Netwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een netwerker is een specialist in het maken en onderhouden van offline en online contacten. Netwerken is voor het bedrijfsleven en ondernemers in zijn algemeenheid belangrijk en komt dan ook veel voor. Een goede netwerker weet wat belangrijk is en gaat over het algemeen gericht te werk, zonder te proberen alleen zelf beter te worden van het netwerken. Netwerken is geven en nemen, zoals het delen van contacten en informatie die voor beide partijen belangrijk kunnen zijn. Binnen het bedrijfsleven worden er jaarlijks veel grote en kleine netwerkborrels georganiseerd op diverse niveaus om ondernemers en managers met elkaar te verbinden. Dit kunnen algemene netwerkborrels zijn of meer gespecialiseerde branche gerichte netwerkborrels. Een echte netwerker binnen het bedrijfsleven is over het algemeen gespecialiseerd in het vinden van nieuwe mogelijke relaties en is gespecialiseerd in het onderhouden en uitbreiden van bestaande netwerken. Het op een goede manier netwerken kan voor ondernemers heel nuttig zijn met betrekking tot het verkrijgen van nieuwe contacten, relaties en mogelijke opdrachten. Het beroep netwerker moet heel algemeen gezien worden, omdat iedere ondernemer aangemerkt kan worden als netwerker. Het netwerken hoeft ook geen betrekking te hebben op speciale netwerkbijeenkomsten omdat eigenlijk iedere ondernemer dagelijks aan te netwerken is. Het netwerken is voor iedere ondernemer belangrijk, omdat door het netwerken nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan als ondernemer.

Netwerken moet niet gezien worden als een snelle manier tot het verkrijgen van meer opdrachten. Netwerken draait juist om het delen van kennis en informatie en in het opbouwen van duurzame vertrouwensrelaties. Over het algemeen zullen ondernemers elkaar meerdere keren willen zien en spreken voordat er mogelijke deals gesloten worden. Een goede netwerker is geen snelle vertegenwoordiger. Het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk kost veel tijd en lang niet alle nieuwe contacten zullen even succesvol zijn, omdat mensen en bedrijven elkaar wel moeten kunnen versterken. Om een goed netwerk op te kunnen bouwen is het belangrijk dat er tussen partijen wederzijdse interactie ontstaat, zonder dat de ene partij de andere partij probeert uit te buiten.

Eerste indruk

De eerste indruk tijdens het netwerken is de belangrijkste indruk. Nieuwe netwerkers doen er over het algemeen verstandig aan om zich te laten introduceren wanneer deze mogelijkheid er is. Bestaande netwerkers kunnen enorm helpen bij het introduceren van nieuwe netwerkers, waardoor de eerste stap een stuk makkelijker zal zijn. Daarnaast is het verstandig om je huiswerk te doen waardoor belangrijke vragen beantwoord kunnen worden, zoals welke mensen komen er precies op de netwerkbijeenkomst en welke functie hebben deze mensen precies. Een netwerkbijeenkomst is geen snelle verkoopbijeenkomst en het geforceerd proberen te verkopen of aanbieden van diensten kan verkeerd opgevat worden door andere ondernemers. Netwerken draait om duurzame relaties en niet om snelle verkooppraatjes. Andere netwerkers zijn over het algemeen in eerste instantie meer geïnteresseerd in je visie en algemene ondernemerskwaliteiten dan in je diensten. Wanneer er een klik is tussen de netwerkers komen de verkooppraatjes later wel aan bod, zoals tijdens een twee of derde ontmoeting. Het te snel tot zaken willen komen als ondernemer tijdens netwerkbijeenkomsten is een fout die redelijk vaak gemaakt wordt door ondernemers.

Online aanwezigheid

Een belangrijk onderdeel van het netwerken is je online aanwezigheid via een eigen website en andere sociale media. Ook bij je online activiteiten is het belangrijk om te laten zien dat je actief bent als ondernemer en je informatie deelt via je eigen website of andere media. Denk bijvoorbeeld aan fotomappen met de laatste opdrachten gecombineerd met een werkomschrijving, zodat andere mensen snel zien wat je precies doet. Het niet online aanwezig zijn als ondernemer kan tegenwoordig eigenlijk niet meer, omdat mensen en bedrijven eerst achtergrond informatie zoeken voordat ze iemand benaderen. Daarnaast is het belangrijk om volledige en actuele informatie te bieden als ondernemer. Het komt vaak voor dat informatie achterhaald is of niet volledig is, wat niet professioneel overkomt.

Netwerken is onmisbaar:

Werkzoekenden leren digitaal netwerken:

Opleidingen tot netwerker

Een passende opleiding voor een netwerker kan de Hbo-opleiding Communicatie of de Hbo-opleiding Commerciële economie zijn. Op Mbo-niveau kan dit de opleiding junior account manager zijn. Iedereen kan netwerken, dus is een passende opleiding niet zomaar aan te geven. Wie wil leren netwerken doet erg verstandig aan een cursus of korte opleiding te volgen die overal aangeboden worden. Ook voor het online netwerken zijn er voldoende cursussen te vinden, die zeker kunnen bijdragen aan het succesvol netwerken. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende netwerker.

Bedrijven waar een netwerker werkzaam kan zijn

Een netwerker kan overal werkzaam zijn en kan betrekking hebben op verschillende soorten functies. Ook niet ondernemers kunnen zich bezighouden met netwerken. Denk bijvoorbeeld aan werkzoekenden, studenten, vrijwilligers of fondsenwervers.

Competenties netwerker

De competenties waarover een netwerker moet beschikken kunnen verschillen per netwerker, echter is in zijn algemeenheid communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Communicatie heeft niet alleen betrekking op het vlot kunnen praten maar heeft juist ook betrekking op het goed kunnen luisteren. Als een netwerker een persoon is met veel aanzien kan een netwerker ook aangemerkt worden als influencer. Een influencer kan bijvoorbeeld een directeur zijn die beschikt over veel aanzien omdat deze aangemerkt kan worden als succesvolle ondernemer. Een netwerker die gezien wordt als influencer kan ook weer fungeren als gastspreker tijdens netwerkbijeenkomsten. Algemeen belangrijke woorden als netwerker zijn passie, energie, inzicht, presteren, analytisch, soberheid, plannen, organiseren en presentatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als netwerker

Als netwerker heb je niet echt iets te maken met een arbeidsmarktperspectief, maar dit kan wel per persoon verschillen. Een accountmanager zal binnen zijn functie meer met netwerken te maken hebben dan een schilder of dakdekker. Een goede netwerker heeft over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van zijn functie en eventuele werkgever. Het netwerken is voor alle ondernemers belangrijk en een goede netwerker is dan ook zeer geliefd.

Arbeidsvoorwaarden en salaris netwerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als netwerker voor uiteenlopende soorten bedrijven actief kunt zijn. Daarnaast kan een netwerker een zelfstandig ondernemer zijn en de netwerkwerkzaamheden naast zijn reguliere werkzaamheden uitvoeren. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat voor de meeste mensen het netwerken bij het ondernemen hoort en verder niks met het salaris te maken heeft.

Mijnzzp.nl