Huisarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep huisarts
Carriere maken als huisarts
Werken als huisarts
Wat doen huisartsen
Diverse werkzaamheden van een huisarts:
Wat doet een huisarts:
Opleidingen tot huisarts
Bedrijven waar een huisarts werkzaam kan zijn
Competenties huisarts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als huisarts
Arbeidsvoorwaarden en salaris huisarts
Eigen bedrijf starten als Huisarts
Boekhoudprogramma vergelijken Huisarts

Beroep huisarts

Een huisarts is een medisch specialist binnen het vakgebied huisartsgeneeskunde. Huisartsgeneeskunde kan ook gezien worden als generalisme. Generalisme heeft betrekking op de basiskennis van veel verschillende medische onderwerpen. Met andere woorden is een huisarts een arts, die over weinig kennis beschikt van veel verschillende medische onderwerpen. Een huisarts is dan ook alleen aan te merken als medisch specialist binnen het vakgebied huisartsgeneeskunde. Het belangrijkste verschil tussen een generalist en een specialist is dat een generalist weinig weet van veel en dat een specialist veel weet van weinig. Dat we een huisarts ook een generalist kunnen noemen betekent niet dat een huisarts over weinig medisch kennis beschikt, omdat dit juist niet het geval is. Een huisarts moet gezien worden als allround specialist, die beschikt over veel kennis in de basis. Het is juist de rol van een huisarts om patiënten door te verwijzen naar de juiste specialisten als dat nodig is. Als huisarts bedrijf je dan ook gezondheidszorg vanuit een generalistisch perspectief. Een huisarts kan daarom ook gezien worden als een eerstelijns hulpverlener. Andere generalisten binnen de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld tandartsen en fysiotherapeuten. Het beroep huisarts is aan te merken als belangrijk beroep, omdat iedereen sterk afhankelijk is van de huisarts. In de meeste gevallen is de huisarts de eerste arts die mensen bezoeken als er sprake is van bepaalde klachten. Alleen als verder onderzoek of behandelingen nodig zijn zal een huisarts verwijzen naar meer gespecialiseerde medisch specialisten. Dit betreft vaak ziekenhuisspecialisten, zoals internisten, cardiologen en gynaecologen. Dit is afhankelijk van de soort klachten waarmee iemand te maken heeft. Een huisarts is dus een gespecialiseerde arts die over het algemeen niet werkzaam is binnen ziekenhuizen. Een huisarts is meestal werkzaam binnen een eigen huisartsenpraktijk en zal huisbezoeken afleggen.

Carriere maken als huisarts

Als huisarts krijg je met veel verschillende patiënten te maken tijdens de spreekuren, van jong tot oud, en diagnosticeer en behandel je patiënten met uiteenlopende soorten lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of klachten. Een andere belangrijke taak van huisartsen is het aanhoren van mogelijke problemen van patiënten om verdere problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het werk, aan problemen thuis of aan problemen op school. Omdat een huisarts een eerstelijns hulpverlener is kan een huisarts patiënten doorverwijzen naar andere specialisten die de betreffende patiënt verder kan helpen. Als eerstelijns hulpverlener is het erg belangrijk om mogelijke klachten van patiënten op de juiste manier in te schatten, zodat patiënten alleen doorverwezen worden als dit nodig mocht zijn. Het is niet zo dat een huisarts met alle patiënten zal werken, omdat er ook sprake kan zijn van gespecialiseerde zorg. Denk bijvoorbeeld aan het werken met verstandelijk gehandicapten dat ook onder de verantwoordelijkheid kan vallen van een avg-arts. Een avg-arts kan ook aangemerkt worden als huisarts, maar dan gericht op verstandelijk gehandicapten.

Werken als huisarts

Een huisarts heeft veel kennis van mogelijke gezondheidsproblemen en zal patiënten dan ook informeren over mogelijke vervolgmaatregelen, afhankelijk van de klachten en de constatering van de huisarts. Een huisarts kan bijvoorbeeld patiënten doorverwijzen naar een internist, een chirurg, een psychiater of een gynaecoloog als dit nodig mocht zijn. Daarnaast kan een huisarts patiënten doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of bijvoorbeeld een diëtist. In de meeste gevallen zal een medisch specialist ook terugkoppeling geven aan de huisarts over zijn of haar bevindingen, zodat er een duidelijk behandelplan ontstaat. In de meeste gevallen zal dit een brief betreffen van de betreffende specialist waarin precies is opgenomen welke behandelingen er uitgevoerd zijn of moeten worden uitgevoerd. Deze behandelingen kunnen daarna wanneer nodig tussen de huisarts en de betreffende patiënt besproken worden.

Wat doen huisartsen

Een huisarts is dus een arts die niet werkzaam is in een ziekenhuis, maar werkzaam is binnen een huisartsenpraktijk. Omdat mensen in de meeste gevallen bij gezondheidsproblemen in eerste plaats met een huisarts te maken krijgen, is het als huisarts erg belangrijk dat je over de juiste eigenschappen beschikt. Deze eigenschappen hebben niet alleen betrekking op medische kennis, omdat goede sociale vaardigheden net zo belangrijk zijn. Het goed kunnen luisteren naar patiënten is erg belangrijk als huisarts, om patiënten te kunnen voorzien van goed advies. Het geven van goed advies kan ook inhouden dat de huisarts besluit om patiënten niet door te verwijzen, omdat de klachten minder ernstig zijn dan de patiënt wellicht denkt. In dit soort gevallen is het als huisarts erg belangrijk om patiënten op een duidelijke manier uit te leggen waarom dit precies het geval is.

Diverse werkzaamheden van een huisarts:

 • Het aanvragen van laboratorium- of andere diagnostische tests.
 • Het afleggen van huisbezoeken.
 • Het behandelen van patiënten.
 • Het bijhouden van medisch dossier(s).
 • Het diagnosticeren van patiënten.
 • Het geven van beschermende injecties (griepprik).
 • Het geven van informatie.
 • Het houden van spreekuren.
 • Het luisteren naar patiënten.
 • Het onderhouden van contacten met andere specialisten.
 • Het uitschrijven van recepten en doorverwijzingen.
 • Het uitvoeren preventie onderzoek (uitstrijkjes afnemen).

Wat doet een huisarts:

Opleidingen tot huisarts

Wie een carrière ambieert als huisarts zal in de eerste plaatst de universitaire studie geneeskunde moeten volgen en afronden. De universitaire studie geneeskunde zal over het algemeen zes jaar in beslag nemen. Na de studie geneeskunde spreekt men van een basisarts en zal de basisarts nog een aanvullende studie moeten doorlopen van ongeveer drie jaar. De totale opleidingsduur tot huisarts zal dan ook ongeveer negen jaar in beslag nemen. Een huisarts in opleiding zal moeten kiezen voor het specialisme huisartsgeneeskunde die aan verschillende universiteiten te volgen is. Een basisarts die een studie volgt tot specialist noemt men ook wel AIOS (arts in opleiding tot specialist) of HAIO (huisarts in opleiding). Tijdens de studie huisartsgeneeskunde zal je stage lopen binnen een huisartsenpraktijk, binnen de psychiatrie en stage lopen binnen de ouderenzorg en acute geneeskunde. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen, die website huisarts opleiding en de websites Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Ook de boekhouding op de correcte manier bijhouden is belangrijk als zelfstandig huisarts.

Bedrijven waar een huisarts werkzaam kan zijn

Een huisarts is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, omdat de meeste huisartsen binnen Nederland werkzaam zijn als ondernemer. Dit neemt niet weg dat een huisarts wel met andere huisartsen kan samenwerken binnen een huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Als een huisarts werkzaam is in loondienst spreekt men ook wel van een “hidha”. Hidha staat voor huisarts in dienst van een andere huisarts.

Competenties huisarts

Als huisarts moet je over veel competenties beschikken, die niet alleen te maken hebben met medische kennis of vaardigheden. Ook communicatie is aan te merken als belangrijke competentie, omdat je als huisarts juist zo veel moet luisteren en overleggen met patiënten en andere specialisten. In de meeste gevallen zal een huisarts ook samenwerken met andere medewerkers in de praktijk, zoals een doktersassistent of praktijkondersteuner. Een huisarts kan dan ook gezien worden als manager binnen zijn of haar eigen praktijk. Een ander belangrijk woord als huisarts is vertrouwen, omdat een huisarts een vertrouwenspersoon is van patiënten. Ook wet- en regelgeving is een belangrijke competentie dat niet onderschat moeten worden. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, motivatie, bijscholing, inzicht, plannen, zelfstandigheid, analytisch, accuratesse, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als huisarts

Het arbeidsmarktperspectief als huisarts is mede gezien de lange studie over het algemeen zeer goed te noemen, echter werken de meeste huisartsen als ondernemer en niet in loondienst. De doorgroeimogelijkheden als huisarts kunnen gezien worden in het starten van je eigen huisartsenpraktijk, aangezien de meeste huisartsen werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is een huisarts een wetenschapper en kan deze bijvoorbeeld ook onderzoek uitvoeren en wellicht promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris huisarts

Als een huisarts werkzaam is in loondienst zal deze over het algemeen onder de cao Hidha vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Zoals eerder omschreven werken de meeste huisartsen niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer. Een zelfstandig werkende huisarts zal over het algemeen een salaris verdienen van 96.000 bruto per jaar, wat neerkomt op een salaris van 8.000 bruto per maand. Het salaris is wel sterk afhankelijk van het aantal patiënten en de onkosten, zoals praktijkkosten en personeelskosten. Het salaris van een Hidha zal ongeveer 70.000 bruto per jaar bedragen wat neerkomt op een maandsalaris van 5.833 bruto. Zoals eerder omschreven zijn de meeste huisartsen niet werkzaam in loondienst, maar werkzaam als ondernemer binnen hun eigen praktijk. Een huisarts in opleiding AIOS of HAIO zal over het algemeen een salaris verdienen van ongeveer 2.800 bruto per maand.

Eigen bedrijf starten als Huisarts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Huisarts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Huisarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Huisarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Huisarts.

Mijnzzp.nl