkomst en het geforceerd proberen te verkopen of aanbieden van diensten kan verkeerd opgevat worden door andere ondernemers.

Het opbouwen van duurzame relaties

Netwerken draait om duurzame relaties en niet om snelle verkooppraatjes. Andere netwerkers zijn over het algemeen in eerste instantie meer geïnteresseerd in je visie en algemene ondernemerskwaliteiten dan in je diensten. Wanneer er een klik is tussen de netwerkers komen de verkooppraatjes later wel aan bod, zoals tijdens een twee of derde ontmoeting. Het te snel tot zaken willen komen als ondernemer tijdens netwerkbijeenkomsten is een fout die redelijk vaak gemaakt wordt door ondernemers.

Online aanwezigheid

Een belangrijk onderdeel van het netwerken is je online-aanwezigheid via een eigen website en andere sociale media. Ook bij je online activiteiten is het belangrijk om te laten zien dat je actief bent als ondernemer en je informatie deelt via je eigen website of andere media. Denk bijvoorbeeld aan fotomappen met de laatste opdrachten gecombineerd met een werkomschrijving, zodat andere mensen snel zien wat je precies doet. Het niet online aanwezig zijn als ondernemer kan tegenwoordig eigenlijk niet meer, omdat mensen en bedrijven eerst achtergrondinformatie zoeken voordat ze iemand benaderen. Daarnaast is het belangrijk om volledige en actuele informatie te bieden als ondernemer. Het komt vaak voor dat informatie achterhaald is of niet volledig is, wat niet professioneel overkomt.

Beroepsfilm netwerker:

Digitaal netwerken:

Opleidingen tot netwerker

Een passende opleiding voor een netwerker kan de hbo-opleiding Communicatie of de hbo-opleiding Commerciële economie zijn. Op Mbo-niveau kan dit de opleiding junior account manager zijn. Iedereen kan netwerken, dus is een passende opleiding niet zomaar aan te geven. Wie wil leren netwerken doet erg verstandig aan een cursus of korte opleiding te volgen die overal aangeboden worden. Ook voor het online netwerken zijn er voldoende cursussen te vinden, die zeker kunnen bijdragen aan het succesvol netwerken. Als startende zzp'er ben je wettelijk verplicht om de boekhouding bij te houden. Een boekhoudprogramma zzp voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Hiermee kun je de complete boekhouding zelf bijhouden.

Bedrijven waar een netwerker werkzaam kan zijn

Een netwerker kan voor verschillende bedrijven, organisaties en instellingen werkzaam zijn. Daarnaast hoeft een netwerker niet bedrijfsmatig actief te zijn, omdat iedereen wel aangemerkt kan worden als netwerker. In algemene zin kan een netwerker in veel gevallen aangemerkt worden als ondernemer of als directeur. Andere vaklieden die redelijk vaak aangemerkt kunnen worden als netwerker zijn bijvoorbeeld accountmanagers, vertegenwoordigers, commercieel medewerkers en fondsenwervers. Zoals eerder omschreven hoeft het netwerken geen betrekking te hebben op business-to-business. Ook werkzoekenden, studenten en vrijwilligers kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als netwerker.

Competenties netwerker

De competenties waarover een netwerker moet beschikken kunnen verschillen per netwerker, echter is in zijn algemeenheid communicatie aan te merken als belangrijkste competentie. Communicatie heeft niet alleen betrekking op het vlot kunnen praten, maar heeft juist ook betrekking op het goed kunnen luisteren. Een andere belangrijke competentie kan het onderhandelen zijn als het tot mogelijke deals komt. Ook het verbinden kan gezien worden als belangrijke competentie. Denk bijvoorbeeld aan het in contact brengen van verschillende mensen met elkaar. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, soberheid, plannen, organiseren, inspiratie, analytisch, presteren, passie en inzicht. Inzicht heeft vooral betrekking op het effectief netwerken. Met andere woorden is het belangrijk om in contact te komen met de juiste mensen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als netwerker

Als netwerker heb je niet echt iets te maken met een arbeidsmarktperspectief, maar dit kan wel per persoon verschillen. Een accountmanager zal binnen zijn functie meer met netwerken te maken hebben dan een schilder of dakdekker. Een goede netwerker heeft over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van zijn functie en eventuele werkgever. Het netwerken is voor alle ondernemers belangrijk en een goede netwerker is dan ook zeer geliefd. Een professionele netwerker kan bijvoorbeeld ook fungeren als gastspreker tijdens netwerkbijeenkomsten. Over het algemeen zal een netwerker verder niks te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris netwerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als netwerker voor uiteenlopende soorten bedrijven actief kunt zijn. Daarnaast kan een netwerker een zelfstandig ondernemer zijn en de netwerkwerkzaamheden naast zijn gewone werkzaamheden uitvoeren. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat voor de meeste mensen het netwerken bij het ondernemen hoort en verder niks met het salaris te maken heeft.

Eigen bedrijf starten als Netwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Netwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Netwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Netwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Netwerker.

Mijnzzp.nl