Dietist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en behandelt cliënten of patiënten met een op maat gemaakt voedingsadvies of dieetadvies. Het beroep diëtist kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep gewichtsconsulent, omdat een diëtist gespecialiseerd is in voeding in relatie tot ziekte. De werkzaamheden van een diëtist gaan dan ook verder dan alleen het geven van voedingsadvies, omdat een diëtist te maken kan hebben met patiënten die een bepaalde ziekte hebben. Denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten of aan mensen die een allergie hebben. Dit soort patiënten wordt in veel gevallen door een huisarts of arts doorverwezen naar een diëtist. De werkzaamheden van een diëtist kunnen in het kort het beste omschreven worden als het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van patiënten. Een diëtist heeft daarnaast een grote adviserende en motiverende rol op het gebied van voeding en gezondheid. Het beroep diëtist is een wettelijk beschermd beroep, dus niet iedereen mag zich zomaar diëtist noemen. Het is niet nodig om een verwijzing te krijgen van een huisarts of andere specialist om bij een diëtist terecht te kunnen. Een diëtist krijgt dus niet alleen te maken met mensen die overgewicht hebben, omdat ook andere mensen terecht kunnen bij een diëtist, bijvoorbeeld, omdat ze een ziekte hebben. Mensen kunnen dus om verschillende redenen te maken krijgen met een diëtist. Denk bijvoorbeeld aan sporters die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze een goed voedingsadvies nodig hebben om een bepaalde prestatie te behalen. Daarnaast kunnen mensen tijdelijk te maken krijgen met een diëtist, zoals na een operatie. Het kan namelijk voorkomen dat geopereerde mensen tijdelijk moeilijk kunnen eten of bepaald eten niet mogen nuttigen om gezondheidsredenen. Ook diabetespatiënten hebben over het algemeen extra begeleiding nodig als ze te horen hebben gekregen dat ze diabetes hebben. Het is dus niet zo dat een diëtist alleen met cliënten en/of patiënten te maken krijgt, die overgewicht hebben.

Een diëtist is dus een paramedicus en heeft dus met verschillende cliënten en patiënten te maken, die een voedingsadvies of dieetadvies nodig hebben. Het beroep diëtist behoort tot de zogenaamde paramedische beroepen. Dit houdt in dat een diëtist bepaalde medische behandelingen mag uitvoeren zonder dat een diëtist aangemerkt kan worden als arts. Een diëtist werkt over het algemeen veel samen met artsen en andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan een specialist ouderengeneeskunde, cardiologen, dermatologen, internisten en aan diabetesverpleegkundigen. Daarnaast kunnen patiënten doorverwezen worden door een huisarts. Zoals eerder omschreven heeft een diëtist met verschillende soorten patiënten te maken, wat niet alleen betrekking heeft op overgewicht. Denk bijvoorbeeld ook aan patiënten, die net een operatie ondergaan hebben en aan mensen, die een voedselallergie hebben. Een diëtist kan veel te maken hebben met een specialist ouderengeneeskunde.

Is diëtist een beschermd beroep?

De titel diëtist kent binnen Nederland beroepsbescherming. Een diëtist moet beschikken over een Hbo-diploma Voeding & Diëtetiek met een medische achtergrond. Een diëtist hoeft niet ingeschreven te staan in het BIG-register, maar heeft wel een beschermde opleidingstitel. Het is dus niet toegestaan om je zomaar uit te geven voor diëtist. Een diëtist moet dus wel opgenomen zijn in het kwaliteitsregister paramedici.

Overgewicht overwinnen

Overgewicht is voor veel mensen een probleem en kan een dagelijks terugkerende strijd zijn, die alleen moeilijk te winnen is. De diëtist is de aangewezen persoon om deze strijd te overwinnen. Een diëtist zal niet alleen wijzen op het eetgedrag maar ook motiverend werken, zodat de cliënt er niet alleen voor staat. Overgewicht heeft redelijk vaak te maken met gedragsverandering en bewustwording. Het is bijvoorbeeld een verkeerde gedachte om te denken dat overgewicht overwonnen kan worden door veel te gaan sporten. Het overwinnen van overgewicht heeft juist veel meer te maken met het voedingspatroon. Denk bijvoorbeeld aan het meer eten van groente en het minder binnen krijgen van koolhydraten, zoals pizza, friet en pasta. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook bij de beroepen voedingsdeskundige, gewichtsconsulent en voedingsassistent kijken, die raakvlakken hebben met het beroep diëtist.

Een diëtist bezoeken kan door iedereen gedaan worden. Hiervoor is geen verwijzing nodig. Een diëtist zal meestal beginnen met algemene vragen over gezonde leefstijl en gezonde voeding. Een vergoeding voor de diëtist is meestal alleen mogelijk wanneer er sprake is van noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een hoog cholesterol of aan mensen met een hoge bloeddruk.

Welke taken heeft een diëtist allemaal:

  • Een diëtist analyseert voedingsbehoeftes.
  • Een diëtist ontwikkelt dieetplannen.
  • Een diëtist geeft adviezen met betrekking tot voeding en andere relevante zaken.
  • Een diëtist houdt gegevens bij over het dieetplan.
  • Een diëtist monitort de vooruitgang en gesteldheid van cliënten.
  • Een diëtist overlegt met andere professionals in de gezondheidszorg.
  • Een diëtist kan educatief bezig zijn voor bepaalde groepen.
  • Een diëtist voert onderzoeken uit en beoordeelt onderzoeken op bruikbaarheid.

Wat doet een diëtist:

Opleiding Voeding & Diëtetiek:

Opleidingen tot diëtist

Wie een carrière als diëtist ambieert kan het beste een Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek volgen van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zullen worden zijn voedingswetenschappen, sociale wetenschappen en psychologie, algemene natuurwetenschappen, ziekteleer en Informatica. Er is overigens ook een Nederlandse vereniging van diëtisten waar veel meer informatie te vinden is over het beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een diëtist werkzaam kan zijn

Een diëtist is werkzaam binnen de gezondheidszorg en kan werkzaam zijn voor verschillende soorten instellingen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, huisartsenposten, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en aan een obesitaskliniek. Daarnaast komt het beroep diëtist voor binnen de sportsector. Een diëtist kan ook werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen praktijk. Ook buiten de gezondheidszorg kan je als diëtist prima werkzaam zijn, zoals voor de voedingsindustrie.

Competenties diëtist

Als diëtist zal je over een groot inlevingsvermogen moeten beschikken en goed moeten kunnen luisteren. Omdat je veel zal overleggen en adviseren moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn. Naast het overleggen en adviseren zal je als diëtist goed moeten kunnen motiveren en inspireren. Ook overtuigingsvermogen is belangrijk, zodat cliënten de ernst van hun klachten inzien en deze begrijpen. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, coachen, analytisch, waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren, overleggen en opvoedkunde. Als laatste is het ook belangrijk om educatie te benoemen. Educatie heeft vooral betrekking op het geven van voorlichting.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als diëtist

Een goed opgeleide diëtist met de afgeronde Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek zal doorgaans geen enkel probleem hebben om werk te verkrijgen. Als diëtist kan je bij heel veel verschillende instellingen gericht op de gezondheidszorg werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden als het volgen van extra opleidingen of het starten van je eigen praktijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris diëtist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep diëtist omdat je voor verschillende gezondheidsorganisaties werkzaam kan zijn en ook buiten de gezondheidszorg werkzaam kan zijn. Daarnaast is het prima denkbaar dat je als diëtist werkzaam bent als zelfstandig ondernemer en je je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Een Hbo-opgeleide diëtist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er als diëtist doorgaans meer te verdienen mits je voldoende opdrachten binnen weet te halen.

Read this information on Dietician in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Ernahrungsberater auf Deutsch.

Lea esta información sobre Dietista en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dietist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dietist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl