Jobcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een jobcoach of werkbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen op de werkvloer, die om wat voor reden dan ook extra begeleiding nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, aan mensen die langdurig ziek zijn geweest of aan mensen die wellicht een strafblad hebben. Als jobcoach ben je dus een persoonlijk begeleider voor werknemers die in dienst zijn van een bedrijf of van mensen die tijdelijk werkzaam zijn binnen het bedrijf. Hoe een jobcoach precies zijn werkzaamheden zal uitvoeren is afhankelijk van het soort bedrijf en het doel van de begeleiding. In de meeste gevallen zal een jobcoach zich sterk richten op het inwerken van nieuwe werknemers en het monitoren van werknemers. Het monitoren van werknemers is weer belangrijk om mogelijke knelpunten vast te kunnen stellen, zodat er geen problemen ontstaan. Ook is het denkbaar dat een jobcoach een bemiddelende rol speelt in het vinden van een geschikte baan, als het een tijdelijke aanstelling betreft. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een jobcoach het beste omschrijven als het extra begeleiden van werknemers, zodat ze optimaal kunnen functioneren op de werkvloer. In veel gevallen zal het begeleiden van werknemers maatwerk betreffen, omdat werknemers op verschillende manieren behoefte kunnen hebben aan extra begeleiding. Het is de jobcoach die deze begeleiding mogelijk maakt. De begeleiding die een jobcoach geeft aan werknemers zal langzaam verminderen, zodat werknemers uiteindelijk zelfstandig werkzaam kunnen zijn op de werkvloer. In alle gevallen is een jobcoach wel verantwoordelijk voor het vinden van een passende baan, omdat een jobcoach te maken heeft met mensen, die een beperking hebben. Een jobcoach zal werknemers op een brede manier ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van sollicitatietrainingen, administratieve handelingen en aan het begeleiden van werknemers op de werkvloer als dat nodig is.

Als jobcoach krijg je over het algemeen met verschillende soorten mensen te maken die verschillende soorten problemen kunnen hebben. Jobcoaches zijn steeds vaker te vinden binnen bedrijven die maatschappelijk gezien hun verantwoordelijkheid nemen in het helpen van mensen met beperkte arbeidskansen. In veel gevallen gaat om mensen die anders geen kans maken op de arbeidsmarkt. Door het op een goede manier begeleiden van deze mensen kan de kans op een echte baan aanzienlijk vergroot worden. Mogelijke beperkingen worden door de jobcoach gesignaleerd, waardoor inzichtelijk gemaakt kan worden wat de toekomstige arbeidsmogelijkheden voor iemand precies zijn. Ook is het voor de persoon in kwestie een goede manier om te bekijken welk werk iemand precies past. Een jobcoach zal in de meeste gevallen werken via een coachingsplan, waarin precies is opgenomen wat het doel is van de coaching. Als jobcoach zal je in de praktijk te maken krijgen met verschillende andere vaklieden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen, psychologen, maatschappelijk werkers en aan bijstandsconsulenten. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende vaklieden, die op verschillende manieren te maken kunnen hebben met werknemers, die extra begeleiding nodig hebben.

Ondanks dat het beroep jobcoach oorspronkelijk toebehoort tot de gezondheidszorg komt het beroep tegenwoordig ook voor op de gewone werkvloer. Het is in dat geval wel belangrijk dat iemand een gerichte opleiding genoten heeft of dat de begeleider op de werkvloer samenwerkt met een jobcoach. Daarnaast komt het beroep jobcoach ook op andere manieren voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een andere carrière wensen en aan mensen die het gevoel hebben vastgelopen te zijn in hun huidige baan. In dat geval spreken we wel eerder van een loopbaanadviseur dan van een jobcoach. Als jobcoach heb je over het algemeen alleen te maken met mensen die geestelijke of lichamelijke beperkingen hebben, waardoor ze problemen ondervinden op de arbeidsmarkt.

Verschil jobcoach en re-integratiecoach

Een jobcoach is geen re-integratiecoach, omdat een re-integratiecoach juist verantwoordelijk is voor het vinden van passend werk. Het is de jobcoach die mensen uiteindelijk zal begeleiden op de werkvloer en het is de jobcoach die in veel gevallen zal overleggen met de re-integratiecoach over de voortgang van de werknemer. Een jobcoach en re-integratiecoach hebben dus veel met elkaar te maken, maar de beroepen verschillen onderling wel.

Taken jobcoach:

 • Het aanvragen van eventuele subsidies.
 • Het begeleiden van werknemers.
 • Het geven van sollicitatietrainingen.
 • Het inventariseren van alle mogelijkheden.
 • Het mogelijk maken van eventuele aanpassingen.
 • Het motiveren van werknemers.
 • Het opstellen van een inwerk- en begeleidingsplan.
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach is iemand die individuen begeleidt en ondersteunt bij het vinden en behouden van werk dat past bij hun vaardigheden, interesses en doelen. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een jobcoach kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de organisatie waarvoor ze werken. Over het algemeen omvatten de taken van een jobcoach het volgende:

 • Beoordeling en counseling: Een jobcoach begint meestal met het beoordelen van de vaardigheden, ervaring en interesses van de cliënt. Ze voeren gesprekken en assessments uit om een duidelijk beeld te krijgen van de sterke punten, behoeften en carrièredoelen van de cliënt. Op basis van deze evaluatie bieden ze counseling en begeleiding om de cliënt te helpen bij het identificeren van geschikte werkopties.
 • Carrièreplanning en doelstellingen: Een jobcoach helpt cliënten bij het ontwikkelen van realistische carrièredoelen en het opstellen van een plan om deze doelen te bereiken. Ze kunnen advies geven over het ontwikkelen van relevante vaardigheden, het volgen van opleidingen of het verkennen van nieuwe carrièremogelijkheden.
 • Trainen vaardigheden: Een jobcoach traint cliënten in het ontwikkelen van effectieve jobsearch-vaardigheden, zoals het opstellen van een cv, sollicitatiebrieven schrijven, netwerken en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Ze kunnen ook helpen bij het zoeken naar vacatures en het identificeren van potentiële werkgevers.
 • Sollicitatieondersteuning: Een jobcoach kan ondersteuning bieden tijdens het sollicitatieproces. Dit omvat het helpen bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, het geven van feedback op sollicitatiebrieven en het oefenen van interviewvaardigheden. Ze kunnen ook tips geven over hoe je jezelf effectief kunt presenteren aan potentiële werkgevers.
 • On-the-job ondersteuning: Nadat een cliënt werk heeft gevonden, kan een jobcoach ondersteuning bieden op de werkplek. Ze kunnen de cliënt helpen bij het aanpassen aan de nieuwe werkomgeving, het begrijpen van de taken en verantwoordelijkheden, en het ontwikkelen van effectieve werkvaardigheden. Ze kunnen ook bemiddelen tussen de cliënt en de werkgever om eventuele uitdagingen op te lossen en aanpassingen op de werkplek te faciliteren.
 • Loopbaanontwikkeling: Een jobcoach kan ook langetermijnbegeleiding bieden bij loopbaanontwikkeling. Ze kunnen regelmatig contact onderhouden met de cliënt om de voortgang te bespreken, nieuwe doelen te stellen en eventuele obstakels aan te pakken die zich kunnen voordoen tijdens het carrièrepad.

Beroep jobcoach:

Opleidingen tot jobcoach

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep jobcoach, zoals de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, de hbo-opleiding Human Resource Management en de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). Daarnaast worden er verkorte opleidingen aangeboden tot jobcoach, die over het algemeen alleen toegankelijk zijn als je minimaal beschikt over een Mbo-opleiding niveau vier. De jobcoach opleiding moet gezien worden als een opleiding op Hbo-niveau. Wie als jobcoach wil gaan werken moet in de meeste gevallen gecertificeerd zijn om aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen. Zie voor meer informatie ook de vereniging voor loopbaanprofessionals. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp jobcoach krijg je ook te maken met het opzetten van de financiële administratie Er zijn voor kleine ondernemers diverse goede boekhoudpakketten beschikbaar voor het bijhouden van de complete zzp boekhouding.

Bedrijven waar een jobcoach werkzaam kan zijn

Als jobcoach kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten organisaties binnen de gezondheidszorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en welzijnswerk. Daarnaast komt het beroep jobcoach voor binnen grote bedrijven die te maken hebben met veel personeel. Als een jobcoach werkzaam is voor het bedrijfsleven kan ook weer de benaming bedrijfsmaatschappelijk werker van toepassing zijn. Een jobcoach kan ook prima werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, en dan wellicht ook andere diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken als werkbegeleider.

Competenties jobcoach

Als jobcoach moet je over verschillende belangrijke competenties beschikken, zoals goed kunnen luisteren en goed kunnen motiveren, en moet je over veel doorzettingsvermogen beschikken. Daarnaast kan het inspireren aangemerkt worden als belangrijke competentie. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat goede begeleiding alles te maken heeft met communicatie. Een andere belangrijke competentie kan stressbestendigheid zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn sociabiliteit, samenwerken, inzicht, kennis, analytisch, overtuigingskracht, passie, plannen, vertrouwen, organiseren en coachen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden is het denkbaar dat je als jobcoach te maken hebt met aanvullende vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jobcoach

Het arbeidsmarktperspectief als jobcoach is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen en certificering beschikt. Steeds meer organisaties zien het belang in van loopbaanbegeleiding en maken dan ook op verschillende manieren gebruik van jobcoaches en loopbaanbegeleiders. De doorgroeimogelijkheden als jobcoach moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager of aan de functie teamleider. Een andere mogelijkheid is de functie casemanager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jobcoach

Als jobcoach zal je over het algemeen onder de cao gehandicaptenzorg of de cao zorg en welzijn vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever waarvoor je werkzaam bent. Een jobcoach met een afgeronde Hbo-opleiding in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer zal het inkomen sterk afhankelijk zijn van het aantal opdrachten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Jobcoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jobcoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl