Dietist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep diëtist
Werken als diëtist
Wat doet een diëtist?
Is diëtist een beschermd beroep?
Overgewicht overwinnen
Hulp inschakelen van een diëtist
Diverse taken diëtist:
Film: Wat doet een diëtist:
Film: Opleiding Voeding & Diëtetiek:
Opleidingen tot diëtist
Bedrijven waar een diëtist werkzaam kan zijn
Competenties diëtist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als diëtist
Arbeidsvoorwaarden en salaris diëtist
Eigen bedrijf starten als Dietist
Boekhoudprogramma vergelijken Dietist

Beroep diëtist

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en behandelt cliënten of patiënten met een op maat gemaakt voedingsadvies of dieetadvies. Het beroep diëtist kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep gewichtsconsulent, omdat een diëtist gespecialiseerd is in voeding in relatie tot ziekte. De werkzaamheden van een diëtist gaan dan ook verder dan alleen het geven van voedingsadvies, omdat een diëtist te maken kan hebben met patiënten die een bepaalde ziekte hebben. Denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten of aan mensen die een allergie hebben. Dit soort patiënten wordt in veel gevallen door een huisarts of arts doorverwezen naar een diëtist. De werkzaamheden van een diëtist kunnen in het kort het beste omschreven worden als het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van patiënten. Een diëtist heeft daarnaast een grote adviserende en motiverende rol op het gebied van voeding en gezondheid. Het beroep diëtist is een wettelijk beschermd beroep, dus niet iedereen mag zich zomaar diëtist noemen. Het is niet nodig om een verwijzing te krijgen van een huisarts of andere specialist om bij een diëtist terecht te kunnen. Een diëtist krijgt dus niet alleen te maken met mensen die overgewicht hebben, omdat ook andere mensen terechtkunnen bij een diëtist, bijvoorbeeld, omdat ze een ziekte hebben. Mensen kunnen dus om verschillende redenen te maken krijgen met een diëtist. Denk bijvoorbeeld aan sporters die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze een goed voedingsadvies nodig hebben om een bepaalde prestatie te behalen. Daarnaast kunnen mensen tijdelijk te maken krijgen met een diëtist, zoals na een operatie. Het kan namelijk voorkomen dat geopereerde mensen tijdelijk moeilijk kunnen eten of bepaald eten niet mogen nuttigen om gezondheidsredenen. Ook diabetespatiënten hebben over het algemeen extra begeleiding nodig als ze te horen hebben gekregen dat ze diabetes hebben. Het is dus niet zo dat een diëtist alleen met cliënten en/of patiënten te maken krijgt, die overgewicht hebben.

Werken als diëtist

Een diëtist is dus een paramedicus en heeft dus met verschillende cliënten en patiënten te maken, die een voedingsadvies of dieetadvies nodig hebben. Het beroep diëtist behoort tot de zogenaamde paramedische beroepen. Dit houdt in dat een diëtist bepaalde medische behandelingen mag uitvoeren zonder dat een diëtist aangemerkt kan worden als arts. Een diëtist werkt over het algemeen veel samen met artsen en andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan een specialist ouderengeneeskunde, cardiologen, dermatologen, internisten en aan diabetesverpleegkundigen. Daarnaast kunnen patiënten doorverwezen worden door een huisarts. Zoals eerder omschreven heeft een diëtist met verschillende soorten patiënten te maken, wat niet alleen betrekking heeft op overgewicht. Denk bijvoorbeeld ook aan patiënten, die net een operatie ondergaan hebben en aan mensen, die een voedselallergie hebben. Een diëtist kan veel te maken hebben met een specialist ouderengeneeskunde.

Wat doet een diëtist?

Een diëtist is een gezondheidsprofessional die gespecialiseerd is in voeding en dieetadvies. De taken van een diëtist kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Voedingsadvies: Diëtisten bieden persoonlijk voedingsadvies aan individuen op basis van hun specifieke behoeften en doelen. Ze evalueren de voedingsstatus, gezondheidsproblemen, medische geschiedenis en levensstijl van een persoon om een op maat gemaakt dieetplan te ontwikkelen.
 • Dieet beoordeling: Diëtisten analyseren de voedingsinname van een persoon en beoordelen of ze voldoen aan de aanbevolen voedingsrichtlijnen. Ze identificeren eventuele tekorten of onevenwichtigheden in het dieet en stellen wijzigingen voor om een evenwichtige voeding te bevorderen.
 • Medische aandoeningen behandelen: Diëtisten werken vaak samen met mensen die specifieke medische aandoeningen hebben, zoals diabetes, hartziekten, maag-darmproblemen, voedselallergieën of intoleranties, eetstoornissen, enz. Ze ontwikkelen dieetplannen die zijn aangepast aan de behoeften van de persoon om de symptomen te beheersen, de gezondheid te verbeteren en complicaties te voorkomen.
 • Gewichtsbeheer: Diëtisten helpen mensen bij het bereiken en behouden van een gezond gewicht. Ze stellen individuele doelen op en bieden begeleiding bij het aanpassen van het dieet, het bevorderen van lichaamsbeweging en het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten. Ze bieden ook ondersteuning en motivatie tijdens het gewichtsverlies- of gewichtsbeheer proces.
 • Educatie en voorlichting: Diëtisten geven informatie en voorlichting over voeding en gezond eten aan individuen, groepen en gemeenschappen. Ze kunnen workshops, seminars of presentaties verzorgen om bewustzijn te creëren over gezonde voedingskeuzes, etiketten lezen, maaltijdplanning en andere relevante onderwerpen.
 • Onderzoek en beleidsontwikkeling: Sommige diëtisten zijn betrokken bij onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van beleid en richtlijnen met betrekking tot voeding, zowel op individueel als op populatieniveau.

Over het algemeen is het doel van een diëtist om mensen te helpen een gezond voedingspatroon te ontwikkelen en te onderhouden dat aansluit bij hun individuele behoeften en doelen, en om hen te ondersteunen bij het bereiken en behouden van een optimale gezondheid.

Is diëtist een beschermd beroep?

De titel diëtist kent binnen Nederland beroepsbescherming. Een diëtist moet beschikken over de Hbo-diploma Voeding & Diëtetiek met een medische achtergrond. Een diëtist hoeft niet ingeschreven te staan in het BIG-register, maar heeft wel een beschermde opleidingstitel. Het is dus niet toegestaan om je zomaar uit te geven voor diëtist. Een diëtist moet dus wel opgenomen zijn in het kwaliteitsregister paramedici.

Overgewicht overwinnen

Overgewicht is voor veel mensen een probleem en kan een dagelijks terugkerende strijd zijn, die alleen moeilijk te winnen is. De diëtist is de aangewezen persoon om deze strijd te overwinnen. Een diëtist zal niet alleen wijzen op het eetgedrag, maar ook motiverend werken, zodat de cliënt er niet alleen voor staat. Overgewicht heeft redelijk vaak te maken met gedragsverandering en bewustwording. Het is bijvoorbeeld een verkeerde gedachte om te denken dat overgewicht overwonnen kan worden door veel te gaan sporten. Het overwinnen van overgewicht heeft juist veel meer te maken met het voedingspatroon. Denk bijvoorbeeld aan het meer eten van groente en het minder binnen krijgen van koolhydraten, zoals pizza, friet en pasta. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook bij de beroepen voedingsdeskundige, gewichtsconsulent en voedingsassistent kijken, die raakvlakken hebben met het beroep diëtist.

Hulp inschakelen van een diëtist

Het is voor iedereen mogelijk om een diëtist te bezoeken zonder dat daarvoor een verwijzing nodig is. Bij het eerste consult zal de diëtist doorgaans beginnen met algemene vragen over een gezonde levensstijl en voeding. Een vergoeding voor de diëtist is meestal alleen mogelijk wanneer er sprake is van een medische noodzaak, zoals bij een hoog cholesterolgehalte of hoge bloeddruk. In dat geval moet je beschikken over een verwijsbrief met de medische indicatie.

Diverse taken diëtist:

 • Een diëtist analyseert voedingsbehoeftes.
 • Een diëtist ontwikkelt dieetplannen.
 • Een diëtist geeft adviezen over voeding en andere relevante zaken.
 • Een diëtist houdt gegevens bij over het dieetplan.
 • Een diëtist monitort de vooruitgang en gesteldheid van cliënten.
 • Een diëtist overlegt met andere professionals in de gezondheidszorg.
 • Een diëtist kan educatief bezig zijn voor bepaalde groepen.
 • Een diëtist voert onderzoeken uit en beoordeelt onderzoeken op bruikbaarheid.

Film: Wat doet een diëtist:

Film: Opleiding Voeding & Diëtetiek:

Opleidingen tot diëtist

Wie een carrière als diëtist ambieert kan het beste een hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek volgen van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zullen worden zijn voedingswetenschappen, sociale wetenschappen en psychologie, algemene natuurwetenschappen, ziekteleer en Informatica. Er is overigens ook een Nederlandse vereniging van diëtisten waar veel meer informatie te vinden is over het beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding, correct opzetten en bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende diëtist.

Bedrijven waar een diëtist werkzaam kan zijn

Een diëtist is werkzaam binnen de gezondheidszorg en kan werkzaam zijn voor verschillende soorten instellingen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, huisartsenposten, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en aan een obesitaskliniek. Daarnaast komt het beroep diëtist voor binnen de sportsector. Een diëtist kan ook werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen praktijk. Ook buiten de gezondheidszorg kan je als diëtist prima werkzaam zijn, zoals voor de voedingsindustrie.

Competenties diëtist

Als diëtist zal je over een groot inlevingsvermogen moeten beschikken en goed moeten kunnen luisteren. Omdat je veel zal overleggen en adviseren moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn. Naast het overleggen en adviseren zal je als diëtist goed moeten kunnen motiveren en inspireren. Ook overtuigingsvermogen is belangrijk, zodat cliënten de ernst van hun klachten inzien en deze begrijpen. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, coachen, analytisch, waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren, overleggen en opvoedkunde. Als laatste is het ook belangrijk om educatie te benoemen. Educatie heeft vooral betrekking op het geven van voorlichting.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als diëtist

Een goed opgeleide diëtist met de afgeronde hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek zal doorgaans geen enkel probleem hebben om werk te verkrijgen. Als diëtist kan je bij heel veel verschillende instellingen gericht op de gezondheidszorg werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden als het volgen van extra opleidingen of het starten van je eigen praktijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris diëtist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep diëtist omdat je voor verschillende gezondheidsorganisaties werkzaam kan zijn en ook buiten de gezondheidszorg werkzaam kan zijn. Daarnaast is het prima denkbaar dat je als diëtist werkzaam bent als zelfstandig ondernemer en je je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Een Hbo-opgeleide diëtist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er als diëtist doorgaans meer te verdienen, mits je voldoende opdrachten binnen weet te halen.

Eigen bedrijf starten als Dietist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dietist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dietist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dietist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dietist.

Mijnzzp.nl