Bedrijfsarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die de studie arbeid en gezondheid heeft gevolgd. De kerntaak van een bedrijfsarts komt neer op ziektepreventie, het signaleren van beroepsziektes, het begeleiden van zieke mensen en de re-integratie van mensen op de werkvloer. Mensen die te maken krijgen met een bedrijfsarts zijn over het algemeen een langere periode arbeidsongeschikt wegens een ziekte of aandoening. Mensen die bijvoorbeeld enkele dagen griep hebben zullen over het algemeen niet met een bedrijfsarts te maken krijgen. Een bedrijfsarts is dus een medisch specialist die zieke mensen kan oproepen om te bekijken of mensen ziek zijn en wat ze precies mankeren. Een bedrijfsarts kan patiënten ook doorverwijzen naar een huisarts of naar een andere medisch specialist als hij of zij denkt dat dat nodig is. Andere belangrijke taken van een bedrijfsarts zijn het herkennen van mogelijke beroepsziekten en het adviseren van werkgevers om beroepsziekten preventief te voorkomen. Een bedrijfsarts is dus een deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bedrijfsarts het beste omschrijven als het begeleiden van ziekteverzuim, inclusief alle bijkomende werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek of het doorverwijzen van patiënten naar andere specialisten. Het is ook de bedrijfsarts die zal bepalen of het terecht is dat mensen hun arbeidsovereenkomst niet nakomen. Ook werkgevers kunnen een bedrijfsarts inschakelen, als de werkgever eraan twijfelt of een werknemer wel echt ziek is. Als een bedrijfsarts een zieke werknemer oproept is de werknemer verplicht om te komen op het spreekuur.

Een bedrijfsarts is dus een medisch specialist die na de studie basisarts een extra studie heeft genoten tot bedrijfsarts. Deze specialisatie noemt men ook wel bedrijfsgeneeskunde en zal nog eens vier jaar in beslag nemen. Binnen Nederland worden de termen arboarts, keuringsarts en bedrijfsarts vaak als het zelfde gezien, wat niet het geval is. Een arboarts en keuringsarts zijn beide basisartsen en beschikken niet over het specialisme bedrijfsgeneeskunde. Zij hebben dan ook minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts onderzoekt patiënten en stelt een diagnose en behandelplan vast, waarbij ook andere specialisten betrokken kunnen zijn zoals een huisarts of ander soort medisch specialist.

Verschil arbo-arts en bedrijfsarts

Een arbo-arts en bedrijfsarts adviseren allebei over gezonde arbeidsomstandigheden. Ze begeleiden beide zieke medewerkers terug naar het werk. Wel verschillen de beroepen onderling van elkaar, omdat de artsen verschillende opleidingen gehad hebben. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die een opleiding afgerond heeft op het gebied van arbeid en gezondheid. Een arbo-arts is een basisarts die werkt voor een arbodienst. Een arbo-arts mag dan ook alleen werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arbo-arts heeft minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts.

Re-integratie zieke werknemers

Het is de bedrijfsarts die een diagnose stelt met betrekking tot zieke werknemers en het is de bedrijfsarts die een behandelplan opstelt voor zieke werknemers. Omdat re-integratie in sommige gevallen lastig kan zijn kan een bedrijfsarts ook gebruik maken van andere specialisten die in samenwerking met de bedrijfsarts de zieke mensen begeleiden. Denk hierbij aan een arbeidsdeskundige die juist weer gespecialiseerd is in het begeleiden van zieke werknemers. Een arbeidsdeskundige kan ook weer gebruik maken van een re-integratiecoach. In alle gevallen is het de bedrijfsarts die bepaalt hoe de re-integratie zal verlopen.

Beschermde titel

Een bedrijfsarts doet na zijn opleiding tot basisarts een vierjarige opleiding op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Deze arts staat als medisch specialist in het Register van Sociaal Geneeskundigen en moet deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties door de beroepsvereniging (NVAB).

Wat doet de Bedrijfsarts:

Opleidingen tot bedrijfsarts

Wie een carrière ambieert als bedrijfsarts zal eerst de opleiding tot basisarts moeten volgen en daarna de vierjarige opleiding tot bedrijfsarts moeten afronden. Vanzelfsprekend is een opleiding tot basisarts en bedrijfsarts geen lichte opleiding, en zeker niet voor iedereen weggelegd. De titel bedrijfsarts is een beschermde titel in Nederland. Zie voor meer informatie ook de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Bedrijven waar een bedrijfsarts werkzaam kan zijn

Als bedrijfsarts kan je werkzaam zijn voor bedrijven, arbodiensten en als zelfstandig ondernemer werken als bedrijfsarts.

Competenties bedrijfsarts

Als bedrijfsarts ben je empathisch en sociaal sterk onderlegd. Ook zal je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je vaak moet bemiddelen tussen personeel en werkgevers. Samenwerken en het ontplooien van oplossingen zal bij een bedrijfsarts dan ook veel voorkomen. Eén van de belangrijkste competenties is het onafhankelijk zijn en het ook zo kunnen werken als bedrijfsarts. Ook is het belangrijk om bijscholing te blijven volgen om het beroep op een goede manier uit te kunnen voeren. Meestal is dit verplicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsarts

Als bedrijfsarts is het doorgaans geen enkel probleem om werk te vinden bij verschillende organisaties. Als bedrijfsarts ben je goed opgeleid en is het vinden van werk geen enkel probleem. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig de verplichting om met een bedrijfsarts samen te werken, waardoor er veel vraag is. Doorgroeien als bedrijfsarts is eigenlijk niet mogelijk, omdat je al een lange opleiding gehad hebt en je dus al alle kansen zult hebben op de arbeidsmarkt. Wel kan je je als bedrijfsarts verder specialiseren in bepaalde onderwerpen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsarts

De precieze arbeidsvoorwaarden als bedrijfsarts zijn lastig aan te geven, omdat deze nogal kunnen verschillen per werkgever. Wel is het zo dat een bedrijfsarts doorgaans een zeer goed salaris verdient, omdat de persoon een lange opleiding gevolgd heeft met veel verantwoordelijkheden. Als bedrijfsarts verdien je in loondienst ongeveer tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl