Trainee

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een trainee is meestal een pas afgestudeerde student die een traineeship ondergaat. Een andere benaming voor een traineeship is ook wel management traineeship. In de meeste gevallen is het uiteindelijk de bedoeling dat de trainee na voldoende opgebouwde werkervaring manager of specialist zal worden. Het is niet zo dat een trainee automatisch manager zal worden, omdat het ook de bedoeling kan zijn om alleen werkervaring op te bouwen of bijvoorbeeld om verschillende afdelingen te leren kennen. Een traineeship is dan ook een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma die werkgevers kunnen aanbieden aan hoogopgeleide starters. Binnen een trainee programma is doorgaans precies opgenomen hoelang de traineeship zal duren en welke verplichtingen de trainee aangaat met betrekking tot de traineeship. Wanneer de trainee zijn of haar afspraken niet nakomt kan het zijn dat deze een vergoeding moet betalen aan de werkgever. De functie trainee moet verder erg algemeen gezien worden, omdat de term trainee op veel verschillende toekomstige vaklieden betrekking kan hebben. In de meeste gevallen heeft de term trainee wel betrekking op pas afgestudeerde talentvolle jonge mensen die nog aan het beging van hun beroepscarrière staan. Omdat het opdoen van de juiste werkervaring en kennis over het algemeen erg belangrijk zal zijn voor werkgevers en talentvolle werknemers maken werkgevers gebruik van een traineeship.

Binnen een traineeship is er ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Het verkrijgen van een traineeship is over het algemeen alleen mogelijk door het doorlopen van een strenge selectieprocedure. Een trainee ondergaat dus een werk- en opleidingsprogramma waarbij de trainee alle mogelijkheden krijgt om te leren terwijl deze werkt. Een trainee programma kan afhankelijk van de gemaakte afspraken variëren van ongeveer twee jaar tot wel vier jaar. Een trainee is dus geen doorsnee werknemer omdat deze ook ruimte krijgt om naast de intensieve begeleiding cursussen te volgen. Omdat deze cursussen over het algemeen kostbaar zijn worden er ook afspraken gemaakt over hoeveel de trainee zal moeten terugbetalen wanneer hij of zij te vroeg stopt bij de werkgever. Een trainee die een management traineeship volgt kan niet vergeleken worden met een stagiair, omdat een trainee een volwaardig loon zal ontvangen van de werkgever.

Het in aanmerking komen voor een traineeship is over het algemeen alleen voorbehouden aan studenten die beschikken over unieke potentie met betrekking tot een mogelijke toekomstige zware managementfunctie of een bijzondere specialisatie. De selectieprocedure om in aanmerking te kunnen komen voor een traineeship is dan ook streng. Een mogelijke trainee zal in de meeste gevallen diverse assessments en intelligentietesten moeten ondergaan, waaruit zal blijken of iemand zal worden toegelaten. Redelijk veel pas afgestudeerde studenten zoeken naar een management traineeship, omdat het ze bijvoorbeeld niet lukt om werk te vinden. In veel gevallen is het gebrek aan werkervaring het grootste probleem bij het niet kunnen vinden van een baan. Een management traineeship kan zeker een oplossing bieden echter zal je als afgestudeerde student dan in de meeste gevallen wel een verplichting aan moeten gaan met de werkgever.

Wat is een Traineeship:

Management Trainee:

Opleidingen tot trainee

Er bestaan geen opleidingen tot trainee. Een trainee is meestal een pas afgestudeerde student die na een uitgebreide selectieprocedure in aanmerking kan komen voor een management traineeship. Trainees krijgen over het algemeen intensieve begeleiding van een jobcoach die de trainee helpt met zijn of haar carrière. Traineeship heeft betrekking op een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma die door de werkgever zal worden aangeboden. Een trainee kan ook een afgestudeerde student op Hbo-niveau betreffen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een trainee werkzaam kan zijn

Een trainee kan eigenlijk in alle denkbare branches wel werkzaam zijn zoals bij grote bedrijven, instellingen en bij overheden. Redelijke veel bedrijven, instellingen en overheden bieden traineeships aan omdat deze steeds zoeken naar goed hoogopgeleid personeel. In alle gevallen betreft het wel hogere functies.

Competenties trainee

De belangrijkste competentie van een trainee is wellicht toch wel doorzettingsvermogen, omdat relatief gezien veel trainees het trainee traject niet afmaken. Redelijk veel afgestudeerde studenten hebben achteraf gezien de verkeerde keuze gemaakt omdat ze te graag willen werken of bijvoorbeeld te ambitieus zijn. Voor het aangaan van een traineeship is het dan ook belangrijk om voldoende informatie in te winnen. Een andere belangrijke competentie als trainee is gedrevenheid. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, leervermogen, stressbestendigheid, presteren, besluitvaardigheid, samenwerken en bewustwording.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als trainee

Het arbeidsmarktperspectief als trainee is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk is van de genoten opleidingen en studies alsmede je eigen competenties. Er zijn relatief gezien veel bedrijven, instellingen en overheden die getalenteerde afgestudeerde studenten een kans willen bieden als trainee. Het beroep trainee kan verder niet vergeleken worden met een regulier beroep. De doorgroeimogelijkheden als trainee moeten gezien worden in het afronden van de traineeship en het voldoende opbouwen van werkervaring. Enkele passende managementfuncties kunnen zijn operationeel manager of financieel manager. Ook het promoveren behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris trainee

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als trainee omdat je als trainee in uiteenlopende soorten branches werkzaam kan zijn met verschillen arbeidsvoorwaarden. Een trainee zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als trainee is niet ondenkbaar.

Mijnzzp.nl