Dermatoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een dermatoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in dermatologie. Dermatologie heeft betrekking op de huid en de daaraan grenzende slijmvliezen. Een andere benaming voor een dermatoloog is daarom soms ook wel huidarts. Onder huidziektes en aandoeningen aan de huid verstaat men ook de nagels en het haar van mensen. Ook de diagnostiek en de behandeling van geslachtsziekten behoren tot de werkzaamheden van een dermatoloog. Geslachtsziekte noemt men weer venerische ziekte. Een dermatoloog is dus gespecialiseerd in dermatologie en in venereologie. Een dermatoloog behandelt mensen die te maken hebben met een huidaandoening zoals ernstige acne, ernstige psoriasis of een schimmelinfectie. De vakgebieden dermatologie en venereologie zijn brede vakgebieden omdat de diversiteit aan huidziekten en huidafwijkingen waarvan mensen last kunnen hebben zeer groot is. De belangrijkste aandachtsgebieden van een dermatoloog zijn eczeem, psoriasis en kwaadaardige huidtumoren. In veel gevallen zal een dermatoloog patiënten die doorverwezen zijn in eerste instantie met het blote oog onderzoeken of onderzoeken met een dermatoscoop, om te kunnen bepalen met welke aandoening hij of zij te maken heeft. Als het nodig is kan een dermatoloog ook enkele cellen afnemen van de patiënt, zodat deze onderzocht kunnen worden onder een microscoop. Als een dermatoloog een vermoeden heeft van een allergie kan hij of zij ook een bloedonderzoek uitvoeren bij patiënten. Afhankelijk van de soort aandoeningen kan een dermatoloog diverse behandelplannen opstellen, die kunnen bestaan uit medicatie, wegsnijden, transplantatie of lichttherapie. Ook het voorschrijven van crèmes en zalven komt veel voor om de huid op een goede manier te verzorgen.

Een dermatoloog is dus een arts, die zich gespecialiseerd heeft in dermatologie. In de meeste gevallen zullen patiënten doorverwezen worden naar een dermatoloog als een huisarts denkt dat er verder onderzoek nodig is. Er bestaan ongeveer tweeduizend verschillende soorten huidziekten waardoor het vaststellen van de juiste diagnose niet altijd even makkelijk zal zijn. Het op de juiste manier diagnosticeren van patiënten maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden van een dermatoloog. Hoe een huidaandoening of huidziekte precies behandeld zal worden is afhankelijk van de aandoening, maar over het algemeen maakt een dermatoloog gebruik van zalven (smeren), uv-licht en laserbehandelingen. Ook kan een dermatoloog chirurgische ingrepen uitvoeren. Chirurgische ingrepen worden over het algemeen uitgevoerd door een dermatoloog als er sprake is van huidkanker of als het onduidelijk is wat voor huidafwijking het precies is. Daarnaast kan een dermatoloog onwenselijke huidafwijkingen verwijderen, bijvoorbeeld een moedervlek. Het verwijderen van ongewenste huidafwijkingen zoals een moedervlek noemt men ook wel weer cosmetische dermatologie. Deze kleine chirurgische ingrepen worden over het algemeen uitgevoerd door middel van een plaatselijke verdoving op de polikliniek.

Behandelingen dermatoloog

Andere aandachtsgebieden van een dermatoloog zijn bijvoorbeeld het behandelen van spataderen en overmatige beharing bij vrouwen. Als spataderen niet goed functioneren kan er ulcus cruris ontstaan. Ulcus cruris is de medische term voor een open been of open wond die kan ontstaan doordat spataderen niet goed functioneren. Ulcus staat voor zweer en cruris staat voor been. Een open wond (ulcus cruris) kan veroorzaakt worden als er sprake is van langdurige afwijkingen zoals door vochtophoping om de enkels of om spataderen. Als er sprake is van overmatige ophoping van vocht noemt men dit een oedeem. Als er sprake is van oedeem (vochtophoping) is dit meestal een symptoom van een andere ziekte.

Dermatologie en Allergologie

Dermatologie en allergologie zijn beide vakgebieden die zich bezighouden met de diagnostiek en behandeling van huidziekten, echter noemt men een medisch specialist op het gebied van allergieën geen dermatoloog maar een allergoloog. In de praktijk zullen een dermatoloog en een allergoloog veel samenwerken omdat deze beide specialisten gespecialiseerd zijn in huidaandoeningen. Als er sprake is van allergieën zullen patiënten meestal behandeld worden door een allergoloog. Een minder zware variant van het beroep dermatoloog noemt men weer een huidtherapeut.

Wat doet een dermatoloog allemaal:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het geven van voorlichting
  • Het opstellen van behandelplannen
  • Het toepassen van lichttherapie
  • Het toepassen van excochleatie en curettage (uitlepelen of wegkrabben)
  • Het toepassen van elektrocoagulatie (oneffenheden verwijderen)
  • Het toepassen van cryotherapie (bevriezen van aandoeningen)
  • Het overleggen en samenwerken met andere specialisten

Wat doet een dermatoloog:

Beroep dermatoloog:

Opleidingen tot dermatoloog

Wie een carrière ambieert als dermatoloog zal in de eerste plaatst de universitaire studie geneeskunde moeten doorlopen van zes jaar. Na het afronden van de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de specialisatie dermatologie en venereologie, die nog eens vijf jaar in beslag zal nemen. Tijdens de studie dermatologie en venereologie zal je in de meeste gevallen gewoon werkzaam zijn als dermatoloog onder begeleiding van een ervaren dermatoloog op de afdeling dermatologie. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Bedrijven waar een dermatoloog werkzaam kan zijn

Als dermatoloog zal je over het algemeen werkzaam zijn voor een algemeen of academisch ziekenhuis. Daarnaast kan een dermatoloog werkzaam zijn in een privékliniek of huidkliniek. Privéklinieken of huidklinieken betreffen meestal cosmetische dermatologie- of haarklinieken. Er zijn redelijk veel dermatologen die beschikken over een eigen praktijk als ondernemer. Dit betreft vaak cosmetische dermatologie en huidtherapie. Denk bijvoorbeeld aan de bekende laserbehandelingen.

Competenties dermatoloog

De competenties waarover een dermatoloog moet beschikken zijn vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialisten (CanMeds). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een dermatoloog zal moeten beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden en communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, besluitvaardigheid, kennis, plannen, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit. Vanzelfsprekend heeft een dermatoloog met veel verschillende vaste beroepscompetenties te maken. Als je werkzaam bent binnen een eigen kliniek zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken. Ook het netwerken is in dat geval meestal belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dermatoloog

Het arbeidsmarktperspectief als dermatoloog is goed te noemen, ook gezien de zware en langdurige studie die je zult moeten doorlopen. De doorgroeimogelijkheden als dermatoloog moeten gezien worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het wellicht promoveren. Daarnaast kan een dermatoloog onderwijs geven of een eigen kliniek starten als ondernemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dermatoloog

Een dermatoloog zal over het algemeen onder de cao Medisch Specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een dermatoloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 6000 en 11.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Dermatologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Dermatologe auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Dermatologo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dermatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dermatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl