Bedrijfsarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die de studie arbeid en gezondheid heeft gevolgd. De kerntaak van een bedrijfsarts komt neer op ziektepreventie, het signaleren van beroepsziektes, het begeleiden van zieke mensen en de re-integratie van mensen op de werkvloer. Mensen die te maken krijgen met een bedrijfsarts zijn over het algemeen een langere periode arbeidsongeschikt wegens een ziekte of aandoening. Mensen die bijvoorbeeld enkele dagen griep hebben zullen over het algemeen niet met een bedrijfsarts te maken krijgen. Een bedrijfsarts is dus een medisch specialist die zieke mensen kan oproepen om te bekijken of mensen ziek zijn en wat ze precies mankeren. Een bedrijfsarts kan patiënten ook doorverwijzen naar een huisarts of naar een andere medisch specialist als hij of zij denkt dat dat nodig is. Andere belangrijke taken van een bedrijfsarts zijn het herkennen van mogelijke beroepsziekten en het adviseren van werkgevers om beroepsziekten preventief te voorkomen. Een bedrijfsarts is dus een deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bedrijfsarts het beste omschrijven als het begeleiden van ziekteverzuim, inclusief alle bijkomende werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek of het doorverwijzen van patiënten naar andere specialisten. Het is ook de bedrijfsarts die zal bepalen of het terecht is dat mensen hun arbeidsovereenkomst niet nakomen. Ook werkgevers kunnen een bedrijfsarts inschakelen, als de werkgever eraan twijfelt of een werknemer wel echt ziek is. Als een bedrijfsarts een zieke werknemer oproept is de werknemer verplicht om te komen op het spreekuur. Het beroep bedrijfsarts betreft een beschermende titel, die niet zomaar gebruikt mag worden. Een bedrijfsarts moet ook ingeschreven staan in het BIG-register. Binnen Nederland is het verplicht dat alle werknemers toegang hebben tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim, echter mag een bedrijfsarts sommige informatie wel delen met de werkgever.

Een bedrijfsarts is dus een medisch specialist, die na de studie basisarts een aanvullende studie heeft genoten tot bedrijfsarts. Deze specialisatie noemt men ook wel bedrijfsgeneeskunde en zal nog eens vier jaar in beslag nemen. Binnen Nederland worden de termen arboarts, keuringsarts en bedrijfsarts vaak als hetzelfde gezien, wat niet het geval is. Een arboarts en keuringsarts zijn beide basisartsen en beschikken niet over het specialisme bedrijfsgeneeskunde. Zij hebben dan ook minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts onderzoekt patiënten en stelt een diagnose en behandelplan vast, waarbij andere specialisten betrokken kunnen zijn, zoals een huisarts of andere soorten medisch specialist. Zoals eerder omschreven is een bedrijfsarts gebonden aan medisch beroepsgeheim. Dit neemt niet weg dat een bedrijfsarts wel bepaalde informatie mag delen met de werkgever. Denk hierbij aan de te verwachte duur van het verzuim, aan de te verwachte beperkingen en aan adviezen om eventuele passende aanpassingen door te voeren op de werkvloer. Het beroep bedrijfsarts is bij sommige mensen omstreden, omdat een bedrijfsarts voor de werkgever werkzaam is. Met andere woorden zijn er mensen die bedrijfsartsen niet onafhankelijkheid vinden. Dit heeft ook betrekking op de zorg en keuring van patiënten. In de praktijk moet een bedrijfsarts wel aangemerkt worden als neutrale adviseur, die precies weet welke rechten en plichten beide partijen hebben.

Verschil arbo-arts en bedrijfsarts

Een arbo-arts en bedrijfsarts adviseren allebei over gezonde arbeidsomstandigheden. Ze begeleiden beide zieke medewerkers terug naar het werk. Wel verschillen de beroepen onderling van elkaar, omdat de artsen verschillende opleidingen gehad hebben. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die een opleiding afgerond heeft op het gebied van arbeid en gezondheid. Een arbo-arts is een basisarts die werkt voor een arbodienst. Een arbo-arts mag dan ook alleen werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arbo-arts heeft minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts.

Re-integratie zieke werknemers

Het is de bedrijfsarts die een diagnose stelt met betrekking tot zieke werknemers en het is de bedrijfsarts die een behandelplan opstelt voor zieke werknemers. Omdat re-integratie in sommige gevallen lastig kan zijn kan een bedrijfsarts ook gebruikmaken van andere specialisten die samen met de bedrijfsarts de zieke mensen begeleiden. Denk hierbij aan een arbeidsdeskundige die juist weer gespecialiseerd is in het begeleiden van zieke werknemers. Een arbeidsdeskundige kan ook weer gebruikmaken van een re-integratiecoach. In alle gevallen is het de bedrijfsarts die bepaalt hoe de re-integratie zal verlopen.

Beschermde titel

Een bedrijfsarts doet na zijn opleiding tot basisarts een vierjarige opleiding op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Deze arts staat als medisch specialist in het Register van Sociaal Geneeskundigen en moet deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties door de beroepsvereniging (NVAB).

Wat doet de Bedrijfsarts:

Opleidingen tot bedrijfsarts

Wie een carrière ambieert als bedrijfsarts zal eerst de opleiding tot basisarts moeten volgen en daarna de vierjarige opleiding tot bedrijfsarts moeten afronden. Vanzelfsprekend is een opleiding tot basisarts en bedrijfsarts geen lichte opleiding, en zeker niet voor iedereen weggelegd. De titel bedrijfsarts is een beschermde titel in Nederland. Zie voor meer informatie ook de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Bedrijven waar een bedrijfsarts werkzaam kan zijn

Een bedrijfsarts is over het algemeen werkzaam voor interne en externe arbodiensten. Daarnaast kan een bedrijfsarts werkzaam zijn als ondernemer. De meeste bedrijfsartsen zijn wel gewoon in loondienst werkzaam. Een bedrijfsarts is niet werkzaam voor ziekenhuizen. Een klinisch arbeidsgeneeskundige kan wel werkzaam zijn voor ziekenhuizen. Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een bedrijfsarts die beschikt over aanvullende studies.

Competenties bedrijfsarts

De belangrijkste competentie van een bedrijfsarts is het medisch handelen. Daarnaast moet een bedrijfsarts over aanvullende specialistische kennis beschikken met betrekking tot onder de beroepsbevolking veel voorkomende aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan eventuele psychische klachten die veroorzaakt worden door arbeid, en aan aandoeningen van het bewegingsapparaat. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken krijgt met veel verschillende patiënten en werkgevers. Ook onafhankelijkheid moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn sociaal, empathisch, plannen, samenwerken, wet- en regelgeving, kennis, stressbestendigheid, adviseren, overleggen, beroepsgeheim en maatschappelijk handelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsarts

Als bedrijfsarts is het doorgaans geen enkel probleem om werk te vinden bij verschillende organisaties. Als bedrijfsarts ben je goed opgeleid en is het vinden van werk geen enkel probleem. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig de verplichting om met een bedrijfsarts samen te werken, waardoor er veel vraag is. Doorgroeien als bedrijfsarts is eigenlijk niet mogelijk, omdat je al een lange opleiding gehad hebt en je dus al alle kansen zult hebben op de arbeidsmarkt. Wel kan je je als bedrijfsarts verder specialiseren in bepaalde onderwerpen. Een bedrijfsarts kan daarnaast eventueel promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsarts

De precieze arbeidsvoorwaarden als bedrijfsarts zijn lastig aan te geven, omdat deze nogal kunnen verschillen per werkgever. Wel is het zo dat een bedrijfsarts doorgaans een zeer goed salaris verdient, omdat de persoon een lange opleiding gevolgd heeft met veel verantwoordelijkheden. Als bedrijfsarts verdien je in loondienst ongeveer tussen de 4000 en 8000 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl